König HAV-IR20 Specifikace

Značka
König
Kategorie
rádia
Modelka
HAV-IR20
Typ
Specifikace
121
ČESKY
Dálkové ovládání
HLASITOST „+“
HLASITOST „-“
ZTLUMIT/REŽIM SPÁNKU
OPAKOVAT A-B
INFORMACE
BUDÍK
PAMĚŤ
NAHRÁVAT
NABÍDKA
ÚSPORNÝ REŽIM
OPAKOVAT
ČÍSELNÁ TLAČÍTKA
ZPĚT
SMĚROVÁ TLAČÍTKA
(NAHORU/DOLU/DOLEVA/DOPRAVA)
Čelní pohled
PŘEHRÁT/
POZASTAVIT
NABÍDKA
ÚSPORNÝ REŽIM
SMĚROVÁ TLAČÍTKA
ENTER
DÁLKOVÝ SENZOR
HLASITOST +/-
USB ZDÍŘKA
ZPĚT
NAHRÁVAT
PAMĚŤ
Pohled zezadu
NAPÁJENÍ
STEJNOSMĚRNÝM PROUDEM 12 V/2 A
EXTERNÍ
VÝSTUP
ZAPNOUT/VYPNOUT
Ethernetový port
EXTERNÍ VSTUP
123
Kapitola 1 - Přehled
1.1 Úvod
Internetové rádio je systém pro reprodukci digitálního zvuku, který funguje při připojení do počítačové
sítě. Systém může přehrávat zvukové soubory MP3/WMA z připojeného zařízení USB a služby
internetového rádia, jako např. World Station a SHOUTCast, které poskytují více než 15 000
internetových rádiových stanic. Internetové rádio také podporuje zvukové vysílání přes UPnP Media
Server.
1.2 Zdroje zvuku
Podporuje zvukové soubory MP3/ Windows Media
®
(známé jako WMA) (zahrnuto ID3V1 ,2)
Podporuje statické písňové texty (lyrics) a synchronizované písňové texty (.txt /.lrc /.smi)
Podporuje jednotku USB Flash
Internetové rádio SHOUTCast (http://www.shoutcast.com)
Podpora Podcast
Podpora externího zařízení
1.3 Uložení
Podporuje standardní velkokapacitní paměťové zařízení USB (FAT16/32).
1.4 Nahrávání
Lze nahrávat zvuková data z internetových rádiových stanic (World Station / SHOUTCast) a
převést zvuková data na formát MP3 128 K.
1.5 Sítě
Podporuje ethernet 10/100 Mb/s
Podporuje bezdrátové LAN IEEE 802.11 b/g dongle
Podporuje infrastrukturu / ad hoc
Podporuje šifrování WEP64/128 a WPA-TKIP-PSK, WPA2-AES-PSK
Podporuje nastavení serveru proxy
Systém poskytuje průvodce bezdrátového nastavení pro snadnější instalaci bezdrátové sítě.
1.6 Ostatní
Podporuje nastavení pro dva časy buzení
Podporuje technologii synchronizace času (* závisí na síti)
Podporuje upgrade rmware
Kapitola 2 – Instalace
2.1 Instalace
POZNÁMKA: Správné napájecí napětí pro internetové rádio je AC 110 V~240 V/50-60 Hz. Před
zapojením přístroje zkontrolujte napětí rozvodné sítě ve vaší domácnosti.
2.1.1 Instalace do sítě (LAN)
Internetové prostředí musí být připraveno a nastavení sítě dostupné (doporučujeme ADSL nebo
kabelové modemy).
Výchozí nastavení sítě ve vašem internetovém rádiu je DHCP (další nastavení sítě viz kapitola 11.6
Síť).
124
ADSL nebo kabelový modem
Širokopásmový směrovač
Internetové rádio
Počítač (media server)
Ethernet
Ethernet
- Zaříze připojte ke srovači, který je připojen k internetuviz obrázek. Použijte standardní síťový
kabel.
Propojení
Internetové rádio
Počítač (media server)
- Podle nákresu připojte zařízení k počítači, pokud bude použito pouze pro poslech hudby uložené
v počítači. Použijte propojovací síťový kabel.
- Pokud je zařízení takto připojeno, lze poslouchat pouze hudbu uloženou v počítači. V počítači
musí být nainstalován speciální software. Viz část Media Server.
2.1.2 Instalace bezdrátové sítě (WLAN)
Internetové prostředí musí být připraveno a nastavení sítě dostupné.
Zapojte Wi hardwarový dongle do internetového rádia (další nastavení sítě viz kapitola 11.6 Síť).
Wi hardwarový klíč Internetové rádio
Počítač (media server)
Počítač (media server)
Ethernet
ADSL nebo kabelový modem
802,11 b/g bezdrátový
širokopásmový směrovač
- Bezdrátový síťový hardwarový klíč zapojte do zásuvky.
125
Wi hardwarový klíč
Počítač (media server)
Internetové rádio
Wi hardwarový klíč
- Zařízení lze bezdrátově připojit k počítači pomocí bezdrátové síťové karty.
- Pokud je zařízení takto připojeno, lze poslouchat pouze hudbu uloženou v počítači. V počítači
musí být nainstalován speciální software. Viz část Media Server.
2.2 První spuštění zařízení
Když zařízení poprvé zapnete, přístroj se automaticky pokusí vyhledat IP adresu. Pokud je síť
připojena k internetu, zařízení také synchronizuje vlastní čas s časem serveru a pak se přepne do
úsporného režimu. Celý tento proces trvá obvykle 6 - 30 sekund.
2.3 World Station
2.3.1 Poslech World Station
Přejdete na nabídku [Main], zvolte [i.Radio] a stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Zvolte [World Station] a pak stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Posunujte nahoru/dolů až ke stanici a pak stisknutím tlačítka ENTER/OK spustíte přehrávání.
Hudbu uslyšíte, jakmile ukládání do vyrovnávací paměti dosáhne 100 %.
Poznámka: Pro rychlé vyhledání internetové stanice stisknutím tlačítka doprava přeskočíte z
rádiových stanice začínajících písmenem A na písmeno B, z písmene B na písmeno C atd. Stisknutím
tlačítka doleva přeskočíte zpět.
Tabulka 2.3.1
Main
i.Radio >
USB >
>
i.Radio
Favorite >
World Station >
SHOUTCast
>
Výběr internetového rádia. Výběr World Station.
126
i.Radio
Africa >
Americas >
Asia
>
World Station
South Korea >
SriLanka >
Taiwan
>
Rozdělení podle oblastí. Rozdělení podle zem.í
World Station
Africa >
Americas >
Asia
>
World Station
Caribbean >
Europe >
Middle East
>
Stiskněte tlačítka ◄ / ► pro rychlé
vyhledání.
Názvy stanic se mění abecedně.
1/1637
‘A’ NET STATION
.977 The Oldies Channel
007 Audio - #1 For The
1/999
‘A’ NET STATION
.977 The Oldies Channel
007 Audio - #1 For The
Stiskněte tlačítko INFO. Na obrazovce se objeví počet stanic.
World Station
HitFM 90.1 Taiwan
National Education Radio 1
National Education
Radio 2
i.Radio
HitFM 90.1 Taiwan
WMA ,48 Kbps
Setříděno podle abecedy. Přehrávání.
127
2.4 Síť
Podporuje LAN (ethernet) a WLAN (802.11b/g wi hardwarový klíč je doplňkový).
Podporuje Wi-Fi kódování WEP64/128, WPA-TKIP-PSK a WPA2-AES-PSK.
Podporuje dynamické IP přes DHCP (Dynamic Host Conguration Protocol) a statické IP. Výchozí
nastavení je ethernet a DHCP.
Podporuje režim infrastruktura a režim ad hoc.
Podporuje Upnp.
Autodetekce a automatické spuštění prostředí LAN nebo WLAN (bezdrátová síť LAN).
2.4.1 Porozumění stavům sítě v systému
Ikona stavu připojení sítě se zobrazí v horní části obrazovky.
Tabulka 2.4.1.1 - Stav sítě LAN
Title
Nepodařilo se detekovat ethernetový kabel.
Title
Podařilo se detekovat ethernetový kabel.
Nepodařilo se získat dostupné informace
DHCP.
Title
Podařilo se detekovat ethernetový kabel.
Podařilo se získat dostupné informace
DHCP.
Tabulka 2.4.1.2 - Stav sítě WLAN
Title
Nepodařilo se detekovat USB Wi-Fi adaptér.
Title
Podařilo se detekovat USB Wi-Fi adaptér.
Nepodařilo se získat dostupné informace
DHCP.
Title
Podařilo se detekovat USB Wi-Fi adaptér.
Podařilo se získat dostupné informace
DHCP.
2.4.2 Nastavení Wi-Fi připojení v režimu infrastruktura
1. Wi-Fi USB adaptér vsuňte do USB konektoru (doplňkový Wi-Fi USB adaptér není součástí
dodávky).
2. Pak posunujte nahoru/dolů na [Network] a stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Zvolte [Manual Setup] a stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Zvolte [Connect] a stiskněte tlačítko ENTER/OK.
5. Pak postupujte podle těchto kroků:
128
Tabulka 2.4.2
Network
Connect LAN
Wizard >
Manual Setup >
Network
Connect WLAN
Zvolte [Manual Setup] a stiskněte
tlačítko [ENTER/OK].
Zvolte např. režim [WLAN], pak zvolte
[NEXT].
SSID
SSID Auto Search
Site Survey
AP01 75%
wireless 100%
Pro vyhledání dostupného AP zvolte
[NEXT].
Dostupné AP se zobrazí podle síly
signálu. Pokud AP vyžaduje šifrování,
bude označeno symbolem zámku.
Encryption
Encryption Mode WPA2
Passphrase
>
Passphease
> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENTER/OK: Next
Zvolte režim [Encryption] a pak zvolte
[NEXT].
Zdejte šifrovací kód a pak stiskněte
[ENTER/OK].
129
Connect Mode
Connect Mode Infra
IP Setting
IP Source Dynamic
Zvolte režim [Connect] a pak zvolte
[NEXT].
Zvolte [IP Source] a pak zvolte
[NEXT].
Proxy
Use Proxy No
Network Status
Config Wifi Module /
Zvolte [Use Proxy], pak zvolte [OK]. Systém uloží veškeré kongurace.
Network Status
Getting IP Address …
Network
Connect LAN
Wizard >
Manual Setup >
Začne připojování k AP.
Pokud je připojení úspěšné, zobrazí se
ikona .
2.4.3 Nastavení připojení Wi-Fi pomocí by průvodce nastavení Wi-Fi
1. Wi-Fi USB adaptér vsuňte do USB konektoru. (Wi-Fi USB adaptér je doplňkový.)
2. Pak posunujte nahoru/dolů na [Network] a stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Zvolte [Connect] a přepněte [LAN] na [WLAN].
4. Zvolte [Wizard] a pak stiskněte tlačítko ENTER/OK.
5. Pak se posunujte nahoru/dolů na přístupový bod, ke kterému se chcete připojit, a stiskněte ENTER/
OK.
6. Pokud je přístupový bod, který vyberete, chráněný, stiskněte tlačítko ENTER/OK pro výběr
chráněného AP.
7. Pro zadání šifrovacího klíče stisknutím tlačítka NAHORU/DOLŮ (nebo číselného tlačítka) změníte
znaky a stisknutím tlačítka DOLEVA/DOPRAVA se posunete.
8. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko ENTER/OK.
9. Pokud je bezdrátové nastavení úspěšné, v horní části obrazovky se zobrazí ikona .
130
Tabulka 2.4.3
Network
Connect LAN
Wizard >
Manual Setup >
Network
Connect WLAN
Wizard >
Manual Setup >
Zvolte [Connect] a přepněte [LAN] na
[WLAN].
Zvolte [Wizard] a stiskněte tlačítko
[ENTER/OK].
Wizard
Apo1 65%
D-LINK 71%
Default 88%
Passphease
> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENTER/OK: Next
Na obrazovce se zobrazí všechny
dostupné AP a síla jejich signálu.
Zadejte šifrovací kód a pak stiskněte
ENTER/OK].
Apply ?
SSID: Penbex-MIS
Key:0000000000
Network
Connect LAN
Wizard >
Manual Setup >
Potvrďte
Pokud je připojení úspěšné, zobrazí se
ikona .
2.4.4 Zadání statického IP
1. Posunujte nahoru/dolů na [Network] a stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Posunujte nahoru/dolů na [IP Setting] a pak vstupte stisknutím tlačítka ENTER/OK.
3. Zvolte [IP Source] a stisknutím tlačítka ENTER/OK přepněte [Dynamic] na [Static].
4. Posunujte nahoru/dolů na [TCP/IP] a stisknutím tlačítka ENTER/OK zahajte editaci.
5. Stisknutím tlačítek NAHORU/DOLŮ změníte znaky a stisknutím tlačítek DOLEVA/DOPRAVA se
posunujete.
6. Po dokončení stisknutím tlačítka REC nastavení potvrďte.
131
Tabulka 2.4.4
IP Setting
IP Source Dynamic
IP Setting
IP Source Manual
TCP/IP
>
DNS
>
Zvolte [IP Source] a pak stiskněte
[ENTER/OK].
Přepněte na [Manual].
IP Setting
IP Source Static
TCP/IP >
DNS >
TCP/IP
IP 192.169.001.100
Mask 255.255.255.000
GW 192.169.001.254
Zvolte [TCP/IP] a stiskněte tlačítko
[ENTER/OK].
Stiskněte [ENTER/OK] a můžete
zadávat. Pro zadání IP použijte
NAHORU/DOLŮ (nebo číselná tlačítka),
pak DOLEVA/DOPRAVA.
POZNÁMKA: Pokud je hodnota IP (včetně IP, masky podsítě nebo brány) neplatná, nastavení IP se
změní na výchozí hodnotu.
TCP/IP
The IP Setting Value is
illegal ! Setting is
Changed to Default !
2.4.5 Zadání DNS
1. Posunujte nahoru/dolů na [Network] a stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Posunujte nahoru/dolů na [IP Setting] a pak vstupte stisknutím tlačítka ENTER/OK.
3. Zvolte [DNS] a pak stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítek NAHORU/DOLŮ změníte znaky, pak se tlačítky DOLEVA/DOPRAVA posunete.
5. Po dokončení stisknutím tlačítka ENTER/OK nastavení potvrďte.
132
Tabulka 2.4.5
IP Setting
IP Source Dynamic
DNS
DNS1 168.095.001.001
DNS2 000.000.000.000
Zvolte[TCP/IP] a stiskněte tlačítko
[ENTER/OK].
Pro zadání IP stiskněte NAHORU/DOLŮ
(nebo číselná tlačítka), pak DOLEVA/
DOPRAVA.
2.4.6 Přehrávání skladeb na serveru UPnP Media Server
1. Z hlavní nabídky vyberte [Media Server] a pak stisknutím tlačítka [ENTER/OK] vstoupíte do funkce
Media Server.
2. Ze všech dostupných media serverů vyberte jeden server.
3. Posouvejte nahoru/dolů mezi [All songs], [Artists], [Albums], [Genres] nebo jinými položkami,
pak stisknutím tlačítka [ENTER/OK] vstupte.
4. Posouvejte nahoru/dolů na skladbu nebo složku, pak stisknutím tlačítka [ENTER/OK]spustíte
přehrávání.
Tabulka 6.3
Main
USB >
>
Media Server >
nebo
Servers
Windows Media Connect (Penbex)
Intel AV Media Server (Lianban
MediaTomb
Servers
Windows Media Connect (Penbex)
Intel AV Media Server (Lianban)
MediaTomb
Vyberte [Media Server] a stiskněte [ENTER/OK] Vyberte jeden server, pak stiskněte [ENTER/OK]
UPNP
All Image Items >
All Audio Items >
All Video Items >
Vyberte skladbu nebo složku, pak stisknutím [PLAY] spusťte přehrávání.
133
POZNÁMKY:
Před tím, než použijete počítač jako media server, zkontrolujte, zda má počítač (nebo media server, ke
kterému se chcete připojit) nainstalován přehrávač WMP11 (Windows Media Player 11). Každý media
server musí mít nainstalován svůj přehrávač WMP11.
Obvykle je na vašem počítači nastavena brána rewall tak, aby blokovala připojení, která nejsou
nezbytná. Zkontrolujte, zda je funkce Upnp aktivována ve vašem počítači (media server).
Ve vašem INTERNETOVÉM RÁDIU deaktivujte funkci proxy.
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento výrobek
otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to nezbytné. V případě,
že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiniých zařízení. Výrobek
nevystavujte vodě nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením
ruší platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design a specikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou
chráněny zákonem.
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet
jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti
vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro lidkvidaci těchto výrobků existují zvláštní
sběrná střediska.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
ÖPPNA INTE
UPOZORNĚNÍ
/