Danfoss Link™ HC Hydronic Controller instalační příručka

Značka
Danfoss
Modelka
Link™ HC Hydronic Controller
Typ
instalační příručka
3
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
GB
DE
FR
DK
FI
NL
PL
CZ
Installation Guide Danfoss Link™ HC
Installation Guide
Installationsanleitung
Guide d’installation
Installationsmanual
Asennusohje
Installatiehandleiding
Instrukcja instalacji
Instalační příručka
74
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Montáž
1: Montáž na stěnu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2: Montáž na DIN lištu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Připojení
1: Připojení aktuátorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2: Připojení ovládacích prvků čerpadla a kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3: Připojení pro funkci Pr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
4: Připojení pro vytápění a chlazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
5: Zdroj napáje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6: Schéma zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
7: Externí anténa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Konfigurace
1: Přidání regulátoru Danfoss Link™ HC do systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2: Konfigurace regulátoru Danfoss Link™ HC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2a: Konfigurace výstupů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2b: Konfigurace vstupů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
3: Přidání výstupu do místnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
4: Konfigurace místnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5: Odebrání výstupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6: Obnovení továrních nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Pokyny k likvidaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Obsah
Instalační příručka Danfoss Link™ HC
75
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
CZ
Instalační příručka Danfoss Link™ HC
Danfoss Link™ je bezdrátový ovládací systém pro řadu systémů vytápění.
Danfoss Link™ HC (regulátor teplovodního vytápění) je částí tohoto systému, který umožňuje
bezdrátově ovládat potrubí pro vodní podlahové vytápění a chlazení.
Vstupy:
Nepoužito
Funkce Pryč (externí vypínač)
Vytápění/Chlazení (externí vypínač)
Pojistka
předního
krytu
Externí
anténa
Kontrolky výstupu
Připojení výstupu
Relé čerpadla
Relé kotle
Úvod
Instalovat/Test spojení
Regulátor Danfoss Link™ HC musí být vždy namontován v horizontální vzpřímené poloze.
1: Montáž na stěnu
1. Sundejte přední a boční kryty a proveďte montáž pomocí vrutů a hmoždinek.
2: Montáž na DIN lištu
1. Namontujte části DIN lišty. 2. Naklapněte na DIN lištu. 3. Uvolněte z DIN lišty.
Montáž
76
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
Instalační příručka Danfoss Link™ HC
Před připojením 230V zdroje zkontrolujte, zda jsou k regulátoru Danfoss Link™ HC připojeny všechny
kabely.
1: Připojení aktuátorů (24 V)
Pokud jsou pro regulaci vypínání instalovány aktuátory NC (rozpínací), není potřeba provádět žádnou
další konfiguraci výstupu aktuátorů.
1. Připojte kabely aktuátoru k výstupu. 2. Upevněte kabel.
2: Připojení ovládacích prvků čerpadla a kotle
Relé čerpadla a kotle jsou bezpotenciálové kontakty a tudíž je NELZE použít jako přímý zdroj napájení.
Max. zatížení je 230 V, 8 (2) A.
1. Připojte kabely ovládacích prvků čerpadla a kotle k
příslušnému výstupu.
2. Upevněte kabel.
3: Připojení pro funkci Pryč
Funkce Pryč nastaví pevnou hodnotu teploty v místnosti na 15 °C pro všechny pokojové termostaty,
ale hodnotu je možné změnit pomocí ovladače Danfoss Link™ CC.
1. Připojte externí vypínač ke svorkám pro funkci
Pryč. Pokud je spínač sepnutý (ON), systém nastaví
všechny požadované hodnoty pokojových termo-
statů na 15 °C.
2. Upevněte kabel.
Připoje
77
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
Instalační příručka Danfoss Link™ HC
CZ
Připoje
4: Připojení pro vytápění a chlazení
Pokud je systém v režimu chlazení, výstup aktuátorů se aktivuje (ON pro aktuátory NC/
OFF pro aktuátory NO) když teplota v místnosti převýší nastavenou hodnotu.
Když systém pracuje v režimu chlazení, mělo by být nainstalováno nezávislé upozorňování na
dosažení rosného bodu.
1. Připojte externí vypínač ke svorkám pro funkci vytá-
pění a chlazení. Když se spínač sepne (ON), systém
se přepne z vytápění na chlazení.
2. Upevněte kabel.
5: zdroj napájení
Když jsou nainstalovány všechny aktuátory, ovládací prvky čerpadla a kotle, a další vstupy, zapojtezá-
strčku do 230V zdroje napájení.
Pokud bude během instalace zástrčka odpojena, ujistěte se, že připojení je provedeno dle stávající
legislativy.
6: Schéma zapojení
L
N
9 10876 54321
Actuator outputsRelays
Input
230 V~
50 Hz
External
antenna
L
N
Away
Heating / Cooling
max. 3 m
7: Externí anténa
Externí anténa se instaluje jako usměrňovač, pokud není možné zajistit přenos ve velké budově nebo
kvůli robustní konstrukci či kovové překážce, např. když je regulátor Danfoss Link™ HC umístěn v kovo-
vé skříni.
1. Sundejte z přípojky antény plastový kryt. 2. Připojte externí anténu a umístěte ji na druhou stra-
nu překážky.
78
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
1: Přidání regulátoru Danfoss Link™ HC do systému
Regulátor Danfoss Link™ HC se připojuje k systému pomocí centrálního ovladače Danfoss Link™ CC.
Další informace naleznete v návodu k použití ovladače Danfoss Link™ CC: Konfigurace 7: Přidávání po-
mocných zařízení.
1. Vyberte položku Místnosti a
zařízení.
2. Vyberte položku Přidat servisní
zařízení.
3. Vyberte položku Zahájit regis-
traci.
4. Stiskněte na regulátoru tlačítko
Instalovat/Test spojení.
5. V případě potřeby upravte ná-
zev místnosti tlačítky s písmeny.
6. Ukončete operaci stisknutím
tlačítka OK/Return.
2: Konfigurace regulátoru Danfoss Link™ HC
Konfigurace regulátoru Danfoss Link™ HC v systému se provádí pomocí centrálního ovladače Danfoss
Link™ CC. Další informace naleznete v návodu k použití ovladače Danfoss Link™ CC: Konfigurace 7: Při-
dávání pomocných zařízení.
1. Vyberte položku Místnosti a
zařízení.
2. Vyberte položku Správa zaří-
zení.
3. Vyberte zařízení, které chcete
konfigurovat.
Konfigurace
Instalační příručka Danfoss Link™ HC
79
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
CZ
2a: Konfigurace výstupů
1. Vyberte položku Nastavit relé. 2. Vyberte položku Relé kotle
nebo Relé čerpadla.
3. Zvolte nastavení a stiskněte tla-
čítko OK/Return.
2b: Konfigurace vstupů
1. Vyberte položku Nastavit vstu-
py.
2. Vyberte vstup, který chcete na-
konfigurovat.
3. Zvolte nastavení a stiskněte tla-
čítko OK/Return.
3: Přidání výstupu do místnosti
Konfigurace regulátoru Danfoss Link™ HC v systému se provádí pomocí centrálního ovladače Danfoss
Link™ CC. Další informace naleznete v návodu k použití ovladače Danfoss Link™ CC: Konfigurace 7: Při-
dávání pomocných zařízení.
1. Vyberte položku Zařízení míst-
nosti.
2. Vyberte položku Přidat zařízení. 3. Pokud je regulátor Danfoss
Link™ HC nainstalován, objeví
se výběrová obrazovka.
Konfigurace
Instalační příručka Danfoss Link™ HC
80
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
4. Pokud je nainstalováno více za-
řízení, vyberte zařízení.
5. Vyberte výstup. Vybrat lze pou-
ze dostupné výstupy.
6. Vyberte vyzařovač tepla a
stiskněte tlačítko Nastavení
aktuátoru.
7. Vyberte typ aktuátoru a stisk-
te tlačítko OK/Return.
4: Konfigurace místnosti
Metoda předpovídání:
Po aktivaci metody předpoví-
dání systém na základě teploty
v místnosti předvídá spuštění
systému vytápění podle napro-
gramovaných požadavků.
Typ regulace:
Pouze ve spojení se systémy
elektrického vytápění.
1. Vyberte položku Regulace
topení.
2. Vyberte typ regulace.
Konfigurace
Instalační příručka Danfoss Link™ HC
81
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
CZ
5: Odebrání výstupu
1. Vyberte položku Místnosti a
zařízení.
2. Vyberte položku Správa
zařízení.
3. Vyberte stávající místnost.
4. Vyberte položku Zařízení
místnosti.
5. Vyberte položku Odebrat
zařízení.
6. Vyberte položku Odebrat
výstup.
7. Stiskněte tlačítko Ano, ode-
brat výstup.
Konfigurace
Instalační příručka Danfoss Link™ HC
82
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
6: Obnovení továrních nastavení
Odpojte zdroj napájení regulátoru Danfoss Link™ HC.
Vyčkejte, dokud nezhasne zelená kontrolka.
Stiskněte a podržte tlačítko Instalovat/Test spojení.
Držte tlačítko stisknuté a znovu zapojte zdroj napájení.
Po rozsvícení kontrolek uvolněte tlačítko Instalovat/Test spojení.
Danfoss Link™ HC
Tlačítko Instalovat/Test spojení
Konfigurace
Instalační příručka Danfoss Link™ HC
83
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
CZ
Režim sníženého
výkonu
Pokud dojde ke ztrátě signálu z pokojového termostatu, aktuátor
bude aktivován s 25% pracovním cyklem.
Blikající
kontrolky
výstupu/poplachu
Došlo ke zkratování výstupu nebo aktuátoru nebo k odpojení aktu-
átoru.
Technické údaje
Přenosová frekvence 862,42 Mhz
Dosah v normálních budovách až 30 m
Přenosový výkon < 1 mW
Napájecí napětí 230 V AC, 50 Hz
Výstupy aktuátorů 10 x 24 V DC
Max. spojité zatížení na výstupu (celkové) 35 VA
Relé 230 V AC / 8 (2) A
Teplota okolí 0 - 50 °C
Třída IP 30
Pokyny k likvidaci
Řešení problémů
Instalační příručka Danfoss Link™ HC
/