One For All URC 6420 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

.4
.9
. 14
. 19
. 24
. 29
. 34
. 39
. 44
. 49
. 54
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Nederlands
Magyar
Polski
Česky
. 59
. 64
69
74
. 79
. 84
. 89
. 94
. 99
.104
Norsk
Svensk
Suomi
EÏÏËÓÈο
Русский
Türkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
Dansk
English
Direct Code Set Up
Deutsch
Direkte Codeeinrichtung
Français
Configuration par code
Español
Configuración por código directo
Italiano
Configurazione diretta del codice
Portugu
ê
s
Configuração de Código Directo
Nederlands
Direct codes instellen
Magyar
Změna přiřazení režimu
Polski
Konfiguracja za pomocą kodu
Český
Přímé nastavení kódů
Dansk
Direkte kodeopsætning
Norsk
Direkte kodekonfigurasjon
Svenska
Ställ in direktkod
Suomi
Määritys koodeilla
Ελληνική
Απευθεία ρύθιση κωδικού
Русский
Прямая настройка кода
Türkçe
Doğrudan Kod Ayarlama
Български
Директна настройка на код
Română
Configurarea directă a codului
Hrvatski
Izravno postavljanje šifre
Slovensk
ý
Nastavenie priameho kódu
Code List
http://www.oneforall.com/remotes/
urc6420-simple-2.html
URC-6420
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:16 Pagina b
WWW.ONEFORALL.COM 3
AAA
AAA
Is your device brand listed? (see page 4).
Ist Ihre Gerätemarke aufgelistet? (siehe Seite 9).
La marque de votre appareil gure-t-elle dans la liste? (voir page 14).
¿Aparece la marca de su dispositivo en la lista? (consulte la página 19).
La marca del dispositivo è presente nell'elenco? (vedere pagina 24).
A marca do seu dispositivo é apresentada na lista? (consulte a página 29).
Wordt uw merk apparaat vermeld? (Zie pagina 34).
Készülékének márkaneve szerepel a listán? (lásd: 39. oldal).
czy Twoje urządzenie znajduje się na liście marek? (patrz str. 44).
Nachází se značka vašeho zařízení v seznamu?(viz strana 49).
er din enheds mærke angivet? (se side 54).
Er enheten din på listen? (se side 59).
Finns din enhet med i listan? (se sidan 64).
Onko laitteesi luettelossa? (katso sivu 69).
Είναι η μάρκα της συσκευής σας καταχωρημένη; (βλ. σελίδα 74).
марка вашего устройства есть в списке? (см. стр. 79).
Cihazınızın markası listede yer alıyor mu? (bkz. sayfa 84).
Включено ли е вашето устройство в списъка на марките? (виж стр. 89).
Marca dispozitivului dvs. se regăseşte în listă? (consultaţi pagina 94).
nachádza sa značka vášho zariadenia v zozname? (pozrite si stranu 99).
Je li marka vašeg uređaja navedena? (pogledajte stranicu 104).
2
3
Norsk
Svensk
Suomi
ÏËÓÈο
Русский
Türkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Nederlands
Magyar
Polski
Česky
Dansk
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:16 Pagina 3
WWW.ONEFORALL.COM 49
Česky
1) Vyberte vaši oblast (viz obrázek na straně 2).
Pokud žijete jinde (mimo Velkou Británii/ Irsko, Německo, Francii, Španělsko a Itálii),
například v Česká republika, měli byste mít spínač nastaven do polohy „INT“.
2) Chcete-li aktivovat vámi vybranou oblast, vložte baterie.
3) Nachází se značka vašeho zařízení v seznamu?
ANO: Zapamatujte si ČÍSELNÝ KÓD přiřazený k vaší
značce (např. Canal Digital = 1) a přejděte do
části funkce SimpleSet ovladače ONE FOR ALL
(strana 50).
NE: proveďte automatické vyhledávání
(strana 51).
Česká republika
Canal Digital
Foxtel
Humax
Meo/ZON
Multichoice
SKY
Topfield
UPC/Cablecom
Viasat
Ziggo
Digital TV Receiver
Grundig
JVC
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba
TV základní funkce
Satellite, Cable, Set-Top-Box, Freeview and all Sky
INT
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:18 Pagina 49
Canal Digital
Acer
Acer
Acer
Acer
Canal Digital
50 WWW.ONEFORA LL.COM
ONE FOR ALL SimpleSet
Umožňuje vám během pár minut nastavit
nejpopulárnější značky zařízení.
Jednoduše vyhledejte ČÍSELNÝ KÓD přiřazený k vaší
značce (strana 49) a postupujte podle kroků A–B.
Stiskněte a podržte „Tlačítko ČÍSELNÉHO
KÓDU přiřazeného k vaší značce“ např.
Canal Digital = (viz strana 49)
dokud se zařízení NEVYPNE!
(to může trvat až 40 sekund)
IPRAVENO !
A
B
Na 3 sekundy stiskněte
a podržte zelené a
žluté tlačítko!
namí
ř
eno
sm
ě
rem
k vašemu
za
ř
ízení!
ZAPNUTO
Dioda LED
dvakrát blikne.
Jakmile se zařízení
VYPNE, uvolněte tlačítko
„ČÍSELNÉHO KÓDU“.
Digitální televizní přijímač
Satelitní přijímač, Kabelový
přijímač, Set-Top-Box, a
všechna zařízení Sky
Zařízení se NEVYPNULO?
Postupujte podle postupu automatického vyhledávání na straně 51.
Zařízení se NEZAPNULO?
Zařízení ZAPNĚTE manuálně (nebo prostřednictvím původního dálkového
ovladače) a opakujte postup pro funkci SimpleSet. Jakmile se zařízení VYPNE, uvolně-
te tlačítko číselného „KÓDU“ přiřazeného k vaší značce.
Váš ovladač ONE FOR ALL nefunguje správně?
Pro značku vašeho zařízení může existovat lepší kongurace. Opakujte postup pro
funkci SimpleSet.
Pokud tato akce nepomohla, postupujte podle postupu automatického
vyhledávání.
Ujistěte se, že je vaše zařízení ZAPNUTO (ne v pohotovostním režimu).
VYPNUTO
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:18 Pagina 50
WWW.ONEFORALL.COM 51
Acer
Acer
Acer
Acer
Na 3 sekundy stiskněte a podržte
zelené a žluté tlačítko!
Stiskněte a uvolněte tlačítko OK.
Dálkový ovladač NYNÍ bude postupně
odesílat odlišný SIGNÁL (AUTOMATICKY
KAŽDÉ 3 SEKUNDY) pro všechny značky,
které jsou uloženy v paměti!.
Jakmile se zařízení
VYPNE, stiskněte a
uvolněte tlačítko OK (do
3 sekund)!
PŘIPRAVENO !
VYPNUTO
ZAPNUTO
Dioda LED
dvakrát blikne.
Dioda LED
dvakrát blikne.
Ujistěte se, že je vaše zařízení ZAPNUTO
(ne v pohotovostním režimu).
Vaše zařízení se VYPNE, ale poté se již NEZAPNE?
Možná jste tlačítko OK (pro uložení nastavení) stiskli příliš pozdě.
1) Zařízení ZAPNĚTE manuálně (nebo prostřednictvím původního
dálkového ovladače).
2) Na 3 sekundy stiskněte a podržte zelené a žluté
tlačítko. Dioda LED dvakrát blikne (TV základní funkce
= na 3 sekundy stiskněte a podržte červené a modré
tlačítko).
3) Ovladač ONE FOR ALL namiřte směrem k vemu zíze a
stiskněte CH-(opakovaně) dokud se zaříze NEVYPNE.
4) Jakmile se zařízení VYPNE, stiskněte a uvolněte tlačítko
OK.
Pokud tato akce nepomohla, zkuste zopakovat postup
automatického vyhledávání a jakmile se vaše zařízení
VYPNE, stiskněte tlačítko OK, aby bylo vaše nastavení
uloženo!
Váš ovladač ONE FOR ALL nefunguje správně?
Pro značku vašeho zařízení může existovat lepší konfigurace. Zopakujte pos-
tup automatického nastavení!
Automatické vyhledávání nebylo úspěšné?
Použijte funkci KOPÍROVÁNÍ.
Automatické vyhledávání
Způsob pro nastavení všech značek, které nejsou
uvedeny v postupu pro funkci SimpleSet
Digitální televizní přijímač
Satelitní přijímač, Kabelový
přijímač, Set-Top-Box, Freeview
a všechna zařízení Sky
A
B
C
namí
ř
eno
sm
ě
rem
k vašemu
za
ř
ízení!
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:18 Pagina 51
52 WWW.ONEFORA LL.COM
Oba ovladače vyrovnejte rovněž výškově.
Položte oba dálkové ovladače na rovnou podložku.
Dbejte, aby strany ovladačů, kterými běžně míříte na zařízení, byly orien-
továny směrem k sobě.
2 - 5 cm
Učení (COPY)
Funkce Učení umožňuje vašemu ovladači ONE FOR ALL naučit se (kopírovat)
jednu nebo více funkcí z vašeho původního (a fungujícího) ovladače televizoru
nebo digitálního televizního přijímače.
Příklad: Jak naučit (kopírováním) „červené tlačítko“ dálkového ovladače ONE FOR
ALL funkci „I/II (mono/stereo)“ z původního dálkového ovladače.
Pokud je značka vašeho televizoru uvedena v seznamu pro vaši oblast (viz
strana 49) proveďte stejné kroky (kroky A–B postupu pro funkci SimpleSet
na straně 50), ale;
• během kroku A na 3 sekundy stiskněte a podržte
červené a modré tlačítko.
• Během kroku B stiskněte a podržte „ČÍSELNÝ KÓD
přiřazený k vaší značce televizoru“ (např. 1 pro Grundig)
Pokud značka vašeho televizoru NENÍ uvedena v seznamu pro vaši
oblast (viz strana 49) proveďte stejné kroky (kroky A–C postupu
automatického vyhledávání na straně 51), ale;
• během kroku A na 3 sekundy stiskněte a podržte
červené a modré tlačítko.
TV základní funkce
Pro vaše pohodlí lze také naprogramo-
vat na vašem dálkovém ovladači ONE
FOR ALL ovládání hlasitosti, zapínání
televizoru a přepínání vstupů televizo-
ru.
A
TV POWER
TV VOL+/- en MUTE
TV INPUT/AV
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:18 Pagina 52
WWW.ONEFORALL.COM 53
Acer
Acer
2 - 5 cm
• Aby skopiować inne funkcje, powtórz czynność C dla każdego przycisku, który
ma zostać skopiowany.
• W przypadku długiego błyśnięcia powtórz krok C.
• Funkcje można kopiować na każdy przycisk za wyjątkiem przycisku COPY.
Obě diody LED
začnou rychle
blikat!
poté;
Stiskněte a krátce
podržte tlačítko
„I/II (mono/stereo)“.
Úspěšné KOPÍROVÁNÍ
bude potvrzeno dvojím
rozsvícením obou
diod LED.
Vymazání KOPÍROVANÉ funkce:
1) Na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko COPY, dokud obě diody LED dvakrát
nebliknou.
2) Na 3 sekundy stiskněte tlačítko (např. červené tlačítko), které chcete smazat, dokud
obě diody LED dvakrát nebliknou.
3) Na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko COPY. Obě diody LED dvakrát bliknou.
Chcete-li přestat používat funkci
KOPÍROVÁNÍ, pak na 3 sekundy
stiskněte a podržte tlačítko COPY.
PŘIPRAVENO !
C
Nejprve
stiskněte „červené“ tlačítko.
D
Obě diody LED
dvakrát bliknou!
B
Na 3 sekundy stiskněte a
podržte tlačítko COPY.
Obě diody LED
dvakrát bliknou!
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:18 Pagina 53
112 WWW.ONEFORALL.COM
Türkçe
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malze-
me ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirile-
cektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS /
ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan
hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde /
onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış
uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynak-
landığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim
duyacağımızı unutmayın. Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı
yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.
Magyar
A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától
számított egy (1) évig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje
ingyenes lesz. A terméket a tulajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL céget terhelik. A
jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által szállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a
kézikönyv útmutatása alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem
terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/ javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által történt, vagy ha a
hiba baleset, helytelen vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karbantartás, átalakítás,
módosítás, tűz, víz, villám, természeti csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeretne igénybe venni,
ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra. Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy
szakmájához nem kapcsolódó célra vásárolta, akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A jelen
garancia nem érinti ezeket a jogokat.
Polski
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcie nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego
i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcie, zostanie on
odpowiednio naprawiony lub
bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie
obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikłe z instalacji niez-
godnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL,
lub jeśli przyczyną usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie,
nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica,
klęski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zaku-
pu, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych. W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać,
że mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.
Česky
Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném
používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude
bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Přepravní náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE
FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo
způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než
společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením,
chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo
neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou
službu. Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisejí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národ-
ních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.
Slovenčina
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL ručí pôvodnému kupujúcemu, že tento výrobok nebude mať počas obdobia jedného (1) roka od dátumu jeho prvotnej kúpy
žiadne materiálové ani výrobné chyby, ak sa bude používať normálnym a správnym spôsobom. Ak sa dokáže, že bol tento výrobok počas jedného (1) roka záručnej lehoty
chybný, vymení sa bezplatne. Táto záruka sa netýka kartónových obalov, prepravných škatúľ, batérií, poškodených alebo zničených krytov ani žiadnej inej položky, ktorá
sa používa v spojitosti s týmto výrobkom. Akýkoľvek záväzok iný, ako uvedený vyššie, je vylúčený. Ak chcete počas záručnej doby ísť do záručného servisu, zavolajte
prosím na telefónne číslo uvedené na strane Zákaznícky servis. Uvedomte si prosím, že na to, aby sme si overili oprávnenosť pre tento servisný zásah, potrebujeme váš
doklad o kúpe. Ak ste si tento výrobok kúpili na účely, ktoré sa netýkajú vášho podnikania, obchodu alebo povolania, uvedomte si prosím, že na základe svojej miestnej
legislatívy, ktorá sa týka predaja spotrebného tovaru, môžete mať určité zákonné práva. Táto záruka nemá na tieto práva žiaden vplyv.
Hrvatski
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL jamči kupcu da ovaj proizvod nema oštećenja u materijalima i izradi tijekom normalne i pravilne uporabe u razdoblju od
jedne (1) godine od datuma kupnje. Proizvod će se besplatno zamijeniti ako je dokazano da je neispravan i to unutar jedne (1) godine jamstvenog razdoblja. Ovo jamstvo
ne pokriva ljepenke, torbe, baterije, slomljene ili spojene police ili drugi dio korišten zajedno s proizvodom. Osim gore navedenih, izuzete su daljne obveze. Da biste
ostvarili pravo na servis za vrijeme jamstvenog razdoblja, molimo nazovite nas na broj naveden na stranici službe za korisnike. Molimo imajte na umu da trebamo
originalnu potvrdu o kupnji kako bi utvrdili vašu podobnost za servis. Ako ste kupili ovaj proizvod u svrhu koja se ne tiče vaše djelatnosti, posla ili zanimanja, molimo
sjetite se da imate zakonska prava pod vašom nacionalnom legislativom koja upravlja prodajom potrošačke robe. Ovo jamstvo ne utječe na ta prava.
Română
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantează cumpărătorului iniţial că acest produs nu va prezenta defecte de fabricaţie şi ale materialelor în condiţiile unei utilizări
normale şi corecte pe o perioadă de un (1) an de la data achiziţionării iniţiale. Acest produs va fi înlocuit gratuit dacă se dovedeşte a fi defect în perioada de garanţie de un
(1) an. Această garanţie nu acoperă cutiile de carton, ambalajele de transport, bateriile, carcasele deteriorate sau defecte sau alte articole utilizate împreună cu produsul.
Orice altă obligaţie în afara celor enumerate mai sus este exclusă. Pentru a obţine service pe durata garanţiei, vă rugăm să ne apelaţi la numărul menţionat la pagina
Servicii clienţi. Vă rugăm să reţineţi că avem nevoie de chitanţa primită în momentul achiziţiei iniţiale pentru a putea stabili eligibilitatea dvs. pentru service. Dacă aţi
cumpărat acest produs într-un scop ce nu are legătură cu ocupaţia, afacerea sau profesia dvs., vă rugăm să reţineţi că este posibil să aveţi drepturi legale în baza legislaţiei
dvs. naţionale ce guvernează vânzarea bunurilor de consum. Această garanţie nu afectează respectivele drepturi.
Български
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL гарантира на първоначалния купувач, че този продукт няма да има дефекти на материалите и изработката при
нормална и правилна употреба за период от една (1) година от датата на първоначалното закупуване. Този продукт ще бъде заменен безплатно, ако се докаже,
че е дефектен в рамките на гаранционния период от една (1) година. Настоящата гаранция не включва кашони, куфарчета, батерии, счупени или повредени
шкафове или всякакви други предмети, използвани във връзка с продукта. Всякакви други задължения, освен посочените по-горе, са изключени. За да получите
сервизно обслужване по време на гаранционния период, моля, свържете се с нас на номера, посочен на страницата за Обслужване на клиенти. Отбележете, че
ни е необходим вашият касов бон за покупка, с който да се установи дали отговаряте на критериите за допустимост за обслужване.
Ако сте закупили този продукт за цели, които не са свързани с вашата дейност, бизнес или професия, моля, не забравяйте, че вероятно имате законови права,
определени от вашето национално законодателство в областта на продажбите на потребителски стоки. Настоящата гаранция не засяга тези права.
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:20 Pagina 112
Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands
Português
A UNIVERSAL ELECTRONICS INC>/ONE FOR ALL garante ao cliente a a protecção deste produto no que respeita a
defeitos de fabrico de material, dentro de um período de uso correcto e normal de 1 ano a partir da data da
compra do mesmo produto. Este produto será substituido sem qualquer encargo no caso de ter sido comprovada
qualquer avaria dentro do período de 1 ano e após o seu retorno ( custos de envio da responsabilidade do
consumidor ) dentro deste mesmo prazo. Esta garantia não cobre embalagens de cartão , caixas , pilhas, ou outros
items usados em conjunto com este produto. Qualquer outra obrigação para além daquela acima descrita não
será tida em consideração. Para obter o serviço de garantia durante o período a este destinado, para mais
informações contacte-nos no número mencionado na página do Serviço de Apoio ao Cliente. Por favor tome nota
que ser-lhe á pedido o comprovativo de compra, de forma a que possamos confirmar a sua legitimidade para este
serviço. Se você comprou este produto para propósitos que não estejam relacionados ao seu negócio ou
profissão, por favor tenha em conta que você pode ter direitos legais baixo a sua legislação nacional que governa
a venda de produtos de consumidores. Esta garantia não afecta esses direitos.
Nederlands
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garandeert de klant, dat dit produkt bij normaal en correct gebruik vrij
van materiële of technische defecten zal blijven voor een periode van één jaar, gerekend vanaf de datum van
aankoop. Als aangetoond kan worden dat binnen de periode van één jaar een defect is ontstaan, zal dit produkt
gratis vervangen worden als het genoemde produkt op kosten van de klant binnen de garantieperiode
teruggestuurd wordt. Deze garantie is niet van toepassing voor verpakkingen, dozen voor transport, batterijen,
gebroken of beschadigde behuizing of enig ander object, dat in verbinding met dit produkt gebruikt wordt. Elke
andere verplichting dan het bovengenoemde wordt uitgesloten. Om gebruik te maken van onze garantieservice
tijdens de garantieperiode, belt u het nummer dat u vindt op de Klantenservice pagina. Wij maken u erop attent
dat wij uw bewijs van aankoop nodig hebben om vast te stellen of u voor deze garantieservice in aanmerking komt.
Indien u dit product gekocht heeft voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan uw vak, bedrijf of beroep, let er
dan op dat u eventueel gebruik kunt maken van legale rechten die onder uw nationale wetgeving met betrekking
tot consumptiegoederen vallen. Deze garantie heeft geen effect op die rechten.
Magyar
A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és
megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától számított egy (1) évig anyag- és gyártási hibáktól mentes
lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje ingy-
enes lesz. A terméket a tulajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVER-
SAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL céget terhelik. A jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL
által szállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a kézikönyv
útmutatása alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem terjed ki. Nem érvényes továbbá a
garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL
által történt, vagy ha a hiba baleset, helytelen vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód,
helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karbantartás, átalakítás, módosítás, tűz, víz, villám, természeti
csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeret-
ne igénybe venni, ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra.
Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy szakmájához nem kapcsolódó célra
vásárolta, akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthat-
nak Önnek. A jelen garancia nem érinti ezeket a jogokat.
Polski
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcie nie wystąpią żadne
wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1)
roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcie, zostanie
on odpowiednio naprawiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania
produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR
ALL, lub wynikłe z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest
modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną
usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowa-
nie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, klęski żywioło-
we, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwaran-
cyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych.
W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że
mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych.
Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.
Česky
Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že
tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jed-
noho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude bez-
platně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Přepravní náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku
hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené
výrobky či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo způso-
bené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl
výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo
pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením,
chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chyb-
ným použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit
originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu.
Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisejí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí,
můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato
práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:16 Pagina 117
1 / 1

One For All URC 6420 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro