Moser ChromStyle Operativní instrukce

Kategorie
Zastřihovače vlasů
Typ
Operativní instrukce
Gebrauchsanweisung – Netz-/Akku-Haarschneidemaschine
de
Operating Instructions – Cord/Cordless Hair Clipper
en
Mode d’emploi – Tondeuse à cheveux batterie/secteur.
fr
Istruzioni per l‘uso – Tagliacapelli a batteria o alimentazione a rete
it
Instrucciones de uso – Máquina de corte de pelo con alimentación de red/por batería
es
Manual de utilização – Máquina para corte de cabelo com bateria e ligação à rede
eléctrica
pt
Gebruiksaanwijzing - Snoer/snoerloze tondeuse
nl
Bruksanvisning – Nät-/batteridriven hårklippningsmaskin
sv
Bruksanvisning – Nett-/batteridrevet hårklippemaskin
no
Kättöohje – Verkko-/akkukäyttöinen hiustenleikkuukone
fi
Kullanım Rehberi – Elektrikli/bataryalı saç kesme makinesi
tr
Instrukcja obsługi – Maszynka do strzyżenia włosów z zasilaniem
sieciowo-akumulatorowym
pl
Návod k použití – Síťového/akumulátorového zastřihovače vlasů
cs
Návod na použitie – Sieťového/akumulátorového strihača vlasov
sk
Használati utasítás – Hálózatról/akkumulátorról működő hajvágógép
hu
Navodila za uporabo – Aparat za striženje las na omrežni / akumulatorski pogon
sl
Instrucţiuni de folosinţă – Maşină de tuns părul alimentată de la reţea/ acumulator
ro
Упътване за експлоатация – Машинка за подстригване за работа на ток и с
акумулатор
bg
Руководство по эксплуатации для аккумуляторно-сетевой машинки для стрижки
волос
ru
Інструкція з використання — Машинка для стриження волосся з живленням від
мережі або акумулятора
uk
Οδηγίες χρήσης – Κουρευτική μηχανή ρεύματος/μπαταρίας
el
A
B /
C
D
E
F ، 3
G ، 6
H ، 9
I ، 12
J
K
L
M
:
!
· .
ً ، .
· )AC(. .
· . ً
.
· .
· ً ﺿ )ً (.
.
· ، .
· .
·
) ( ﺿ ،
. ، .
· ً .
.
· ً ً .
ﺿ .
.
.
·
.
· ً .
· ُ َّ .
· .
· .
· )( .
· ،
.
· . .
· .
· ﺿﺿ .
2004/108/EG 2006/95/EG.
.
.
· ) ﺿ 1a(.
· ) ﺿ 1b(.
· / ) ﺿ 2a(
) ﺿ 2b(.
·:
،
. 5 ،
.
· ) ﺿ 3a(. ً
. ) ﺿ
1a/b(.
· ) ﺿ 3b(.
· / ) ﺿ 2b(.
·ﺿ . ،
ً .
· ، . ،
. 30
. ) (
·: ،
.
· ، 20 .
· .
·
.
· / ) ﺿ 2a(
) ﺿ 2b(.
· 30 . ) (
· ، 100 .
5 10 .
·
،
. ، .
· ً .
·: .
5 0,7 3 )
ﺿ 4(.
، ﺿ .
ً . ،
ﺿ ﺿ 1 ) ﺿ 4(. : 3 ، 6 ، 9
12 . ً 18 25 .
/
· )
ﺿ 5a(.
· ) ﺿ 5b(.
· .
· ،
. ، )
ﺿ 6a( ﺿ ) ﺿ 7(.
)EASY CLEANING(.
· ً .
· ً . !
·
) 7051-4005(.
.
· ) ﺿ 8(.
)200 (،
7935-1854.
· .
·
.
، ) (.
ﺿ .
،
.
،
. ،
. . ،
)
ﺿ ،
(.
· / ) ﺿ 2b(.
·
. ) ﺿ 7(.
· ) ﺿ 8(.
·
/ ) ﺿ 2b(.
· ، ) ﺿ 6a(.
· ﺿ ، َْ ﺿ
ﺿ ) ﺿ 7b(.
.
ً
.
ﺿ .
· .
·
.
· ) ﺿ 6a(
) ﺿ 9(. ،
) ﺿ 10(.
· . ، ) ﺿ 11(.
·
.
· .
ar
54
ČEŠTINA
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
Označení dílů
A Střihací blok
B Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
C Indikace kapacity
D Zdířka přístroje
E Nabíjecí stojánek
F Hřebenový nástavec, délka střihu 3 mm
G Hřebenový nástavec, délka střihu 6 mm
H Hřebenový nástavec, délka střihu 9 mm
I Hřebenový nástavec, délka střihu 12 mm
J Olej na střihací blok
K Čisticí kartáček
L Spínací napájecí díl zástrčky
M Zástrčka adaptéru
Důležité bezpečnostní pokyny
Pro vlastní ochranu před úderem elektrickým proudem bezpodmínečně dodržujte při používání
elektrických přístrojů následující upozornění:
Před použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny!
· Používejte zastřihovače vlasů výlučně ke střihání lidských vlasů.
Strojek na stříhání zvířat používejte výlučně ke střihání zvířecích chlupů a srsti.
· Přístroj připojujte pouze ke střídavému napětí. Dbejte na jmenovité napětí uvedené na typovém
štítku.
· V žádném případě se nedotýkejte elektrických přístrojů, které spadly do vody. Okamžitě odpojte
zástrčku ze sítě.
· Elektrické přístroje nikdy nepoužívejte ve vaně nebo pod sprchou.
· Elektrické přístroje vždy odkládejte nebo uchovávejte tak, aby nemohly spadnout do vody
(například do umyvadla). Vyvarujte se kontaktu elektrických přístrojů s vodou a jinými
kapalinami.
· Kromě nabíjení přístroj po použití vždy odpojte ze sítě.
· Před čištěním přístroje vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
· Tento přístroj není určen osobám se sníženými tělesnými, senzorickými nebo duševnímu schop-
nostmi a nedostatečnými znalostmi (včetně dětí). Takové osoby smějí přístroj používat pouze
pod dohledem nebo po obdržení instrukce o použití přístroje od osoby, který je odpovědná za
jejich bezpečnost. Děti musejí být pod dohledem tak, aby si s přístrojem nehrály.
· Přístroj používejte pouze v souladu s účelem popsaným v návodu k použití. Používejte pouze
výrobcem doporučené příslušenství.
· Přístroj nikdy nepoužívejte s poškozeným kabelem resp. síťovým adaptérem. Přístroj rovněž
nepoužívejte, pokud řádně nefunguje, při poškození nebo pokud spadl do vody. V těchto přípa-
dech přístroj zašlete na prohlídku a opravu do našeho servisního střediska. Elektrické přístroje
smějí opravovat pouze odborníci se specializovaným elektrotechnickým vzděláním.
· Nepřenášejte přístroje za přívodní kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť.
· Síťový kabel a přístroj chraňte před horkými povrchy.
· Přístroj nenabíjejte, resp. neskladujte se zkrouceným nebo zalomeným kabelem.
· Do otvorů na přístroji nikdy nestrkejte nebo nenechejte do nich zapadnout jakékoliv předměty.
· Přístroj používejte a skladujte pouze v suchých místnostech.
· Nikdy nepoužívejte přístroj v prostředí, ve kterém používáte aerosoly (spreje), nebo ve kterém
se uvolňuje kyslík.
· K ochraně před poraněním přístroj nikdy nepoužívejte, je-li střihací blok poškozený.
55
ČEŠTINA
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
· Nepoužívejte baterie na jedno použití. Akumulátory si nechávejte vyměňovat výhradně v servis-
ním středisku.
· Před prvním použitím je nutno přístroj nabíjet po dobu 2,5 hodin.
· Přístroj je izolován a odrušen. Přístroj splňuje požadavky směrnice EU o elektromagnetické
kompatibilitě 2004/108/ES a směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES.
Prázdné baterie/akumulátory nepatří do domovního odpadu. Prázdné baterie/akumulá-
tory likvidujte podle zákonných ustanovení.
Provoz ze sítě
· Přípojnou vidlici síťového napájecího dílu zástrčky zasuňte do zdířky přístroje (obr. 1a).
· Napájecí síťový díl zástrčky zastrčte do zásuvky (obr. 1b).
· Tlačítkem pro zapnutí/vypnutí přístroj zapněte (obr. 2a) a po použití jej vypněte (obr. 2b).
· Upozornění: Pokud by přístroj u zcela vybitého akumulátoru při síťovém provozu nefungoval,
pak přístroj vypněte a tak dlouho nabíjejte, dokud nezačne dolní segment LED indikace kapacity
blikat. Poté ještě nabíjejte asi 5 minut. Přístroj opět zapněte a použijte jej se síťovou přípojkou.
Nabíjení akumulátoru
· · Přípojnou vidlici napájecího síťového dílu zástrčky zasuňte do zdířky nabíjecího stojánku
(obr. 3a). Přístroj může být k nabíjení také spojen přímo se síťovým napájecím dílem zástrčky.
(obr. 1a/b).
· Spínací napájecí díl zástrčky zastrčte do zásuvky (obr. 3b).
· Vypněte přístroj tlačítkem pro zapnutí/vypnutí (obr. 2b).
· Přístroj postavte do nabíjecího stojánku nebo jej přímo spojte s napájecím síťovým dílem
zástrčky. Ozve se akustický signál – nabíjení začíná.
· Během nabíjení, tedy podle stavu nabíjení, bliká segment indikace kapacity. Po úplném nabití
akumulátoru stále svítí všechny segmenty indikace kapacity. Po sejmutí přístroje z nabíjecího
stojánku kontrolka asi po 30 vteřinách zhasne. (režim úspory proudu)
· Doporučení: K zajištění přesnosti indikace kapacity by k opětovnému nabití mělo dojít až poté,
co během provozu akumulátoru zhasnou segmenty indikace kapacity.
· Po zhasnutí všech segmentů indikace kapacity má přístroj ještě zbytkovou kapacitu přibližně
20%.
· Doba nabíjení až k dosažení plné kapacity je přibližně 2,5 hodiny.
· Jakmile je akumulátor plně nabitý, ozve se akustický signál.
Provoz s akumulátorem
· Tlačítkem pro zapnutí/vypnutí přístroj zapněte (obr. 2a) a po použití jej vypněte (obr. 2b).
· Po vypnutí přístroje kontrolka asi po 30 vteřinách zhasne. (režim úspory proudu)
· V případě plně nabitých akumulátorů je možné přístroj používat až 100 minut bez připojení do
sítě. Této kapacity se dosáhne po cca 5 - 10 nabíjecích cyklech.
· U slyšitelného snížení otáček má akumulátor ještě zbytkovou kapacitu přibližně 2 - 3 minuty.
Nabití akumulátoru.
· U vybitého akumulátoru se přístroj automaticky vypne.
· Upozornění: Při nedostatečné péči o střihací blok se může výrazně zkrátit doba běhu.
Páčka k nastavení délky střihu
Páčkou k nastavení délky střihu, integrovanou ve střihacím bloku, může být nastaveno 5 poloh
délky střihu od 0,7 mm do 3 mm (obr. 4). Páčku k nastavení délky střihu umístěte do požadované
polohy tak, aby zaskočila.
56
ČEŠTINA
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
Stříhání s hřebenovými nástavci
Přístroj můžete také používat s hřebenovými nástavci. K dosažení uvedené délky střihu byste měli
páčku pro nastavení délky střihu umístit do polohy 1 (obr. 4). Spolu s přístrojem jsou dodávány
následující hřebenové nástavce: délka střihu 3 mm, 6 mm, 9 mm a 12 mm. Hřebenové nástavce
18 mm a 25 mm jsou k dostání dle výběru.
Nasazení/sejmutí hřebenového nástavce
· Hřebenový nástavec nasuňte na střihací blok ve směru šipky až na doraz (obr. 5a).
· Hřebenový nástavec můžete sejmout posunutím ve směru šipky (obr. 5b).
Čištění a údržba
· Nenamáčejte strojek do vody!
· Po každém použití sejměte nástrčný hřeben a čistícím kartáčkem odstraňte z otvoru pouzdra a
ze střihacího bloku zbytky vlasů. K tomu účelu sejměte střihací blok (obr. 6a) a stiskněte čisticí
páčku (obr. 7). Zbytky vlasů mezi stříhacím hřebenem a stříhacím nožem můžete jednoduše
odstranit čisticím kartáčkem (EASY CLEANING).
· Nabíjecí kontakty na přístroji a stojánku udržujte trvale v čistotě.
· Strojek pouze otřete měkkým, případně mírně vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla a
čisticí prášky!
· Střihací blok je možné čistit hygienickým sprejem, obj. č. 4005-7051.
Používejte výhradně tento čistící prostředek.
· Pro dobrý a dlouhodobý střihací výkon je důležité střihací blok často olejovat (obr. 8). K tomu
používejte vždy výhradně olej pro střihací blok, obj. č. 1854-7935 (200 ml).
· Olej na stříhací blok, jakož i hygienický sprej si můžete objednat přes svého prodejce nebo naše
servisní středisku.
· Pokud po delším používání i přes pravidelné čištění a olejování střihací výkon klesne, měli
byste střihací blok vyměnit.
Automatický senzorový systém
K zajištění dlouhé životnosti vašeho nově získaného zastřihovače vlasů byste měli přístroj pravi-
delně čistit a olejovat (viz bod Čištění a péče o přístroj v návodu k použití). Ke včasnému roz-
poznání potřebné péče byl váš zastřihovač vlasů vybaven automatickým senzorovým systémem.
Tento systém samočinně rozpozná, kdy je střihací blok málo naolejován popř. silně znečištěn.
Trvale může toto vést k předčasnému opotřebování přístroje.
Pokud by senzorový systém identifikoval takovou situaci, pak se po vypnutí přístroje rozezní
signalizační tón a po dobu 2 minut bliká indikace LED. Signalizační tón rovněž i blikání indikace
LED můžete potvrdit (vypnout) opětovným krátkým zapnutím a vypnutím přístroje. Před opětovným
použitím přístroje je naléhavě doporučeno, abyste přístroj vyčistili a naolejovali střihací blok.
Přitom postupujte následovně (při nedodržování může být přístroj poškozen a předčasně selhat.
Tím zaniká nárok na záruku):
· Vypněte přístroj tlačítkem pro zapnutí/vypnutí (obr. 2b).
· Sejměte hřebenový nástavec a střihací blok a čisticím kartáčkem vyčistěte otvor pouzdra a stři-
hací blok. (obr. 7):
· Naolejujte střihací blok (obr. 8).
57
ČEŠTINA
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
Výměna střihacího bloku
· Vypněte přístroj tlačítkem pro zapnutí/vypnutí (obr. 2b).
· Střihací blok můžete odstranit jeho odtlačením ve směru šipky z pouzdra přístroje (obr. 6a).
· Při opětovném použití střihací blok nasaďte hákem do úchytu na pouzdru a zatlačte jej k pouz-
dru, až zaklapne (obr. 6b).
Likvidace v zemích EU
Přístroj se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem. V souladu se směrnicí EU o
likvidaci elektrických a elektronických přístrojů odevzdejte přístroj zdarma v komunálních
sběrných místech nebo v ekologických dvorech. Řádná likvidace slouží k ochraně život-
ního prostředí a brání možným škodlivým účinkům na člověka a životní prostředí.
Likvidace v zemích mimo EU
· Přístroj na konci životnosti ekologicky zlikvidujte.
· Síťový napájecí díl zástrčky vytáhněte ze zásuvky a zapněte přístroj, aby se akumulátory zcela
vybily.
· Odstraňte střihací blok (obr. 6a) a šroubovákem odstraňte šroubky v otvoru pouzdra (obr. 9).
Poloviny pouzdra silou roztáhněte a vyjměte celou pohonnou jednotku se základní deskou
(obr. 10).
· Akumulátorovou jednotku stáhněte ze základní desky. K vypáčení případně použijte šroubovák
(obr. 11).
· Akumulátory odevzdejte v příslušné sběrně.
· Přístroj již nesmí být po vyjmutí akumulátorů připojen k síti!
1 / 1

Moser ChromStyle Operativní instrukce

Kategorie
Zastřihovače vlasů
Typ
Operativní instrukce