Trust 19043 instalační příručka

Kategorie
Klávesnice
Typ
instalační příručka

Tato příručka je také vhodná pro

Bluetooth Keyboard - USER’S MANUAL
38
Instalace
- Sejměte kryt na baterie.
- Do klávesnice vložte baterie.
- Zapněte klávesnici.
- Aktivujte režim párování stisknutím a přidržením tlačítka pro připojení po dobu 3 sekund.
Konfigurace
iPad/iPhone
- Přejděte na „Settings“ [„Nastavení“].
- Přejděte na „General“ [„Obecné“] nastavení.
- Přejděte na „Bluetooth“.
- Ověřte, zda je Bluetooth zapnuté.
- V seznamu Bluetooth zařízení vyberte „Bluetooth Keyboard“ (zkontrolujte, zda je klávesnice v režimu
párování).
Pomocí klávesnice napište požadované heslo a stiskněte tlačítko Enter.
Jakmile je zařízení ve stavu „paired“ [„spárováno“], je připraveno k použití.
Android
Přejděte na „Settings“ [„Nastavení“].
Ikona nastavení je umístěna na domovské stránce, v zásobníku aplikací nebo na hodinách.
Ověřte, zda je Bluetooth zapnuté.
V nabídce Bluetooth stiskněte v případě potřeby „search for devices“ [„vyhledat zařízení“].
- V seznamu Bluetooth zařízení vyberte „Bluetooth Keyboard“ (zkontrolujte, zda je klávesnice v režimu
párování).
10 Pomocí klávesnice napište požadované heslo a stiskněte tlačítko Enter.
Toto zařízení je nyní připraveno k použití.
Windows 8
11 A. Otevřete lištu nastavení a klikněte na „Settings“ [„Nastavení“].
(Přejděte na pravý horní roh obrazovky nebo vyvolejte lištu nastavení stisknutím „klávesa Windows +
C“.)
B. Klikněte na „Change PC settings“ [„Změnit nastavení počítače“].
C. Klikněte na „Devices“ [„Zařízení“].
12
A. Klikněte na „Add a device“ [„Přidat zařízení“].
B. Vyberte „Bluetooth Keyboard”.
C. Pomocí klávesnice napište požadované heslo a stiskněte tlačítko Enter.
Po úspěšném přidání zařízení je přístroj připraven k použití.
Vraťte se na úvodní obrazovku kliknutím na dolní levý roh obrazovky.
5
9
7
6
3
4
8
2
1
Bluetooth Keyboard - USER’S MANUAL
39
Windows 7/Vista/XP
13 A. Otevřete ikonu hlavního panelu.
B. Klikněte na ikonu Bluetooth.
C. Klikněte na „Add a device“ [„Přidat zařízení“].
14 - V seznamu Bluetooth zařízení vyberte „Bluetooth Keyboard“ (zkontrolujte, zda je klávesnice v režimu
párování).
15
Pomocí klávesnice napište požadované heslo a stiskněte tlačítko Enter.
16
Po úspěšném přidání zařízení je přístroj připraven k použití.
Tlačítka pro ovládání médií
Android iOS Windows Poznámka
Předcházející stopa Pracuje pouze s
originálními
hudebními
aplikacemi
Další stopa
Přehrát/pozastavit
Ztlumit
Hlasitost -
Hlasitost +
Klávesnice
Hledat
Domů
/ Domů
Speciální modrá tlačítka lze použít stisknutím tlačítka „fn“ + speciálního tlačítka.
Bluetooth Keyboard - USER’S MANUAL
40
Odstraňování problémů
Problém Řešení
Nemůžu připojit Bluetooth klávesnici
k zařízení
- Ověřte, zda je klávesnice v režimu párování. Stisknutím a
přidržením tlačítka pro připojení po dobu 3 sekund aktivujte režim
párování.
- V případě, že je vyžadováno heslo. Pomocí klávesnice napište
požadované heslo a stiskněte tlačítko Enter.
- Přemístěte Bluetooth klávesnici blíže k zařízení (maximální
vzdálenost za ideálních podmínek je 10 m).
- Klávesnici je možné připojit vždy pouze k jednomu zařízení.
- Vyměňte baterie.
Pouze počítač
- Přeinstalujte/aktualizujte ovladače tohoto Bluetooth zařízení a
restartujte systém (pouze u počítače).
Na obrazovce se nezobrazují žádné
napsané znaky
- Bluetooth klávesnici umístěte blíže k zařízení.
- Vyměňte baterie.
- Přeinstalujte/aktualizujte ovladače tohoto Bluetooth zařízení a
restartujte systém.
- Pokud používáte výrobek v blízkosti velkých kovových povrchů,
odstraňte kovový povrch nebo výrobek přemístěte co nejdále od něj.
- Bluetooth klávesnici umístěte co nejdále od ostatních bezdrátových
zařízení (např. bezdrátových síťových směrovačů).
- Pokud klávesnice není po určitou dobu používána, přejde do režimu
spánku.
Po stisknutí tlačítka se klávesnice probudí. To může trvat několik
sekund.
Jak spárovat klávesnici s jiným
zařízením
- Řiďte se 2. krokem instalace.
Na zařízení se zobrazují jiné znaky
než na klávesnici
- Změňte jazykové nastavení klávesnice na zařízení.
Tlačítka pro ovládání médií nepracují
- Pokud používáte alternativní hudební přehrávač, nemusí tlačítka pro
ovládání médií fungovat.
Pokud se problém nevyřešil, obraťte se na helpdesk - www.trust.com/19029/faq.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75

Trust 19043 instalační příručka

Kategorie
Klávesnice
Typ
instalační příručka
Tato příručka je také vhodná pro