König KN-WS101 Specifikace

Značka
König
Kategorie
meteorologické stanice
Modelka
KN-WS101
Typ
Specifikace
KN-WS101
MANUAL (p. 2)
LCD Clock
ANLEITUNG (S. 3)
Wetterstation
MODE D’EMPLOI (p. 5)
Horloge LCD
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 7)
LCD-klok
MANUALE (p. 8)
Orologio LCD
MANUAL DE USO (p. 10)
Reloj LCD
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 12.)
LCD kijelzős óra
KÄYTTÖOHJE (s. 13)
LCD-kello
BRUKSANVISNING (s. 15)
LCD klocka
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 16)
LCD hodiny
MANUAL DE UTILIZARE (p. 18)
Ceas LCD
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 20)
Ρολόι LCD
BRUGERVEJLEDNING (p. 21)
LCD Ur
VEILEDNING (p. 23)
LCD klokke
17
NASTAVENÍ ČASU:
Přidržte stisknuto MODE na 3 sekundy ke vstupu do režimu nastavení času. Číslice hodin budou blikat
a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).
Stiskněte znovu MODE:
Číslice minut budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).
NASTAVENÍ ALARMU:
Stiskněte MODE ke shlédnutí času alarmu.
Přidržte stisknuto MODE na 3 sekundy ke vstupu do režimu nastavení alarmu.
Číslice hodin budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).
Stiskněte znovu MODE:
Číslice minut budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).
NASTAVENÍ KALENDÁŘE:
Stiskněte tlačítko MODE k zobrazení kalendáře.
Přidržte stisknuto MODE na 3 sekundy ke vstupu do režimu nastavení kalendáře.
Číslice roku budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).
Stiskněte znovu MODE:
Číslice měsíce budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN
(dolů).
Stiskněte znovu MODE:
Číslice dne budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ALARMU
Stiskněte tlačítko UP (nahoru) k zapnutí/vypnutí alarmu.
MAX/MIN
Stiskněte tlačítko MAX/MIN ke shlédnutí maximální teploty a vlhkosti.
Stiskněte znovu tlačítko MAX/MIN ke shlédnutí minimální teploty a vlhkosti.
12/24 HODINOVÝ ČASOVÝ FORMÁT
Přidržte stisknuto na 3 sekundy UP (nahoru) k přepínání mezi 12 hodinovým a 24 hodinovým časovým
formátem.
JEDNOTKA ZOBRAZENÍ TEPLOTY
Stiskněte DOWN (dolů) k přepínání jednotky zobrazení teploty mezi °C/°F. Ke vstupu do režimu
opakovaného alarmu stiskněte při jeho znění tlačítko SNOOZE/LIGHT a SNZ/LIGHT. K
zapnutí/vypnutí podsvícení displeje stiskněte SNZ/LIGHT.
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být
tento výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li
to nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek
ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo
vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením
ruší platnost záruční smlouvy.
18
Obecné upozornění:
Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou
chráněny zákonem.
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako
s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti
vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná
střediska.
ROMÂNĂ
Ceas LCD
CARACTERISTICI:
Intervalul de măsurare a temperaturii: 0 - 50 °C (32°F - 122°F)
Intervalul de măsurare a umidităţii: 20% - 90%
Înregistrări ale temperaturii şi umidităţii max/min
Calendar: 2001 - 2099
Alimentare: 2 x UM-4/AAA (neincluse)
FUNCŢIONARE:
Apăsaţi MODE (mod) o dată pentru a vizualiza calendarul.
Reapăsaţi MODE pentru a vizualiza ora alarmei.
FIXAREA OREI:
Apăsaţi şi ţineţi apăsat MODE timp de 3 secunde pentru a accesa modul de setare a orei. Segmentele
orei vor lumina intermitent; aceasta poate fi fixată prin apăsarea pe UP (sus) şi DOWN (jos).
Reapăsaţi pe MODE:
Segmentele minutelor vor lumina intermitent; acestea pot fi fixate prin apăsarea pe UP (sus) şi DOWN
(jos).
SETAREA ALARMEI:
Apăsaţi MODE pentru a vizualiza ora alarmei.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat MODE timp de 3 secunde pentru a accesa modul de setare a alarmei.
Segmentele orei vor lumina intermitent; aceasta poate fi fixată prin apăsarea pe UP (sus) şi DOWN
(jos).
Reapăsaţi pe MODE:
Segmentele minutelor vor lumina intermitent; acestea pot fi fixate prin apăsarea pe UP (sus) şi DOWN
(jos).
SETAREA CALENDARULUI:
Apăsaţi pe MODE pentru a vizualiza calendarul.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat MODE timp de 3 secunde pentru a accesa modul de setare a calendarului.
Segmentele anilor vor lumina intermitent; aceştia pot fi fixaţi prin apăsarea pe UP (sus) şi DOWN (jos).
Reapăsaţi pe MODE:
Segmentele lunii vor lumina intermitent; aceasta poate fi fixată prin apăsarea pe UP (sus) şi DOWN
(jos).
/