One For All URC-6410 Návod k obsluze

Kategorie
Dálková ovládání
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

AAA
AAA
WWW.ONEFORALL.COM 3
Is your device brand listed? (see page 4).
Ist Ihre Gerätemarke aufgelistet? (siehe Seite 9).
La marque de votre appareil figure-t-elle dans la liste? (voir page 14).
¿Aparece la marca de su dispositivo en la lista? (consulte la página 19).
La marca del dispositivo è presente nell'elenco? (vedere pagina 24).
A marca do seu dispositivo é apresentada na lista? (consulte a página 29).
Wordt uw merk apparaat vermeld? (Zie pagina 34).
Készülékének márkaneve szerepel a listán? (lásd: 39. oldal).
czy Twoje urządzenie znajduje się na liście marek? (patrz str. 44).
Nachází se značka vašeho zařízení v seznamu?(viz strana 49).
er din enheds mærke angivet? (se side 54).
Er enheten din på listen? (se side 59).
Finns din enhet med i listan? (se sidan 64).
Onko laitteesi luettelossa? (katso sivu 69).
Είναι η μάρκα της συσκευής σας καταχωρημένη; (βλ. σελίδα 74).
марка вашего устройства есть в списке? (см. стр. 79).
Cihazınızın markası listede yer alıyor mu? (bkz. sayfa 84).
Включено ли е вашето устройство в списъка на марките? (виж стр. 89).
Marca dispozitivului dvs. se regăseşte în listă? (consultaţi pagina 94).
nachádza sa značka vášho zariadenia v zozname? (pozrite si stranu 99).
Je li marka vašeg uređaja navedena? (pogledajte stranicu 104).
2
3
Norsk
Svensk
Suomi
ÏËÓÈο
Русский
Türkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Nederlands
Magyar
Polski
Česky
Dansk
URC-6410_21t_RDN-4300611_Simple_base_10x22 30-06-11 17:18 Pagina 3
WWW.ONEFORALL.COM 49
Česky
1) Vyberte vaši oblast (viz obrázek na straně 2).
Pokud žijete jinde (mimo Velkou Británii/ Irsko, Německo, Francii, Španělsko a Itálii),
například v Česká republika, měli byste mít spínač nastaven do polohy „INT“.
2) Chcete-li aktivovat vámi vybranou oblast, vložte baterie.
3) Nachází se značka vašeho zařízení v seznamu?
ANO: Zapamatujte si ČÍSELNÝ KÓD přiřazený k vaší
značce (např. Grundig = 1) a přejděte do
části funkce SimpleSet ovladače ONE FOR ALL
(strana 50).
NE: proveďte automatické vyhledávání
(strana 51).
Česká republika
Grundig
JVC
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba
TV
INT
URC-6410_21t_RDN-4300611_Simple_base_10x22 30-06-11 17:25 Pagina 49
Grundig
Grundig
50 WWW.ONEFORALL.COM
ONE FOR ALL SimpleSet
Umožňuje vám během pár minut nastavit nejpopulárnější značky zařízení.
Jednoduše vyhledejte ČÍSELNÝ KÓD přiřazený k vaší značce (strana 49) a
postupujte podle kroků A–B.
Acer
Acer
Stiskněte a podržte „Tlačítko ČÍSELNÉHO
KÓDU přiřazeného k vaší značce“ např.
Grundig = (viz strana 49)
dokud se zařízení NEVYPNE!
(to může trvat až 40 sekund)
IPRAVENO !
A
B
Na 3 sekundy stiskněte a
podržte červené a modré
tlačítko!
Dioda LED
dvakrát blikne.
Jakmile se zařízení
VYPNE, uvolněte tlačítko
„ČÍSELNÉHO KÓDU“.
Zařízení se NEVYPNULO?
Postupujte podle postupu automatického vyhledávání na straně 51.
Zařízení se NEZAPNULO?
Zařízení ZAPNĚTE manuálně (nebo prostřednictvím původního dálkového
ovladače) a opakujte postup pro funkci SimpleSet. Jakmile se zařízení VYPNE,
uvolněte tlačítko číselného „KÓDU“ přiřazeného k vaší značce.
Váš ovladač ONE FOR ALL nefunguje správně?
Pro značku vašeho zařízení může existovat lepší konfigurace. Opakujte postup pro
funkci SimpleSet.
Pokud tato akce nepomohla, postupujte podle postupu automatického
vyhledávání.
Ujistěte se, že je vaše zařízení ZAPNUTO (ne v pohotovostním režimu).
VYPNUTO
namí
ř
eno
sm
ě
rem
k vašemu
za
ř
ízení!
URC-6410_21t_RDN-4300611_Simple_base_10x22 30-06-11 17:25 Pagina 50
WWW.ONEFORALL.COM 51
Acer
Acer
Na 3 sekundy stiskněte a podržte
červené a modré tlačítko!
Stiskněte a uvolněte tlačítko OK.
Dálkový ovladač NYNÍ bude postupně
odesílat odlišný SIGNÁL (AUTOMATICKY
KAŽDÉ 3 SEKUNDY) pro všechny značky,
které jsou uloženy v paměti!.
Jakmile se zařízení
VYPNE, stiskněte a
uvolněte tlačítko OK (do
3 sekund)!
PŘIPRAVENO !
Dioda LED
dvakrát blikne.
Dioda LED
dvakrát blikne.
Ujistěte se, že je vaše zařízení ZAPNUTO
(ne v pohotovostním režimu).
Vaše zařízení se VYPNE, ale poté se již NEZAPNE?
Možná jste tlačítko OK (pro uložení nastavení) stiskli příliš pozdě.
1) Zařízení ZAPNĚTE manuálně (nebo prostřednictvím původního
dálkového ovladače).
2) Na 3 sekundy stiskněte a podržte „červené a modré“
tlačítko. Dioda LED dvakrát blikne.
3) Ovlad ONE FOR ALL namiřte směrem k vemu zařízení a
stiskte CH- (opakovaně) dokud se zařízení NEVYPNE.
4) Jakmile se zařízení VYPNE, stiskněte a uvolněte tlačítko
OK.
Pokud tato akce nepomohla, zkuste zopakovat postup
automatického vyhledávání a jakmile se vaše zařízení
VYPNE, stiskněte tlačítko OK, aby bylo vaše nastavení
uloženo!
Váš ovladač ONE FOR ALL nefunguje správně?
Pro značku vašeho zařízení může existovat lepší konfigurace. Zopakujte pos-
tup automatického nastavení!
Automatické vyhledávání nebylo úspěšné?
Použijte funkci KOPÍROVÁNÍ.
Automatické vyhledávání
Způsob pro nastavení všech značek, které nejsou uvedeny v postupu pro
funkci SimpleSet
A
B
C
namí
ř
eno
sm
ě
rem
k vašemu
za
ř
ízení!
Grundig
Grundig
VYPNUTO
URC-6410_21t_RDN-4300611_Simple_base_10x22 30-06-11 17:25 Pagina 51
52 WWW.ONEFORALL.COM
B
Na 3 sekundy stiskněte a
podržte tlačítko COPY.
Oba ovladače vyrovnejte rovněž výškově.
Položte oba dálkové ovladače na rovnou podložku.
Dbejte, aby strany ovladačů, kterými běžně míříte na zařízení, byly orien-
továny směrem k sobě.
2 - 5 cm
Učení (COPY)
Funkce Učení umožňuje vašemu ovladači ONE FOR ALL naučit se (kopírovat)
jednu nebo více funkcí z vašeho původního (a fungujícího) ovladače televizoru.
Příklad: Jak naučit (kopírováním) „červené tlačítko“ dálkového ovladače ONE FOR
ALL funkci „I/II (mono/stereo)“ z původního dálkového ovladače.
A
Dioda LED
dvakrát blikne.
URC-6410_21t_RDN-4300611_Simple_base_10x22 30-06-11 17:25 Pagina 52
WWW.ONEFORALL.COM 53
Acer
Acer
2 - 5 cm
• Aby skopiować inne funkcje, powtórz czynność C dla każdego przycisku, który
ma zostać skopiowany.
• W przypadku długiego błyśnięcia powtórz krok C.
• Funkcje można kopiować na każdy przycisk za wyjątkiem przycisku COPY.
Dioda LED
začne rychle
blikat!
poté;
Stiskněte a krátce
podržte tlačítko
„I/II (mono/stereo)“.
Úspěšné KOPÍROVÁNÍ
bude potvrzeno dvojím
rozsvícením diody LED.
Vymazání KOPÍROVANÉ funkce:
1) Na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko COPY, dokud dioda LED dvakrát
neblikne.
2) Na 3 sekundy stiskněte tlačítko (např. červené tlačítko), které chcete smazat,
dokud dioda LED dvakrát neblikne.
3) Na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko COPY. Dioda LED dvakrát blikne.
Chcete-li přestat používat funkci
KOPÍROVÁNÍ, pak na 3 sekundy
stiskněte a podržte tlačítko COPY.
PŘIPRAVENO !
C
Nejprve
stiskněte „červené“ tlačítko.
D
Dioda LED
dvakrát blikne.
URC-6410_21t_RDN-4300611_Simple_base_10x22 30-06-11 17:25 Pagina 53
112 WWW.ONEFORALL.COM
Türkçe
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malze-
me ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirile-
cektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS /
ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan
hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde /
onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış
uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynak-
landığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim
duyacağımızı unutmayın. Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı
yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.
Magyar
A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától
számított egy (1) évig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje
ingyenes lesz. A terméket a tulajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL céget terhelik. A
jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által szállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a
kézikönyv útmutatása alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem
terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/ javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által történt, vagy ha a
hiba baleset, helytelen vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karbantartás, átalakítás,
módosítás, tűz, víz, villám, természeti csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeretne igénybe venni,
ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra. Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy
szakmájához nem kapcsolódó célra vásárolta, akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A jelen
garancia nem érinti ezeket a jogokat.
Polski
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcie nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego
i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcie, zostanie on
odpowiednio naprawiony lub
bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie
obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikłe z instalacji niez-
godnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL,
lub jeśli przyczyną usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie,
nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica,
klęski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zaku-
pu, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych. W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać,
że mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.
Česky
Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném
používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude
bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Přepravní náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE
FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo
způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než
společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením,
chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo
neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou
službu. Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisejí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národ-
ních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.
Slovenčina
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL ručí pôvodnému kupujúcemu, že tento výrobok nebude mať počas obdobia jedného (1) roka od dátumu jeho prvotnej kúpy
žiadne materiálové ani výrobné chyby, ak sa bude používať normálnym a správnym spôsobom. Ak sa dokáže, že bol tento výrobok počas jedného (1) roka záručnej lehoty
chybný, vymení sa bezplatne. Táto záruka sa netýka kartónových obalov, prepravných škatúľ, batérií, poškodených alebo zničených krytov ani žiadnej inej položky, ktorá
sa používa v spojitosti s týmto výrobkom. Akýkoľvek záväzok iný, ako uvedený vyššie, je vylúčený. Ak chcete počas záručnej doby ísť do záručného servisu, zavolajte
prosím na telefónne číslo uvedené na strane Zákaznícky servis. Uvedomte si prosím, že na to, aby sme si overili oprávnenosť pre tento servisný zásah, potrebujeme váš
doklad o kúpe. Ak ste si tento výrobok kúpili na účely, ktoré sa netýkajú vášho podnikania, obchodu alebo povolania, uvedomte si prosím, že na základe svojej miestnej
legislatívy, ktorá sa týka predaja spotrebného tovaru, môžete mať určité zákonné práva. Táto záruka nemá na tieto práva žiaden vplyv.
Hrvatski
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL jamči kupcu da ovaj proizvod nema oštećenja u materijalima i izradi tijekom normalne i pravilne uporabe u razdoblju od
jedne (1) godine od datuma kupnje. Proizvod će se besplatno zamijeniti ako je dokazano da je neispravan i to unutar jedne (1) godine jamstvenog razdoblja. Ovo jamstvo
ne pokriva ljepenke, torbe, baterije, slomljene ili spojene police ili drugi dio korišten zajedno s proizvodom. Osim gore navedenih, izuzete su daljne obveze. Da biste
ostvarili pravo na servis za vrijeme jamstvenog razdoblja, molimo nazovite nas na broj naveden na stranici službe za korisnike. Molimo imajte na umu da trebamo
originalnu potvrdu o kupnji kako bi utvrdili vašu podobnost za servis. Ako ste kupili ovaj proizvod u svrhu koja se ne tiče vaše djelatnosti, posla ili zanimanja, molimo
sjetite se da imate zakonska prava pod vašom nacionalnom legislativom koja upravlja prodajom potrošačke robe. Ovo jamstvo ne utječe na ta prava.
Română
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantează cumpărătorului iniţial că acest produs nu va prezenta defecte de fabricaţie şi ale materialelor în condiţiile unei utilizări
normale şi corecte pe o perioadă de un (1) an de la data achiziţionării iniţiale. Acest produs va fi înlocuit gratuit dacă se dovedeşte a fi defect în perioada de garanţie de un
(1) an. Această garanţie nu acoperă cutiile de carton, ambalajele de transport, bateriile, carcasele deteriorate sau defecte sau alte articole utilizate împreună cu produsul.
Orice altă obligaţie în afara celor enumerate mai sus este exclusă. Pentru a obţine service pe durata garanţiei, vă rugăm să ne apelaţi la numărul menţionat la pagina
Servicii clienţi. Vă rugăm să reţineţi că avem nevoie de chitanţa primită în momentul achiziţiei iniţiale pentru a putea stabili eligibilitatea dvs. pentru service. Dacă aţi
cumpărat acest produs într-un scop ce nu are legătură cu ocupaţia, afacerea sau profesia dvs., vă rugăm să reţineţi că este posibil să aveţi drepturi legale în baza legislaţiei
dvs. naţionale ce guvernează vânzarea bunurilor de consum. Această garanţie nu afectează respectivele drepturi.
Български
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL гарантира на първоначалния купувач, че този продукт няма да има дефекти на материалите и изработката при
нормална и правилна употреба за период от една (1) година от датата на първоначалното закупуване. Този продукт ще бъде заменен безплатно, ако се докаже,
че е дефектен в рамките на гаранционния период от една (1) година. Настоящата гаранция не включва кашони, куфарчета, батерии, счупени или повредени
шкафове или всякакви други предмети, използвани във връзка с продукта. Всякакви други задължения, освен посочените по-горе, са изключени. За да получите
сервизно обслужване по време на гаранционния период, моля, свържете се с нас на номера, посочен на страницата за Обслужване на клиенти. Отбележете, че
ни е необходим вашият касов бон за покупка, с който да се установи дали отговаряте на критериите за допустимост за обслужване.
Ако сте закупили този продукт за цели, които не са свързани с вашата дейност, бизнес или професия, моля, не забравяйте, че вероятно имате законови права,
определени от вашето национално законодателство в областта на продажбите на потребителски стоки. Настоящата гаранция не засяга тези права.
URC-6410_21t_RDN-4300611_Simple_base_10x22 30-06-11 17:33 Pagina 112
Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands
Italiano
La compagnia Universal Electronics inc./ ONE FOR ALL garantisce L’ acquisto originale che questo prodotto sarà
esente da difetti di mano d’ opera dietro l’ utilizzo proprio di 1 anno. Questo prodotto sarà sostituito
gratuitamente se verrà provato che e’ diffetttoso entro l’ anno di garanzia e ovviamente accompagnato dalla
prova dello scontrino che assicura la data d’ acquisto. La garanzia non copre la scatola, L’ imballaggio, le pile o
ogni altro articolo che abbia a che vedere con il prodotto. Non ci sono ulteriori obblighi di qui sopra elencati.Per
accedere al nostro servizio al cliente durante l’ anno di garanzia potete chiamare al seguente numero telefonico
che trovate sulla pagina ”Servizio Clienti”. Vi chiediamo cortesemente di conservare lo scontrino affinche’ noi
possiamo stabilire la vostra credibilità, per richiedere un nostro servizio.
Se ha acquistato questo prodotto per scopi che non si riferiscono al suo mestiere, azienda oppure professione, per
favore prenda atto che potrebbe avere diritti legali previsti dalla sua legislazione nazionale che determina la
vendita di beni di consumo. Questa garanzia non influisce su questi diritti.
Nederlands
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garandeert de klant, dat dit produkt bij normaal en correct gebruik vrij
van materiële of technische defecten zal blijven voor een periode van één jaar, gerekend vanaf de datum van
aankoop. Als aangetoond kan worden dat binnen de periode van één jaar een defect is ontstaan, zal dit produkt
gratis vervangen worden als het genoemde produkt op kosten van de klant binnen de garantieperiode
teruggestuurd wordt. Deze garantie is niet van toepassing voor verpakkingen, dozen voor transport, batterijen,
gebroken of beschadigde behuizing of enig ander object, dat in verbinding met dit produkt gebruikt wordt. Elke
andere verplichting dan het bovengenoemde wordt uitgesloten. Om gebruik te maken van onze garantieservice
tijdens de garantieperiode, belt u het nummer dat u vindt op de Klantenservice pagina. Wij maken u erop attent
dat wij uw bewijs van aankoop nodig hebben om vast te stellen of u voor deze garantieservice in aanmerking komt.
Indien u dit product gekocht heeft voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan uw vak, bedrijf of beroep, let er
dan op dat u eventueel gebruik kunt maken van legale rechten die onder uw nationale wetgeving met betrekking
tot consumptiegoederen vallen. Deze garantie heeft geen effect op die rechten.
Magyar
A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és
megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától számított egy (1) évig anyag- és gyártási hibáktól mentes
lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje ingy-
enes lesz. A terméket a tulajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVER-
SAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL céget terhelik. A jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL
által szállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a kézikönyv
útmutatása alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem terjed ki. Nem érvényes továbbá a
garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL
által történt, vagy ha a hiba baleset, helytelen vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód,
helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karbantartás, átalakítás, módosítás, tűz, víz, villám, természeti
csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeret-
ne igénybe venni, ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra.
Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy szakmájához nem kapcsolódó célra
vásárolta, akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthat-
nak Önnek. A jelen garancia nem érinti ezeket a jogokat.
Polski
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcie nie wystąpią żadne
wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1)
roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcie, zostanie
on odpowiednio naprawiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania
produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR
ALL, lub wynikłe z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest
modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną
usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowa-
nie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, klęski żywioło-
we, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwaran-
cyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych.
W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że
mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych.
Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.
Česky
Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že
tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jed-
noho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude bez-
platně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Přepravní náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku
hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené
výrobky či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo způso-
bené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl
výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo
pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením,
chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chyb-
ným použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit
originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu.
Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisejí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí,
můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato
práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.
URC-6410_21t_RDN-4300611_Simple_base_10x22 30-06-11 17:19 Pagina 117
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120

One For All URC-6410 Návod k obsluze

Kategorie
Dálková ovládání
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro