König CMP-WEBCAM100 Specifikace

Značka
König
Kategorie
webové kamery
Modelka
CMP-WEBCAM100
Typ
Specifikace
ČESKY
Bezdrátová webkamera
Důležité: Před použitím bezdrátové kamery ji nejméně 8 hodin nabíjejte.
Konstrukce výrobku
8
9
3
5
4
7
6
1
2
1.) objektiv
2.) nast
avitelná nožka
3.) indikátor stavu nabití
4.) indikátor provozu
5.) vypínač
6.) port mini USB
7.) anténa
8.) led indikátor přijímače
9.) konektor usb
20
Instalace:
Níže uvedené kroky jsou znázorněny na příkladu operačního systému Windows XP
®
:
1.) Stiskněte na 2 sekundy vypínač, indikátor na zadní straně se rozsvítí modře.
2.) Připojte bezdrátový přijímač k vašemu počítači, ten nalezne nové zařízení.
Po několika sekundách se nainstaluje ovladač a automaticky se identifikuje.
3.) Klikněte na Start - Nastavení - Ovládací panely - Zvuky a zvuková zařízení - Zvuk.
Vyberte “Bezdrátové zvukové zařízení” jako výchozí zařízení v “Záznamu zvuku”
(viz obrázek 1)
4.) Klikněte na tlačítko “Hlasitost” “Záznamu zvuku”, nastavte hlasitost na maximum.
5.) Kameru lze použít pro všechny chatovací programy jako MSN, Skype atd.
obrázek 1 obrázek 2
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento
výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to
nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a
od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší
platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny
zákonem.
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako s
nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat s
běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.
21
/