Trust Folio Stand Uživatelský manuál

Značka
Trust
Kategorie
klávesnice mobilních zařízení
Modelka
Folio Stand
Typ
Uživatelský manuál
Folio stand with Bluetooth Keyboard for iPad – User’s Manual
26
Obsah balení (Package contents)
Klávesnice:
Mini USB (nabíjecí) konektor
Tlačítko Párování
Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
Kontrolka Bluetooth
Ukazatel nabití
Indikátor stavu baterií
Mini USB (nabíjecí) kabel
Párování (Pairing)
Pro spárování klávesnice a iPadu
Zapněte klávesnici
Kontrolky Zapnutí a Bluetooth svítí po dobu 5 sekund.
Stiskněte tlačítko Párování a držte jej stisknuté 3 sekundy
Kontrolka Bluetooth bliká.
Otevřete Nastavení Bluetooth iPodu
Klepněte Settings [Nastavení], General [Obecná], Bluetooth.
Klepněte na řádek „Bluetooth Keyboard“ [„Bluetooth klávesnice“] v seznamu nalezených
zařízení
Zařízení budou nalezena pouze při On [zapnutém] Bluetooth (svítí modře).
iPad zobrazí klíč
Jedinečný klíč se generuje po každém spárování zařízení.
Pomocí klávesnice klíč napište a stiskněte tlačítko Enter.
Nabíjení (Charging)
Pokud indikátor stavu baterie je stále zapnutý, baterie klávesnice je vybitá.
K nabíjení klávesnice použijte mini USB kabel. Zapojte jej do jednoho z USB portů počítače nebo k jakémukoli
přístroji, který má nabíjecí USB port.
V průběhu nabíjení je ukazatel nabití až do kompletního nabití zapnutý.
Folio stand with Bluetooth Keyboard for iPad – User’s Manual
27
Speciální klávesy (Special keys)
Domácí obrazovka
Vloží emotikon „šťastný“ *
Vloží emotikon „smutný“ *
Vloží emotikon „mávání“ *
Vloží emotikon „sluneční brýle“ *
Vloží emotikon „líbí se mi“ *
Vloží emotikon „nelíbí se mi“ *
Vloží emotikon „potřesení rukou“ *
Zobrazí klávesnici na obrazovce
Hledat
Předcházející stopa
Přehrát/pozastavit
Další stopa
Ztlumit
Snížit hlasitost
Přidání hlasitosti
(*grafické emotikony jsou vloženy pouze do aplikací, které jsou schopny je zobrazovat nebo zpracovat)
/

Tato příručka je také vhodná pro