CASUALPLAY beat Fix Návod k obsluze

Kategorie
Autosedačky
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

E
Conserve su tiquet de compra para poder ejercer sus derechos como consumidor.
CAT
Conservi el seu tiquet de compra per poder tindre els seus drets com a consumidor.
GB
Keep up your receipt in order to exercice your right as a consumer.
F
Gardez votre ticket de caisse, an de faire valoir vos droits de consommateur.
I
Conservate lo scontrino scale o la prova d’acquisto per poter esercitare i vostri diritti
come consumatori.
P
Guarde o recibo como prova de compra e para futuras reclamações.
D
Behalten Sie ihre Einkaufsticket, um ihren Rechts als Kaufer auszuüben.
CZ
Uschovejte si doklad o zaplacení pro uplatnění Vašich spotřebitelských práv.
SK
Uschovajte si doklad o zaplatení pre uplatnenie Vašich spotrebiteľských práv.
HU
Őrizze meg a pénztári bizonylatot a fogyasztási jog érvényesítése érdekében.
PL
Zachowaj rachunek zakupu, aby móc korzystać z praw konsumenta.
18
1716
13
14 15
28
25
26
27
23
22 24
19
20
21
30
31 32 33
40 41 42
34 35
36
3937 38
29

CASUALPLAY by Vám chtěl poděkovat za zakoupení této bezpečnostní autosedačky. Tento
výrobek byl navržen, vyroben a schválen v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními nařízeními.
Byl navržen pro snadnou instalaci a použití, ale potřebujeme Vaši spolupráci, aby bylo zajištěno
správné používání a vše řádně fungovalo. Prosím, přečtěte si pozorně tyto instrukce před instalací
této autosedačky do auta.
Bezpečnost Vašeho dítěte závisí na správném používání této autosedačky.
Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoli dotazů (tel, e-mail, na zadní straně tohoto
manuálu).
POZNEJTE AUTOPLAY BEAT FIX
1. Odmykací tlačítko konektoru Isox
2. Instalační návod
3. Přední sloty pro Podpůrnou nohu
4. Nastavovací kolečko Isox konektoru
5. Pásek pro nastavení postroje
6. Tlačítko pro nastavení postroje (TMS)
7. Zařízení pro změnu polohy
(POD SEDADLEM)
8. Postrojová přezka
9. Potah
10. Opěrka hlavy
11. Vodič pásu u skupiny 2
12. Hrudní chrániče
13. Tlačítko pro nastavení opěrky hlavy
14. Bezpečnostní upínací klip
15. Pásový směrový štítek
16. Certikační známka
17. Isoxová certikační známka
18. Kroužek horního úchytu
19. Návod k použití
20. Pásy postroje
21. Kovový rozvaděč
22. Konektor Isox
23. Vodič pásu u skupiny 1
24. Pásový klip
25. Top Tether
26. Podpůrná noha (PŘÍDAVNÁ)
51

1.Toto je univerzální bezpečnostní systém. Je certikován dle nařízení č. 44, dodatková
série 04, pro všeobecné použití ve vozidlech a na příslušné většině autosedadel, ale ne
na všech.
2.Správná instalace je vyžadována, pokud výrobce vozidla v manuálu uvedl, že vozidlo
j vhodné pro instalaci „UNIVERZÁLNÍHO“ bezpečnostního systému pro tuto věkovou
skupinu.
3.Tento bezpečnostní systém byl klasikován jako „UNIVERZÁLNÍ“ dle přísnějších
podmínek, než které jsou uplatněny u předchozích modelů, které neobsahují toto
upozornění.
4.Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte výrobce autosedačky nebo prodejce.

1.Toto je SYSTÉM ISOFIX PRO DĚTI. Je certikován dle nařízení č. 44, dodatek 5,
dodatková série 04, pro všeobecné použití ve vozidlech vybavené upínacím systémem
ISOFIX.
2.Přizpůsobí se vozidlům polohami schválenými jako „polohy ISOFIX“ (jak je znázorněno
v manuálu vozidla), záleží na kategorii dětské autosedačky a upínání.
3.ISOFIX váhová skupina a velikostní třída, pro kterou je výrobek navržen, je 9 – 18kg a
třída B1.

Při použití tohoto výrobku s podpěrnou tyčí se jedná o homologaci “POLOUNIVERZÁLNÍ”.
Takto jej lze používat ve vozidlech a polohách sedadla uvedených na seznamu vozidel.
52






BEAT FIX je dětská autosedačka spadající do skupiny 1 (9 18kg) a skupiny 2 (15-
25kg).
Tato sedačka může být instalována do automobilu pomocí tříbodového pásu s nebo
bez navíječe umístěného v daném automobilu, v souladu s nařízeními UN/ECE-16
nebo ekvivalentními standardy, nebo pomocí Isox konektorů a Horního úchytu nebo
Podpůrné nohy (NEPOVINNÁ ČÁST).
Původní výbava nesmí být změněna
Po nehodě musí být sedačka prověřena nebo vyměněna.
Ujistěte se, že sklopné sedadlo nebo dveře auta nemohou způsobit poškození jakýchkoli
částí sedačky.
Chraňte všechny kovové části, se kterými přijde dítě do kontaktu, od přímého slunečního
záření.
Pásy nesmí být nikdy překroucené.
Vždy používejte sedačku, i když cestujete jen na krátkou vzdálenost a nikdy nenechávejte
své dítě v autě bez dozoru.
Sedačku z auta vyjměte, pokud ji nehodláte po nějakou dobu využívat a držte ji z dosahu
dítěte.
Je doporučeno zajistit zavazadla a předměty, které mohou způsobit zranění v případě
nehody.
Zaručujeme bezpečnost výrobku při používání prvním majitelem.
Nepoužívejte výrobky z druhé ruky.
Ostatní pasažéři ve vozidle musí být také připoutáni autopásy, protože v případě nehody
mohou být vymrštěni a zranit dítě.
Pokud se nechystáte sedačku v autě použít, vždy ji zajistěte autopásy, nebo připojte k
Isoxu a Hornímu úchytu nebo Podpůrné noze (NEPOVINNÁ ČÁST).
Pravidelně kontrolujte různé části sedačky.
Sedačka by neměla být používána bez potahu.
Používán by měl být pouze potah dodávaný výrobcem, jelikož je důležitou součástí
výrobku.
Mějte na paměti, že jste zodpovědní za bezpečnost dítěte.
       


MÁTE
53

SKUPINA 1 (9 – 18 KG)

1 – 7)
• Připevněte dva středící body Isoxových háčků, jejichž obvyklé umístění je ve spáře zadního
sedadla mezi zadním sedadlem a opěradlem .
• Umístěte bezpečnostní autosedačku na zadní sedadlo vozidla směrem dopředu, oproti upínačům
.
• Vytáhněte přední kolečko   a otočte doprava   abyste dosáhli maximální délky
konektorů.
• Použijte obě ruce k zamáčknutí sedačky oproti upínačům, dokud zaklapne, což znamená, že obě
strany jsou upevněny .
• Pokud instalace proběhla správně, objeví se zelený proužek na vnější straně obou konektorů
.
• Nakonec nastavte mezeru mezi autosedačkou a opěradlem vozidla pomocí vytáhnutí kolečka a
jeho zatočením do leva .

Zahákněte karabinku pásu Top Tether (ze strany, kde se provádí jeho nastavení) do úchytky, která
je v zadní části opěradla a druhý konec připevněte ke kotvicí západce v automobilu .
POZNÁMKA: Lokalizace umístění úchytky pásu Top Tether viz příručka k automobilu.
• Napínejte pás Top Tether , dokud nezmizí červená značka na pásu .
 Konzultujte návod k použití vozidla pro lokalizaci umístění kroužku horního
úchytu.

• Vytáhněte přední kolečko   a otočte doprava pro získání prostoru mezi sedačkou a
opěradlem sedadla vozidla .
• Odpojte Isox systém vytáhnutím tlačítek na obou stranách konektorů uvolňovacího zařízení.
Pokud je demontáž provedena správně, objeví se na jednom z nich červený proužek .
• Odepněte pás Top Tether uvolněním zapínání () a odepněte karabinku z kroužku (
).

• Jakmile byla sedačka připevněna na sedák vozidla pomocí Isox systému a byla zkontrolována
správná instalace (viz. zelený proužek na vnější straně obou konektorů).
• Odstraňte obě zátky z přední části základny sedačky .
• Současně zmáčkněte 2 pivoty na hoře na trubkách Podpůrné nohy.
• Obě trubky vložte do předních slotů a ujistěte se, že je vkládáte současně, aby se nezablokovaly
. Jakmile zaklapnou, jsou správně upevněny.
54
• Jednou rukou vytáhněte červenou prostřední část, zatímco rukou druhou zamáčkněte
teleskopickou nohu oproti podlaze vozidla. Uvolněte tuto část a zkontrolujte, že trubka není mezi
dvěmi zamykacími polohami .
• Pokud je trubka mezi dvěma polohama, vytáhněte znova červený středový knoík a prodlužte nebo
zkraťte trubku do dolní nebo horní zamykací pozice, abyste získali maximální možnou podporu.


• Jednou rukou vytáhněte červenou středovou část knoíku, zatímco rukou druhou zatlačíte zpět
teleskopickou nohu .
• Současně zmáčkněte dvě tlačítka na horní straně základny sedačky a vytáhněte trubky Podpůrné
nohy .
• Jako další krok demontujte Beat Fix vytáhnutím předního kolečka a jeho otočením doprava pro
vytvoření prostoru mezi sedačkou a opěradlem vozidla.
• Odpojte Isox systém vytáhnutím tlačítek po obou stranách konektorů. Pokud je
odpojení korektní, objeví se červený proužek. Odstraňte sedačku ze sedadla vozidla.
SKUPINA 1 (9 – 18KG)


• Umístěte sedačku na přední nebo zadní sedadlo auta.
• Provlečte břišní pás skrze vodiče pásů na obou stranách , zapněte přezku a utáhněte
pás.
• Jako další krok vytáhněte hrudní část a provlečte skrze klip .
• Zapněte bezpečnostní záklopku .

• Zmáčkněte nastavovač TMS a ve stejnou chvíli umístěte pás do požadované polohy ,
ujistěte se, že břišní pás je umístěn tak nízko,jak je jen možné, aby byla pevně zajištěna pánev
dítěte.

• Použijte knoíky po stranách opěrky hlavy pro nastavení pásů na výšku dítěte .
• Správná pozice pásů není nikdy nad nebo pod krkem dítěte .
POZNÁMKA: Nastavení výšky postrojů je možné pouze s pomocí bočních úchytek, neměňte výšku
změnou umístění postroje a pomocí drážek nacházejících se v zadní části sedačky.
55

• Zapněte přezku .
• Utáhněte ramenní pásy vytáhnutím konce nastavovacího postrojového pásu, dokud správně
nesedí, dbejte, aby vždy zůstal nějaký prostor pro pohyb.
• Pro uvolnění pásů sedačky, zmáčkněte TMS a druhou rukou vytáhněte ramenní pás.
 Ujistěte se, že pásy sedačky nejsou překroucené během užívání dítětem. Je velmi
důležité abyste se ujistili, že břišní pás je umístěn co nejníže, jak je to jen možné, aby byla pevně
zajištěna pánev dítěte.

• Poloha sedačky může být velmi snadno změněna pouhým stisknutím páčky na přední straně
.
 Ujistěte se, že sedačka není mezi dvěma polohama, kliknutí značí, že sedačka je ve
správné poloze.

• Pro zapnutí postrojové přezky sedačky spojte dohromady dvě části a společně je zasuňte do slotů
přezky s červeným tlačítkem, dokud nezaklapnou .
• Pro otevření zmáčkněte červené tlačítko.
• Zkontrolujte, zda nejsou pásy přetočené.


• Uvolněte pásy stlačením zadní části TMS směrem dolů a zatažením druhou rukou hrudních pásů
pod návleky .
Uvolněte oba konce pásů ze spojky , která je v dolní části korby. Poté protáhněte drážkami
v korbě a podhlavníku.
Uvolněte plastové přezky hrudních pásů  v zadní části korby, protáhněte pásy drážkami
.
• Sejměte návleky .
• Protáhněte pásek otvorem v přezce 
• Skryjte přezku do potahu.
• Odstraňte pružné popruhy připevňující potah ke korbě, jakož i návlek na břišní pás.
Tyto popruhy se nacházejí v bočních částech dolní části korby. Sejměte návleky z popruhů (viz
vzor).
• Zvedněte potah, najděte přezky a protáhněte popruh drážkami. Přezky se nacházejí z obou stran
dolní části korby.
Při montáži pásů postupujte obráceně, přičemž věnujte pozornost, aby popruhy nebyly překroucené
. Plastový díl v návlecích břišního pásu musí být uvnitř, nejprve musíte upevnit pružné
gumy návleku a poté připevnit potah.
56

      
       

• Provlečte přezku skrze otvor v rozkrokovém pásu. Upevněte horní části tak, aby se neztratily a
ujistěte se, že je vše schované pod rámem.
• Umístěte sedačku na sedadlo vozidla a pevně ji přitlačte k opěradlu sedadla.
• Umístěte dítě do sedačky a zapněte jej tříbodovým autopásem. Zkontrolujte, zda
břišní část je v co nejnižší poloze a zda diagonální část zajišťuje hruď dítěte .
• Zapněte přezku provlečením pásu skrze boční otvor sedačky . Dále, vytáhněte pás
směrem přes hrudník a provlečte jej skrze horní vodiče pásů sedačky .

· Sejměte potah postupem uvedeným v příslušném odstavci.
· Sejměte podhlavník. Odstraňte matici, která se nachází v zadní části podhlavníku , s
pomocí knoíku nastavení výšky posouvejte podhlavník nahoru, dokud se neuvolní.
. Sejměte jej.
· Odstraňte pružné pásky, které připevňují potah ke korbě. Tyto pásky se nacházejí v bočních
částech spodní části korby.
· Protáhněte popruhy pásů přes otvory v potahu a sejměte potah .
· Při montáži postupujte obráceně.

· Uvolněte pásy stlačením zadní části TMS směrem dolů a druhou rukou zatáhněte za hrudní pásky
pod návleky.
· Rozepněte cvočky na opěradle .
· Uvolněte pružné gumy z obou stran, které se nacházejí na spodní části korby.
· Sejměte potah.
· Při nasazení potahu postupujte obráceně.
Návlek na břišní pás.
POZNÁMKA: Nikdy neodstraňujte vnitřní ochranu na absorbčním materiálu.
INSTRUKCE PRO PRANí
• V pračce perte potah na max. teplotu  a . Lakované části by měly být čištěny
neabrazivním leštidlem, které neobsahuje rozpouštědla.
57
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82

CASUALPLAY beat Fix Návod k obsluze

Kategorie
Autosedačky
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro