Bifinett KH 2200 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

33
KH 2200
32
KH 2200
Jistící spínač
Jistící spínač v obslužném článku zajistí, že je zapnutí topného
článku možné jen tehdy, když obslužný článek slyšitelně zapadl.
Studená zóna
Během fritování se hromadí částečky uvolněných potravin na dně
fritovací vložky. Protože je topný článek připevněn nad dnem
fritovací vložky a rozehřívá olej/tuk především ve vrchní oblasti
fritovacího hrnce, zůstává olej/tuk mezi dnem a topným článkem
relativně chladný (studená zóna). To zabrání tomu, že se částečky
potravin, které dopadnou do této zóny spálí a má to tu výhodu, že
můžete olej nebo tuk častěji použít.
Ztužený fritovací tuk
i používání tohoto fritovacího hrnce doporučujeme fritovací olej
nebo tekutý fritovací tuk. Můžete použít také fritovací ztužený tuk.
Aby se zabránilo vystřikování tuku a přehřátí přístroje, proveďte,
prosím, následující bezpečnostní opatření:
•Při použití čerstvého tuku kusy nejdříve pomalu při malé teplotě
na normální pánvi rozpusťte.
Rozpuštěný tuk opatrně nalijte do fritovacího hrnce. Teprve pak
strčte síťovou zástrčku do zásuvky a zapněte fritovací hrnec (viz
odstavec Fritování“).
•Po použití fritovací hrnec uložte s tukem, který při pokojo
teplotě opět ztuhl.
Jestliže je tuk příliš studený, může při opětném rozpouštění
vystřikovat! Aby se tomu zabránilo, vypíchněte vidličkou do tuku,
který opět ztuhl, několik děr. Dejte pozor, aby se nepoškodil topný
článek.
Před fritováním
• Než fritovací hrnec poprvé použijete, očistěte, prosím, důkladně
všechny jednotlivé části a pečlivě je osušte (viz odstavec
„Čištění“).
•Přístroj postavte na vodorovný, plochý a stabilní povrch.
•Jestliže chcete postavit fritovací hrnec pod digestoř na sporák,
dbejte na to, aby byl sporák vypnutý.
•Síťový kabel z přihrádky na kabel kompletně vytáhněte.
Odejměte víko.
Vyjměte fritovací koš.
•Odklopte držadlo ven a upevněte jej na drátěném pletivu koše.
•Suchý a prázdný fritovací hrnec naplňte až po vrchní označení
ve fritovací vložce olejem, tekutým nebo rozpuštěným ztuženým
tukem (3l oleje nebo 2,5 kg ztuženého tuku, viz odstavce
„Ztužený fritovací tuk“ a „Rady“).
•Nikdy nemíchejte rozdílné druhy tuků nebo olejů!
•Strčte síťovou zástrčku do zásuvky.
•Síťový kabel se nesmí dotýkat horkých částí fritovacího hrnce.
DÒLEÎITÉ!
•Před uvedením přístroje do provozu si, prosím, přečtěte návod k
použití a dbejte na náčrt obslužného-/ topného článku.
•Překontrolujte, zda se napětí uvedené na typovém štítku shoduje s
napětím sítě, kterou máte k dispozici.
•Přístroj zapojte pouze do nástěnné zásuvky s pojistkou.
•Dříve než přístroj poprvé použijete, očistěte, prosím, důkladně
jednotlivé části fritovacího hrnce (viz odstavec „Čištění“).
Obslužný-/ topný článek nikdy neponořujte do vody a také jej
nečistěte pod tekoucí vodou.
•Než dáte do fritovacího hrnce olej nebo tekutý tuk, zajistěte, aby
byly všechny části zcela suché.
Doporučujeme používat fritovací olej nebo tekutý fritovací tuk.
Můžete použít také ztužený fritovací tuk. V tomto případě se musí
provést zvláštní bezpečnostní opatření, aby se zabránilo
vystřikování tuku a přehřátí topného článku (viz odstavce „Tuhý
tuk“ a „Rady“).
•Přístroj nikdy nezapínejte, jestliže není ve fritovacím hrnci olej nebo
tekutý tuk.
•Používejte výhradně oleje nebo tuky, které jsou výslovně označeny
jako nepěnící a vhodné k fritování. Tuto informaci najdete na obalu
nebo etiketě.
•Tento fritovací hrnec musí být naplněn olejem nebo tukem
přinejmenším mezi obě označení na vnitřní straně. Dbejte ,prosím,
při každém zapnutí na to, aby bylo ve fritovacím hrnci dostatečné
množství tuku nebo oleje.
•Při přehřátí se přístroj vypne spínačem chránícím před přehřátím
(viz odstavec „Bezpečnost“).
•V tomto návodu k použití je uvedeno maximální množství pokr
fritovaných najednou. Toto množství, prosím, nepřekračujte (viz
tabulka).
•Během fritování se uvolňuje horká pára. Udržujte si od páry
bezpečný odstup.
Během provozování nenechávejte přístroj v dosahu dětí a nenechte
síťový kabel viset přes okraj stolu/ pracovní plochy, na kterém stojí
fritovací hrnec.
•Po použití nastavte regulátor teploty na nejnižší stupeň (k tomu jej
otočte až po náraz proti směru otáčení hodinových ručiček).
Vytáhněte síťovou zástrčku a nechte olej nebo tuk vychladnout.
Fritovací hrnec nechte stát na svém místě, dokud přístroj a obsah
nevychladnou.
•Poškozené díly nechte vyměnit pouze v autorizovaném prodejním
servisu.
•U některých opravných prací nárok na záruku propadá.
•Návod k použití si, prosím, pro příští použití uschovejte.
BEZPEČNOST
Spínač chránící před přehřátím
i přehřátí přístroj vypne spínač chránící před přehřátím. To se
může stát, jestliže není ve fritovacím hrnci olej nebo tuk nebo jej
není dostatek nebo se ve fritovacím hrnci rozpouští ztužený tuk.
U ztuženého tuku nemůže vytápěcí článek vyprodukované teplo
dost rychle odevzdat.
Jestliže spínač chránící před přehřátím přístroj vypnul, postupujte
,prosím, následovně:
•Nechte olej nebo tuk vychladnout.
•Malým šroubovákem opatrně stiskněte spínač reset na zadní
straně obslužného článku.
Přístroj se nyní může opět použít.
Fritování
Fritovací hrnec zapněte spínačem/vypínačem. Zelené indikační
světlo se rozsvítí.
Nastavte regulátor teploty na požadovanou teplotu. Správnou
fritovací teplotu najdete na obalu zboží, určeného k fritování
nebo v tabulce tohoto návodu k použití.
Indikační světlo termostatu se červeně rozsvítí. Olej nebo tuk se
během 10 až 15 minut rozehřeje na požadovanou teplotu.
Během zahřívání přístroje se indikační světlo několikrát rozsvítí
a zhasne. Indikační světlo svítí, dokud se přístroj zahřívá.
Jestliže světlo delší dobu nesvítí, dosáhl olej nebo tuk
nastavené teploty.
Další koš fritujte až když indikační světlo opět delší dobu nesvítí.
Jestliže použijete olej nebo tekutý tuk, můžete nechat koš při
rozehřívání ve fritovacím hrnci. Samozřejmě můžete nechat k
ve vnitř také, když tuk ve fritovacím hrnci okolo koše ztuhl.
Vyjměte koš z fritovacího hrnce a dejte do něj potraviny k fritování.
Nedávejte, prosím, v žádném případě do koše k fritování více
potravin, než je v tomto návodu k použití uvedené maximální
množství (viz tabulka).
Koš znovu opatrně vsaďte do fritovacího hrnce. Nasaďte pak
víko na fritovací vložku.
Výhledovým okénkem ve víku můžete průběh fritování sledovat.
Během fritování koš z oleje nebo tuku občas vyjměte a
převrstvěte obsah opatrným zatřepáním.
Po fritování
Jestliže jsou fritované potraviny hotovy, sejměte víko a upevněte
koš k odkapání v jeho nejvyšší pozici.
Fritovací koš opatrně vyzvedněte z fritovací vložky. Je-li třeba,
setřeste přebytečný oleje nebo tuk nad fritovacím hrncem.
Dejte fritované potraviny do mísy nebo síta (vyložit savým
kuchyňským papírem!).
Fritovací hrnec vypněte spínačem/vypínačem a regulátor
teploty nastavte na nejnižší stupeň (k tomu jej otočte až k
zarážce proti směru otáčení hodinových ručiček).
Jestliže fritovací hrnec nepoužíváte pravidelně, doporučuje se,
uskladnit olej nebo tekutý tuk po vychladnutí v dobře
uzavřených lahvích nejlépe v lednici nebo na jiném chladném
místě.
Lahve plňte přes jemné sítko, aby se odstranily částečky
potravin z oleje nebo tuku.
K vyprázdnění fritovacího hrnce, odejměte víko a vyjměte
fritovací koš a obslužný-/vytápěcí článek.
Vyjměte fritovací vložku z krytu fritovacího hrnce a odlijte olej
nebo tuk (viz odstavec „Čištění“).
Jestliže obsahuje fritovací hrnec tuk ztužený, nechte tuk ve
fritovacím hrnci ztuhnout a uložte fritovací hrnec s tukem uvnitř
(viz odstavec „Ztužený fritovací tuk“).
Čištění
Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Vyčkejte, až olej nebo tuk vyhladne, než s čištěním začnete.
Ztužený tuk by ještě neměl ztuhnout zcela.
Odstraňte víko, fritovací koš a obslužný-/vytápěcí článek.
Uložte obslužný-/vytápěcí článek na bezpečném, suchém
místě.
Obslužný-/vytápěcí článek nikdy neponořujte do vody, nečistěte
jej nikdy pod tekoucí vodou! Je-li třeba očistěte tyto části
vlhkým hadrem.
Vyjměte fritovací vložku a odstraňte olej nebo tuk.
Víko, fritovací koš, fritovací vložku a kryt omyjte v horké vodě s
mycím prostředkem. Opláchněte je v čisté vodě a pečlivě je
osušte.
K čištění částí nepoužívejte leptající nebo drhnoucí prostředky/
materiálie jako tekutý písek na nádobí nebo drátěnku.
Fritovací hrnec znovu sestavíte tak, že vsadíte nejprve fritovací
vložku, pak obslužný-/vytápěcí článek a nakonec fritovací koš.
Dejte držadlo do úložné pozice, tak že jej sklopíte do fritovacího
košíku.
Síťový kabel sviňte a vsuňte jej společně se síťovou zástrčkou
zpět do přihrádky na kabel.
Přístroj zdvihněte pomocí postranních nosných držadel.
Přístroj ukládejte s uzavřeným víkem. Takto zůstane fritovací
hrnec čistý a nezaprášený.
RADY
Hranolky vyrobené doma
Takto budou hranolky křupavé a chutné:
Brambory, určené k fritování, by měli být zdravé a nenaklíčené.
K fritování by se měli použít „moučné“ nebo „brambory s
převážně pevnou konsistencí“.
Oloupané brambory rozkrájejte podle požadované úpravy
(proužky nebo plátky).
ed dalším zpracováním nechte brambory asi na 1 hodinu ve
vodě. Tím se uvolní část cukru, jedna z výchozích látek pro
tvorbu acrylamidu.
Brambory nechte důkladně oschnout.
Hranolky dělané doma fritujte vždy dvakrát:
Nejdříve 4-6 minut při 160°C
Potom 2-4 minuty při maximálně 175 °C.
Během druhého průběhu fritování fritovací koš z fritovacího hrnce
několikrát vyjměte a převrstvěte hranolky zatřepáním. Tímto
způsobem dosáhnete pěkného ,jednotně zlatého zabarvení.
Hluboce zmrazené hranolky jsou předvařené a musí se proto
fritovat jen jednou. Řiďte se podle návodu na obalu.
Hluboce zmrazené potraviny
Hluboce zmrazené potraviny k fritování olej nebo tuk značně ochladí,
nepečou se proto dost rychle a přijmou tak případně příliš mnoho
oleje nebo tuku. Aby se tomu zabránilo, postupujte následovně:
Nefritujte příliš velké množství najednou (viz tabulka).
Olej rozehřívejte nejméně 15 minut, než do něj vložíte potraviny
k fritování.
Regulátor teploty nastavte na teplotu uvedenou v tomto návodu
k obsluze nebo na obalu potravin k fritování.
Hluboce zmrazené potraviny nechte před fritováním nejdříve
rozmrazit při pokojové teplotě. Než dáte potraviny do
fritovacího hrnce, odstraňte co nejvíce ledu a vody.
Potraviny k fritování dávejte do fritovacího hrnce co možná
nejpomaleji a opatrně, protože horký olej a tuk může náhle a
prudce vzpěnit.
Jak se zbavit nežádoucí příchuti
Některé potraviny, zvláště ryby, vypouštějí při fritování kapalinu
Ty to kapaliny se hromadí ve fritovacím oleji nebo tuku a mohou
pozměnit vůni a chuť následovaných potravin fritovaných ve stejném
oleji nebo tuku.
Abyste opět získali neutrální olej nebo tuk, postupujte následovně:
Rozehřejte olej nebo tuk na 160 °C a dejte do fritovacího hrnce
dva slabé plátky chleba nebo několik malých snítek petržele.
Vyčkejte, až přestane olej pěnit a sběračkou vyjměte chleba
popř. petržel. Olej nebo tuk má nyní opět neutrální chuť.
Kontrolní světlo
„schopný
provozu“ (zelené)
Kontrolní světlo
„termostat“ (červené) Otočný spínač
termostatu
Spínač/
vypínač
35
KH 2200
34
KH 2200
Zdravá výživa
dci, zabývající se výživou doporučují používat rostlinné oleje a
tuky, které obsahují nenasycené mastné kyseliny (např.kyselinu
linolovou).
Ty to oleje a tuky ovšem ztrácí své pozitivní vlastnosti rychleji než jiné
druhy a musí se proto častěji vyměňovat. Řiďte se proto
následujícími směrnicemi:
Olej nebo tuk pravidelně vyměňujte.
Jestliže ve fritovacím hrnci připravujete převážně hranolky a olej
nebo tuk po každém použití přecedíte, můžete jej použít
10-12krát.
Olej nebo tuk však nepoužívejte déle než šest měsíců. Dbejte
prosím také vždy na pokyny na obalu.
Všeobecně je možno olej nebo tuk používat kratší dobu, jestliže
fritujete převážně potraviny obsahující proteiny jako maso nebo
ryby.
Nemíchejte čerstvý olej s použitým.
Olej nebo tuk vyměňte, jestliže při zahřívání pění, ostře zapáchá
nebo má divnou chuť nebo jestliže ztmavne a/nebo má
konzistenci sirupu.
Likvidace
Použitý olej nebo tekutý tuk se dá nejlépe zlikvidovat tak, že jej
nalijete zpět do původní umělohmotné lahve a tu dobře uzavřete.
Jestliže musíte zlikvidovat tuk ztužený, nechte jej ztuhnout ve
fritovacím hrnci, vyškrábejte jej z něho (např. lžící nebo kuchyňskou
stěrkou) a zamotejte jej do novinového papíru.
Lahve nebo novinový papír vyhoďte do popelnice nebo je zlikvidujte
podle platných národních předpisů.
Tabulka
Ta to tabulka udává množství potravin, které můžete při jednom průběhu fritování zpracovat a jakou k tomu potřebujete teplotu a dobu k frito-
vání. V případě, že se pokyny na obalu potravin od údajů v tabulce odchylují, řiďte se pokyny na obalu.
Teplota Druh potravin k fritování Maximální množství v průběhu 1 Doba fritování (minuty)
fritování (ks.)
Čerstvé Hluboce zmrazené Čerstvé nebo Hluboce
rozmrazené*) zmrazené
160 °C Hranolky dělané doma*
(První průchod fritováním) 700 g --- 4-5 ---
Čerstvá ryba 500 g --- 5-7 ---
170 °C Chicken Wings 4-6 4-5 12-15 15-20
Sýrové krokety 54 4-5 6-7
Malé bramborové placky --- 4 --- 3-4
Fritovaná zelenina 10-12 --- 2-3 ---
(houby, květák)
Hranolky dělané doma
(druhý průchod fritováním) max. 175 °C 700 g 3-4 ---
Hranolky hluboce zmrazené max. 175 °C --- 550 g --- 5-6
180 °C Čínské jarní roličky 3 2 6-7 10-12
Chicken Nuggets 10-12 10 3-4 4-5
Malý snack 10-12 10 3-4 4-5
Kuličky z mletého masa 8-10 --- 3-4 4-5
Mušle 8-10 8 3-4 4-5
Obalené sepiové kroužky 15-20 15 3-4 3-4
Rybí kousky v těstíčku 10-12 10 3-4 4-5
Garnáty 10-12 10 3-4 4-5
Jablečné plátky 5 --- 3-4 ---
190 °C Bramborové lupínky 700 g 550 g 3-4 5-5
Plátky baklažánu 600 g --- 3-4 ---
Bramborové krokety 5 4 4-5 6-7
Masové-/rybí krokety 5 4 4-5 6-7
Donuts 4-5 --- 5-5 ---
Smažený camembert (obalený) 2-4 --- 2-3 ---
Cordon bleu 2 --- 4-5 ---
Vídeňský řízek 2 --- 3-4 ---
Safety switch
The safety switch in the control element ensures that the heating
element can only be switched on when the control element locks
with a click.
Cold zone
During the frying process, food particles collect on the bottom of the
bowl. As the heating element is arranged below the bowl and heats
the oil/fat in the upper area of the deep fat fryer, the oil/fat between
the base and the heating element remains relatively cold (cold zone).
This prevents the food particles in this zone burning and offers the
advantage of being able to use the oil or fat more than once.
Frying with solid fat
We recommend the use of frying oil or liquid frying fat in this deep
fat fryer. Solid frying fat can also be used. In order to prevent fat
spatter and the deep fat fryer becoming too hot, the following
precautions should be taken:
• When using fresh fat, allow the blocks of fat to melt slowly on a
moderate heat in a normal frying pan. Carefully pour the melted
fat into the deep fat fryer. Plug in the mains plug and switch on
the deep fat fryer (see section „Frying”).
After use, store the deep fat fryer with the resolidified fat at room
temperature. If the fat is too cold, it can spatter when reheated!
To prevent this happening, poke the solid fat with a fork several
times. Take care not to damage the heating element.
Before frying
• Before using the deep fat fryer for the first time, the individual
parts must be cleaned and dried thoroughly (see section
„Cleaning”).
Place the deep fat fryer on a horizontal, level and stable surface.
• If the deep fat fryer is placed below an extractor hood on the
cooker, it must be ensured that the cooker is switched off.
• Pull the power cord fully out of the cable storage.
• Remove the lid.
• Remove the basket.
• Fold out the handle and attach it carefully to the basket.
• Fill the dry and empty deep fat fryer to the upper mark in the
bowl (3 litres oil or 2.5 kg solid fat) with oil, liquid or melted
solid fat (see sections „Solid frying fat” and „Tips”).
• Never mix different types of fat or oil!
• Plug in the mains plug.
• The power cord must not come into contact with hot parts of
the deep fat fryer.
IMPORTANT!
• Please read the instructions for use and refer to the diagrams of
the control/heating element before using the deep fat fryer.
• Check that the voltage stated on the type plate of the deep fat
fryer corresponds to the mains voltage.
• Only connect the deep fat fryer to a wall socket-outlet with eart-
hing contact.
• Before using the deep fat fryer for the first time, clean the individu-
al parts thoroughly (see section „Cleaning”).
• Never immerse the control/heating element in water and do not
clean these parts under running water.
• Ensure that all parts are completely dry before filling the deep fat
fryer with oil or liquid fat.
• It is recommended to use frying oil or liquid frying fat. Solid frying
fat can also be used. In this case, special care must be taken to
ensure that the fat does not spatter and the heating element
overheats (see section „Solid frying fat” and „Tips”).
• Never switch on the deep fat fryer if it is not filled with oil or liquid
fat.
• Only use oil or fat that does not foam and is suitable for frying.
This information is shown on the packaging or label.
• The deep fat fryer must be filled with oil or fat between the two
marks on the inside of the bowl. Before switching on the deep fat
fryer, always ensure that it is filled with sufficient fat or oil.
• A safety thermal cut-out switches off the deep fat fryer in the event
of overheating (see section „Safety”).
• These instructions show the maximum quantities for frying and
must not be exceeded (see Table).
• Hot steam is released during frying. Keep a safe distance away
from the steam.
• When the deep fat fryer is in use, it must be kept out of the reach
of children. Do not allow the cord to hang over the edge of a table
or work surface on which the deep fat fryer is standing.
• After use, set the thermostat to the lowest setting (turn the ther-
mostat fully anticlockwise). Disconnect the mains plug and allow
the oil or fat to cool down. Do not move the deep fat fryer until it
and its contents have cooled down.
• Damaged parts must only be replaced by an authorised
customer service centre.
• The warranty will be invalidated in the case of unauthorised
repairs.
• Please retain these instructions for future reference.
SAFETY
Safety thermal cut-out
In the event of overheating, the safety thermal cut-out will switch
off the deep fat fryer. This can happen if the deep fat fryer is not
filled with sufficient oil or fat or solid frying fat is melted in the
deep fat fryer. In the case of solid fat, the heating element is
unable to radiate the produced heat quickly enough.
If the safety thermal cut-out switches off the deep fat fryer,
proceed as follows:
• Allow the oil or fat to cool down.
• Carefully push in the reset switch at the rear of the control
element with a small screwdriver.
The deep fat fryer is now ready to use again.
„Ready“ indica-
tor light (green)
"Thermostat" indica-
tor light (red)
Thermostat
control knob
On/Off
switch
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21

Bifinett KH 2200 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro