König CMP-ADSL2ROU20 Specifikace

Značka
König
Kategorie
směrovače
Modelka
CMP-ADSL2ROU20
Typ
Specifikace
16
4. Zapojte přiložený kabel RJ-11 do rozbočovače a zásuvky vašeho telefonu.
5. Zapojte přiložený kabel RJ-45 do modemu/routeru a PC (nebo přepínače).
6. Nastavte spínač zapnutí/vypnutí do pozice ON.
7. Alternativně místo kabelu RJ-45 zapojte přiložený USB kabel do modemu/routeru a do PC (při
této variantě připojení je třeba nainstalovat přiložený ovladač).
8. V případě potřeby resetování modemu/routeru stiskněte prosím tlačítko RESET.
Vysvětlení LED indikátorů
LED indikátor Popis
PWR Vždy svítí Indikuje zapnutí zařízení
SYS Bliká Indikuje, že systém správně pracuje
DSL Vždy svítí Indikuje, že DSL spojení s terminálem je v pořádku
Bliká Indikuje, že přes DSL kabel probíhá výměna dat s terminálem
LAN Vždy svítí Indikuje, že je zařízení připojeno k PC
Bliká Indikuje, že zařízení vysílá a přijímá data do/z PC
USB Bliká Indikuje, že je USB spojení v pořádku nebo probíhá vysílání, přijímání dat
Přihlášení do systému modemu/routeru
Do prohlížeče zadejte: http://192.168.1.1
Uživatelské jméno: admin
Heslo: admin
Kompletní návod a instalační software je na přiloženém CD.
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento výrobek
otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to nezbytné. V případě,
že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek
nevystavujte vodě nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se
zařízením ruší platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design a specikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou
chráněny zákonem.
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet
jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti
vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná
střediska.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
ÖPPNA INTE
UPOZORNĚNÍ
/