Joie I TRAVER CAR SEAT FLINT Uživatelský manuál

Značka
Joie
Kategorie
autosedačky
Modelka
I TRAVER CAR SEAT FLINT
Typ
Uživatelský manuál
ECE R129/03
Child height 100cm-150cm
ECE R129/03: B2
ECE R129/03: i-Size
i-Traver
high back booster
Manuel d'instructions
FR
Instruction Manual
GB
Anleitung
DE
Manual de instrucciones
ES
Manuale di istruzioni
IT
Használati utasítás
HU
Návod k obsluze
CZ
Návod na použitie
SK
Instructiehandleiding
NL
PT
TR
Manual de instruções
Kullanma kalvuzu
109 110
Vítá vás značka Joie
Blahopřejeme vám - stali jste se členy rodiny Joie! Jsme nadšeni, že
můžeme doprovázet vaše děťátko na cestě. Při cestování s podsedákem
s vysokým opěrákem řady i-Traver™ používáte vysoce kvalitní a plně
certifikovaný vylepšený dětský zádržný systém. Pozorně si přečtěte
tento návod. Jeho dodržováním zajistíte pohodlnou jízdu a maximální
ochranu svého dítěte.
Aby bylo možné používat tento podsedák Joie s připojením ISOFIX v
souladu s předpisem ECE R129/03, musí vaše dítě splňovat následující
podmínky.
ška dítěte 100 - 150 cm (Odpovídá věku 3,5 - 12 let).
Podsedák
Před instalováním a použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny
pokyny v tomto návodu.
! DŮLEŽITÉ: USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
POZORNĚ ČTĚTE.
Tento návod uschovejte do přihrádky
na dolní straně podsedáku (viz obrázek
vpravo) pro budoucí využití
.
Informace o záruce najdete na našem webu
joiebaby.com
CZ
Seznam dílů
Před instalací se prosím ujistěte, že žádná část sestavy nechybí. V případě,
že některá část chybí, kontaktujte prodejce. K sestavení nejsou zapotřebí
žádné nástroje.
1 Podhlavník
2 Dolní opěra zad
3 Opěrka ruky
4 Tlačítko nastavení hloubky
sedátka
5 Základna
6 Páčka nastavení opěrky hlavy
7 Otvor pro ramenní pás
8 Konektor ISOFIX
9 Vodítka ISOFIX
1
2
3
6
8
7
5
4
9
111 112
VAROVÁNÍ
! ŽÁDNÝ podsedák nezaručuje plnou ochranu před
zraněním v případě nehody. Správným používáním
tohoto podsedáku se ale sníží riziko vážného
zranění nebo smrti vašeho dítěte.
! Vždy pozorně dodržujte pokyny pro instalaci. Tím
bude zaručena optimální bezpečnost při používání
podsedáku.
! Dbejte na to, aby pevné předměty a plastové části
podsedáku byly umístěny a instalovány tak, aby
nemohly být zachyceny pohyblivým sedadlem nebo
dveřmi vozidla.
! Aby bylo možné používat tuto podsedákovou
sedačku v souladu s předpisem ECE R129/03, musí
vaše dítě splňovat následující podmínky.
Výška dítěte 100 - 150 cm (odpovídá věku: 3.5 - 12
let). Pouze po směru jízdy (vozidla)
! Tento podsedák pravděpodobně nebude možné
nainstalovat do všech vozidel pro použití od 135 -
150 cm (podsedáková sedačka pro specifická
vozidla)
! Veškeré popruhy, které přidržují podsedák k vozidlu,
musí být utažené a nesmí být překroucené.
! Pokud byla podsedáková sedačka vystavena
velkému zatížení při nehodě nebo pokud došlo k
jejímu pádu, je nezbytné ji vyměnit
! Tato podsedáková autosedačka je určena k použití
pouze v automobilu.
VAROVÁNÍ
! Bez schválení zkušebnou neprovádějte žádné
úpravy ani rozšíření této podsedákové sedačky.
NEODSTRAŇUJTE žádnou část bílého polystyrenu
(EPP/EPS). V opačném případě může dojít k
závažnému ohrožení bezpečnosti.
! NEPOUŽÍVEJTE sedačku, pokud je její povrch
rozehřátý od slunce.
! V žádném případě neponechávejte dítě v
podsedákové sedačce ani ve voze bez dozoru, a to
ani na několik minut.
! Veškerá zavazadla nebo jiné předměty, které v
případě nehody mohou způsobit zranění, musí být
řádně zajištěny.
! Tento podsedák nelze používat bez látkových
potahů.
! Látkové potahy podsedáku smí být nahrazeny pouze
podle doporučení výrobce, protože se nedílnou částí
podílejí na účinnosti autosedačky.
! Dítě v tomto podsedáku vždy zajistěte, i na krátkých
trasách; nejvíce nehod se přihodí právě při nich.
! NEPONECHÁVEJTE tento podsedák ani jiné
předměty ve voze nepřipásané nebo nezajištěné.
Pokud tuto podsedákovou sedačku nebudete
pravidelně používat, vyjměte ji z vozu a uložte na
suchém místě chráněném před sluncem.
113 114
VAROVÁNÍ
! Nedoporučujeme používat podsedákovou sedačku z
druhé ruky s neznámou historii. Může mít skryté
strukturální poškození nebo závady způsobené
nesprávným používáním/skladováním.
! NEPOUŽÍVEJTE žádné jiné zátěžové kontaktní
body, než jsou popsány v těchto pokynech a
označeny na podsedáku.
! NEPOUŽÍVEJTE tento podsedák v následujících
případech:
1. Sedadla vozu jsou orientována do stran nebo proti
směru jízdy vozu.
2. Pohyblivá sedadla vozu při instalaci.
! Informace ohledně údržby, opravy a náhradních dílů
vám poskytne prodejce.
Stav nouze
V případě ohrožení nebo úrazu je nejdůležitější poskytnout
vašemu dítěti okamžité ošetření a následnou lékařskou pomoc.
Informace o produktu
1. Toto je vylepšený dětský zádržný systém, který je určen
k použití jako neintegrální univerzální vylepšený dětský
zádržný systém (podsedáková sedačka i-Size) od 100 - 135
cm a jako neintegrální vylepšený dětský zádržný systém
pro specifická vozidla (podsedáková sedačka pro specifická
vozidla) od 135 - 150 cm.
2. Byla schválena v souladu s nejaktuálnějším předpisem OSN
R129/03.
Výrobek Podsedáková sedačka
Materiály Plasty, kovy, textil
Č. patentu Čeká na udělení patentu
Vhodné pro Výška dítěte 100 - 150 cm
(odpovídá věku 3,5 - 12 let).
Instalace po směru jízdy (vozidla)
115 116
4
5
Sestava podsedáku
4. Zorientujte ochranu proti
bočnímu nárazu s otvorem v
plastovém držáku dolní opěry
zad a zasuňte.
4
5
!
Podle velikosti vozu se
rozhodněte, zda chcete
nainstalovat ochranu proti
bočnímu nárazu.
1
3
2
viz obrázky
1
-
5
1. Nejdříve stiskněte páčku
nastavení výšky podhlavníku.
Potom zasuňte dolní opěru
zad pod textilní potah, aby se
spojili dohromady.
1
!
Zataženém za oba kusy
SE PŘESVĚDČTE, že jsou
bezpečně spojené.
2. Chcete-li připevnit dolní
opěru zad k základně,
zahákněte ji do osy závěsu
sedačky na základně.
2
3. Otočte dolní opěru zad
a zároveň přidržujte
podsedákovou sedačku,
dokud nezacvakne ve
vzpřímené poloze.
3
viz obrázky
6
K dispozici jsou 3 pozice pro sedačku a nastavte je podle
6
6
Nastavení sedáku
117 118
2
1
2
4
3
5
7
6
1
2
4
3
5
7
6
1
11
7
Nastavení výšky – pro opěrku hlavy
viz obrázky
8
-
11
8
9
10
Dbejte při instalaci
V případě použití jako
podsedákové sedačky pro
specifická vozidla (135 - 150
cm) se seznamte s
následujícím seznamem
upevnění ve vozech
Instalace s použitím systému ISOFIX
a 3bodového pásu nebo s pouze s
použitím 3bodového pásu
(Orientace po směru jízdy/pro dítě o hmotnosti od
100 - 150 cm/3,5 -12 roků)
viz obrázky
12
-
24
Pokud je vozidlo vybaveno systémem ISOFIX, mohou být dolní
kotvicí body vozidla vidět na sedáku vozidla. V návodu na
použití vašeho vozidla najdete přesné umístění, označení
ukotvení a požadavky na používání.
viz obrázky
7
Stiskněte páčku pro nastavení
výšky a zároveň ji zatlačte dolů,
nebo vytáhněte nahoru, dokud
nezapadne do jedné z 10 pozic.
7
119 120
1. Nasaďte vodítka ISOFIX s
kotvicími body ISOFIX.
12
Vodítka ISOFIX chrání potah
sedadel před potrháním. Rovněž
mohou vést konektory ISOFIX.
2. Stiskněte tlačítko nastavení
ISOFIX a vysuňte konektory
ISOFIX.
13
Otočte konektory ISOFIX o 180
stupňů tak, aby byly zorientovány
ve směru vodítek ISOFIX.
14
12
13
2
2
1
1
14
3. Zorientujte konektory ISOFIX s
kotvicími body ISOFIX a potom
zacvakněte oba konektory
ISOFIX do vodítek ISOFIX.
15
! Ujistěte se, že jsou oba
konektory ISOFIX pevně
uchyceny k příslušným
vodítkům ISOFIX. Při
správném uchycení by měly
být indikátory na obou
konektorech ISOFIX zcela
zelené.
15
-1
! Zatažením za oba konektory
ISOFIX zkontrolujte, zda je
podsedák řádně nainstalován.
4. Pokyny pro sejmutí podsedáku:
a. Nejdříve stisknete tlačítko
sekundárního zámku
16
-1 a
potom na tlačítko
16
-2 na
konektorech ISOFIX. Potom
sejměte podsedák ze sedadla
vozu.
b. Otočte konektory ISOFIX o
180 stupňů a potom stiskněte
tlačítko nastavení ISOFIX, aby
se konektory ISOFIX sklopily.
17
1
15
16
1
2
121 122
2
1
1
3
3
17
18
19
!
Vytáhněte bezpečnostní pás vozu a veďte jej dráhou pásu
20
a potom jej zapněte.
20
-3
!
Provlečte ramenní pás
otvorem, viz obrázek
20
-1
!
NEPOKLÁDEJTE bezpečnostní
pás vozidla přes opěrky rukou.
Musí být umístěn pod nimi.
20
-2
!
Podsedák nelze použít, pokud
je přezka bezpečnostního pásu
vozidla (samičí část svorky)
příliš dlouhá, než aby do ní
mohl být podsedák.
20
-4
!
Po umístění dítěte do tohoto
podsedáku musí být správně
použit bezpečnostní pás.
Bederní popruh musí být veden
dole a pánev musí být pevně
zajištěna.
20
!
Aby byla zajištěna správná
výška opěrky hlavy, MUSÍ být
dolní část opěrky hlavy v rovině
s horní stranou ramen dítěte
podle obrázku
21
a ramenní pás
musí být umístěn v červené
zóně podle obrázku
22
! Umístěte podsedák pevně z
opěráku sedadla vozu po směru
jízdy, které je vybaveno
bederním/ramenním pásem.
31
2
4
20
21
22
!
Lze rovněž nainstalovat pouze s použitím 3bodového
bezpečnostního pásu. (viz obrázky
20
-
24
)
123 124
23
24
25
26
! Ramenní část bezpečnostního
pásu vozu musí procházet
přímo vodícím otvorem
ramenního pásu jako na
obrázku v
23
! Zatažením za ramenní popruh
utáhněte bezpečnostní pás
vozu tak, aby neměl žádnou
vůli.
! Pokud pás leží dítěti přes krk,
hlavu nebo obličej, upravte
výšku opěrky hlavy.
! Veškeré popruhy, které přidržují
podsedák k vozidlu, musí být
utažené a nesmí být
překroucené.
viz obrázky
25
-
28
Sejmutí látkoch částí
Při nasazování polstru sedátka
postupujte podle výše uvedených
kroků v opačném pořadí.
27
28
125 126
!
Látkové části a vnitřní polstrování perte ve studené vodě do
30°C.
!
Látkové části nežehlete.
!
Na látkové části nepoužívejte bělidlo ani je nečistěte za
sucha.
!
K čištění tohoto podsedáku nepoužívejte neředěný neutrální
detergent, benzín ani jiné organické rozpouštědlo. Mohlo by
dojít k poškození podsedáku.
!
Textilní potahy ani vnitřní polstrování neždímejte pro rychlejší
schnutí. Mohlo by to na textilním potahu nebo na vnitřním
polstrování zanechat záhyby.
!
Textilní potah a vnitřní polstrování nechte vyschnout
zavěšené ve stínu.
!
Pokud podsedák delší dobu nepoužíváte, vyjměte jej z
vozidla. Podsedák skladujte na chladném a suchém místě
mimo dosah dětí.
Péče a údržba
POZNÁMKA
/

Tato příručka je také vhodná pro