König KN-WS103 Specifikace

Značka
König
Kategorie
meteorologické stanice
Modelka
KN-WS103
Typ
Specifikace
KN-WS103
MANUAL (p. 2)
Projection Clock
ANLEITUNG (S. 3)
Projektionsuhr
MODE D’EMPLOI (p. 5)
Horloge Projecteur
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 7)
Projectieklok
MANUALE (p. 9)
Orologio a proiezione
MANUAL DE USO (p. 10)
Reloj Proyector
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 12.)
Vetítős óra
KÄYTTÖOHJE (s. 14)
Projektorikello
BRUKSANVISNING (s. 15)
Projektionssklocka
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 17)
Projekční hodiny
MANUAL DE UTILIZARE (p. 19)
Ceas cu proiecţie
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 21)
Ρολόι Προβολής
BRUGERVEJLEDNING (p. 23)
Projektionsur
VEILEDNING (p. 24)
Projeksjonsklokke
17
Säkerhetsanvisningar:
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt
ENDAST öppnas av behörig tekniker när service behövs.
Dra ut strömkabeln från eluttaget och koppla ur all annan
utrustning om något problem skulle uppstå. Utsätt inte
produkten för vatten eller fukt.
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller
slipmedel.
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller modifieringar av produkten eller för skador som har uppstått på
grund av felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare
och är härmed erkända som sådana.
Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska
produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem
för dessa produkter.
ČESKY
Projekční hodiny
VLASTNOSTI:
Rozsah měření teploty: 0 ~ 50 °C (32 °F - 122 °F)
Rozsah měření vlhkosti: 20 % ~ 90 %
Rozlišovací citlivost: 0,1 °C
Displej: maximální/minimální teplota a vlhkost
Kalendář: 2001 - 2099
Napájení: 4,5 V adaptér (je součástí balení) nebo 2 ks UM-4/AAA baterií (nejsou součástí balení)
POUŽITÍ:
Stiskněte 1krát MODE k zobrazení kalendáře.
Stiskněte znovu MODE ke shlédnutí času alarmu.
NASTAVENÍ ČASU
Přidržte stisknuto MODE na 3 sekundy ke vstupu do režimu nastavení času.
Číslice hodin budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).
Stiskněte znovu MODE:
Číslice minut budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).
NASTAVENÍ KALENDÁŘE
Stiskněte tlačítko MODE k zobrazení kalendáře.
18
Přidržte stisknuto MODE na 3 sekundy ke vstupu do režimu nastavení kalendáře.
Číslice roku budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).
Stiskněte znovu MODE:
Číslice měsíce budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN
(dolů).
Stiskněte znovu MODE:
Číslice dne budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).
NASTAVENÍ ALARMU
Stiskněte MODE ke shlédnutí času alarmu.
Přidržte stisknuto MODE na 3 sekundy ke vstupu do režimu nastavení alarmu.
Číslice hodin budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).
Stiskněte znovu MODE:
Číslice minut budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ALARMU
Stiskněte tlačítko UP (nahoru) k zapnutí/vypnutí alarmu.
MAX/MIN
Stiskněte tlačítko MAX/MIN ke shlédnutí maximální teploty a vlhkosti.
Stiskněte znovu tlačítko MAX/MIN ke shlédnutí minimální teploty a vlhkosti.
12/24 HODINOVÝ ČASOVÝ FORMÁT
V režimu měření času přidržte stisknuto na 3 sekundy UP (nahoru) k přepínání mezi 12 hodinovým a
24 hodinovým časovým formátem.
JEDNOTKA ZOBRAZENÍ TEPLOTY
Stiskněte DOWN (dolů) k přepínání mezi jednotkami měření teploty °C/°F.
OPAKOVANÝ ALARM/OSVĚTLENÍ/PROJEKTOR
Ke vstupu do režimu opakovaného alarmu stiskněte při jeho znění tlačítko SNZ/LIGHT.
K zapnutí osvětlení stiskněte SNZ/LIGHT a projektor zobrazí aktuální čas na protější zdi v tmavé
místnosti.
Jestliže jsou hodiny napájeny 4,5 V adaptérem, projektor bude vždy v činnosti.
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento
výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to
nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě
a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením
ruší platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou
chráněny zákonem.
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
/