Epson TM-H6000IV Uživatelský manuál

Značka
Epson
Modelka
TM-H6000IV
Typ
Uživatelský manuál
57
CS
Česky
Úvod
Tento produkt je sada pro bezdrátovou síť LAN s kabelovým připojením
pro TM tiskárny Epson.
Kontrolou příruček tiskárny se ujistěte, že je tento produkt vaší tiskárnou
podporován.
Aby bylo používání tohoto produktu bezpečné, přečtěte si před jeho
použitím tuto příručku. Uložte tuto příručku tak, aby byla v případě potřeby
vždy k dispozici.
Bezpečnostní opatření pro používání
Tento produkt může být používán pouze v níže uvedených zemích:
STRAHA:
Nepoužívejte tento produkt v jiných než níže uvedených zemích.
Používání tohoto produktu v zemi, která není uvedena níže, může způsobit porušení zákonů
pro rádiové vlny v dané zemi, což může znamenat trest dle zákona.
Zajistěte rovněž, aby byl tento produkt používán v kombinaci s TM tiskárnou pro zemi, ve které
bude používán.
Nepřipojujte tento produkt k jinému zařízení, než k příslušné kompatibilní TM tiskárně.
Připojení k TM tiskárně - Severní Amerika:
Kanada, Kolumbie, Kostarika, USA
Při připojování k TM tiskárně pro Evropu/Oceánii:
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko,
Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva,
Lucembursko, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie, Austrálie, Nová Zéland
Připojení k TM tiskárně - Japonsko:
Japonsko
Vybalení
58
Připojení jednotky bezdrátové sítě LAN
Ujistěte se, že je napájení tiskárny vypnuto, a pak připojte tento produkt
do konektoru USB (typ A) na tiskárně.
Pokud si překáží s jinými kabely nebo způsobuje špatný přenos, připojte jej
prostřednictvím prodlužovacího USB kabelu, jak je uvedeno na obrázku.
V takovém případě připevněte dodávaný gumový kryt pro zamezení
uvolnění produktu. Použijte rovněž dodávanou upevňovací pásku pro
připevnění jednotky bezdrátové sítě LAN.
Připojení k síti
Postup připojení TM tiskárny k síti pomocí tohoto produktu najdete
v dokumentu OT-WL05 Technical Reference Guide (Technická referenční příručka).
Dokument Technical Reference Guide (Technická referenční příručka) lze
stáhnout z následující webové adresy:
http://www.epson-biz.com/?prd=ot-wl05&inf=trg
USB
59
CS
Technické údaje
EPSON je registrovaná ochranná známka společnosti Seiko Epson
Corporation.
Exceed Your Vision je registrovaná ochranná známka nebo ochranná
známka společnosti Seiko Epson Corporation.
Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných
vlastníků a jsou použity pouze pro identifikační účely. Informace o výrobku
mohou být změněny bez upozornění.
©Seiko Epson Corporation 2015-2017. Všechna práva vyhrazena.
Napájecí napětí
DC (stejnosm.) 5 V
Spotřeba proudu
Max. 0,5 A
Frekvenč
rozsah
Kanada/
Kolumbie/
Kostarika/
USA
IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz):
1 až 11 k
IEEE 802.11a/n (5,0 GHz):
W52 (36,40,44,48 k) *
1
W53 (52,56,60,64 k) *
2
W56 (100,104,108,112,116,132,136,140 k) *
2
W58 (149,153,157,161,165 k)
Evropa/
Oceánie
IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz):
1 až 13 k
IEEE 802.11a/n (5,0 GHz):
W52 (36,40,44,48 k) *
1
W53 (52,56,60,64 k) *
2,
*
3
W56 (100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,
140 k) *
2
Rozsah
potenciálního rušení
40 m
Rozměry
Jednotka bezdrátové sítě LAN:
Š × H × V: Přibl. 67 mm × 20 mm × 10 mm
Prodlužovací USB kabel:
Délka: 1 m
*
1
Používání ve venkovním prostředí je zakázáno (s výjimkou Kostariky a
USA).
*
2
Režim ad hoc není k dispozici.
*
3
Používání ve venkovním prostředí je zakázáno (Evropa/Austrálie).
/