Joie Mimzy Snacker Highchair Uživatelský manuál

Značka
Joie
Modelka
Mimzy Snacker Highchair
Typ
Uživatelský manuál
91 92
CZ
Vítejte v Joie
Gratulujeme, právě jste se stali součástí rodiny Joie! Jsme nadšeni, že jsme se stali částí vašeho
života. Při používání produktu Joie Mimzy™ Snacker si vaše dítě užívá vysoce kvalitní, plně
certifikované židličky, schválené dle evropských standardů EN 14988:2017. Tento produkt je
vhodný pro děti od 6-36 měsíců (váha do 15kg). Přečtěte si pečlivě tento manuál a postupujte
přesně dle zde uvedených kroků, pro zajištění komfortu a bezpečí pro vaše dítě.
DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE NÁVOD PRO
BUDOUCÍ POUŽITÍ! ČTĚTE PEČLIVĚ!
OBSAH
Obrázky 1–6
VAROVÁNÍ 93
Sestavení židličky 94
Použití spony 94
Nastavení ramenních a bočních pásů 94
Použití pultíku 95
Nastavení sklonu 95
Skládání židličky 95
Sejmutí potahu židličky 95
Péče a údržba 96
Stav nouze
V případě ohrožení, nebo úrazu, je nejdůležitější poskytnout vašemu dítěti okamžité ošetření a následnou
lékařskou pomoc.
Informace o produktu
Před zahájením používání tohoto produktu si prosím nejprve pečlivě prostudujte tento manuál. Máte-li nějaké
doplňující dotazy, konzultujte je s prodejcem.
Výrobek: Mimzy
Snacker
Vhodná pro: Děti od 6-36 měsíců (do 15kg)
Materiály: kov, plasty, látky
Vyrobeno: v Číně
Značka: Joie
Stránky: www.joiebaby.com
Výrobce:
Allison Baby UK Ltd.
Seznam čás
Před zahájením používání tohoto produktu si prosím nejprve pečlivě prostudujte tento manuál a ujistěte
se, že všechny součásti výrobku jsou dostupné. Máte-li nějaké doplňující dotazy, konzultujte je s
prodejcem. Pro montáž není požadované žádné nářadí.
6
5
7
8
9
10
12
11
13
15
14
1. Nohy židličky
2. Sedák židličky
3. Košík
4. Pultík
5. Pultík
6. Mezinožní opěra
7. Potah židličky
8. Sedák
9. Opěrka nohou
10. Přední noha
11. Košík
12. Zadní noha
13. Spona 5-bodových pásů
14. Ramenní pásy
15. Zádová opěrka
1
4
2
3
93 94
SESTAVENÍ ŽIDLIČKY
Před sestavením a zahájením používání tohoto produktu si prosím nejprve pečlivě prostudujte tento manuál.
1. Nastavte uchycení nohou proti uchycení sedáku a nasuňte je do sebe. Kliknutí značí správné zajištění obou
nohou.
1
! Ujistěte se, že jsou nohy bezpečně zajištěny v uchycení tím, že za ně zatáhnete.
2. Rozložte židličku otočením zádové opěrky směrem vzhůru
2
. Po správném zajištění uslyšíte charakteris-
tické kliknutí.
! Ujistěte se, že výztuhy sezení a uchycení sezení jsou zcela rozloženy, před použitím židličky.
2
- 1
! Pokud nejsou zcela rozloženy, složte židličku dle obrázku
16
a znovu ji rozložte.
3. Upevněte košík k opěrným nohám židličky pomocí 4 párů popruhů
2
- 2. Pro sundání košíku vytáhněte
popruhy směrem vzhůru.
4. Nasaďte pultík dle obrázku
3
, a zároveň držte tlačítka na obou stranách a tlačte je směrem ven
3
- 1 dokud
neuslyšíte charakteristické kliknutí. Správně sestavená židlička je ukázána na obrázku
4
.
Použití spony
Tip
K zabránění vážného zranění nebo smrti po pádu nebo vyklouznutí, vždy zajistěte své dítě pomocí
postroje. Ujistěte se, že postroj je správně nastaven a že prostor mezi dítětem a postrojem není větší
než šířka ruky dospělého člověka. Nekřižte pásy, můžete zvýšit tlak na krk dítěte.
Zapnutí spony
Spojte sponu ramenního pásu se sponou bočního pásu
5
-1,a zacvakněte je do centrální spony
5
-2, Pokud je
spona správně zapnuta, uslyšíte charakteristické kliknutí.
5
-3
Rozepnutí spony
Stiskněte centrální tlačítko pro rozepnutí spony.
6
Nastavení ramenních a bočních pásů
Tip
Ramenní pás musí procházet otvorem, který je na úrovni ramen dítěte, nebo mírně nad ní. Abyste
zajistili správnou ochranu vašeho dítěte, po jeho usazení do židličky se vždy ujistěte, že jsou ramenní
pásy ve správné výšce. Pro větší děti používejte horní otvory pásů, pro menší děti používejte dolní
otvory pásů.
Zvolte dvojici otvorů, vytáhněte ramenní pásy z původních otvorů a poté protáhněte pásy do požadovaných
otvorů
7
skrz potah židličky a zádovou opěrku.
8
9
! Při změně otvorů pro ramenní pásy se vždy ujistěte, že pásy prochází otvory v potahu židličky i v zádové
opěrce ve stejné výšce.
Použijte pojistky pro nastavení správné délky pásů
10
-1, stiskněte tlačítko
10
-2, a vytáhněte boční pás do
požadované délky.
10
-3
UPOZORNĚNÍ!
! Před sestavením a používáním výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uchovejte ho pro pozdější
použití.
! Odstraňte všechny plastové obaly z dosahu dětí, hrozí nebezpečí udušení.
! Tento výrobek je možné používat pouze v interiérovém prostředí při běžné pokojové teplotě.
! Dítě musí být vždy řádně zajištěno v bezpečnostních popruzích. Pultík není navržen tak, aby držel vaše dítě
v židličce.
! Vždy se před použitím přesvědčete, zda je postroj správně připevněný a že jsou všechna zajišťovací zařízení
funkční a výrobek řádně rozložen a sestaven.
! Nepoužívejte výrobek, dokud nejsou všechny součásti správně připevněné a seřízené.
! Židle je určena dětem od 6 měsíců do 3 let /maximálně 15 kg/, které se již umí samostatně posadit.
! Pamatujte, že dítě v židli má mít vždy zapnuté a správně nastavené bezpečnostní pásy.
! Tento výrobek není hračka pro vaše dítě, a proto z něj nenechávejte dítě samostatně vylézat. Následné
převrácení výrobku by mohlo způsobit dítěti úraz.
! Výrobek může skládat a rozkládat pouze dospělá osoba.
! Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně a dalších tepelných zdrojů (elektrických topných
těles, plynového topení), schodů, bazénu.
! Výrobek používejte pouze shodně s návodem k obsluze.
! Pokud nebudete postupovat dle návodu může dojít k poranění dítěte.
! Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem.
! Přestaňte výrobek používat, pokud je některá z jeho částí poškozená, nebo chybí.
! Nenechte dítě stát v židličce.
! Nezvedejte výrobek, pokud je v něm dítě.
! Tento výrobek není hračka pro Vaše dítě, a proto ho nenechávejte si s ním hrát.
! Nenechte dítě opírat se o strany židličky, může dojít k překlopení!
! Neumísťujte žádné těžké předměty na pultík, může dojít k překlopení!
! Vždy používejte židličku na rovné (vodorovné) ploše.
! Abyste zabránili riziku uškrcení, nepoužívejte výrobek v blízkosti předmětů, které mají šňůrky, jako například
závěsy, žaluzie, telefonní kabely apod.
! Pravidelně kontrolujte stav a opotřebení výrobku.
! Před skládáním židličky, nebo jejím nastavováním z ní vyndejte dítě.
! Abyste se vyhnuli popáleninám, nedávejte na pultík horké jídlo.
! Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
! Vždy používejte zádržný systém.
! Nebezpečí pádu: Nenechte své dítě šplhat na výrobek.
! Ujistěte se, že postroj vždy správně obepíná dítě.
! Nepoužívejte výrobek, dokud dítě nedokáže samostatně sedět.
! Nenechte dítě hrát si s tímto výrobkem ani kolem něj.
! Pozor na nebezpečí převrhnutí, když vaše dítě zapře nohy o stůl nebo jiný předmět.
! Ujistěte se, že byl výrobek správně sestaven a zajištěn, než do něj dáte dítě.
! Při skládání a rozkládání držte dítě mimo dosah židličky, aby se zabránilo zranění.
! Židlička splňuje normu EN 14988:2017.
95 96
Péče a Údržba
! Polstrování sezení lze čistit pomocí houby a mýdlové vody. Nepoužívejte bělidlo.
! Vyčištěný potah nechte uschnout, nepoužívejte sušičku.
! Konstrukci otírejte vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem a poté odstraňte jakékoliv stopy vlhkosti
pomocí suchého hadříku.
! Nepoužívejte neředěný neutrální čisticí prostředek, benzín nebo jiné organické rozpouštědlo k očištění
židličky. Mohli byste jí poškodit.
! Pravidelně kontrolujte, zda nejsou některé díly opotřebeny, nebo zda materiál nebo šití není roztrženo.
! Pokud židličku delší dobu nepoužíváte, uskladněte ji na suchém místě, kam vaše dítě nemá přístup.
Použití pultíku
Vytahujte tlačítka na bocích pultíku směrem ven
3
- 1 a posouvejte pultík do zvolené pozice
11
.
Pultík lze nastavit do 3 pozic
12
! Ujistěte se, že obě strany pultíku jsou zajištěny ve shodných pozicích.
! Zkontrolujte, že je pultík pevně zajištěn tím, že za něj zatáhnete.
Nepoužíváte-li pultík, můžete jej uskladnit na zadní straně nohou židličky.
Zatáhněte za boční tlačítka po obou stranách pultíku a vyjměte pultík z uchycení.
3
-1
Umístěte pultík před zadní nohy a nasaďte jej na ně
13
. Pultík uchycený na příslušném místě je ukázán na
obrázku
14
Nastavení sklonu
Sklon zádové opěrky lze nastavit do 3 pozic.
15
Stiskněte tlačítko na zadní straně sezení a zatlačte opěrku dolů, nebo nahoru do požadované pozice.
15
-1
! Doporučujeme, aby opěrku ve vzpřímené poloze používali pouze děti, které již dokážou bez pomoci sedět.
Skládání židličky
! Nikdy neskládejte židličku, pokud v ní sedí dítě.
Židličku složte dle následujícího postupu:
1. Před skládáním nejprve odejměte pultík z židličky.
2. Zatáhněte za skládací popruh směrem vzhůru, zádová opěrka se automaticky složí
16
.
3. Uskladněte pultík na zadních nohách židličky.
17
Sejmutí potahu
1. Odejměte 2 páry popruhů a 2 páry elastických proužků z područek na každé straně.
18
– 1
18
- 2
2. Odepněte 2 páry úchytek a 2 páry elastických proužků na dolní straně sezení.
19
3. Vyjměte příchytky z popruhů.
20
4. Odepněte uchycení na dolní straně potahu
21
-1. Vyjměte mezinožní pás a popruh skládání z potahu.
21
-2
21
-3
5. Vyjměte ramenní pásy a boční pásy z potahu
22
-1
22
-2, Poté vyjměte potah z židličky.
Pro nasazení potahu postupujte dle předešlých kroků v obráceném pořadí.
/

Tato příručka je také vhodná pro