Siemens TK76K572CH/01 Uživatelský manuál

Kategorie
Kávovary
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

3







3






1 
 a
 b
)4x c
)2x d

2 

45





590


200

95











a
3 c


4 



 1
b 2
d

 3
 4

X
SW3

Y
SW3


csar
11
Připojení
Přístroj je opatřen zástrčkou a smí být připojen pouze do
správně nainstalované uzemněné zásuvky.
Instalaci zásuvky či výměnu přívodního kabelu smí provádět
pouze elektrikář v souladu s odpovídajícími předpisy.
Není-li zástrčka po instalaci zařízení přístupná, musí být z
přístupné strany k dispozici odpojovač se všemi póly a
rozestupem kontaktů alespoň 3 mm.
Bezpečně lze používat pouze zařízení, které bylo zapojeno v
souladu s tímto montážním návodem.
Volně stojící nábytek připevněte ke zdi běžnými úhelníky.
Rozsah dodávky
Obr. 1
a Šasi (s teleskopickými ližinami)
b Nosná deska s přístrojem a čelním panelem
c Vruty (4 kusy)
d Samořezné šrouby (2 kusy)
Instalace přístroje
Obr. 2
Je třeba zajistit dostatečné odvětrávání.
Z těchto důvodů odstraňte zadní stěnu nebo vyřežte otvor o
velikosti 500 x 400 mm.
Mezi zdí a základnou, příp. zadní stěnou musí být prostor min.
45 mm.
Ventilační ani vstupní otvory nesmí být zakryty.
Při montáži přístrojů umístěných nad tímto zařízením nebo pod
ním dodržujte montážní návod.
Při instalaci přístroje nad ohřívačem pokrmů je třeba ponechat
volný prostor o výšce 590 mm.
Chcete-li nainstalovat přístroj přímo pod dekorační panel, měl
by být ponechán prostor pro ventilaci alespoň 200 cm².
Ideální výška při montáži automatu na espresso od podlahy ke
spodní hraně přístroje je 95 cm.
Nejprve vybalte všechny části podle návodu a zkontrolujte,
zda nebyly během přepravy poškozeny.
Poškozené přístroje nesmí být uvedeny do provozu.
Poté umístěte šasi a, vyrovnejte jej a připevněte pomocí
dodaných 4 vrutů c (obr. 3).
Přívodní kabel zapojte do síťové zásuvky.
Kabel by měl ležet volně a neměl by být nikde přiskřípnut.
Obr. 4
Důležité: Přístroj lze umístit na teleskopické ližiny jen v případě,
jsou-li plně vysunuty, aby vyjížděcí mechanismus správně
fungoval.
Obě teleskopické ližiny vytáhněte nadoraz.
Nosnou desku b s přístrojem nasaďte na obě teleskopické
ližiny. Znovu zajistěte pomocí obou šroubů d.
Spirální kabel přístroje nasuňte do šasi, dbejte na to, abyste
jej příliš nenatáhli.
Umístění přístroje lze ještě upravit, např. pokud vyčnívá nebo
není umístěn správně.
Pokud přístroj vyčnívá:
Nasaďte inbusový klíč SW3 a otáčejte jím doleva X.
Přístroj je umístěn příliš vzadu:
Nasaďte inbusový klíč SW3 a otáčejte jím doprava Y.
Nakonec zkontrolujte správnou funkci elektrického i
manuálního vyjíždění.
1.
2.
3.
4.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16

Siemens TK76K572CH/01 Uživatelský manuál

Kategorie
Kávovary
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro