BaByliss C638E Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
NORSK SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
MAGYAR POLSKI ČESKY РУССКИЙ TÜRKÇE
SVENSKA
Щипцы для укладки волос
Производитель: BaByliss SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре
Den intelligenta locktången anpassar automatiskt temperaturen för respektive
hårtyp och ger perfekta lockar.
LÄS SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.
PRODUKTSPECIFIKATIONER
• Lockng med svart keramisk yta från BaByliss (1)
• Läget OPTIMAL PROTECTION
(2) för ett optimalt skydd av håret
• Temperaturväljare (3): 6 nivåer fn 160 °C till 210 °C
• LCD-skärm (4) som anger vald temperatur
• Start/stopp-knapp (5) – Automatisk avsngning
• Klämma för att hålla kvar hårslingan och underlätta lockningen (6)
• Integrerat sd (7)
• Isolerande munstycke (8)
• Vridbar sladd (9)
• Isolerande värmetålig matta
ANVÄNDNING
VARNING! Heta ytor! Var försiktig så att apparaten inte kommer i kontakt med
hårbotten, ansikte, öron och hals under användning.
Red ut håret omsorgsfullt. Lyft det övre håret med klämmor och arbeta först
med de understa slingorna.
• Anslut apparaten och starta den genom att trycka på start/stopp-knappen.
• Den standardinställda temperaturen (160°C) visas på skärmen.
Välj önskad temperatur med hjälp av knapparna « + » och « - ». Vi rekommenderar
följande inställningar:
Typ av hår Temperatur
Fint, skadat eller färgat hår: 160 °C-170°C
Normalt hår: 180 °C-190°C
Tjockt hår: 200 °C-210°C
Temperaturen som visas på LCD-skärmen slutar blinka när
temperaturen har uppnåtts.
• Börja locka håret.
För maximalt skydd aktivera läget OPTIMAL PROTECTION genom att trycka på
knappen ‘
’ (se nedan)
Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på start/stopp-knappen.
Dra ur apparaten ur väggkontakten.
Låt apparaten svalna på den medföljande värmetåliga mattan innan du ställer
undan den.
Läget OPTIMAL PROTECTION
Välj OPTIMAL PROTECTION-läget om du vill ge håret maximalt skydd.
Locktången Sensitive justerar temperaturen för perfekta lockar samtidigt som den
är så skonsam som möjligt för hårbrerna.
lj en temperatur som passar din hårtyp med hjälp av knapparna « + » och
« - » (se tabell ovan).
• Vänta tills vald temperatur har nåtts.
Temperaturen som visas på LCD-skärmen slutar blinka när
temperaturen har uppnåtts.
• Tryck därefter på knappen ‘
’ för att aktivera läget OPTIMAL PROTECTION.
Symbolen för läget OPTIMAL PROTECTION dyker upp på LCD-
skärmen ‘
LCD-skärmen visar den temperatur som läget OPTIMAL
PROTECTION har fastsllt och slutar blinka.
• Du kan sedan tryggt fortsätta att locka hela håret.
• För att ta bort läget OPTIMAL PROTECTION, tryck på knappen ‘
Apparaten återr då till den temperatur som tidigare valts.
r så här för att få lockigt hår:
• Använd på torrt eller nästan torrt hår.
• Dela håret i lika stora slingar och kamma det innan du lockar håret.
Tryck på spaken till klämman, placera hårslingan mellan det varma röret och
klämman och dra sedan försiktigt lockngen ända till hårtopparna.
För att undvika smålockigt, se till att håret är väl rullat under klämman för den
slags lockar som önskas. Placera klämman ovanpå hårslingan för inåtvända lockar.
För utåtvända lockar, placera klämman under hårslingan.
Rulla hela hårets längd på locktången och var noga med att locktången inte
kommer i kontakt med hårbotten. För kompakta och mer elastiska lockar, rulla
på litet hår i taget. För mjukare och lösare lockar, rulla på mer hår. Håll tången
på plats under några sekunder, beroende på hårtyp. Rulla av när håret är varmt
(inte hett) att vidröra.
• För att lossa lockngen, tryck på spaken till klämman och ta bort tången.
För att «fixera» lockarna, vänta tills håret svalnat innan du borstar det, kammar
det eller bearbetar det med fingrarna.
Obs:
Placera apparaten på en värmelig yta. Apparaten är utformad med ett integrerat
stöd för att placeras och hållas rak medan den värms upp.
Vid den första användningen kan det hända att du märker av en viss lukt. Det är
normalt och lukten kommer att försvinna vid påföljande användningar.
Under varje användning kan det förekomma en lätt rökutveckling. Detta kan
bero på avdunstning av fett, rester av hårvårdsprodukter (t.ex. produkter som
inte sköljs ur eller spray) eller fukt i håret.
AUTOMATISK AVSTÄNGNING
Om apparaten är igång i mer än 60 minuter sngs den automatiskt av.
Om du vill fortsätta använda apparaten startar du apparaten igen genom att trycka
på start/stopp-knappen.
UNDERHÅLL
Då locktången kallnat och sladden dragits ur väggen kan den rengöras med en
fuktig duk. Kontrollera att den är helt torr innan du ansluter den på nytt.
Sensitive krølltang tilpasser automatisk temperaturen slik at den tilpasses håret
og gir perfekte krøller.
LES SIKKERHETSINSTRUKSJONENE FØR DU TAR I BRUK APPARATET.
PRODUKTEGENSKAPER
• Krølltang med Deep Black Ceramic-belegg (1):
• OPTIMAL PROTECTION-modus
(2) for optimal beskyttelse av håret
• Temperaturvelger (3): 6 nivåer fra 160 °C til 210 °C
• LCD-skjerm (4) som indikerer det valgte temperaturnivået
• PÅ/AV-bryter (5) – Automatisk stans
• Klemme som holder på plass hårlokken og forenkler kllingen (6)
• Integrert stte (7)
• Sikkerhetshette (8)
• Roterende ledning (9)
• Isolerende varmebestandig matte
BRUK
NB: varme overflater! Under bruk pass på at apparatet ikke kommer i kontakt med
hodebunnen, ansiktet, ørene eller nakken.
Gre håret grundig. Ta til side de øverste hårlokkene ved hjelp av klemmer, for å
arbeide med de nederste hårlokkene først.
• Sett i kontakten og slå på apparatet ved hjelp av PÅ/AV-bryteren.
• Standardtemperaturen (160 °C) vises på skjermen.
Velg ønsket temperatur ved å bruke knappene «+» og «–». Vi anbefaler følgende
innstillinger:
Hårtype Temperatur
Tynt, skadet eller farget hår: 160–170 °C
Normalt hår: 180–190 °C
Tykt hår: 200–210 °C
Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skjermen slutter
å blinke når temperaturen er nådd.
• Du kan nå begynne å klle håret ditt.
For maksimal beskyttelse, aktiver OPTIMAL PROTECTION-modusen ved å trykke
på knappen ‘
’ (se over)
Etter bruk slår du av apparatet med PÅ/AV-bryteren. Koble apparatet fra
strømnettet.
La apparatet kle seg ned på den medlgende varmebestandige matten før
det pakkes bort.
OPTIMAL PROTECTION-modus
Velg OPTIMAL PROTECTION-modusen for å gi håret ditt maksimal beskyttelse.
Sensitive krølltang tilpasser temperaturen for perfekte krøller, samtidig som
hårfibrene ivaretas.
Velg en temperatur som passer for din hårtype med knappene «+» og «–» (se
tabell ovenfor).
• Vent til den valgte temperaturen er oppnådd.
Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skjermen slutter
å blinke når temperaturen er nådd.
• Trykk deretter på knappen «
» for å aktivere OPTIMAL PROTECTION-modusen.
Symbolet for OPTIMAL PROTECTION-modusen kommer til syne
på LCD-skjermen «
»
LCD-skjermen viser temperaturen som er fastslått av OPTIMAL
PROTECTION-modusen, og den slutter å blinke.
• Du kan nå trygt krølle hele håret ditt.
• For å slå av OPTIMAL PROTECTION-modusen, trykk på knappen «
»
Apparatet vil da gå tilbake til den tidligere valgte temperaturen.
Tips for å klle håret:
• Benyttes på tørt eller nesten tørt hår.
• Del håret inn i like store lokker som du kjemmer før du starter krøllingen.
Trykk på klemmehendelen, plasser hårlokken mellom varmekolben og klemmen,
og dra deretter forsiktig krølltangen helt ut til hårtuppene.
For å unngå brusete hår, se til at hårlokken er ordentlig rullet opp under klemmen
i den retningen du ønsker kllen. Plasser klemmen på oversiden av lokken for
å krølle håret innover. For å krølle håret utover, plasserer du klemmen under
hårlokken.
Rull håret langs hele tangen, og pass på at tangen ikke kommer i kontakt med
hodebunnen. For strammere og mer elastiske krøller, rull opp bare litt hår om
gangen. For løsere og mykere kller, rull opp mer hår om gangen. Hold tangen
noen sekunder, alt etter hårtype. Rull ut når håret er varmt (ikke brennvarmt)
å ta på.
• For å trekke ut klltangen, trykk på hendelen slik at klemmen åpnes.
For å «feste» krøllen, vent til håret er kaldt før du grer håret med børste, kam
eller fingrene.
Merknader:
Legg apparatet på en varmebestandig overate. Det er utformet med et innebygd
stativ for å stå rett under oppvarming.
Ved første bruk vil du muligens kunne fornemme en spesiell lukt: dette skjer ofte
og forsvinner neste gang du bruker apparatet.
Ved hver bruk kan det oppstå en viss røykdannelse. Det kan skyldes fordampningen
av hudfett eller rester av hårprodukter (hårpleiemidler uten skylling, hårlakk,
osv.) eller fuktigheten i håret.
AUTOMATISK STANS
Hvis du lar apparatet være på i mer enn 60 minutter, vil det slås av automatisk.
Hvis du ønsker å fortsette å bruke apparatet etter dette, trykk PÅ/AV-bryteren for
å slå på apparatet igjen.
VEDLIKEHOLD
Så snart klltangen er kald og frakoblet strømnettet, kan den tørkes av med en
fuktig klut. Pass på at apparatet er fullstendig tørt før du setter i spselet igjen.
Sensitive-kiharrin mukauttaa lämpötilan automaattisesti hiuksia kunnioittaen ja
kihartaen hiukset täydellisiksi.
TUTUSTU TURVAOHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.
TUOTTEEN OMINAISUUDET
• Kiharrin Deep Black -keraamisella pinnoitteella BaBylissiltä (1)
• OPTIMAL PROTECTION -tila
(2) suojaa hiuksia optimaalisesti
• Lämpötilan valitsin (3): 6 tasoa: 160–210 °C
• LCD-näyttö (4) näyttää valitun lämpötilatason.
• Virtakatkaisin (5) – Automaattinen sammutus
• Pinni, jolla voi pitää kiinni hiussuortuvaa ja tehdä kiharruksen helpommaksi (6)
• Sisäänrakennettu teline (7)
• Eristävä suulake (8)
• Pyörivä johto (9)
• Lämmönkestävä eristematto
KÄYT
HUOMIO: varo kuumia pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella
hiuspohjaa, kasvoja, korvia tai kaulaa.
Selvitä hiukset huolellisesti. Nosta ylemmät hiussuortuvat kiinni pinneillä, jotta
voit kihartaa alemmat hiussuortuvat ensin.
• Kytke laite verkkovirtaan ja käynnistä laite painamalla virtakatkaisinta.
• Oletuslämpötila (160 °C) näytetään näytöllä.
Valitse haluamasi lämpötila painikkeilla « ja «–». Suosittelemme käyttämään
seuraavia asetuksia:
Typ av hår Temperatur
Fint, skadat eller färgat hår: 160 °C-170°C
Normalt hår: 180 °C-190°C
Tjockt hår: 200 °C-210°C
Valittu lämpötila lakkaa vilkkumasta LCD-näyllä, kun laite
on saavuttanut halutun lämpötilan.
• Kiharra hiukset.
Hiusten maksimaaliseksi suojaamiseksi aktivoi OPTIMAL PROTECTION -tila
painamalla ‘
’ -painiketta (katso alta).
Sammuta laite käytön jälkeen painamalla virtapainiketta. Irrota laite
verkkovirrasta.
Anna laitteen jäähtyä mukana tulevan lämmönkestävän maton päällä, ennen
kuin laitat sen säilytykseen.
OPTIMAL PROTECTION -tila
Valitse OPTIMAL PROTECTION -tila, kun haluat tarjota hiuksillesi parhaan
mahdollisen suojauksen.
Sensitive-kiharrin säätää lämpötilan täydellistä kiharrusta varten hiuskuituja
kunnioittaen.
Valitse hiustyypillesi sopiva lämpötila painikkeilla «+» ja «–» (katso taulukko
yltä).
• Odota, että laite on saavuttanut valitun lämtilan.
Valittu lämpötila lakkaa vilkkumasta LCD-näytöllä, kun laite
on saavuttanut halutun lämpötilan.
• Paina sitten ‘
’-painiketta OPTIMAL PROTECTION -tilan aktivoimiseksi.
OPTIMAL PROTECTION -symboli avautuu LCD-näytölle ‘
LCD-näytössä näkyy OPTIMAL PROTECTION -tilan määrittelemä
lämtila, ja se lakkaa vilkkumasta.
• Nyt voit kihartaa kaikki hiukset täysin turvallisesti.
• Poista OPTIMAL PROTECTION -tila käytöstä painamalla ‘
’-painiketta.
Laite palaa sen jälkeen aiemmin valittuun lämpötilaan.
Hiusten kiharrusohjeita:
• Käytä kuiviin tai melkein kuiviin hiuksiin.
• Jaa hiukset samankokoisiin osiin ja kampaa ne ennen kihartamista.
Paina saksien kahvasta, aseta hiussuortuva lämpöelementin keskelle ja purista
kiinni. Vedä sitten kiharrinta hellävaraisesti hiusten latvoihin saakka.
Vältä pörröisyys varmistamalla, että kierrät hiuksia saksien ympärille
haluamassasi suunnassa. Aseta kihartimen sakset hiussuortuvan yläpuolelle
kihartaaksesi hiuksia sisäänpäin. Kiharra hiuksia ulospäin asettamalla sakset
suortuvan alapuolella.
Kierrä hiuksia koko raudan pituudelle, mutta varo koskettamasta kihartimella
hiuspohjaa. Saat tiukemmat ja elastisemmat kiharat kihartamalla vähän hiuksia
kerralla. Saat loivemmat ja ilmavammat kiharat kihartamalla enemmän hiuksia
kerralla. Pidä kiharrinta paikallaan muutaman sekunnin ajan hiusten laadun
mukaan. Ota kiharrin pois, kun hiukset ovat lämpimät (ei kuumat).
• Ota kiharrin pois painamalla saksien vivusta ja avaamalla ne.
Jotta kiharat ehtisivät ”kiinnittymään”, odota, että hiukset jäähtyvät ennen niiden
harjaamista, kampaamista tai työstämistä sormilla.
Huomautukset:
Aseta laite kuumuutta kestävälle pinnalle. Laite on suunniteltu integroitavalla
tuella, jonka avulla laite voidaan asettaa ja pitää suorana lämmityksen aikana.
Ensimisellä käytkerralla laitteesta saattaa lähteä erikoista hajua: tämä on
yleistä ja häviää seuraavaan käyttökertaan mennessä.
Laitteesta saattaa päästä kevyttä savua jokaisella käyttökerralla. Siihen voi olla
syynä talin haihtuminen iholta, hiustenhoitotuotteiden jäämät (hoitoaine, jota
ei huuhdella pois, lakka, ...) tai hiusten sisältämä kosteus.
AUTOMAATTINEN SAMMUTUS
Jos jätät laitteen päälle yli 60 minuutin ajaksi, se sammuu automaattisesti.
Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä yllä mainitun ajan jälkeen, kytke laite uudelleen
päälle painamalla virtapainiketta.
HUOLTO
Kun rauta on jäähtynyt ja irrotettu pistorasiasta, se voidaan pyyhkiä kostealla
rievulla. Varmista, että rauta on täysin kuiva, ennen kuin kytket sen uudelleen
verkkoon.
Το ψαλίδι για μπούκλες Sensitive προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία για τέλειες
μπούκλες στα μαλλιά χωρίς να καταστρέφεται η τρίχα.
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΌΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΌΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
• Ψαλίδι για μπούκλες με επίστρωση Deep Black Ceramic της BaByliss (1)
• Λειτουργία OPTIMAL PROTECTION
(2) για άριστη προστασία των μαλλιών
• Επιλογέας θερμοκρασίας (3): 6 επίπεδα από 160°C έως 210°C
• Όθόνη LCD (4) που υποδεικνύει το επίπεδο της επιλεγμένης θερμοκρασίας.
• Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (5) – Αυτόματη απενεργοποίηση
• Τσιμπίδα που συγκρατεί την τούφα μαλλιών και διευκολύνει τη δημιουργία μπούκλας (6)
• Ενσωματωμένη βάση (7)
• Μονωτικό άκρο (8)
• Περιστρεφόμενο καλώδιο (9)
• Μονωτικό αντιθερμικό χαλάκι
ΧΡΗΣΗ
ΠΡΌΣΌΧΗ: θερμές επιφάνειες! Κατά τη χρήση, προσέχετε ώστε η συσκευή να μην έρθει σε
επαφή με το τριχωτό της κεφαλής, το πρόσωπο, τα αυτιά ή τον λαιμό.
Ξεμπερδέψτε προσεκτικά τα μαλλιά. Πιάστε ψηλά τις εξωτερικές τούφες με τσιμπιδάκια,
ώστε να αρχίσετε να δουλεύετε πρώτα από τις εσωτερικές.
Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ενεργοποιήστε την πατώντας το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
• Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία (160°C) εμφανίζεται στην οθόνη.
Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία με τα κουμπιά «+» και «–». Σας συνιστούμε τις
ακόλουθες ρυθμίσεις:
Τύπος μαλλιών Θερμοκρασία
μαλλιά λεπτά, ταλαιπωρημένα ή βαμμένα: 160°C-170°C
κανονικά μαλλιά: 180°C-190°C
μαλλιά με χοντρή τρίχα: 200°C-210°C
Η ένδειξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας στην οθόνη LCD σταματά
να αναβοσβήνει όταν η συσκευή φτάσει σε αυτήν τη θερμοκρασία.
• Συνεχίστε δημιουργώντας μπούκλες στα μαλλιά σας.
Για τη μέγιστη δυνατή προστασία ενεργοποιήστε τη λειτουργία OPTIMAL PROTECTION
πατώντας το κουμπί «
» (δείτε παρακάτω)
Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πάνω στο αντιθερμικό χαλάκι που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία πριν από την αποθήκευσή της.
Λειτουργία OPTIMAL PROTECTION
Επιλέξτε τη λειτουργία OPTIMAL PROTECTION για να προσφέρετε στα μαλλιά σας τη μέγιστη
δυνατή προστασία.
Το ψαλίδι για μπούκλες Sensitive προσαρμόζει τη θερμοκρασία για τέλειες μπούκλες
προστατεύοντας τις ίνες της τρίχας.
Επιλέξτε τη θερμοκρασία που είναι κατάλ ληλη για τον τύπο των μαλλιών σας με τα κουμπιά
«+» και «–» (συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα).
• Περιμένετε μέχρι η συσκευή να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.
Η ένδειξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας στην οθόνη LCD σταματά
να αναβοσβήνει όταν η συσκευή φτάσει σε αυτήν τη θερμοκρασία.
Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί « » για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία OPTIMAL
PROTECTION.
Το σύμβολο της λειτουργίας OPTIMAL PROTECTION εμφανίζεται
στην οθόνη LCD «
»
Η οθόνη LCD εμφανίζει τη θερμοκρασία που καθορίζει η λειτουργία
OPTIMAL PROTECTION και σταματά να αναβοσβήνει
• Συνεχίστε δημιουργώντας μπούκλες σε όλα τα μαλλιά με απόλυτη ασφάλεια.
• Για να αναστείλετε τη λειτουργία OPTIMAL PROTECTION, πατήστε το κουμπί «
»
Η συσκευή επανέρχεται στη θερμοκρασία που είχε επιλεγεί
προηγουμένως.
Συμβουλές για μπούκλες:
• Χρησιμοποιείτε το ψαλίδι σε μαλλιά στεγνά ή σχεδόν στεγνά.
Χωρίστε τα μαλλιά σε ίσες τούφες και χτενίστε τα προτού ξεκινήσετε να δημιουργείτε
μπούκλες.
Πιέστε τον μοχλό της τσιμπίδας, τοποθετήστε την τούφα μαλλιών ανάμεσα στον
θερμαινόμενο σωλήνα και την τσιμπίδα και, στη συνέχεια, γλιστρήστε απαλά το ψαλίδι
για μπούκλες μέχρι τις άκρες των μαλλιών.
Για να αποφύγετε το φριζάρισμα, βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά έχουν τυλιχθεί καλά κάτω από
την τσιμπίδα προς την επιθυμητή κατεύθυνση της μπούκλας. Τοποθετήστε την τσιμπίδα
πάνω από την τούφα των μαλλιών, για να δημιουργήσετε μπούκλες με φορά προς τα
μέσα. Για μπούκλες με φορά προς τα έξω, τοποθετήστε την τσιμπίδα κάτω από την τούφα.
Τυλίγετε τα μαλλιά σε όλο το μήκος του ψαλιδιού, προσέχοντας ώστε το ψαλίδι να μην
έρθει σε επαφή με το τριχωτό της κεφαλής. Για πιο σφιχτές και ελαστικές μπούκλες,
τυλίξτε λίγα μαλλιά κάθε φορά. Για πιο χαλαρές μπούκλες με περισσότερη κίνηση, τυλίξτε
περισσότερα μαλλιά. Κρατήστε το ψαλίδι σε αυτή τη θέση για μερικά δευτερόλεπτα,
ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών. Ξετυλίξτε όταν τα μαλλιά είναι ζεστά στην αφή (αλλά
δεν καίνε).
Για να αφαιρέσετε το ψαλίδι για μπούκλες, πιέστε τον μοχλό της τσιμπίδας και
απελευθερώστε τα μαλλιά.
Για να «φιξάρετε» την μπούκλα, περιμένετε να κρυώσουν τα μαλλιά πριν από το
βούρτσισμα, το χτένισμα ή το φορμάρισμα με τα δάχτυλα.
Σημειώσεις:
Τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμότητα. Η συσκευή
έχει σχεδιαστεί με ενσωματωμένη βάση για να τοποθετείται και να στέκεται σε όρθια
θέση ενώ θερμαίνεται.
Κατά την πρώτη χρήση, είναι πιθανό να παρατηρήσετε μια ιδιαίτερη οσμή: κάτι τέτοιο
είναι συνηθισμένο και θα εξαφανιστεί με την επόμενη χρήση.
Στη διάρκεια κάθε χρήσης, είναι πιθανό να παραχθεί μικρή ποσότητα ατμού. Αυτό μπορεί
να οφείλεται στην εξάτμιση σμήγματος από το τριχωτό της κεφαλής ή στα υπολείμματα
των προϊόντων περιποίησης μαλλιών (προϊόντα περιποίησης χωρίς ξέβγαλμα, λακ κπ.)
ή στην υγρασία που έχει παραμείνει στα μαλλιά.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα, αν παραμείνει ενεργοποιημένη για περισσότερα
από 60 λεπτά.
Εάν θελήσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από αυτό το διάστημα,
πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε ξανά τη
συσκευή.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Αφού βγάλετε το ψαλίδι από την πρίζα και το αφήσετε να κρυώσει, μπορείτε να
το καθαρίσετε με ένα υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει εντελώς πριν το
χρησιμοποιήσετε ξανά.
A Sensitive hajsütővas automatikusan beállítja a hőmérsékletet a tökéletesen
göndör fürtök kíméletes megformázásához.
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT.
A TERMÉK JELLEMZŐI
• BaByliss hajsütővas Deep Black Ceramic bevonattal (1)
• OPTIMAL PROTECTION mód
(2) a haj optilis védelméért
• Hőmérklet-választó kapcsoló (3): 6 fokozat 160 °C és 210 °C között
• LCD kijelző (4) a kilasztott hőmérklet megjelenítére.
• Be/kikapcsoló gomb (5) – Automatikus kikapcsolás
gzítőcsipesz a hajtincs megtarhoz és a göndör fürk könnyebb
elkészítéséhez (6)
• Beépített tartó (7)
• Hőszigetelt véglezáró (8)
• Forgó tápvezeték (9)
• Hőálló alátét
HASZNÁLAT
VIGYÁZAT! Forró felület! A használat során ügyeljen arra, hogy a készülék ne érjen
a fejhez, az arcához, a füléhez vagy a nyakához.
Gondosan félje ki a haját. Csipeszekkel fogja fel a felső tincseket és kezdje a
formázást az alsó tincsekkel.
Csatlakoztassa a készüléket a hálózati áramforshoz, majd a Be/kikapcsoló gomb
2 másodpercig tartó lenyosával kapcsolja be.
• Az alapértelmezett hőrséklet (160 °C) megjelenik a kijelzőn.
Válassza ki a kívánt hőmérkletet a „+” és „–” gombok segítvel. A követke
beállításokat javasoljuk:
Hajtípus Hőmérséklet
Vékonyslú, töredezett vagy festett haj: 160 °C–170 °C
Normál haj: 180 °C–190 °C
Vastagszálú haj: 200 °C–210 °C
Ha a hőfok eri a kívánt szintet, a kiválasztott hőmérkleti
érk nem villog tovább az LCD kijelzőn.
• Kezdje el a hajgöndörítést.
A haj maximális védelme érdekében kapcsolja be az OPTIMAL PROTECTION módot
a „
” gomb megnyomásával (sd az alábbiakban)
Használat után kapcsolja ki a késket a Be-/kikapcsoló gomb megnyosával.
Húzza ki a késléket a hálózati áramforsból.
• Miett elpakolná, hagyja a késléket a tartozék hőálló alátéten kihűlni.
OPTIMAL PROTECTION mód
A haj maximális védelme érdekében válassza az OPTIMAL PROTECTION módot.
A Sensitive hajsütővas a hajszálak legnagyobb mértékű megkímélésének
szem előtt tarsával állítja be a hőmérkletet a tökéletesen göndör tincsek
megformázásához.
Válassza ki a hajának megfelelő hőmérsékletet a „ + ” és „ - ” gombok setségével
(lásd a fenti táblázatot).
• Várja meg, amíg a készülék eléri a kiválasztott hőmérsékletet.
Ha a hőfok eléri a kínt szintet, a kilasztott hőmérkleti
érk nem villog tovább az LCD kijelzőn.
• Nyomja meg a „
” gombot az OPTIMAL PROTECTION mód bekapcsolához.
Az OPTIMAL PROTECTION üzemmód szimbólum megjelenik az
LCD kijelzőn „
Az LCD kijelzőn megjelenik az OPTIMAL PROTECTION mód által
meghatározott hőmérséklet, majd megszűnik a villogás
• Kezdje el a teljes haj göndörítését.
• Az OPTIMAL PROTECTION mód kikapcsolásához nyomja le a „
” gombot
Ekkor a készülék visszaáll az előzőleg kilasztott
hőmérsékletre.
Javaslatok a haj göndörítéséhez:
• Száraz vagy gyakorlatilag száraz hajon használja.
Ossza fel a haját egyenlő tincsekre, és fésülje ki azokat, mielőtt hozzálátna a
göndörítéshez.
Nyomja le a rögtőcsipesz kart, helyezze a hajtincset a fűtőcső és a csipesz közé,
és óvatosan húzza a hajsütővasat eszen a hajvégekig.
A túlzott bodrosodás elkerülése érdekében győződjön meg arl, hogy a hajtincs
elég szorosan és a kívánt göntési iránynak megfelelően van feltekerve a
csipesz alatt. A befelé göndörödő tincsek elkéstéséhez helyezze a csipeszt a
hajtincs tetejére. A kifelé göndörödő tincsek elkészítéséhez helyezze a csipeszt
a hajtincs alá.
Csavarja fel a haját a süvas teljes hosszán, ügyelve arra, hogy a hajsütő ne érjen
a fejbőréhez. A tömörebb és rugalmasabb fürtök kialakításához vékonyabb
hajtincsekkel dolgozzon. A lazább és lágyabb esésű fürtök elkészítéséhez
vastagabb hajtincseket válasszon. A haj típusának megfelelően tartsa a sütővasat
egy pár másodpercig a hajon. Tekerje le a tincset, ha a haj már tapinthatóan
átmelegedett (nem forró).
• A hajsütővas kiteléhez az emekart megnyomva nyissa szét a csipeszt.
A göndör tincs „gzítéhez” hagyja lehűlni a hajat, és ezután fésülje meg, kefélje
át vagy rendezze el a hajfürtöt az ujjaival.
Megjegyzések:
Helyezze a készüléket hőálló felületre. A beépített tartó a készülék elhelyezésére
és megtartására szolgál a fels ideje alatt.
Az első használatkor előfordulhat, hogy furcsa szagot érez: ez gyakori jelenség és
már a következő alkalommal megszűnik.
A további használat során enyhe füstképződés jelentkezhet. Ezt okozhatja a
rfaggyú vagy a (leöblítés nélkül használatos) hajáposzerek, hajlakk, esetleg
a haj nedvességtartalmának elpárolgása is.
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
A bekapcsolva hagyott készülék 60 perc eltelvel automatikusan kikapcsol.
Ha ezen idő letelte un tovább kívánja használni a készüléket, nyomja meg a Be/
kikapcsolás gombot a készülék ismételt bekapcsolásához.
KARBANTARTÁS
A kihűlt és a csatlakozóból kihúzott hajtővas nedves törlőruhával tisztható.
Miett újra csatlakoztatná a hálózathoz, győződjön meg róla, hogy a készülék
teljesen megszáradt.
Lokówka Sensitive automatycznie dostosowuje temperaturę, dzięki czemu włosy
są chronione i ułożone w perfekcyjne loki.
PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI BEZPIECZSTWA.
OPIS PRODUKTU
• Lokówka z pooką Deep Black Ceramic od BaByliss (1)
• Tryb OPTIMAL PROTECTION
(2) do optymalnej ochrony włosów
• Wybór temperatury (3): 6 poziomów od 160°C do 210°C
• Ekran LCD (4) wskazujący wybrany poziom temperatury.
• Przycisk ON/OFF (5) – automatyczne wączanie
Szczypce do przytrzymywania pasma włow ułatwiające zwijanie włosów w
loki (6)
• Zintegrowana podstawka (7)
• Końcówka izolująca (8)
• Kabel obrotowy (9)
• Mata izolująca termoodporna
SPOB UŻYCIA
UWAGA: Gorące powierzchnie! Podczas użytkowania uwaj, aby nie dotknąć
urdzeniem owłosionej skóry, twarzy, uszu ani szyi.
Dokładnie rozczesz włosy. Unieś górne pasma włow za pomocą spinek, aby
najpierw zająć się dolnymi pasmami.
• Podłącz urdzenie do zasilania i uruchom je, naciskając przycisk ON/OFF.
• Temperatura domyślna (160°C) wyświetla się na ekranie.
Wybierz żądaną temperaturę za pomocą przycisków „+” i „–”. Zalecamy
następujące ustawienia:
Rodzaj włosów Temperatura
osy cienkie, zniszczone lub po koloryzacji: 160°C170°C
włosy normalne: 180°C190°C
osy grube: 200°C–210°C
Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury wskazanie wybranej
temperatury na ekranie LCD przestaje migać.
• Rozpocznij kręcenie włosów.
W celu uzyskania maksymalnej ochrony włącz tryb OPTIMAL PROTECTION,
naciskając przycisk „
” (patrz poniżej)
Po użyciu wyłącz urządzenie, naciskając przycisk ON/OFF. Odłącz urdzenie od
zasilania.
Przed schowaniem pozostaw urządzenie do ostygnięcia na dączonej
termoodpornej macie izolującej.
Tryb OPTIMAL PROTECTION
Wybierz tryb OPTIMAL PROTECTION, aby zapewnić maksymalną ochronę swoim
włosom.
Lokówka Sensitive odpowiednio dostosowuje temperaturę, umożliwiając idealne
tworzenie loków przy najwszej ochronie włókna włosa.
Wybierz odpowiadającą Twojemu rodzajowi włosów temperaturę za pomocą
przycisków „+” i „–” (patrz tabela powyżej).
• Poczekaj, aż zostanie osiągnięta wybrana temperatura.
Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury wskazanie wybranej
temperatury na ekranie LCD przestaje migać.
• Naspnie naciśnij przycisk „
, aby włączyć tryb OPTIMAL PROTECTION.
Symbol trybu OPTIMAL PROTECTION pokazuje się na ekranie
LCD „
Ekran LCD wyświetla temperaturę określoną przez tryb
OPTIMAL PROTECTION i przestaje migać.
• Zakręć wszystkie włosy, zachowując pne bezpieczeństwo.
• Aby anulować tryb OPTIMAL PROTECTION, naciśnij przycisk „
”.
Urządzenie powróci do poprzednio wybranej temperatury.
Rady dotyczące kręcenia włosów:
• Stosuj na suche lub prawie suche włosy.
• Podziel włosy na równe pasma i rozczesz je przed ich kceniem.
Naciśnij szczypce, umieść pasmo włosów między korpusem wydzielającym ciepło
a szczypcami i przeciągnij powoli lokówkę w stronę końcówek włosów.
Aby uniknąć efektu kędzierzawych loków, spraw, czy włosy są dokładnie
nakcone na lokówkę w pądanym kierunku skrętu loków. Umić szczypce
nad pasmem włosów, aby uzyskać loki skręcane do środka. Aby loki skcały się
na zewnątrz, umić szczypce pod pasmem włosów.
Nakć włosy na całą długość lokówki, uwając, aby nie dotknąć skóry głowy
nagrzaną powierzchnią. Aby uzyskać silniej skcone i sprężyste loki, podziel włosy
na niewielkie kosmyki. Natomiast efekt loków luźniej skręconych uzyskuje się,
nakcając grubsze kosmyki włow. Przytrzymaj lokówkę przez kilka sekund w
zależności od rodzaju włosów. Wysuń lokówkę, kiedy włosy są ciepłe w dotyku,
ale nie gorące.
• W celu wyjęcia lokówki z włosów, naciśnij szczypce i wyciągnij urządzenie.
Aby utrwalić loki, odczekaj do ostygnięcia włosów przed ich wyszczotkowaniem,
wyczesaniem grzebieniem lub przeczesaniem palcami.
Uwagi:
Urządzenie kładź na powierzchni odpornej na ciepło. Urządzenie jest wyposażone
w zintegrowaną podstawkę, która umożliwia wygodne odstawienie go na czas
nagrzewania.
Przy pierwszym użyciu może pojawić się specyczny zapach. Jest to zjawisko
normalne, które znika przy kolejnych użyciach urządzenia.
Możliwe, że w trakcie używania pojawi się niewielki dym. Może to wynikać z
parowania sebum lub pozostci kosmetyków, np. oywki bez spłukiwania,
lakieru czy wilgoci pozostałej we włosach.
AUTOMATYCZNE WĄCZANIE
Jeśli urządzenie pozostaje włączone przez ponad 60 minut, wyłączy się
automatycznie.
Jeżeli po upływie tego czasu nadal chcesz używać urdzenia, nacnij przycisk
włączanie/wyłączanie, aby ponownie włączyć urządzenie.
KONSERWACJA
Lokówkę można czcić wilgotną szmatką. Najpierw naly odłączyć urządzenie
od prądu i pozostawić do wystudzenia. Przed ponownym podłączeniem do prądu
upewnij się, czy urdzenie jest zupełnie suche .
Kulma Sensitive automaticky přizpůsobí tak svoji teplotu vašemu typu vlasů pro
ten nejlepší výsledek.
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.
TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU
Kulma keramickou povrchovou úpravou Deep Black Ceramic od společnosti
Babyliss (1)
• Režim OPTIMAL PROTECTION
(2) pro optimální ochranu vlasů
• Tlačítko pro volbu teploty (3): 6 možností teploty od 160 °C do 210 °C
• LCD displej (4) s informacemi o zvolené teplotě.
• Tlačítko ZAP/VYP (5) - Automatické vypnu
• Klip pro přidení pramene vlasů a snadné kulmování (6)
• Vestavěný podstavec (7)
• Izolační nástavec (8)
• Otný napájecí kabel (9)
• Izolační teplovzdorná podložka
POUŽI
POZOR: horké povrchy! Při používání přístroje se vyvarujte kontaktu s vlasovou
pokožkou, tváří, ušima a krkem.
Vlasy plivě rozčešte. Horní část vlasů vyčešte směrem nahoru a upevněte sponou.
Začněte upravovat vlasy ve spodní části.
• Zapojte přístroj ke zdroji napájení a zapte stiskem tlačítka ZAP/VYP.
• Výše teploty se zobrazuje na displeji (nastavena standardně na teplotu 160 °C).
Zvolte padovanou teplotu prosednictvím tlítek „+“ a „-“. Doporučujeme
následující režimy:
Typ vlasů Teplota
jemné vlasy, narušené nebo barvené: 160 °C až 170 °C
normální vlasy: 180 °C až 190 °C
pevné vlasy: 200 °C až 210 °C
Po dosení zvolené teploty přestane kontrolka na LCD displeji
blikat.
• Přistupte k úpravě vlasů.
Pro maxilní ochranu zvolte režim OPTIMAL PROTECTION stiskem tlačítka ‘
(viz níže).
Po poití vypněte kulmu stiskem tlačítka ZAP/VYP. Přístroj odpojte od zdroje
napájení.
Než přístroj uklidíte, nechte jej nejdříve vychladnout na izolační podložce (soás
balení).
Režim OPTIMAL PROTECTION (Optimální ochrana)
Pro maximální ochranu vašich vlasů zvolte režim OPTIMAL PROTECTION.
Kulma Sensitive přizpůsobuje teplotu dle typu vašich vlasů a zaručí tak perfektní
výsledek s maximální ochranou vlasového vlákna.
Zvolte teplotu, která odpovídá typu vašich vlasů prosednictvím tlačítek „+“ a
„-“ (viz tabulka výše).
• Vyčkejte, dokud není dosaženo padované teploty.
Po dosažení zvolené teploty přestane kontrolka na LCD displeji
blikat.
• Poté zvolte režim OPTIMAL PROTECTION stiskem tlačítka ‘
’.
Symbol režimu OPTIMAL PROTECTION se zobrazí na LCD displeji
LCD displej zobrazuje teplotu zvolenou režimem OPTIMAL
PROTECTION a bliká
• Přistupte tak bez obav k úpravě vlasů.
• Stiskem tlačítka ‘
’ vypnete režim OPTIMAL PROTECTION
ístroj se automaticky vtí k předlé zvolené teplotě.
Doporučení ke kulmování:
• Používejte na suché nebo téř suché vlasy.
Vlasy rozdělte do stejných pramenů a před úpravou je prte.
Stlačte páku klipu, umístěte pramen vlasů mezi topná tělesa a klip. Poté pomalu
opatrně posouvejte kulmu směrem od hlavy ke konečkům vlasů.
Zkontrolujte, zda jsou vlasy pod klipem doe navinuté ve směru padovaného
zvlnění. Chcete-li zvlnit vlasy směrem k hlavě, ustěte klip nad pramen vlasů.
Chcete-li zvlnit vlasy ve směru od hlavy, umíste klip pod pramen vlasů.
Vlasy natočte po celé délce topných těles kulmy, ale vyvarujte se kontaktu s s
vlasovou pokožkou. Chcete-li mít vlny pevnější a pružněí, navte vždy jen ma
množství vlasů. Pokud si přejete, aby byly vlny volněí, naviňte soasně více vlasů
najednou. Kulmu na vlasech několik vteřin přidte, dle typu vlasů. Jakmile jsou
vlasy na dotek teplé (nikoliv horké), odvte je z kulmy.
• Kulmu odeberete tak, že stlačíte páčku klipu a oddálíte ji.
„Zafixování“ vlny dosáhnete tím, že vlasy necháte nejprve vychladnout a teprve
potom je upravíte kartáčem nebo prsty.
Poznámky:
Umíste přístroj na tepelně odolný povrch. Přístroj je nutné během doby, kdy je
zahřátý, pokládat na zabudovaný podstavec.
i prvm použití se může stát, že utíte zvláštní zápach: je to běžné a hned při
druhém použití zápach zmizí.
Při kdém použití může dojít ke vzniku slabého kouře. Tento jev je způsoben
odpařováním kožního mazu nebo zbytků vlasových přípravků (prostředky pro péči
o vlasy bez oplachování, lak atd.) nebo vlhkosti obsažené ve vlasech.
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Pokud necháte přístroj zapnutý po dobu deí než 60 minut, dojde k jeho
automatickému vypnutí.
Chcete-li pokračovat i po uplynutí výše uvedené doby, stiskte tlačítko ZAP/VYP,
m přístroj opět uvedete do chodu.
ÚDRŽBA
Jakmile je kulma studená a odpojená ze sítě, můžete ji otřít navlhčem hadříkem.
Než přístroj znovu zapojíte do sítě, zkontrolujte, zda je zcela suchý.
Плойка с автоматической регулировкой оптимальной температуры для идеальной
защиты ваших волос во время завивки.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
• Плойка для завивки с покрытием Deep Black Ceramic от BaByliss (1)
Режим Оптимальная защита (OPTIMAL PROTECTION)
(2) для оптимальной
защиты волос
• Регулятор температуры (3): 6 уровней от 160°C до 210°C
Жидкокристаллический экран (4), указывающий уровень выбранной температуры.
• Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ (5) – Автоматическое отключение
• Зажим для фиксации волос и облегчения процесса завивки (6)
• Встроенная опора (7)
• Изолирующий наконечник (8)
• Вращающийся шнур (9)
• Термостойкий диэлектрический коврик
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: горячие поверхности! Во время эксплуатации следите за тем, чтобы
аппарат не вступал в контакт с волосяным покровом, лицом, ушами и шеей.
Тщательно расчешите волосы. Поднимите верхние пряди, закрепив их зажимами,
чтобы сначала обработать нижние пряди.
• Подключите аппарат к сети и удерживайте клавишу ВКЛ/ВЫКЛ нажатой.
• Температура по умолчанию (160°C) отображается на дисплее.
Выберите желаемую температуру с помощью клавиш «+» и «-». Мы рекомендуем
следующие настройки:
Тип волос Температура
тонкие, поврежденные или окрашенные
волосы:
160°C-170°C
нормальные волосы: 180°C-190°C
густые волосы: 200°C-210°C
При достижении установленной температуры индикация
выбранной температуры на жидкокристаллическом дисплее
прекращает мигать.
• Вы можете приступить завивке волос.
Для максимальной защиты активируйте режим Оптимальная защита (OPTIMAL
PROTECTION), нажав кнопку ‘
’ (см. ниже)
После использования выключите устройство, удерживая кнопку питания.
Выключите прибор.
Перед тем, как убрать аппарат на хранение, дайте ему остыть на термостойком
коврике, входящем в комплект.
Режим Оптимальная защита (OPTIMAL PROTECTION)
Выберите режим Оптимальная защита (OPTIMAL PROTECTION), чтобы обеспечить
Вашим волосам максимальную защиту.
Плойка для завивки с «умной» регулировкой температуры обеспечивает идеальную
завивку с бережным отношением к волосяному стержню.
Выберите подходящую для Вашего типа волос температуру с помощью клавиш
«+» и «-» (см. таблицу выше).
• Подождите, пока установленная температура будет достигнута.
При достижении установленной температуры индикация
выбранной температуры на жидкокристаллическом дисплее
прекращает мигать.
Затем нажмите кнопку ‘
’ для активации режима Оптимальная защита (OPTIMAL
PROTECTION).
Значок режима Оптимальная защита (OPTIMAL PROTECTION) на
жидкокристаллическом дисплее ‘
Жидкокристаллический дисплей показывает температуру,
определенную режимом Оптимальная защита (OPTIMAL
PROTECTION) и прекращает мигать
• Выполняйте завивку волос в полной безопасности.
Для отмены режима Оптимальная защита (OPTIMAL PROTECTION) удерживайте
нажатой клавишу ‘
В таком случае аппарат вернется к выбранной ранее
температуре.
Советы для того, чтобы уложить волосы локонами:
• Подходит для укладки сухих или слегка влажных волос.
Разделите волосы на равные пряди и промокните их перед завивкой.
Нажмите на рычажок на зажиме, поместите прядь волос между нагревательными
элементами и осторожно проведите плойкой по всей длине волос.
Чтобы не образовались заломы, проверьте, хорошо ли накручены волосы под
зажимом, правильно ли выбрано направление укладки локона. Чтобы уложить
локоны внутрь, зажим должен располагаться над прядью. Чтобы завить локоны
наружу, поместите из с наружной части зажима.
Накрутите волосы по всей длине плойки для завивки, избегая контакта с кожей
головы. Для более плотных и эластичных локонов, завивайте небольшие пряди.
Если вы хотите, чтобы ваши локоны были мягкими и плавными, прядь волос,
накручиваемая на плойку, должна быть более толстой. Удерживайте плойку
зажатой в течении нескольких секунд, в зависимости от типа волос. Раскручивать
прядь следует тогда, когда волосы на ощупь станут горячими (не обжигающими).
Для снятия плойки, потяните за рычажок зажима и разожмите его.
Для фиксации завитка, дождитесь полного остывания волос до того, как
расчесывать или укладывать волосы, расческой или пальцами.
Примечания:
Устанавливайте прибор на термостойкую поверхность. Аппарат имеет встроенную
подставку для сохранения вертикального положения во время нагрева.
Часто при первом использовании устройства ощущается специфический запах. Он
исчезнет во время следующей процедуры завивки.
При каждом использовании возможно появление небольшого количества пара.
Это может быть вызвано испарением секрета сальных желез или капиллярных
продуктов (косметические процедуры без ополаскивания, лак, ...), а также влаги,
содержащейся в волосах.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
Если вы оставите прибор включённым более, чем на 60 минуты, он выключится
автоматически.
Если Вы желаете использовать аппарат после истечения этого срока, удерживайте
нажатой клавишу ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы снова включить аппарат.
УХОД
После того, как плойка остыла и отключено питание, ее можно очистить влажной
тканью. Перед тем как снова включить аппарат в сеть, убедитесь в том, что он
полностью высох.
Duyarlı bukle maşası doğal görünümlü saçlar ve mükemmel bukleler için sıcaklığı
otomatik olarak ayarlar.
KULLANMADAN ÖNCE GÜVENLIK TALIMATLARINI OKUYUN.
ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
• BaByliss Deep Black Ceramic kaplamalı bukle maşası (1)
• Saçları en iyi şekilde korumak için OPTIMAL PROTECTION modu
(2)
• Sıcaklık sme düğmeleri (3): 160 ° C ile 210 ° C arasında 6 seviye
• Seçilen sıcaklık seviyesini gösteren LED ekran (4).
• Açma/kapatma düğmesi (5) - Otomatik kapanma
• Saç tutamını korumak ve bukle yapmayı kolaylaştırmak için maşa (6)
• Dahili stant (7)
• Yalıtımlı uç (8)
• Döner kablo (9)
• Isıya dayanıklı yalıtımlı kılıf
KULLANIM
DİKKAT: Sıcak yüzeyler! Kullanım sırasında, cihazı kafa derisi, yüz, kulaklar ve
boyunla temas ettirmemeye dikkat edin.
Saçları özenle çözün. Öncelikle alttaki saç tutamlarıyla çalışmak için maşa
yardımıyla üstteki saç tutamlarını kaldırın.
• Cihazı prize takın ve açma/kapatma düğmesine basarak çalıştırın.
• Varsayılan sıcaklık (160 °C) ekranda görünlenir.
+ ve – düğmelerini kullanarak istenen sıcaklığı seçin. Biz aşağıdaki ayarları
öneriyoruz:
Saç tipi Sıcaklık
ince telli, yıpranmış veya boyalı saçlar: 160 °C-170 °C
normal telli slar: 180 °C-190 °C
sık telli saçlar: 200 °C-210 °C
Sıcaklığa ulaşıldığında LCD ekranda silen sıcaklık göstergesi
yanıp sönmeyi durdurur.
• Ardından saçlarınızı bukle yapabilirsiniz.
Saçlarınızı en iyi şekilde korumak için ‘
‘ düğmesine basarak OPTIMAL
PROTECTION modunu etkinleştirin (aşağıya bakın)
Kullanımdan sonra açma/kapatma düğmesine basarak cihazı kapatın. Cihazı
prizden çıkarın.
• Cihazı toplamadan önce ısıya dayanıklı kılıf üzerinde soğumaya bırakın.
OPTIMAL PROTECTION modu
Saçlarınızı en iyi şekilde korumak için OPTIMAL PROTECTION modunu seçin.
Duyarlı bukle maşası saç teline en uygun şekilde mükemmel bukleler yapmak için
sıcaklığı ayarlar.
+ ve – düğmelerini kullanarak saç tipinize uygun bir sıcaklık seçin (yukarıdaki
tabloya bakın).
• Seçilen sıcaklığa ulaşılana dek bekleyin.
Sıcaklığa ulaşıldığında LCD ekranda seçilen sıcaklık göstergesi
yanıp sönmeyi durdurur.
Daha sonra OPTIMAL PROTECTION modunu etkinleştirmek için ‘
’ düğmesine
basın.
OPTIMAL PROTECTION modunun simgesi LCD ekranda ‘
görünür
LCD ekran OPTIMAL PROTECTION moduyla belirlenen sıcaklığı
gösterir ve yanıp sönmeyi durdurur
• Ardından güvenli bir şekilde saçlarınızı bukle yapabilirsiniz.
• OPTIMAL PROTECTION modundan çıkmak için ‘
‘ düğmesine basın
Cihaz, daha önce silen sıcaklığa geri döner.
Saçları bukle yapma önerileri:
• Kuru veya nemli slarda kullanın.
• Saçları eşit tutamlar halinde ayırın ve bukle yapmadan önce tarayın.
Maşanın tutma koluna bastırın, saç tutamını sıcak boru ve maşanın arasına
yerleştirin ve ardından bukle maşasını saçların uçlarına gelinceye kadar yavaşça
çekin.
Kabarmaması için, saçların maşayla istenilen bukle yönünde sarılmış olmasına
dikkat edin. Saçları içeri doğru bukle yapmak için maşayı saç tutamının üzerine
yerleştirin. Saçları dışarı doğru bukle yapmak için maşayı saç tutamının altına
yerleştirin.
Maşanın saç derisiyle temas etmemesine dikkat ederek saçları maşanın uzunluğu
boyunca etrafına sarın. Daha sıkı ve daha esnek bukleler için bir kerede az miktarda
saç sarın. Daha gevşek ve daha az belirgin bukleler için daha fazla saç sarın. S
tipine göre maşayı birkaç saniye bu şekilde tutun. Saçlar, elle tutulduğunda sıcak
hale geldiyse (yakıcı değil) sardığınız sıın.
• Bukle maşasını çıkarmak için maşanın koluna basın ve çıkarın.
Bukleyi «sabitlemek» için saçları fırçalamadan, taramadan veya parmaklarınızla
çalışmadan önce soğumasını bekleyin.
Uyarılar:
Cihazı ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. Cihaz ısıtma sırasında yerleştirilmesi
ve dik durması için dahili bir stantla tasarlanmıştır.
İlk kullanımda değişik bir kokunun yayılması normaldir; bu sıkça olur ve bir sonraki
kullanı mda kaybolur.
Her kullanım sırasında, hafif bir duman yayılabilir. Bu durum sebumun
buharlaşması ya da saçta kalan saç ürünleri kalıntıları (yıkama gerektirmeyen
bakım ünleri, saç spreyi) ya da nem nedeniyle olabilir.
OTOMATİK KAPANMA
Cihazı 60 dakikadan fazla açık bırakırsanı z, otomatik olarak kapanacaktır.
Bu süreden sonra cihazı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, cihazı yeniden
çalıştırmak için açma/kapatma düğmesine basın.
BAKIM
Prizden çekilip, soğuyunca maşa nemli bir bezle silinebilir. Yeniden prize takmadan
önce tamamen kuru olduğundan emin olun.
18_C619E IB.indd 2 5/22/18 1:40 PM
1 / 1

BaByliss C638E Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál