Trust Folio Stand Uživatelský manuál

Kategorie
Klávesnice mobilních zařízení
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

Folio stand with Bluetooth Keyboard for iPad – User’s Manual
26
Obsah balení (Package contents)
Klávesnice:
Mini USB (nabíjecí) konektor
Tlačítko Párování
Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
Kontrolka Bluetooth
Ukazatel nabití
Indikátor stavu baterií
Mini USB (nabíjecí) kabel
Párování (Pairing)
Pro spárování klávesnice a iPadu
Zapněte klávesnici
Kontrolky Zapnutí a Bluetooth svítí po dobu 5 sekund.
Stiskněte tlačítko Párování a držte jej stisknuté 3 sekundy
Kontrolka Bluetooth bliká.
Otevřete Nastavení Bluetooth iPodu
Klepněte Settings [Nastavení], General [Obecná], Bluetooth.
Klepněte na řádek „Bluetooth Keyboard“ [„Bluetooth klávesnice“] v seznamu nalezených
zařízení
Zařízení budou nalezena pouze při On [zapnutém] Bluetooth (svítí modře).
iPad zobrazí klíč
Jedinečný klíč se generuje po každém spárování zařízení.
Pomocí klávesnice klíč napište a stiskněte tlačítko Enter.
Nabíjení (Charging)
Pokud indikátor stavu baterie je stále zapnutý, baterie klávesnice je vybitá.
K nabíjení klávesnice použijte mini USB kabel. Zapojte jej do jednoho z USB portů počítače nebo k jakémukoli
přístroji, který má nabíjecí USB port.
V průběhu nabíjení je ukazatel nabití až do kompletního nabití zapnutý.
Folio stand with Bluetooth Keyboard for iPad – User’s Manual
27
Speciální klávesy (Special keys)
Domácí obrazovka
Vloží emotikon „šťastný“ *
Vloží emotikon „smutný“ *
Vloží emotikon „mávání“ *
Vloží emotikon „sluneční brýle“ *
Vloží emotikon „líbí se mi“ *
Vloží emotikon „nelíbí se mi“ *
Vloží emotikon „potřesení rukou“ *
Zobrazí klávesnici na obrazovce
Hledat
Předcházející stopa
Přehrát/pozastavit
Další stopa
Ztlumit
Snížit hlasitost
Přidání hlasitosti
(*grafické emotikony jsou vloženy pouze do aplikací, které jsou schopny je zobrazovat nebo zpracovat)
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45

Trust Folio Stand Uživatelský manuál

Kategorie
Klávesnice mobilních zařízení
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro