Acer Aspire V3-551G Rychlý návod

Typ
Rychlý návod

Tato příručka je také vhodná pro

Notebook Aspire V3
Stručné pokyny
Registrace produktu
Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup
k některým užitečným výhodám, například:
Rychlejší služby našich vyškolených zástupců.
Členství v komunitě Acer: možnost dostávat nabídky promoakcí a účastnit se
průzkumů mezi zákazníky.
Aktuální informace od společnosti Acer.
Neváhejte a zaregistrujte se, protože na vás čekají další výhody!
Postup registrace
Chcete-li zaregistrovat svůj produkt Acer, navštivte naše webové stránky na adrese
www.acer.com. Zvolte zemi, klepněte na položku REGISTRACE PRODUKTU a
postupujte podle jednoduchých pokynů.
O registraci produktu budete také požádáni při procesu nastavení nebo můžete poklepat
na ikonu Registrace na ploše.
Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji, které
byste měli uchovávat na bezpečném místě.
Získání příslušenství Acer
S potěšením vás informujeme, že program Prodloužená záruka Acer a příslušenství k
notebookům jsou k dispozici online. Podívejte se na náš online obchod a najděte co
potřebujete na adrese store.acer.com.
Obchod Acer se postupně stále obměňuje, ale žel není k dispozici v některých regionech.
Pravidelně prosím zjišt’ujte, kdy bude k dispozici i ve vaší zemi.
Číslo modelu: _________________________________
Sériové číslo: __________________________________
Datum zakoupení: ______________________________
Místo zakoupení: _______________________________
© 2012 Všechna práva vyhrazena.
Stručné pokyny k notebooku Aspire V3
Tato revize: 08/2012
3
Čeština
Stručné pokyny
Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných
počítačů vybrali řadu notebooků Acer.
Uživatelské příručky
Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás
sadu příruček:
Instalační leták vám pomůže při úvodním nastavení počítače.
Uživatelská příručka obsahuje užitečné informace pro všechny modely
řady Aspire. Obsahuje základní témata, např. používání klávesnice a
zvuku atd. Berte laskavě na vědomí, že Uživatelská příručka může
popisovat funkce nebo vlastnosti, kterými jsou vybaveny pouze určité
modely dané řady a kterými nemusí být nutně vybaven vámi zakoupený
model. V takových případech je text označen frází „pouze u vybraných
modelů“.
Tyto Stručné pokyny vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi
nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače
zvýšit svou produktivitu, naleznete v Uživatelská příručka. Tato příručka
obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů,
obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje
záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a
bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu
PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Zobrazíte
ji následujícím postupem:
1 Zadejte „Uživatel“ z nabídky Start.
2Klepněte na položku Uživatelská příručka Acer.
4
Čeština
Seznámení s notebookem Acer
Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na instalačním letáku
vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.
Pohled shora
# Ikona Položka Popis
1 Webová kamera
Webová kamera pro obrazovou komunikaci.
Kontrolka vedle webové kamery ukazuje, že
je webová kamera aktivní.
5
Čeština
Klávesové zkratky
Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke
zpřístupnění věiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a
hlasitost výstupu.
Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve,
než stisknete druhou klávesu této kombinace.
2 Obrazovka Zobrazuje grafický výstup počítače.
3
Tlačítko a indikátor
napájení
Slouží k zapnutí a vypnutí počítače. Indikuje
stav napájení počítače.
4 Klávesnice Slouží k zadávání údajů do počítače.
5 Touchpad
Polohovací zařízení citlivé na dotek, které
má podobnou funkci jako počítačová myš.
6
Tlačítka (levé a
pravé)
Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a
pravé tlačítko myši.
7 Reproduktory
Levý a pravý reproduktor zajišt’ují
stereofonní zvukový výstup.
8 Mikrofon Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.
Klávesová
zkratka
Ikona Funkce Popis
<Fn> + <F3> Komunikace
Povoluje / zakazuje
komunikační zařízení počítače.
<Fn> + <F4> Režim spánku
Slouží k přepnutí počítače do
režimu spánku.
<Fn> + <F5>
Přepnutí
displeje
Přepíná výstup zobrazení mezi
displejem, externím monitorem
(pokud je připojen) a oběma
zařízeními.
# Ikona Položka Popis
6
Čeština
<Fn> + <F6>
Prázdná
obrazovka
Slouží k vypnutí podsvícení
obrazovky displeje, čímž se
ušetří energie. Podsvícení
obnovíte stisknutím libovolné
klávesy.
<Fn> + <F7>
Přepnutí
zařízení
touchpad
Slouží k zapnutí a vypnutí
interního zařízení touchpad.
<Fn> + <F8>
Přepnutí
reproduktoru
Slouží k zapnutí a vypnutí
reproduktorů.
<Fn> + < >
Zvýšení jasu
Slouží ke zvýšení jasu
obrazovky.
<Fn> + < >
Snížení jasu
Slouží ke snížení jasu
obrazovky.
<Fn> + < >
Zvýšit hlasitost
Slouží ke zvýšení hlasitosti
zvuku.
<Fn> + < >
Snížení
hlasitosti
Slouží ke snížení hlasitosti
zvuku.
<Fn> + <Home>
Přehrávat/
Pozastavit
Přehrát nebo pozastavit
vybraný mediální soubor.
<Fn> + <Pg Up> Zastavit
Zastavit přehrávání vybraného
mediálního souboru.
<Fn> + <Pg Dn> Předchozí
Návrat na předchozí mediální
soubor.
<Fn> + <End> Další
Přeskočit na další mediální
soubor.
Klávesová
zkratka
Ikona Funkce Popis
7
Čeština
Pohled na zavřenou přední stranu
# Ikona Položka Popis
1 Čtečka karet Více v 1
Podporuje karty Secure Digital (SD),
MultiMediaCard (MMC),
Memory Stick PRO (MS PRO) a
xD-Picture Card (xD).
Poznámka: Stisknutím vyjměte nebo
vložte kartu. V jednom okamžiku lze
použít jen jednu kartu.
2
Indikátor HDD Svítí, pokud je aktivní pevný disk.
Indikátor komunikace
Indikuje stav zařízení pro bezdrátové
připojení počítače.
Indikátor napájení Indikuje stav napájení počítače.
Indikátor baterie
Indikuje stav baterie počítače.
1. Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí
indikátor jantarově.
2. Plné nabití: V režimu napájení ze sítě
svítí indikátor modře.
1 2
8
Čeština
Pohled zleva
Informace na USB 3.0
Kompatibilní se zařízeními USB 3.0 nebo dřívějšími.
Pro optimální výkon používejte zařízení certifikované pro USB 3.0.
Definováno specifikací USB 3.0 (SuperSpeed USB).
# Ikona Položka Popis
1 Napájecí konektor Zajišt’uje připojení k sít’ovému adaptéru.
2
Port Ethernet
(RJ-45)
Slouží k připojení počítače k síti Ethernet
10/100/1000.
3
Port externího
zobrazovacího
zařízení (VGA)
Umožňuje připojení zobrazovacího
zařízení (například externího monitoru
nebo projektoru LCD).
4 Port HDMI
Podporuje připojení digitálního videa ve
vysokém rozlišení.
5Port USB
Připojení k zařízením USB.
Pokud je port černý, je kompatibilní s
USB 2.0, pokud je port modrý, je
kompatibilní také s USB 3.0 (viz níže).
6
Konektor mikrofonu
Slouží k připojení vstupů z externího
mikrofonu.
Konektor pro
připojení sluchátek
nebo reproduktorů
Slouží k připojení zvukových zařízení
(například reproduktorů nebo sluchátek)
nebo sluchátka s mikrofonem.
261 3 54
9
Čeština
Pohled zprava
# Ikona Položka Popis
1 Porty USB
Připojení k zařízením USB.
Pokud je port černý, je kompatibilní s
USB 2.0, pokud je port modrý, je
kompatibilní také s USB 3.0 (viz níže).
2 Optická jednotka
Interní optická jednotka, přijímá disky CD
a DVD.
3
Indikátor přístupu k
optickému disku
Svítí, pokud je optická jednotka aktivní.
4
Tlačítko vysunutí
optické jednotky
Vysouvá optický disk z jednotky.
5
Otvor pro nouzové
vysunutí
Umožňuje vysunutí přihrádky optické
jednotky, pokud je počítač vypnutý.
Poznámka: Chcete-li vysunout přihrádku
optické jednotky, jestliže je počítač
vypnutý, vložte do otvoru pro nouzové
vysunutí kancelářskou sponku.
6
Drážka pro zámek
Kensington
Umožňuje připojení počítačového
bezpečnostního zámku kompatibilního s
typem Kensington.
Poznámka: Připevněte bezpečnostní
kabel k nehybnému předmětu, například
ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky.
Vložte zámek do drážky a otočením klíče
zámek zamkněte. Vložte zámek do
drážky a otočením klíče zámek
zamkněte.
12 63 54
10
Čeština
Pohled zespodu
Životní prostředí
# Ikona Položka Popis
1
Uvolňovací západka/
zámek baterie
Uvolňuje baterii k vyjmutí.
Vložte vhodný nástroj do západky a
posunutím ji uvolněte.
2
Pozice pro pamět’ Zde je uložena hlavní pamět’ počítače.
Pozice pro pevný
disk
Zde je uložen pevný disk počítače
(zajištěný šrouby).
3 Pozice pro baterii Zde je uložena baterie počítače.
Teplota:
Provozní: 5°C až 35°C
Neprovozní: -20°C až 65°C
Vlhkost (nekondenzující):
Provozní: 20% až 80%
Neprovozní: 20% až 80%
1
2
3
Part no.: NC.RYF11.03W
Ver.: 01.01.02
1 / 1

Acer Aspire V3-551G Rychlý návod

Typ
Rychlý návod
Tato příručka je také vhodná pro