Evolveo WK29B,WK29W Návod k obsluze

Značka
Evolveo
Kategorie
klávesnice mobilních zařízení
Modelka
WK29B,WK29W
Typ
Návod k obsluze
WK29B / WK29W
Bluetooth Wireless
Slim Keyboard
User manual ( 2 5 )
Uživatelský manuál ( 6 10)
Užívateľský manuál (11 15)
6
1. Instalace baterií
EVOLVEO WK29B / WK29W klávesnice
používá 2x AAA alkalické baterie.
1) Sejměte kryt prostoru pro baterie,
který se nachází na spodní části
klávesnice. Stlačením krytu uvolněte
jeho zámek.
2) Vložte baterie podle obrázku dovnitř
prostoru pro baterie.
3) Nasaďte kryt zpět.
2. Klávesové zkratky na klávesnici
Systém kláves
FN+F1 (IOS)
FN+F2 (Android)
FX+F3 (Windows)
ESC
ESC
ESC
ESC
F1
Ejest
Ejest
F1
F2
Search
Search
F2
F3
Screen Save
Screen Save
F3
F4
Black Screen
Black Screen
F4
F5
Screen Lock
-
F5
F6
Mail
-
F6
F7
Previous Track
Previous Track
F7
F8
Play/Pause
Play/Pause
F8
F9
Next Track
Next Track
F9
F10
Volume Down
Volume Down
F10
F11
Mute
Mute
F11
F12
Volume UP
Volume UP
F12
PrtScr
PrtScr SysRq
PrtScr SysRq
PrtScr
Insert
Main Page
-
Insert
Stiskněte FN+F1 pro vstup do operačního systému iOS (iPad, iPhone)
Stiskněte FN+F2 pro vstup do operačního systému Andriod (produkty Samsung)
Stiskněte FN+F3 pro vstup do operačního systému Windows
7
Instalace Bluetooth bezdrátové klávesnice
1. Instalace Bluetooth bezdrátové klávesnice k vašemu počítači
1) Před použitím Bluetooth klávesnice spolu s počítačem je třeba si
ověřit, zda je váš počítač vybaven přijímačem Bluetooth. Pokud
ne, budete muset dokoupit Bluetooth přijímač a nainstalovat ho
správně do vašeho počítače. Jakmile počítač podporuje
technologii Bluetooth, zobrazí se na hlavním panelu systému
Windows ikona signalizující nastavení, jak je uvedeno níže:
2) klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth ve Windows
panelu úloh, a vyberte “Přidat Bluetooth zařízení”
3) Zaškrtněte políčko: Moje zařízení je nastavené a připravené pro
jeho nalezení“, a potom klikněte na “Další”.
8
4) Počítač bude nyní vyhledávat zařízení Bluetooth ve vašem okolí a
zobrazí vyhledaná zařízení. Mezitím stiskněte tlačítko "ESC" + "K"
po dobu asi 5-ti sekund a pak vyhledejte požadované zařízení;
5) Vyberte klávesnici ze seznamu nalezených zařízení a pro
pokračování klepněte na tlačítko "Další".
6) Doporučujeme našim zákazníkům volbu “Další” pro pokračování.
7) Systém automaticky ukončí instalaci po kliknutí na “Konec”, jak je
uvedeno v okně dole.
9
2. Instalace Bluetooth bezdrátové klávesnice pro váš iPhone / iPad
Před použitím budete muset ručně synchronizovat iPhone / iPad s
Bluetooth klávesnicí. Žádná další synchronizace není nutná, pokud byla
první synchronizace úspěšně spuštěna. Prosím, postupujte podle níže
popsaných pokynů pro dokončení synchronizace. sledujte pokyny pro
obecné nastavení Bluetooth, které povolí funkci Bluetooth na vašem
iPhone / iPad.
Když je Bluetooth zapnutý, začne váš iPhone / iPad automaticky
vyhledávat zařízení Bluetooth. Zapněte Bluetooth klávesnici stiskem
tlačítka pro připojení, které se nachází pod klávesnicí. Klávesnice
automaticky nalezne váš iPhone / iPad. Když jsou zařízení nalezena,
stiskněte tlačítko "Bluetooth klávesnice", která se zobrazí na displeji
iPhone / iPad., Vyskočí okno se žádostí o synchronizaci a vlože
přístupového klíče. Zadejte přístupový kód a pak na klávesnici stiskněte
tlačítko "Enter". Nyní by měla být Bluetooth klávesnice připojena k
vašemu iPhone / iPad, jak je znázorněno na obrázku níže.
Další možnosti
1) Energeticky úsporný design: Pokud klávesnice neprovádí žádnou operaci
po dobu asi 2 sekund, přepne se do režimu spánku. Pro probuzení
stiskněte libovolnou klávesu nebo se dotkněte obrazovky.
2) Když stisknete současně klávesy Fn + F11, klávesy na klávesnici
neprodukují žádnou výstupní hodnotu, aby se zabránilo falešnému
spuštění ... (jsou v režimu Pause)
3) 2x AAA alkalická baterie: Klávesnice je napájená pouze napětím 3,0 V.
10
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:
Společnost Abacus Electric, s.r.o. tímto prohlašuje, že model EVOLVEO
WK29B / WK29W splňuje požadavky norem a předpisů, příslušných pro daný
druh zařízení.
Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na ftp://ftp.evolveo.eu/ce
Společnost ABACUS Electric s.r.o. tímto prohlašuje, že EVOLVEO WK29B / WK29W
je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/EC (NV č.426/2000 Sb.).
Kompletní text prohlášení o shodě naleznete na ftp://ftp.evolveo.eu/ce
Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
/