Joie Litetrax 4 Wheel Stroller Uživatelský manuál

Značka
Joie
Kategorie
kočárky
Modelka
Litetrax 4 Wheel Stroller
Typ
Uživatelský manuál
89
90
CZ
Vítejte u Joie
Gratulujeme vám, právě jste se stali součástí rodiny JOIE! Jsme nadšeni z toho, že se stáváme součástí cest s vaším
maličkým. Při cestách s Litetraxem 4 používáte vysoce kvalitní, plně certifikovaný kočárek, schválený dle evrop-
ského bezpečnostního standardu EN 1888:2012. Tento výrobek je vhodný pro děti od narození do 15kg.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a držte se pečlivě zde uvedených instrukcí, čímž si zajistíte komfortní jízdu a
nejlepší ochranu pro své dítě.
DŮLEŽITÉ! Uchovejte tento návod pro budoucí použití!
Pro informace o záruce navštivte naše internetové stránky na www.joiebaby.com
Obsah
Obrázky 1-8
UPOZORNĚNÍ 91
Sestavení kočárku 92
Rozložte kočárek 92
Nasaďte a vyjměte přední kolečka 92
Nasaďte a vyjměte zadní kolečka 93
Nasaďte a vyjměte madlo 93
Obsluha kočárku 93
Nastavení sklonu zádové opěrky 93
Používání spony pásů 93
Používání ramenních a bočních pásů 93
Používání opěrky nohou 94
Používání aretace předních kol 94
Používání brzdy 94
Použití boudy 94
Použití doplňků 95
Použití pláštěnky 95
Použití Nánožníku 96
Doplňky mohou být prodávány zvlášť, nebo nemusí být dostupné v závislosti na aktuální nabídce.
17
18
15
13
14
16
7
5
6
8
9
10
11
12
1
3
2
4
Informace o produktu
Přečtěte si pečlivě tento manuál. Máte-li další dotazy, konzultujte je s prodejcem. Některé vlastnosti se mohou
lišit v závislosti na modelu.
Výrobek: Litetrax 4
Vhodný pro: děti od narození do 15kg
Materiálové složení: potah 100% polyester; výplň 89% polyester, 11% polyuretan
Vyrobeno v Číně
Značka: Joie
Výrobce: Allison Baby UK Ltd
1 Konstrukce kočárku
2 Bouda
3 Přední kolečko
4 Zadní kolečko
5 Bouda
6 Vložka
7 Madlo
8 Opěrka nohou
9 Přední kolečko
10 Aretace
11 Košík
12 Ramenní pásy
13 Rukojeť
14 Okénko
15 Zadní kolečko
16 Brzda
17 Zajištění pojistky
proti rozložení
18 Pojistka proti
rozložení
Seznam částí
Ujistěte se, že balení obsahuje všechny součásti ještě před začátkem sestavování kočárku. Pokud
některá součástka chybí, kontaktujte svého prodejce. K sestavení výrobku není potřeba žádné nářadí.
1
2
3
4
1) Pláštěnka (u některých modelů)
2) Nánožník (u některých modelů)
3) Potah madla (u některých modelů)
4) Pultík (u některých modelů)
Doplňky (nemusí být součástí)
91
92
UPOZORNĚNÍ:
! Příslušenství, která nejsou schválena výrobcem, se nesmějí používat.
! Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
! Odstraňte plastový obal, v němž byl kočárek zabalen, z dosahu dětí, hrozí
nebezpečí udušení.
! Kočárek je určen pro převoz jednoho dítěte od narození do hmotnosti 15 kg.
! Vždy používejte zádržný systém.
! Při nepříznivém počasí /déšť, sníh/ vždy používejte originální pláštěnku.
! Není-li kočárek v pohybu, vždy jej zabrzděte.
! Neponechávejte kočárek odstavený ve svahu.
! Na rukojeť kočárku zavěšujte pouze tašky k tomu určené do maximální
hmotnosti 1 kg.
! Pamatujte, že jakékoliv břemeno zavěšené na rukojeti ovlivňuje stabilitu
kočárku.
! Do košíku vkládejte pouze drobné, lehké předměty s maximální hmotností
4.5 kg.
! Zatížení pultíku i kapsy na boudě je maximálně 1.36 kg.
! Kočárek není hračka pro Vaše dítě, a proto by veškerou manipulaci s ním
měla provádět pouze dospělá osoba.
! Nejezděte s kočárkem po schodech, eskalátorech a zvláštní pozornost
dávejte ve výtahu.
! Kočárek není vhodný pro jízdu na nezpevněných komunikacích, v terénu či
kamenné dlažbě.
! Při jízdě s kočárkem neběhejte ani nejezděte na kolečkových bruslích.
! Při opravách užívejte pouze originální výměnné části.
! Nikdy kočárek nenechávejte v blízkosti tepelných zdrojů.
! Před použitím kočárku se vždy ujistěte, že je kočárek správně rozložen
a všechna zajišťovací a připevňovací zařízení jsou správně zapojená a
funkční.
! Kočárek nevystavujte nadměrně slunečnímu záření a nesušte jej na přímém
slunci. Může dojít ke změně barvy potahové látky.
! Při skládání a rozkládání kočárku zajistěte, aby vaše dítě nebylo poblíž a
nemohlo dojít k poranění.
! Kočárek vždy používejte pouze shodně s jeho určením.
! Vyhýbejte se jízdě v písku. Písek působí jako brusivo a poškodí středy kol.
! Kočárek splňuje normu ČSN EN 1888:2012.
! Kočárek přenášejte pouze v nutných případech uchopením za postranní
trubky konstrukce kočárku.
! Kočárek nikdy nepřenášejte za madlo nebo rukojeť.
! Nedovolte vašemu dítěti, aby si s kočárkem hrálo / lezlo na něj. Převrácení
kočárku na dítě může způsobit vážnou újmu na zdraví.
! Předejděte úrazu dítěte tím, že jej při skládání a rozkládání kočárku pone-
cháte v bezpečné vzdálenosti.
! Ujistěte se, že Vaše dítě nemá ruce tam, kde by se mohly zaklesnout nebo
být přiskřípnuty, např. když se montují / demontují takové díly jako bouda,
madélko nebo se provádí jiná manipulace.
! Nenechávejte dítě stát na kočárku.
! Neumisťujte kolem krku dítěte žádné provázky k uchycení například hraček,
může dojít k uškrcení dítěte.
! Nikdy nezvedejte kočárek s dítětem.
! Nepoužívejte košík k přepravě dítěte.
! Při ukládání / zvedání dítěte (dětí) do / z kočárku by tento kočárek měl být
zabrzděný parkovací brzdou.
! Kočárek může být používán pouze při rychlosti chůze, není vhodný pro
Joging.
! Nikdy nepoužívejte výrobek, je-li jeho část opotřebená nebo poškozená.
! Kočárek nenahrazuje korbu ani postýlku. V případě potřeby delšího spánku
by mělo být dítě umístěno do korby, nebo postýlky.
! Při použití kočárku od narození dítěte napolohujte zádovou opěrku co ne-
jvíce do lehu.
! Hluboká korba je vhodná pro dítě, které ještě nedokáže bez pomoci sedět,
nedokáže se přetočit nebo se postavit na ruce a kolena. Maximální hmot-
nost dítěte je 9kg.
! Nikdy nevkládejte žádné dodatečné matrace, kromě té dodané výrobcem.
Sestavení kočárku
Přečtěte si pečlivě tento manuál před sestavováním a používáním produktu.
Rozložte kočárek
dle obrázků
1
-
2
Odjistěte pojistku proti rozložení
1
,a poté zdvihněte rukojeť vzhůru, dokud neuslyšíte kliknutí označující správné
rozložení konstrukce
2
.
! Ujistěte se, že je kočárek správně rozložen a pojistky správně zajištěny.
Nasaďte a vyjměte přední kolečka
dle obrázků
3
-
4
93
94
Nasaďte a vyjměte zadní kolečka
dle obrázků
5
-
6
Nasaďte a vyjměte madlo
dle obrázků
7
-
8
Kompletně sestavený kočárek je ukázán na obrázku
11
Ujistěte se, že je kočárek správně sestaven a veškeré zajišťovací prvky správně zapojeny a funkční.
Obsluha kočárku
Nastavení sklonu zádové opěrky
dle obrázků
12
-
13
Zádová opěrka je nastavitelná ve 4 pozicích.
Sklopení opěrky
Pro sklopení zádové opěrky vytáhněte pojistku na zadní straně sezení a tlačte zádovou opěrku směrem dolů
12
Zvednutí Opěrky
Pro zvednutí zádové opěrky ji vytlačte směrem vzhůru
13
.
! Ujistěte se, že je zádová opěrka vhodně nastavena pro použití.
Používání spony pásů
dle obrázků
14
-
15
Odepnutí spony
Stiskněte centrální tlačítko spony.
14
Zapnutí spony
Spojte část spony pro boční pás s částí spony pro ramenní pás
15
- 1,naklikněte ji do centrální části spony.
15
- 2 Zvuk kliknutí značí správné zapnutí spony.
15
- 3
! Vždy poutejte své dítě postrojem, vyhnete se tak případnému zranění
! Ujistěte se, že je vaše dítě pevně upnuté v postroji
! Nepřekřižujte pásy
Používání ramenních a bočních pásů
dle obrázků
16
-
19
! Pro zachování bezpečí vašeho dítěte se vždy ujistěte, že délka ramenního a bočního pásu je nastavená na
správnou délku.
16
- 1 Upevnění postroje A
16
- 2 Upevnění postroje B
16
- 3 Boční nastavení
Pro větší dítě používejte upevnění postroje A a nejvyšší otvor pro ramenní pás. Pro menší dítě používejte
upevnění postroje B a nejnižší otvor pro ramenní pás.
Pro nastavení pozice upevnění ramenního pásu jej otočte tak, aby prošel otvorem pro ramenní pás a protáhěte
jej zepředu dozadu.
17
Používejte vždy otvor nejbližší výšce ramene dítěte.
18
Použijte boční nastavení délky pásů.
19
- 1
Stiskněte tlačítko
19
- 2, pro nastavení bočního pásu do správné délky.
19
- 3
Používání opěrky nohou
dle obrázků
20
Opěrka nohou má 2 pozice.
Pro zvednutí opěrky nohou ji vytahujte směrem nahoru dokud neuslyšíte charakteristické kliknutí označující
správné zajištění.
Pro snížení výšky opěrky stiskněte tlačítka po stranách nožní opěrky
20
- 1,a otočte ji směrem dolů.
20
- 2
Používání aretace předních kol
dle obrázků
21
Vytáhněte pojistku aretace směrem nahoru, čímž docílíte udržení stejného směru pohybu.
21
TIP
Na nerovném terénu se doporučuje používat zaaretovaná přední kola.
UPOZORNĚNÍ: Při potřebě s kočárkem couvnout musí být vždy přední kola v pozici otočné! Při nedodržení této
zásady může dojít k poškození, které nelze považovat za reklamační závadu.
Používání brzdy
dle obrázků
22
-
23
Pro zabrzdění koleček sešlápněte brzdu směrem dolů.
22
Pro odbrždění zdvihněte brzdu směrem nahoru.
23
TIP
Vždy použijte brzdu, pokud se kočárek nepohybuje.
Použití boudy
dle obrázků
24
Boudu lze otevírat, nebo skládat. Posuňte ji směrem dopředu, nebo dozadu.
Boudu lze kompletně sklopit pro ještě lepší ochranu dítěte před sluncem. Stačí odepnout zip na boudě a
posunout boudu směrem dopředu.
Na boudě je okénko, kterým můžete dítě pozorovat.
! Maximální hmotnost všech předmětů převážených v kapse na boudě nesmí překročit 0,5 Kg.
Skládání ko čárku
dle obrázků
25
-
27
! Před složením kočárku nejprve složte boudu.
1. Stiskněte pojistku na spodní straně sezení.
25
-
1
a současně vytáhněte popruh skládání směrem vzhůru
25
-
2
kočárek se automaticky složí směrem dozadu.
2. Pojistka proti rozložení se zajistí, poté je kočárek zcela složen a zajištěn.
26
3. Složený kočárek samovolně stojí - před složením nesmí být kolečka zaaretovaná.
27
95
96
Použití doplňků
Doplňky mohou být prodávány zvlášť, případně nemusí být dostupné v závislosti na aktuální nabídce.
Používejte s hlubokou korbou Joie
dle obrázků
29
Při používání hluboké korby Joie se řiďte následujícími instrukcemi.
29
! Máte-li jakékoliv potíže při používání hluboké korby, pročtěte si její návod k obsluze.
! Při používání korby vždy používejte matraci.
! Nikdy neskládejte kočárek, pokud je na něm hluboká korba
Použití pláštěnky
dle obrázků
30
Nasaďte pláštěnku na kočárek. Zajistěte ji pomocí suchých zipů umístěných na pláštěnce.
30
! Před použitím pláštěnky na kočárku s nasazenou autosedačkou se vždy ujistěte, že je zádová opěrka v
nejnižší poloze a autosedačka je řádně upevněna.
! Nepoužíváte-li pláštěnku, vždy ji před složením vyčistěte a vysušte.
! Nikdy neskládejte kočárek s nasazenou pláštěnkou.
! Nedávejte své dítě do kočárku s pláštěnkou v horkém počasí.
Použití Nánožníku
dle obrázků
31
-
33
Použití pultíku
dle obrázků
34
-
36
! Neumisťujte na pultík žádné předměty, které by mohli způsobit újmu dítěti, nebo kočárku.
Použití s Joie autosedačkou
dle obrázků
37
-
43
Při používání s Joie autosedačkou Gemm, i-Level, se řiďte následujícími instrukcemi .
! V případě jakýchkoliv problémů nebo dotazů k autosedačce si pečlivě pročtěte její návod k použití.
! Neskládejte kočárek s připevněnou autosedačkou ani při upevňování autosedačky.
Péče a údržba
! Odnímatelnou část potahu lze v případě nutnosti čistit mýdlovou vodou popřípadě ručně prát jemným pracím
práškem při teplotě do 30°C.
! Je vhodné čistit celou plochu, při čištění pouze malé části se mohou na potahu vytvořit skvrny.
! Nelze ji žehlit.
! Nepoužívejte bělidlo.
! Mokré součástky vždy po použití osušte, zabráníte tak případné korozi kovových částí.
! Výrobek vždy ukládejte na suché místo.
! Pravidelně kontrolujte, zda některé šrouby nejsou povoleny, některé díly opotřebeny, nebo zda materiál nebo šití
není roztrženo.
! Nadměrné vystavování slunečnímu záření, nebo teplu může způsobit blednutí, nebo deformaci některých dílů.
! Pokud kolečka začnou vrzat, použijte olej (např. silikonový olej, olej proti korozy, olej na šicí stroje).
! Je důležité dostat olej na nápravu a do uchycení kol.
28
! Pokud kočárek používáte na pláži, vždy jej kompletně vyčistěte tak, abyste jej zbavili všech nečistot, písku a soli.
! Pokud se některá z částí kočárku stane těžko ovladatelnou, ujistěte se, že příčinou není znečištění a potom
jemně aplikujte malé množství vhodného přípravku (např. WD 40).
/

Tato příručka je také vhodná pro