König GAMPSV-CHARG20 Specifikace

Kategorie
Napájecí adaptéry
Typ
Specifikace
14
ČESKY
PS Vita AC adaptér
Připojení zařízení
- Pro připojení herní konzole Playstation Vita prosím použijte speciální kabel, který je součástí
balení. (obrázek č.1). Kabel připojte do adaptéru (obrázek 2).
- Tímto adaptérem můžete také nabíjet jiná zařízení pokud použijete nabíjecí USB kabel vašeho
telefonu, tabletu aj.
Obrázek č. 1
Obrázek č. 2
Spojte USB kabel
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být
tento výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li
to nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek
ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo
vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením
ruší platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
- Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
15
- Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou
chráněny zákonem.
- Prestože manuál byl zpracován s maximalní péčí, tiskové chyby nejsou vyloučeny. Konig Electronic
nepřebírá zodpovědnost za za škody vzniklé v souvislosti s chybami v manuálu.
- Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako
s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti
vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná
střediska.
ROMÂNĂ
Adaptor auto c.a. PS Vita
Conectarea dispozitivului
- Pentru a conecta consola Playstation Vita, utilizaţi cablul special care o însoţeşte. (Imaginea 1)
Apoi conectaţi cablul la adaptor (Imaginea 2).
- Puteţi încărca şi alte dispozitive cu acest adaptor, folosind cablul care vă însoţeşte telefonul,
tableta etc.
Imaginea 1
Imaginea 2
Conectaţi cablul USB
1 / 1