Technoline Model Uživatelský manuál

Kategorie
Budíky
Typ
Uživatelský manuál
Instruktážní manuál
Modell G - Quartz hodiny s budíkem
1. Rychlé nastavení
Vložte 1 x AA baterie (nejsou součástí balení) s přihlédnutím k
správné polaritě (+/-) uvnitř bateriového oddělení.
2. Nastavení času
Otáčejte pravé otočné kolečko na zadní straně budík dokud
aktuální čas je nastaven.
3. Nastavení alarmu
Otáčejte levé otočné kolečko na zadní straně budík dokud
požadovaného času buzení je nastaven.
4. Zapnutí a vypnutí alarmu
Stiskněte tlačítko vedle levé otočné kolečko na zadní straně budík
pro zapnutí nebo vypnutí budíku. Stiskněte tlačítko na pravé straně
do "ON" pro zapnutí alarmu. Stiskněte tlačítko na levé straně do
"OFF" pro vypnutí budíku
5. Světlo & funkci opakovaného buzení
Stiskněte tlačítko na horní straně budík k zapnutí podsvícení
ciferníku.
Stisknutím tlačítka během poplachu aktivovat funkci opakovaného
buzení. Alarm se spustí znovu po 4 minutách.
Pokud váš budík ukazuje větší odchylky nebo změny v tónu
budíku, vložte nové baterie.
Upozornění
Tato jednotka je k použití pouze v interiéru.
Nevystavujte přístroj nadměrné síle nebo nárazu.
Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, přímému slunečnímu
záření, prachu nebo vlhkosti.
Nikdy neponořujte do vody.
Vyhněte se kontaktu s korozívními materiály.
Nevhazujte tento přístroj do ohně, mohl by explodovat.
Neotevírejte vnitřní pouzdro nebo manipulovat s jakýmikoli součástí
této jednotky.
Baterie a bezpečnostní varování
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny.
Používat pouze alkalické baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
Baterie vkládejte správně odpovídající polaritou (+/-).
Okamžitě odstraňte vybité baterie.
Baterie vyjměte, když není zařízení v provozu.
Nenabíjejte a nevhazujte baterie do ohně, mohly by explodovat.
Ujistěte se, že jsou baterie uloženy mimo dosah kovových předmětů,
neboť kontakt může způsobit zkrat.
Nevystavujte baterie extrémním teplotám nebo vlhkosti nebo
přímému slunečnímu záření.
Ukládejte baterie mimo dosah dětí. Existuje riziko udušení.
Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu!
Všimněte si požadavky podle baterie-směrnice
Staré baterie nepatří do domovního odpadu, protože by
mohly způsobit škody na zdraví a životní prostředí.
Můžete se vrátit použité baterie a akumulátory bezplatně
na vašich prodejců a sběrných míst. Koncový uživatel se zavazuje
zákon přivézt potřebné baterie distributorům a dalších sběrných
míst!
Všimněte si požadavky podle zlikvidovat elektrická zařízení
Tento symbol znamená, že je potřeba likvidovat elektrická
zařízení odděleně od běžného domácího odpadu na konci
jeho životnosti. Přístroju vraťte do místního sběrného
místa nebo centra pro recyklaci. To platí pro všechny
země Evropské unie a ostatní evropské země se samostatným
systémem shromažďování odpadu.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

Technoline Model Uživatelský manuál

Kategorie
Budíky
Typ
Uživatelský manuál