Trust 19043 instalační příručka

Značka
Trust
Kategorie
klávesnice
Modelka
19043
Typ
instalační příručka
Bluetooth Keyboard - USER’S MANUAL
38
Instalace
- Sejměte kryt na baterie.
- Do klávesnice vložte baterie.
- Zapněte klávesnici.
- Aktivujte režim párování stisknutím a přidržením tlačítka pro připojení po dobu 3 sekund.
Konfigurace
iPad/iPhone
- Přejděte na „Settings“ [„Nastavení“].
- Přejděte na „General“ [„Obecné“] nastavení.
- Přejděte na „Bluetooth“.
- Ověřte, zda je Bluetooth zapnuté.
- V seznamu Bluetooth zařízení vyberte „Bluetooth Keyboard“ (zkontrolujte, zda je klávesnice v režimu
párování).
Pomocí klávesnice napište požadované heslo a stiskněte tlačítko Enter.
Jakmile je zařízení ve stavu „paired“ [„spárováno“], je připraveno k použití.
Android
Přejděte na „Settings“ [„Nastavení“].
Ikona nastavení je umístěna na domovské stránce, v zásobníku aplikací nebo na hodinách.
Ověřte, zda je Bluetooth zapnuté.
V nabídce Bluetooth stiskněte v případě potřeby „search for devices“ [„vyhledat zařízení“].
- V seznamu Bluetooth zařízení vyberte „Bluetooth Keyboard“ (zkontrolujte, zda je klávesnice v režimu
párování).
10 Pomocí klávesnice napište požadované heslo a stiskněte tlačítko Enter.
Toto zařízení je nyní připraveno k použití.
Windows 8
11 A. Otevřete lištu nastavení a klikněte na „Settings“ [„Nastavení“].
(Přejděte na pravý horní roh obrazovky nebo vyvolejte lištu nastavení stisknutím „klávesa Windows +
C“.)
B. Klikněte na „Change PC settings“ [„Změnit nastavení počítače“].
C. Klikněte na „Devices“ [„Zařízení“].
12
A. Klikněte na „Add a device“ [„Přidat zařízení“].
B. Vyberte „Bluetooth Keyboard”.
C. Pomocí klávesnice napište požadované heslo a stiskněte tlačítko Enter.
Po úspěšném přidání zařízení je přístroj připraven k použití.
Vraťte se na úvodní obrazovku kliknutím na dolní levý roh obrazovky.
5
9
7
6
3
4
8
2
1
Bluetooth Keyboard - USER’S MANUAL
39
Windows 7/Vista/XP
13 A. Otevřete ikonu hlavního panelu.
B. Klikněte na ikonu Bluetooth.
C. Klikněte na „Add a device“ [„Přidat zařízení“].
14 - V seznamu Bluetooth zařízení vyberte „Bluetooth Keyboard“ (zkontrolujte, zda je klávesnice v režimu
párování).
15
Pomocí klávesnice napište požadované heslo a stiskněte tlačítko Enter.
16
Po úspěšném přidání zařízení je přístroj připraven k použití.
Tlačítka pro ovládání médií
Android iOS Windows Poznámka
Předcházející stopa Pracuje pouze s
originálními
hudebními
aplikacemi
Další stopa
Přehrát/pozastavit
Ztlumit
Hlasitost -
Hlasitost +
Klávesnice
Hledat
Domů
/ Domů
Speciální modrá tlačítka lze použít stisknutím tlačítka „fn“ + speciálního tlačítka.
Bluetooth Keyboard - USER’S MANUAL
40
Odstraňování problémů
Problém Řešení
Nemůžu připojit Bluetooth klávesnici
k zařízení
- Ověřte, zda je klávesnice v režimu párování. Stisknutím a
přidržením tlačítka pro připojení po dobu 3 sekund aktivujte režim
párování.
- V případě, že je vyžadováno heslo. Pomocí klávesnice napište
požadované heslo a stiskněte tlačítko Enter.
- Přemístěte Bluetooth klávesnici blíže k zařízení (maximální
vzdálenost za ideálních podmínek je 10 m).
- Klávesnici je možné připojit vždy pouze k jednomu zařízení.
- Vyměňte baterie.
Pouze počítač
- Přeinstalujte/aktualizujte ovladače tohoto Bluetooth zařízení a
restartujte systém (pouze u počítače).
Na obrazovce se nezobrazují žádné
napsané znaky
- Bluetooth klávesnici umístěte blíže k zařízení.
- Vyměňte baterie.
- Přeinstalujte/aktualizujte ovladače tohoto Bluetooth zařízení a
restartujte systém.
- Pokud používáte výrobek v blízkosti velkých kovových povrchů,
odstraňte kovový povrch nebo výrobek přemístěte co nejdále od něj.
- Bluetooth klávesnici umístěte co nejdále od ostatních bezdrátových
zařízení (např. bezdrátových síťových směrovačů).
- Pokud klávesnice není po určitou dobu používána, přejde do režimu
spánku.
Po stisknutí tlačítka se klávesnice probudí. To může trvat několik
sekund.
Jak spárovat klávesnici s jiným
zařízením
- Řiďte se 2. krokem instalace.
Na zařízení se zobrazují jiné znaky
než na klávesnici
- Změňte jazykové nastavení klávesnice na zařízení.
Tlačítka pro ovládání médií nepracují
- Pokud používáte alternativní hudební přehrávač, nemusí tlačítka pro
ovládání médií fungovat.
Pokud se problém nevyřešil, obraťte se na helpdesk - www.trust.com/19029/faq.
/

Tato příručka je také vhodná pro