Q-CONNECT KF01603 Uživatelský manuál

Značka
Q-CONNECT
Kategorie
kalkulačky
Modelka
KF01603
Typ
Uživatelský manuál
31
návOd K OBsluzE
j
FunKCE
. Funkce automatického vypnutí: v případě, že
nebudete s kalkulačkou pracovat, po 5-12
minutách se automaticky vypne.
. Čtyři funkce paměti: sčítání, odečítání, stav
paměti, vynulování paměti.
Paměťové funkce
[M+] Stisknutím tohoto tlačítka přičteme číslo do
paměti. Zobrazí se symbol MEMORY.
[M-] Stisknutím tohoto tlačítka odečteme číslo z
paměti. Zobrazí se symbol MEMORY.
[MRC] Jedním stisknutím tohoto tlačítky zobrazíme
stav paměti, dvojím stisknutím paměť
vynulujeme.
Příklady výPočtů
Příklad Postup Zobrazení
6 + 7 = 13 [6][+][7][=] 13.
10 – 4 = 6 [1][0][-][4][=] 6.
7 x 5 = 35 [7][x][5][=] 35.
14 ÷ 7 = 2 [1][4][÷][7][=] 2.
√64 [6][4][√] 8.
Výpočet 6% z 200 [2][0][0][x][6][%] 12.
32
Přičíst 6% k 20 [2][0][+][6][%] 21.20
Výpočet 20% slevy z 150 [1][5][0][x][2][0][%] 30.
80 x 9 = 720 + [8][0][x][9][M+] 720.
50 x 6 = 300 – [5][0][x][6][M-] 300.
20 x 3 = 60 + [2][0][x][3][M+] 60.
[MRC] 480.
výměna baterií
. Vytočte šroubek držící zadní kryt kalkulačky a
vyndejte staré baterie.
. Vložte nové čisté a suché baterie, pozor na
správnou polaritu baterie (+).
. Zadní kryt upevněte šroubkem.
. Stiskněte tlačítko pro zapnutí (ON).
. Upozornění: vybité baterie mohou kalkulačku
poškodit.
Péče a údržba
. Udržujte kalkulačku v suchu, pokud se namočí,
ihned ji vysušte.
. K čištění nepoužívejte čistidla, rozpouštědla ani
drsné materiály, čistěte jen suchým, jemným
hadříkem.
. Nevystavujte kalkulačku nárazům.
. Kalkulačku nijak neohýbejte.
/