Graco Evo Luxury Carrycot Uživatelský manuál

Značka
Graco
Kategorie
dětský nábytek
Modelka
Evo Luxury Carrycot
Typ
Uživatelský manuál
39
{CS VAROVÁNÍ}
DŮLEŽITÉ Před použitím si přečtĕte
pozornĕ návod a uschovejte pro
pozdĕjší nahlédnutí. Nebudete-li
se jimi řídit, může tím být ohrožena
bezpečnost vašeho dítěte.
VAROVÁNÍ! -
UPOZORNĚNÍ
:
Korbička se smí používat pouze s
kočárkem GRACO Evo Click
Connect™, Evo Avant Click Connect™,
Evo XT Click Connect™.
Tento výrobek je vhodný jen pro děti, které si
neumí samo sednout, otočit se a neumějí se
zvednout na ruce a kolena.
Maximální váha dítěte: 9 kg.
Nikdy nepokládejte toto přenosné lůžko na
nosnou konstrukci.
Nepoužívejte, jestliže je některá z částí
přenosného lůžka zlomená, natržená nebo
chybí.
Používejte pouze výrobcem dodané a sch-
válené náhradní díly a příslušenství.
Použití jiných dílů nemusí být bezpečné.
Nepokládejte korbičku blízko otevřeného ohně
nebo jiného zdroje silného tepla jako jsou elek-
trické krby, plynové krby apod.
Používejte pouze na pevném, vodorovném a
suchém povrchu.
Vždy se ujistěte, že je brzda ZAJIŠTĚNÁ, než
začnete dávat korbičku na rám kočárku.
Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru, pokud je
korbička upevněna na kočárku.
Korbička NENÍ určena na dlouhodobé spaní,
pokud se používá na kočárku.
Nepoužívejte jinou matraci než tu, která se
dodává s korbičkou a ani na ni další matraci
nepřidávejte.
Nikdy neumisťujte korbičku na jiný rám
kočárku než zakoupený a schválený od
výrobce. Vždy se ujistěte, že je brzda zajištěná,
když vkládáte dítě do korbičky nebo jej vyn
-
dáváte.
Abyste předešli nebezpečí udušení, udržujte
plastové pytle, do kterých je výrobek zabalen,
mimo dosah nemluvňat a malých dětí.
Pravidelně kontrolujte opotřebení korbičky,
zvláště se zaměřte na připevňovací body.
Rukojeti a spodní část by měly být pravidelně
kontrolovány, zda nevykazují známky
poškození a opotřebení.
ed použitím se přesvědčte, že všechny
zamykací mechanismy jsou správně zajištěny.
Nikdy se nepokoušejte korbičku použít, aniž by
byla připevněna ke kočárku tak, jak je uvedeno
v tomto návodu.
Korbičku nijak nevylepšujte ani neupravujte.
Tím by se korbička mohla stát nebezpečnou.
Nepokládejte korbičku na vyvýšené povrchy,
jako jsou stoly, pracovní desky, postele apod.,
aby nedošlo k jejímu pádu.
Nenechávejte další dĕti hrát si bez dozoru v
blízkosti přenosného lůžka.
ed zvedáním nebo nošením se ujistěte, že je
držadlo ve správné pozici k použití.
Hlava dítěte v korbičce by nikdy neměla být
položená níže, než tělíčko dítěte.
40
{CS Péče a údržba}
Z korbičky vyjměte matraci.
ČIŠTĚNÍ: Z korbičky vyjměte matraci a vyndejte ji z povlaku. Povlak a matraci čistěte vlhkým
hadříkem a nechte vyschnout. Po vyjmutí z povlaku matraci ručně umyjte, nechte vykapat, ŽÁDNÉ
BĚLÍCÍ PROSTŘEDKY. Na čištění samotné matrace používejte pouze vlhký hadřík. Nikdy nežehlete.
{CS Návod}
Sestavení – viz strana 3, obrázky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Upevnění krytu – viz strana 4, obrázky 13, 14, 15
Připevnění ke kočárku – viz strana 4, obrázky 16, 17
Fusak (u některých modelů) – viz strana 5, obrázky 18, 19
Péče a údržba – viz strana 5, obrázky 20, 21
{CS Seznam dílů}
{Legenda}
A
Stříška
B
Osazení kočárku
C
Tlačítko rotace stříšky
D
Kryt
E
Uvolňovač z rámu
F
Matrace
G
Obal na matraci
H
Fusak (u některých modelů)
/