ONEFORALL URC 7781 Uživatelský manuál

Kategorie
Fitness, gymnastika
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

WWW.ONEF ORALL .COM 271
Obsah
Č
e
s
ky
O
BRÁZEK DÁLKOVÉHO OVLÁDÁ URC7781
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
72
LKO OVLÁDÁNÍ URC7781 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272
K
VESNICE
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
73
I
NSTALACE BATERIÍ
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
75
NASTAVE JAZYKA, DNE A ČASU .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275
N
ASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLÁ URC7781
.
. . . . . . . . . . . . . . .
276
(
Postup nastavení dálkového ovládání URC-7781 pro ovládání zařízení)
DY
TV : Televize / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor
.
. . . . . . . . . . . .
301
V
CR : Videorekordér / kombinace televize a videorekordéru /
k
ombinace DVD a videorekordéru / PVR
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
06
S
AT : Satelitní přijímač / set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (Velká Británie) /
TNT (Francie) / Digitenne (Nizozemí) / SAT/HDD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308
CBL : Kabelový převaděč / set-top-box / DVB-C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
V
AC : Doplněk videoobsahu, jako je mediální centrum / doplňky AV / voliče AV
. . . . .
3
10
C
D : Přehrávač disků CD / CD-R / MD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
10
PHO : Gramofon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311
MIS : Zvuk / ostatní zvuk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311
H
OM : Automatizace domácnosti (například infračervené ovládání záclon či
s
pínačů osvětlení atd.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
11
AMP : Zvuk / zesilovač / systém aktivních reproduktorů
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311
RCV : Zvuk / zvukový přijímač / tuner / zesilovač / domácí kino (DVD)
.
. . . . . . . . . . .
311
C
AS : Kazetový přehrávač
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
12
LDP : Přehrávač disků CD / Video CD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
DAT : Digitální zvuková páska / DCC
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
DVD : Přehrávač DVD / DVD-R / domácí kino DVD / Kombinovaný přehrávač DVD /
DVD/HDD
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
Z
OBRAZENÍ AKTUÁLNÍHO KÓDU
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
78
S
TRUČNÝ PŘEHLED KÓDŮ
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
78
NAHRAZE ZAŘÍZENÍ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
278
ZMĚNA DU ZAŘÍZENÍ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
279
ESUN ZÍZE .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZE.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
FUNKCE VÝUKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281
(Postup zkopírování funkcí z původního fungujícího dálkového
ovládání do dálkového ovládání URC-7781)
PROVOZNÍ RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
284
DALŠÍ FUNKCE
Barva, jas a časový vypínač
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
284
Změna popisku zařízení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
285
Zámek hlasitosti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
286
Makro (posloupnost příkazů)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288
Domácí kino
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
292
Technologie upgradu kódů
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
294
Key Magic® (Postup programování chybějících funkcí)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
295
Odstranění naučených funkcí a funkcí Key Magic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
297
Ovladač světel ONE FOR ALL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
PORADCE I POTÍŽÍCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
298
KAZNICKÝ SERVIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
299
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 271
272 WWW.ONEF ORALL.COM
Obrázek dálkového ovládání URC-7781
Do dálkového ovládání URC-7781 se vkládají 4 nové alkalické baterie AAA/LR03.
Dálkové ovládání URC-7781 ovládá 12 zařízení:
TV : Televize / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor
VCR : Videorekordér / kombinace televize a videorekordéru / kombinace DVD a
videorekordéru / PVR
SAT : Satelitní přijímač / set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (Velká Británie) /
TNT (Francie) / Digitenne (Nizozemí) / SAT/HDD
CBL : Kabelový převaděč / set-top-box / DVB-C
VAC : Doplněk videoobsahu, jako je mediální centrum / doplňky AV / voliče AV
CD : Přehrávač disků CD / CD-R / MD
PHO : Gramofon
MIS : Zvuk / ostatní zvuk
HOM : Automatizace domácnosti (například infračervené ovládání záclon či spínačů
osvětlení atd.)
AMP : Zvuk / zesilovač / systém aktivních reproduktorů
RCV : Zvuk / zvukový přijímač/tuner/zesilovač / domácí kino (DVD)
CAS : Kazetový přehrávač
LDP : Přehrávač disků CD / Video CD
DAT : Digitální zvuková páska / DCC
DVD : Přehrávač DVD / DVD-R / domácí kino DVD / kombinovaný přehrávač DVD /
DVD/HDD
Univerzální dálkové ovládání URC-7781 je vybaveno integrovaným modemem umožňujícím
stáhnout kódy, které nejsou předprogramované v paměti. To znamená, že dálkové ovládání
URC-7781 nikdy nezastará.
Další jedinečnou funkcí dálkového ovládání URC-7781 je funkce Výuka. Ta umožňuje zkopírovat
libovolné speciální funkce původního dálkového ovládání na tlačítko nového dálkového ovládání
URC-7781. Následující stránky jednoduše popisují, jak dálkové ovládání URC-7781 přizpůsobit vašim
zařízením.
Dálkové ovládání URC-7781
11
1
2
4
6
8
5
10
1
3
1
4
17/18
9
2
1
19
15
7
16
3
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 272
WW W.ONEFORALL.COM 273
Klávesnice
Obrázek dálkového ovládání URC-7781 najdete na straně 272.
1 Tlačítko MAGIC
Tlačítko MAGIC slouží k nastavení dálkového ovládání URC-7781.
2 Napájení (LED)
Tlačítko napájení obsluhuje stejnou funkci jako na původním dálkovém ovládání.
Stisknete-li tlačítko MAGIC a pak tlačítko napájení, získáte funkci časový vypínač.
Stisknete-li a podržíte tlačítko MAGIC, kontrolka LED pod tlačítkem napájení
dvakrát blikne a přejdete do režimu programování.
3 Tlačítko OSVĚTLENÍ (LIGHT) / ESC
Tlačítko OSVĚTLENÍ (LIGHT) rozsvítí displej LCD a tlačítka dálkového ovládání
URC-7781.
V režimu programování toto tlačítko také umožňuje návrat na předchozí
obrazovku. Chcete-li ukončit režim programování a přejít do uživatelského
režimu, jednoduše tlačítko OSVĚTLENÍ (LIGHT) stiskněte a podržte.
4 Displej LCD
Dálkové ovládání URC-7781 lze jednoduše naprogramovat podle pokynů na
displeji LCD. Během nastavování dálkové ovládání URC-7781 zobrazí seznam 12
možných skupin zařízení. Právě aktivní zařízení se zobrazuje uprostřed displeje a
je označené tímto symbolem: .
TV : (T) - Televize / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor
VCR : (V) - Videorekordér / kombinace televize a videorekordéru / kombinace
DVD a videorekordéru / PVR
SAT : (S) - Satelitní přijímač / set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (Velká Británie) /
TNT (Francie) / Digitenne (Nizozemí) / SAT/HDD
CBL : (C) - Kabelový převaděč / set-top-box / DVB-C
VAC : (N) - Doplněk videoobsahu, jako je mediální centrum / doplňky AV / voliče AV
CD : (D) - Přehrávač disků CD / CD-R / MD
PHO : (P) - Gramofon
MIS : (M) - Zvuk / ostatní zvuk
HOM : (H) - Automatizace domácnosti (například infračervené ovládání záclon či
spínačů osvětlení atd.)
AMP : (A) - Zvuk / zesilovač / systém aktivních reproduktorů
RCV : (R) - Zvuk / zvukový přijímač/tuner/zesilovač / domácí kino (DVD)
CAS : (K) - Kazetový přehrávač
LDP : (L) - Přehrávač disků CD / Video CD
DAT : (J) - Digitální zvuková páska / DCC
DVD : (Y) - Přehrávač DVD / DVD-R / domácí kino DVD / kombinovaný přehrávač
DVD / DVD/HDD
Typ kódu je naznačen v závorkách, například: (T). Při nastavování zařízení se kód zařízení zobrazí
obdobně jako například: T0556.
T - označuje typ zařízení (kód televizního přijímače).
0556 představuje kód o čtyřech číslicích zařízení značky Philips.
Popisek zařízení je možné změnit (přejmenovat) pomocí maximálně 4 znaků (viz strana 285).
5 Vlevo, ENTER, vpravo
Tato tlačítka umožňují procházet nabídkou programování dálkového ovládání a
potvrzovat výběry. Při změně popisku zařízení můžete pomocí těchto tlačítek
procházet písmeny, čísly a speciálními symboly (. _ ^<), stisknutím tlačítka ENTER
pak požadovaný znak vyberete.
6 Tlačítka s čísly (0 9, -/- -, AV)
Tlačítka s čísly (0 9, -/--, AV) poskytují stejné funkce jako na původním ovládání,
jako je například přímý přístup k výběru kanálu. Pokud původní dálkové ovládání
používá jedno či dvouciferné přepínání vstupu (symbol -/-- ), můžete tuto funkci
ovládat stisknutím tlačítka -/--. Pokud původní dálkové ovládání tlačítko 10,
najdete tuto funkci pod tlačítkem -/--. Pokud původní dálkové ovládání
tlačítko 20, najdete tuto funkci pod tlačítkem AV. Ve zvukovém režimu (RCV,
AMP, MIS) mohou tlačítka s čísly poskytovat přístup k výběru zdroje (vstupu).
7 Tlačítko AV
V režimu TV poskytuje funkci AV / vstup. V režimu VCR poskytuje funkci AV,
pokud je dostupná na původním dálkovém ovládání. Ve zvukovém režimu
(RCV, AMP, MIS) poskytuje funkci výběru vstupu či zdroje.
V režimu DVD poskytuje funkci TV / DVD, pokud je dostupná na původním
dálkovém ovládání. V režimu SAT poskytuje funkci TV / SAT nebo TV / DTV,
pokud je dostupná na původním dálkovém ovládání.
8 Tlačítka KANÁL (CH) + / -
Tato tlačítka ovládají stejnou funkci jako na původním dálkovém ovládání.
Stisknete-li v režimu TV tlačítko MAGIC a pak KANÁL (CH) + / -, získáte funkci
jas + / -. Ve zvukovém režimu (RCV, AMP, MIS) poskytují funkci PŘEDNASTAVENÉ
(PRESET) + / -.
9 Tlačítko ztlumení
Tlačítko ztlumení obsluhuje stejnou funkci jako na původním dálkovém ovládání.
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 273
274 WWW. ONEFORALL.COM
Klávesnice
10 Tlačítko NABÍDKA (MENU)
Tlačítko MENU obsluhuje stejnou funkci jako na původním dálkovém ovládání.
11 Tlačítka HLASITOST (VOL) + / -
Tato tlačítka ovládají stejnou funkci jako na původním dálkovém ovládání.
Stisknete-li v režimu TV tlačítko MAGIC a pak HLASITOST (VOL) + / -, získáte funkci
barva + / -.
12 Směrová tlačítka
Jsou-li na původním dálkovém ovládání, slouží tato tlačítka k procházení
režimem nabídky daného zařízení.
13 Tlačítko OK
Tlačítko OK potvrdí výběr při práci s nabídkou zařízení.
14 Tlačítko PRŮVODCE (GUIDE)
V režimu TV a SAT poskytuje funkci GUIDE (průvodce programy) nebo Předchozí
program, pokud je dostupná na původním dálkovém ovládání. V režimu VCR
poskytuje funkci TV / VCR nebo Vysunout, pokud je dostupná na původním
dálkovém ovládání. V režimu AMP, RCV nebo MIS poskytuje funkci Ladění -,
pokud je dostupná na původním dálkovém ovládání. V režimu CD poskytuje
funkci Vysunout nebo Otevřít či zavřít, pokud je dostupná na původním
dálkovém ovládání.
15 Tlačítko KONEC (EXIT)
Ve všech režimech poskytuje funkci Ukončení nabídky, pokud je dostupná na
původním dálkovém ovládání. V režimu SAT poskytuje funkci Zpět, kterou
můžete použít k přechodu na předchozí obrazovku nabídky.
16 16:9
V režimu TV toto tlačítko zobrazí široký formát obrazovky (16:9), pokud je tato
funkce k dispozici i na původním dálkovém ovládání. V režimu SAT poskytuje
funkci Oblíbené nebo Informace, pokud je dostupná na původním dálkovém
ovládání. V režimu DVD poskytuje funkci Přiblížení nebo Náhodně. V režimu VCR
poskytuje funkci SP / LP. V režimu AMP, RCV nebo MIS poskytuje funkci Ladění +.
17 Tlačítka pro přesun
Tato tlačítka obsluhují funkce přesunu daného zařízení přehrávání, přesun
vpřed, přesun vzad atd. Aby se zabránilo náhodnému spuštění nahrávání,
zahajuje se nahrávání dvojím stisknutím tlačítka nahrávání.
18 Tlačítka služby Teletext
K ovládání hlavních funkcí služby Teletext slouží tlačítka pro přesun (přesun vzad,
pozastavit, nahrávání a přesun vpřed). Symboly pod tlačítky platí pro službu
Teletext. Textová tlačítka slouží k přístupu k funkcím služby Teletext zařízení.
Zařízení samozřejmě musí být vybaveno funkcí Teletext.
Tlačítko zapnout text: Převede zařízení (televizní nebo satelitní přijímač) do režimu
Teletext.
Tlačítko přidržet / zastavit: Zastaví změny stránek.
Tlačítko zvětšit: Zobrazí horní polovinu stránky teletextu většími písmeny. Opětovným
stisknutím zvětšíte dolní polovinu stránky teletextu. Chcete-li se vrátit zpět do běžného
prohlížení teletextu, v závislosti na používaném televizním přijímači znovu stiskněte
tlačítko zvětšit, nebo stiskněte tlačítko zapnout text.
Tlačítko vypnout text: Převede zařízení (televizní nebo satelitní přijímač) zpět do
běžného režimu.
U některých zařízení se toto provádí tak, že několikrát stisknete tlačítko zapnout text.
Po vstupu do textového režimu v režimu TV můžete pomocí červeného, zeleného, žlutého a
modrého tlačítka získat přístup k funkcím služby Fastext televizního přijímače. Jsou-li na původním
dálkovém ovládání, slouží tato tlačítka k procházení nabídkou, tlačítka služby Fastext na dálkovém
ovládání URC-7781 pravděpodobně budou fungovat stejně.
19 Vlastní tlačítka (A, B, C, D)
Vlastní tlačítka jsou náhradní tlačítka, která umožňují pomocí funkce Výuka a
Key Magic® (viz strana 281 a 295) přizpůsobit dálkové ovládání URC-7781.
Na tato tlačítka lze také naprogramovat makra (viz strana 288).
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 274
SET DAY
SUN MON TUE
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
WW W.ONEFORALL.COM
275
Instalace baterií
Nastavení jazyka, dne a času
Do dálkového ovládání URC-7781 se vkládají 4 nové alkalické baterie AAA/LR03.
1 Sejměte kryt baterií na zadní straně dálkového ovládání URC-7781.
2 Nasměrujte baterie podle značek + a v přihrádce pro baterie a vložte je do přihrádky.
3 Zatlačte kryt baterií zpět na místo.
Důležité poznámky:
- Nepoužívejte nabíjecí baterie.
- Nastavovací kódy a pokročilé programování zůstanou zachovány i po výměně baterií.
1. Po vložení baterií... Na displeji se zobrazí text
uvedený vpravo. Potvrďte výběr stisknutím
tlačítka ENTER.
2. Pomocí tlačítek se šipkami nastavte jazyk na
hodnotu ANGLIČTINA (ENGLISH), NĚMČINA
(GERMAN (DEUTSCH)) nebo FRANCOUZŠTINA
(FRENCH (FRANÇAIS)).
Stisknutím tlačítka ENTER potvrďte vybraný
jazyk (například ANGLIČTINA (ENGLISH)).
Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se
dvakrát rozsvítí. Od tohoto okamžiku se
všechny programovací funkce budou
zobrazovat ve vybraném jazyku.
3. Na displeji se zobrazí text NASTAVIT DEN
(SET DAY).
Potvrďte výběr stisknutím tlačítka ENTER.
4. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte příslušný
den a výběr potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.
Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se
dvakrát rozsvítí.
5. Na displeji se zobrazí text NASTAVIT ČAS
(SET TIME).
Potvrďte výběr stisknutím tlačítka ENTER.
6. Pomocí tlačítek s čísly zadejte příslušný čas
a výběr potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.
Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se
dvakrát rozsvítí.
Na displeji se zobrazí text PŘIDAT ZAŘÍZENÍ
(ADD DEVICE).
Při nastavování dálkového ovládání URC-7781 pro ovládání zařízení pokračujte na straně 276.
Poznámka: Chcete-li znovu změnit jazyk, den a čas po úplném nastavení dálkového ovládání,
musíte přejít do režimu programování. Provedete to tak, že stisknete a podržíte tlačítko
MAGIC, se na displeji zobrazí text POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ (INITIAL SETUP). Stiskněte
tlačítko ENTER, na displeji se zobrazí text ZAŘÍZENÍ (DEVICE). Pak v závislosti na tom,
co chcete změnit, přejděte pomocí tlačítek se šipkami na položku JAZYK (LANGUAGE)
nebo DEN / ČAS (DAY/TIME).
LANGUAGE
SET DAY
SET TIME
SET TIME
00:00
ADD DEVICE
SET LANGUAGE
ENGLISH
ENTER
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 275
ADD DEVICE
PHO TV VCR
TV
T0556
276 WWW. ONEFORALL.COM
Nastavení dálkového ovládání URC-7781
Postup nastavení dálkového ovládání URC-7781 pro ovládání zařízení
Příklad: Postup nastavení dálkového ovládání URC-7781 pro televizní přijímač:
V seznamu kódů (strana 301 - 315) najděte kód pro vaše zařízení. Kódy jsou uvedeny
podle typu zařízení a názvu značky. Nejčastější kód je uveden jako první. Přesvědčte se,
zda je zařízení zapnuté (nikoli v pohotovostním režimu).
Není-li značka v seznamu vůbec uvedena, umožňuje vám dálkové ovládání URC-7781
prohledat všechny kódy uložené v jeho paměti a najít konkrétní zařízení (v tomto případě
použijte tlačítka se šipkami vlevo a vpravo místo tlačítek s čísly, viz též krok 4).
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo
vyberte zařízení, které chcete nastavit,
a potvrďte je stisknutím tlačítka ENTER.
Nyní se na displeji zobrazí text NASTAVENÍ
KÓDU (CODE SET UP). Znovu stiskněte
tlačítko ENTER.
Jednoduše pomocí tlačítek s čísly zadejte
první kód zařízení o čtyřech číslicích
uvedený u příslušné značky v seznamu
kódů (strana 301 - 315). Kontrolka LED
pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí.
Namiřte dálkové ovládání URC-7781 na zařízení a stiskněte tlačítko
napájení.
Postup vyhledávání: Při každém stisknutí tlačítka se šipkou vlevo nebo vpravo se na displeji
zobrazí předchozí, respektive následující, kód v paměti a dálkové ovládání
odešle příkaz POWER odpovídající tomuto kódu.
—> Pokud dojde k vypnutí zařízení, znovu zařízení zapněte (televizní přijímač například
zapnete stisknutím tlačítka KANÁL (CH) +), vyzkoušejte všechny funkce dálkového
ovládání a zjistěte, zda správně fungují.
—> Pokud některé funkce správně nefungují, nebo pokud zařízení vůbec nereaguje,
zkuste použít následující kód o čtyřech číslicích uvedený u příslušné značky
(strana 301 - 315).
- Při testování, zda kód funguje, nepoužívejte tlačítka s čísly, protože ta změní aktuální kód.
- Pokud zařízení nereaguje na dálkové ovládání URC-7781 ani po vyzkoušení všech kódů (strana
301 - 315) uvedených u příslušné značky nebo pokud značka není v seznamu vůbec uvedena,
stisknutím tlačítka se šipkou vpravo jednoduše přejděte na další kód obsažený v paměti
(pro dané zařízení).
Jakmile všechny funkce dálkového ovládání správně fungují, uložte kód
stisknutím tlačítka ENTER.
Kód si poznamenejte na straně 278, abyste jej příště snadno a rychle našli.
—> Při prvním nastavování dálkového ovládání URC-7781 postupujte podle kroků 1 6.
—> Pokud již jste v uživatelském režimu, postupujte podle následujících kroků.
a Stiskněte tlačítko MAGIC a podržte
je asi 3 sekundy.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
b Dvakrát stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
ENTER
ADD DEVICE
ENTER
ENTER
ENTER
INITIAL
SETUP
ADD DEVICE
ENTER
1
2
3
4
5
6
x2
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 276
WWW.ONEF ORALL .COM 277
Nastavení dálkového ovládání URC-7781
Dálkové ovládání URC-7781 kód zobrazí obdobně jako například: T0556.
T = je indikátor typu zařízení.
0556 = je čtyřciferný kód.
-
Na předchozí obrazovku se vrátíte stisknutím tlačítka OSVĚTLENÍ (LIGHT) / ESC.
- Chcete-li ukončit režim programování a přejít do uživatelského režimu, stiskněte a podržte
tlačítko OSVĚTLENÍ (LIGHT) / ESC.
-
Pokud původní dálkové ovládání zařízení není vybavené tlačítkem napájení (POWER),
s
tiskněte místo něj při nastavování zařízení tlačítko pro přehrávání (PLAY).
- Uvědomte si, že před použitím určitého zařízení musíte vybrat režim tohoto zařízení.
P
opisek zařízení si můžete podle svých potřeb přejmenovat (lze použít maximálně 4 znaky,
v
iz strana 285).
Popisek
zařízení
T
V
VCR
S
AT
CBL
VAC
CD
PHO
MIS
HOM
AMP
RCV
CAS
LDP
DAT
DVD
Indikátor
typu
zařízení
T
V
S
C
N
D
P
M
H
A
R
K
L
J
Y
Odpovídající zařízení
T
elevize / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor
V
ideorekordér / kombinace televize a videorekordéru /
k
ombinace DVD a videorekordéru / PVR
Satelitní přijímač / set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview
(
Velká Británie) / TNT (Francie) / Digitenne (Nizozemí) /
Kabelový převaděč / set-top-box / DVB-C
Doplněk videoobsahu, jako je mediální centrum /
d
oplňky AV / voliče AV
Přehrávač disků CD / CD-R / MD
G
ramofon
Z
vuk / ostatní zvuk
Automatizace domácnosti (například infračervené ovládání
záclon či spínačů osvětlení atd.)
Zvuk / zesilovač / systém aktivních reproduktorů
Zvuk / zvukový přijímač/tuner/zesilovač / domácí kino (DVD)
Kazetový přehrávač
Přehrávač disků CD / Video CD
Digitální zvuková páska / DCC
CPřehrávač DVD / DVD-R / domácí kino DVD /
kombinovaný přehrávač DVD / DVD/HDD
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 277
ENTER
TV
T0556
DEV TO REPLACE
PHO TV VCR
REPLACE WITH
PHO TV VCR
INITIAL
SETUP
ADD DEVICE
VIEW CODE
INITIAL
SETUP
ADD DEVICE
REPLACE DEVICE
278 WWW. ONEFORALL.COM
Zobrazení aktuálního kódu
Stručný přehled kódů
Nahrazení zařízení
Jakmile jste dálkové ovládání URC-7781 nastavili, můžete zobrazit nastavený kód a
poznamenat si jej pro budoucí použití.
Příklad: Postup zobrazení uloženého kódu televizního přijímače:
1 Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko
MAGIC. Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
2 Dvakrát stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji
se zobrazí text uvedený vpravo.
3 Dvakrát stiskněte tlačítko se šipkou vlevo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
4 Stiskněte tlačítko ENTER a zobrazí se kód
aktuálního zařízení. Stisknutím tlačítka se
šipkou vlevo či vpravo zobrazte kódy dalších
vašich zařízení. Kódy si poznamenejte do níže
uvedených polí.
Abyste nemuseli mít naprogramované zařízení, které již nepoužíváte, je možné je nahradit. Pokud
jste si například místo starého televizního přijímače a videorekordéru právě koupili nový televizní
přijímač a rekordér DVD, nemusíte mít starý přijímač a videorekordér stále v dálkovém ovládání
URC-7781 naprogramovaný.
1 Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko
MAGIC. Na displeji se zobrazí text
uvedený vpravo.
2 Dvakrát stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
3 Stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
4 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
Pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo
vyberte zařízení, které chcete nahradit.
5 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
Pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo
vyberte zařízení, kterým chcete nahradit
původní zařízení, a potvrďte je stisknutím
tlačítka ENTER. Nyní se na displeji zobrazí
text NASTAVENÍ KÓDU (CODE SETUP).
Stiskněte tlačítko ENTER.
Zde pokračujte zadáním kódů, které odpovídají typu zařízení a značce vašeho zařízení, postupujte
podle pokynů na straně 276.
Zařízení Typ Kód
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________
5. _____________
6. _____________
Zařízení Typ Kód
7. _____________
8. _____________
9. _____________
10. _____________
11. _____________
12. _____________
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
x2
x2
x2
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 278
WW W.ONEFORALL.COM 279
CHANGE DEV CODE
DVD TV SAT
TV
T0556
INITIAL
SETUP
ADD DEVICE
CHANGE DEVICE
CODE
Změna kódu zařízení
Následující příklad vysvětluje, jak nahradit starý kód zařízení novým, aniž byste museli přidávat
nové zařízení.
Příklad: Právě jste zakoupili nový televizní přijímač do obývacího pokoje. Tento přijímač
pravděpodobně používá jiný kód než aktuální přijímač ve vašem obývacím pokoji. Při změně
aktuálního naprogramovaného kódu zařízení postupujte podle níže uvedených kroků.
Poznámka: Po změně kódu zařízení zůstanou zachována všechna nastavení aktuálně nastaveného
zařízení (Key Magic, Výuka).
1 Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko
MAGIC. Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
2 Dvakrát stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji
se zobrazí text uvedený vpravo.
3 Dvakrát stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
4 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
5 Pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo
vyberte režim, pro který chcete změnit
nastavovací kód, a výběr potvrďte stisknutím
tlačítka ENTER.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
Potvrďte výběr stisknutím tlačítka ENTER.
Dále přejděte na stranu 276 a postupujte
podle pokynů kroku 4 a následujících kroků.
ENTER
x2
ENTER
ENTER
CODE SETUP
x2
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 279
280 WWW. ONEFORALL.COM
INITIAL
SETUP
ADD DEVICE
MOVE DEVICE
Přesun zařízení
Po naprogramování několika zařízení můžete určit pořadí, ve kterém se zobrazují popisky zařízení.
Příklad: Pokud jste naprogramovali televizní přijímač, přehrávač DVD, videorekordér a satelitní
přijímač, může být posloupnost zobrazení tato: TV, DVD, VCR, SAT. Pořadí zobrazení chcete změnit
takto: TV, VCR, DVD, SAT.
1 Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko
MAGIC. Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
2 Dvakrát stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji
se zobrazí text uvedený vpravo.
3 Třikrát stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
4 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
5 Pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo
vyberte zařízení, které chcete přesunout, a
výběr potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.
6 Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
Pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo
přesuňte odpovídající zařízení a výběr
potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.
Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a dojde k návratu na možnost PŘESUN
ZAŘÍZENÍ (MOVE DEVICE).
ENTER
x2
ENTER
ENTER
ENTER
Odstranění zařízení
Chcete-li odstranit určité zařízení, postupujte podle následujících kroků.
1 Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko
MAGIC. Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
2 Dvakrát stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
3 Jednou stiskněte tlačítko se šipkou vlevo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
4 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
5 Pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo
vyberte zařízení, které chcete odstranit,
a výběr potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.
Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a dojde k návratu na možnost ODSTRANĚNÍ
ZAŘÍZENÍ (DELETE DEVICE).
Výsledek: Vybrané zařízení bylo odstraněno.
x3
INITIAL
SETUP
ADD DEVICE
DELETE DEVICE
ENTER
x2
ENTER
ENTER
DELETE DEVICE
MOVE TO
TV VCR DVD
TV
T0556
DEV TO MOVE
DVD VCR SAT
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 280
WW W.ONEFORALL.COM 281
INITIAL
SETUP
ADVANCED
SETUP
LEARNING NOW!
PRESS ORIG.KEY
Funkce Výuka
Dálkové ovládání URC-7781 obsahuje celou knihovnu předprogramovaných kódů. Po nastavení
dálkového ovládání URC-7781 pro ovládání určitého zařízení můžete zjistit, že na původním
dálkovém ovládání máte jedno nebo několik tlačítek, která na klávesnici dálkového ovládání
URC-7781 nejsou.
Dálkové ovládání URC-7781 je vybaveno speciální funkcí Výuka umožňující zkopírovat libovolnou
funkci z původního dálkového ovládání na tlačítko klávesnice dálkového ovládání URC-7781.
Než začnete:
- Přesvědčte se, zda původní dálkové ovládání funguje správně.
- Přesvědčte se, zda žádné dálkové ovládání (URC-7781 ani původní dálkové ovládání)
není namířené na zařízení.
Výuka
Příklad: Postup zkopírování funkce Mono / stereo z původního dálkového ovládání
televizního přijímače na tlačítko A dálkového ovládání URC-7781.
1 Umístěte obě dálková ovládání (URC-7781 a původní dálkové ovládání) na rovný povrch.
Konce, které obvykle směrujete na zařízení, musí být proti sobě. Dálková ovládání
umístěte do vzdálenosti 2 5 cm.
2 Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko
MAGIC. Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
3 Stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
4 Čtyřikrát stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na
režim zařízení, do kterého chcete umístit
naučenou funkci (například TV).
5 Stiskněte tlačítko (na dálkovém ovládání
URC-7781), na které chcete naučenou funkci
umístit (například tlačítko A). Kontrolka LED
pod tlačítkem napájení začne rychle blikat.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
6 Stiskněte tlačítko (na původním dálkovém ovládání), jehož funkci chcete zkopírovat na
dálkové ovládání URC-7781.
(Příklad: tlačítko funkce Mono / stereo). Kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvojím
rozsvícením potvrdí, že na tlačítko A byla úspěšně Výukou nastavena funkce Mono / stereo.
POZNÁMKA: Chcete-li v rámci stejného režimu zkopírovat další funkce, jednoduše zopakujte kroky
5 a 6 a stiskněte další tlačítko, jehož funkci chcete zkopírovat naučením.
POZNÁMKA: Chcete-li zkopírovat funkce v jiném režimu, vyberte v kroku 4 pomocí tlačítek se
šipkami vlevo a vpravo jiný režim zařízení a pokračujte kroky 5 a 6.
POZNÁMKA: Zobrazí-li se na displeji text VÝUKA SE NEZDAŘILA (LEARNING FAILED), začněte
stisknutím tlačítka ENTER od obrazovky PŘIDAT NAUČENOU FUNKCI (ADD LEARNING)
a pak opětovným stisknutím tlačítka ENTER pokračujte krokem 4.
POZNÁMKA: Zobrazí-li se na displeji text PLNÁ PAMĚŤ (MEMORY FULL), musíte zjistit nejpotřebnější
funkce a nejméně potřebné funkce odstraňte.
7 Jedním stisknutím tlačítka OSVĚTLENÍ (LIGHT) přejděte zpět na obrazovku
PŘIDAT NAUČENOU FUNKCI (ADD LEARNING) nebo stisknutím a podržením
tlačítka OSVĚTLENÍ (LIGHT) ukončete režim programování.
ENTER
x4
SELECT MODE & KEY
RCV TV DVD
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 281
282 WWW.ONEF ORALL.COM
Funkce Výuka
-
Výuka se vždy týká aktivního režimu. Chcete-li získat přístup k naučené funkci, přejděte
n
ejprve na příslušné zařízení.
- Naučenou funkci můžete nastavit na libovolné tlačítko, kromě tlačítek ENTER, OSVĚTLENÍ
(LIGHT) / ESC, tlačítek se šipkami vlevo a vpravo a tlačítka MAGIC.
-
Nestisknete-li žádné tlačítko, zůstane dálkové ovládání URC-7781 v režimu programování
3
0 sekund.
- Po provedení kroku 5 máte na stisknutí odpovídajícího tlačítka na původním dálkovém
ovládání 15 sekund.
-
Pokud pomocí funkce Výuka nastavíte naučenou funkci na jiné tlačítko než na vlastní
t
lačítko, stane se původní funkce dálkového ovládání URC-7781 sekundární funkcí.
Přístup k získáte tak, že stisknete tlačítko MAGIC a pak příslušné tlačítko (toto se netýká
tlačítek napájení, KANÁL (CH), HLASITOST (VOL) a tlačítek s čísly k takové funkci získáte
p
řístup dvojím stisknutím tlačítka MAGIC a pak příslušného tlačítka s číslem).
-
Umístíte-li naučenou sekundární funkci na tlačítka napájení, KANÁL (CH) a HLASITOST (VOL),
bude z nich odstraněna funkce barva, jas a časový vypínač.
- Funkce Výuka se vždy týká určitého režimu. Výukou proto můžete na jedno tlačítko nastavit
j
ednu funkci v každém režimu.
-
V závislosti na původním dálkovém ovládání lze do dálkového ovládání URC-7781 funkcí
Výuka nastavit asi 50 funkcí.
- Naučenou funkci nahradíte tak, že přes umístíte jinou naučenou funkci, nebo ji můžete
o
dstranit pomocí funkcí Odstranit naučenou funkci z jednoho tlačítka (Delete Learning from
O
ne Key), Odstranit naučené funkce z jednoho režimu (Delete Learning from One Mode),
O
dstranit naučené funkce ze všech režimů (Delete Learning from All Modes).
- Funkci Výuka neprovádějte na přímém slunci ani pod intenzívním osvětlením.
-
Před výukou se přesvědčte, že používáte nové baterie.
-
Naučené funkce zůstanou zachovány i po výměně baterií.
- Pomocí funkce Výuka nelze naprogramovat funkce v režimu domácího kina.
Pokud však bylo tlačítko naprogramováno v původním režimu zařízení s Výukou,
p
řejde naprogramovaná funkce i do režimu domácího kina.
Výuka sekundárních funkcí
Na tlačítko dálkového ovládání URC-7781 můžete nastavit naučenou funkci, aniž by došlo k
o
dstranění původní funkce dálkového ovládání. Ideální jsou pro to vlastní tlačítka. Sekundární
funkci můžete také nastavit na libovolné další tlačítko KROMĚ následujících: MAGIC, tlačítka se
š
ipkami vlevo a vpravo, ENTER a OSVĚTLENÍ (LIGHT) / ESC. Chcete-li nastavit naučenou sekundární
f
unkci, jednoduše postupujte podle kroků 1 7 na předchozí straně. V kroku 5 před stisknutím
t
lačítka, na které chcete umístit naučenou funkci, jednou stiskněte tlačítko MAGIC. Přístup k
sekundární funkci získáte tak, že stisknete tlačítko MAGIC a pak tlačítko s naučenou funkcí.
Chcete-li získat přístup k sekundární funkci na tlačítku s číslem, stiskněte tlačítko MAGIC dvakrát
a pak příslušné tlačítko s číslem.
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 282
SELECT MODE &KEY
RCV TV
SELECT MODE &KEY
RCV TV
WW W.ONEFORALL.COM
283
Funkce Výuka
Odstranění naučených funkcí
Můžete provést tyto akce:
- odstranit naučenou funkci z konkrétního tlačítka v rámci určitého režimu zařízení.
- odstranit všechny naučené funkce v rámci určitého režimu.
- odstranit všechny naučené funkce ve všech režimech.
Příklad: Odstranění zkopírované funkce Mono / stereo z tlačítka A v režimu TV.
1 Stiskněte a asi 3 sekundy podržte
tlačítko MAGIC. Na displeji se zobrazí
text uvedený vpravo.
2 Stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
3 Dvakrát stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
4 Stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
5 Stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
6 Stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
7 Stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
8 Pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo vyberte režim zařízení
(například TV), ve kterém chcete odstranit naučenou funkci, a stiskněte
tlačítko *, jehož funkci chcete odstranit (například tlačítko A). Kontrolka
LED dvakrát blikne a displej přejde zpět na možnost ODSTRANĚNÍ
NAUČENÝCH FUNKCÍ (DELETE LEARNING).
9 Chcete-li odstranit naučenou funkci z dalšího tlačítka, opakujte kroky 6 8.
Výsledek: V režimu TV bude na tlačítku A původní funkce.
* Chcete-li odstranit naučenou sekundární funkci, stiskněte před stisknutím tlačítka, z něhož chcete
naučenou funkci odstranit, tlačítko MAGIC.
6 Zobrazí se text uvedený vpravo.
Stiskněte tlačítko ENTER.
7 Pomocí tlačítek se šipkami vlevo
a vpravo vyberte režim, ve kterém
chcete odstranit všechny naučené
funkce, a stiskněte tlačítko ENTER.
Kontrolka LED pod tlačítkem napájení
se dvakrát rozsvítí a displej přejde zpět na možnost ODSTRANĚNÍ
NAUČENÝCH FUNKCÍ (DELETE LEARNING). Z vybraného režimu zařízení
jsou nyní odstraněny všechny naučené funkce.
6 Zobrazí se text uvedený vpravo.
7 Stiskněte tlačítko ENTER. Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se
dvakrát rozsvítí a displej přejde zpět na možnost ODSTRANĚNÍ
NAUČENÝCH FUNKCÍ (DELETE LEARNING). Ze všech režimů zařízení jsou
nyní odstraněny všechny naučené funkce.from all device modes.
- Na předchozí obrazovku se vrátíte stisknutím tlačítka OSVĚTLENÍ
(LIGHT).
- Stisknutím a podržením tlačítka OSVĚTLENÍ (LIGHT) se vrátíte do
uživatelského režimu.
INITIAL
SETUP
ADVANCED
SETUP
ADD
FUNCTION
DELETE
FUNCTION
DELETE LEARNING
DELETE LEARNING
FROM ONE KEY
DELETE LEARNING
FROM ONE MODE
DELETE LEARNING
FROM ALL MODES
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
x2
ENTER
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 283
284 WWW. ONEFORALL.COM
Provozní reset
Další funkce
Provozní reset odstraní všechny naučené funkce ze všech režimů a některé naprogramované
funkce, jako jsou například jazyk, zámek hlasitosti, Key Magic, časované makro, makro na tlačítku,
domácí kino a popisky zařízení.
1 Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko
MAGIC. Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
2 Stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
3 Jednou stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
4 Stiskněte tlačítko se šipkou vlevo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
5 Stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
6 Stiskněte tlačítko ENTER.
Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se
čtyřikrát rozsvítí. Na displeji se zobrazí text
uvedený vpravo.
Všechna zařízení zůstala nastavená, ale všechny funkce, jako jsou například jazyk, zámek hlasitosti,
Key Magic, časované makro, makro na tlačítku, domácí kino a popisky zařízení, byly buď resetovány
nebo odstraněny. Chcete-li odstranit pouze naučené funkce a funkce Key Magic, použijte funkci
Odstranění naučených funkcí a funkcí Key Magic popsanou na straně 297.
INITIAL
SETUP
ADVANCED
SETUP
FUNCTION
RESET
USER
RESET
RESET
ENTER
ENTER
ENTER
V závislosti na funkcích na původním dálkovém ovládání může dálkové ovládání URC-7781 ovládat
následující funkce televizního přijímače a časový vypínač zařízení, která mají časový vypínač na svém
původním dálkovém ovládání.
Barva + = Stiskněte a uvolněte tlačítko MAGIC a pak stiskněte tlačítko HLASITOST (VOL) +
Barva - = Stiskněte a uvolněte tlačítko MAGIC a pak stiskněte tlačítko HLASITOST (VOL) -
Jas + = Stiskněte a uvolněte tlačítko MAGIC a pak stiskněte tlačítko KANÁL (CH) +
Jas - = Stiskněte a uvolněte tlačítko MAGIC a pak stiskněte tlačítko KANÁL (CH) -
Zapnutí či vypnutí časového vypínače = Stiskněte tlačítko MAGIC, pak opakovaně tiskněte tlačítko
napájení, časový vypínač nastavíte na požadovaný počet
minut (nebo se na obrazovce zařízení přestane vypínač
zobrazovat).
Poznámka: V závislosti na původním dálkovém ovládání se může tato funkce ovládat jinak.
Barva, jas a časový vypínač
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 284
NEW LABEL
RCV TV
WW W.ONEFORALL.COM
285
Další funkce
Změna popisku zařízení
Popisky nastavených zařízení můžete změnit pomocí maximálně 4
znaků na jeden popisek.
1 Stiskněte a asi 3 sekundy podržte
tlačítko MAGIC. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
2 Stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
3 Stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
4 Dvakrát stiskněte tlačítko se šipkou
vlevo. Na displeji se zobrazí text
uvedený vpravo.
5 Stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
6 Stiskněte tlačítko ENTER.
Pomocí tlačítek se šipkami vlevo
a vpravo vyberte příslušný režim
zařízení, jehož popisek chcete změnit,
a výběr potvrďte stisknutím tlačítka
ENTER.
7 Zobrazí se text uvedený vpravo.
První znak popisku vybraného
zařízení začne blikat. Pomocí tlačítek
se šipkami vlevo a vpravo popisek
změňte na jiný (který maximálně 4 znaky), přičemž každý vybraný znak
uložte stisknutím tlačítka ENTER. Po zadání čtvrtého znaku se displej vrátí
na možnost ZMĚNIT POPISEK ZAŘÍZENÍ (CHANGE DEVICE LABEL).
5 Zobrazí se text uvedený vpravo.
Stiskněte tlačítko ENTER.
6 Pomocí tlačítek se šipkami vlevo a
vpravo vyberte popisek zařízení,
který chcete resetovat, a stiskněte
tlačítko ENTER. Uvidíte, jak se
vybraný popisek zařízení změní zpět na výchozí hodnotu. Kontrolka LED
pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a displej se vrátí na možnost
RESET POPISKU ZAŘÍZENÍ (RESET DEVICE LABEL).
5 Zobrazí se text uvedený vpravo.
Chcete-li resetovat všechny popisky
zařízení, postupujte takto:
6 Stiskněte tlačítko ENTER. Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se
dvakrát rozsvítí. Všechny popisky zařízení jsou nyní resetovány na
původní hodnoty a displej se vrátí na možnost POPISEK ZAŘÍZENÍ
(DEVICE LABEL).
INITIAL
SETUP
ADVANCED
SETUP
FUNCTION
DEVICE LABEL
CHANGE
DEVICE LABEL
RESET DEVICE
LABEL
RESET ALL
DEVICE LABELS
SELECT MODE
RCV TV
SELECT MODE
RCV TV
_ Například: TV 1 (mezera mezi dvěma znaky).
< Návrat na předchozí znak a nastavení předchozího znaku zpět na písmeno A.
^ Uložení popisku obsahujícího méně než 4 znaky, například když chcete
zařízení pojmenovat T.
. (tečka), například TV.1
Můžete také vybrat jeden z těchto symbolů:
ENTER
ENTER
x2
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 285
RCV TV VCR
UL
REMOVE VOL LOCK
RCV TV VCR
286 WWW. ONEFORALL.COM
Další funkce
Nastavení zámku hlasitosti
Příklad: Hlasitost je možné zamknout do jednoho režimu, například TV.
Pokud tak učiníte, budou pak tlačítka HLASITOST (VOL) +/- a ztlumení nezávisle na aktuálním
režimu vždy ovládat hlasitost tak, jako kdyby byl aktivní režim TV.
1 Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko
MAGIC. Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
2 Stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
3 Dvakrát stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
4 Dvakrát stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
Pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo
vyberte zařízení (například TV), do jehož
režimu chcete hlasitost zamknout.
5 Stisknutím tlačítka ENTER vyberte zobrazené zařízení jako zdroj (SRC).
Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a displej se vrátí
na možnost ZÁMEK HLASITOSTI (VOLUME LOCK).
Výsledek: Ve výše uvedeném příkladu bude režim TV zdrojem (SRC) hlasitosti pro všechna
nainstalovaná zařízení. Stisknete-li v libovolném režimu tlačítko HLASITOST (VOL) +/-
nebo ztlumení, získáte funkce hlasitosti režimu TV.
Odebrání zařízení ze zámku hlasitosti
Příklad: Pokud chcete, můžete ze zámku hlasitosti odebrat 1 zařízení. Nebude tak odesílat příkaz
HLASITOST (VOL) zdroje, ale svůj vlastní příkaz HLASITOST (VOL).
1 Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko
MAGIC. Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
2 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
3 Dvakrát stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
4 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
5 Stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
6 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
Pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo
vyberte zařízení (například TV), které chcete
odebrat ze zámku hlasitosti.
7 Stisknutím tlačítka ENTER odeberte zobrazené zařízení ze zámku hlasitosti.
Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se čtyřikrát rozsvítí.
Displej se vrátí zpět na možnost ZÁMEK HLASITOSTI (VOLUME LOCK).
Výsledek: Vybrané zařízení nyní bude odesílat své vlastní příkazy HLASITOST (VOL) +/- a ZTLUMENÍ
(MUTE), namísto příkazů zdrojového (SRC) zařízení.
INITIAL
SETUP
INITIAL
SETUP
DEVICE
VOLUME LOCK
SET VOLUME LOCK
REMOVE DEVICE
FROM VOLUME LOCK
DEVICE
VOLUME LOCK
Zámek hlasitosti
L: Lock,
UL: Unlock, SRC: Source
ENTER
ENTER
x2
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
x2
x2
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 286
ADD TO VOL LOCK
RCV TV VCR
WW W.ONEFORALL.COM
287
INITIAL
SETUP
DEVICE
VOLUME LOCK
SET VOLUME LOCK
ADD DEVICE
TO VOLUME LOCK
Další funkce
Přidání zařízení do zámku hlasitosti
Příklad: Do nainstalovaného zámku hlasitosti (SRC) lze přidat zařízení. Tento postup můžete provést
například pro zařízení přidaná po instalaci zámku hlasitosti nebo pro zařízení, které jste ze zámku
hlasitosti dříve odebrali.
1 Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko
MAGIC. Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
2 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
3 Dvakrát stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
4 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
5 Dvakrát stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
6 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
Pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo vyberte zařízení (například TV), které chcete přidat do
zámku hlasitosti.
7 Stisknutím tlačítka ENTER přidejte zobrazené zařízení do zámku hlasitosti.
Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a displej se vrátí na
možnost ZÁMEK HLASITOSTI (VOLUME LOCK).
Výsledek: Vybrané zařízení nyní bude odesílat příkazy HLASITOST (VOL) +/- a ZTLUMENÍ (MUTE)
zdrojového (SRC) zařízení.
Reset všech ovládacích prvků hlasitosti
Příklad: Všechny ovládací prvky hlasitosti můžete resetovat zpět na původní nastavení,
takže všechna zařízení budou odesílat opět své příkazy pro ovládání hlasitosti.
1 Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko
MAGIC. Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
2 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
3 Dvakrát stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
4 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
5 Stiskněte tlačítko se šipkou vlevo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
6 Stisknutím tlačítka ENTER resetujte všechny ovládací prvky hlasitosti.
Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se čtyřikrát rozsvítí a displej se vrátí
na možnost ZÁMEK HLASITOSTI (VOLUME LOCK).
Výsledek: Všechna zařízení nyní budou opět odesílat své vlastní příkazy HLASITOST (VOL) +/- a
ZTLUMENÍ (MUTE).
INITIAL
SETUP
DEVICE
VOLUME LOCK
SET VOLUME LOCK
RESET ALL
VOLUME CONTROLS
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
x2
x2
x2
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:11 Pagina 287
PROG SEQ & ENTER
TV VCR RCV
DAILY
TIMED MACRO
WEEKLY
TIMED MACRO
SEL MACRO DAY
TUE WED THU
288 WWW. ONEFORALL.COM
SEL MACRO TIME
20:45
INITIAL
SETUP
ADVANCED
SETUP
FUNCTION
MACRO
ADD
TIMED MACRO
ONCE
TIMED MACRO
Další funkce
Přidání časovaného makra
Pomocí makra můžete definovat posloupnost příkazů, které mají být provedeny v určitý čas.
Můžete naprogramovat 3 typy časovaných maker:
- jednorázové časované makro,
- denní časované makro,
- týdenní časované makro.
Příklad: Postup provedení nahrávky fotbalového zápasu pomocí dálkového ovládání URC-7781 a
videorekordéru:
1 Stiskněte a asi 3 sekundy podržte
tlačítko MAGIC. Na displeji se zobrazí
text uvedený vpravo.
2 Stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
3 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji
se zobrazí text uvedený vpravo.
4 Stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
5 Dvakrát stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
6 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji
se zobrazí text uvedený vpravo.
Makro lze také nastavit jako DENNÍ (DAILY) nebo TÝDENNÍ
(WEEKLY). Provedete to pomocí tlačítek se šipkami.
7 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji
se zobrazí text uvedený vpravo.
Pomocí tlačítek se šipkami vyberte
příslušný den, kdy se makro provést.
8 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji
se zobrazí text uvedený vpravo.
Pomocí tlačítek s čísly vyberte příslušný čas,
kdy se makro provést (kdy se zahájit nahrávání).
9 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji
se zobrazí text uvedený vpravo.
Nyní musíte nahrát stisknutí tlačítek,
která byste prováděli při ručním
nahrávání pomocí videorekordéru.
Vyberte příslušné zařízení (pomocí tlačítek se šipkami).
V našem příkladu přejděte na režim VCR.
10 Stiskněte příslušná tlačítka, jejichž příkazy se mají v časovaném makru
odeslat (v našem příkladu dvakrát stiskněte tlačítko nahrávání).
11 Uložte makro stisknutím tlačítka
ENTER. Na displeji se zobrazí text
uvedený vpravo.
Výsledek: Naprogramovali jste makro tak, aby zahájilo nahrávání dnes (ve středu) ve 20:45 hod.
Nyní musíte naprogramovat další makro, které ukončí nahrávání ve středu například ve 22:35, tak
aby ve 22:35 dálkové ovládání URC-7781 odeslalo videorekordéru příkaz zastavit nahrávání (STOP).
Poznámka: Dálkové ovládání URC-7781 musíte umístit tak, aby bylo namířené na videorekordér a
aby mezi ním a videorekodérem nebyla žádná překážka.
Makro můžete také nastavit jako denní (vynecháte možnost
VYBRAT DEN MAKRA (SEL MACRO DAY)).
Makro lze také nastavit jako týdenní.
Makra (posloupnosti příkazů)
ADD
TIMED MACRO
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
x2
x2
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:11 Pagina 288
WW W.ONEFORALL.COM 289
INITIAL
SETUP
ADVANCED
SETUP
FUNCTION
MACRO
ADD
MACRO
DELETE
MACRO
DEL TIMED MACRO
O WED 20:45
DELETE
TIMED MACRO
DELETE
TIMED MACRO
DEL TIMED MACRO
O WED 22:35
DELETE
TIMED MACRO
Příklad: Postup odstranění časovaného makra ze strany 288:
1 Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko
MAGIC. Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
2 Stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
3 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
4 Stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
5 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
6 Stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
7 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
8 Stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí naprogramovaná
časovaná makra. Vedle písmene O, D nebo
W se zobrazuje den provedení makra
(jedná-li se o jednorázové nebo týdenní makro).
Vedle se pak zobrazuje čas makra.
Naprogramovanými časovanými makry můžete
procházet pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo.
O : jednorázové časované makro,
D : denní časované makro,
W : týdenní časované makro.
9 Zobrazené časované makro odstraníte
stisknutím tlačítka ENTER. Kontrolka LED
pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
10 Chcete-li odstranit další časované makro,
stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se zobrazí
text uvedený vpravo.
11 Toto časované makro odstraníte stisknutím
tlačítka ENTER.
Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se
dvakrát rozsvítí. Na displeji se zobrazí text
uvedený vpravo.
Výsledek: Časované makro naprogramované na straně 288 bylo odstraněno.
Poznámky:
- Počet stisknutí tlačítek v časovaném makru a počet časovaných maker je omezen
dostupným místem v paměti.
- Jednorázové časované makro (ONCE TIMED MACRO) se provede pouze jednou.
Po provedení bude toto makro automaticky odstraněno z paměti dálkového ovládání.
- Denní časované makro (DAILY TIMED MACRO) bude prováděno každý den ve stejný čas,
dokud je z paměti dálkového ovládání neodstraníte.
- Týdenní časované makro (WEEKLY TIMED MACRO) bude prováděno každý týden ve
stejný den a čas, dokud je z paměti dálkového ovládání neodstraníte.
- Přítomnost naprogramovaného časovaného makra je na displeji v uživatelském režimu
indikována hvězdičkou (*) vlevo od času.
- Chcete-li do časovaného makra zahrnout funkci nahrávání, musíte tlačítko nahrávání
stisknout dvakrát.
Odstranění časovaného makra
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
Další funkce
Makra (posloupnosti příkazů)a
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:11 Pagina 289
290 WWW. ONEFORALL.COM
INITIAL
SETUP
ADVANCED
SETUP
FUNCTION
MACRO
ADD
TIMED MACRO
PRESS
MACRO KEY
ADD
KEY MACRO
ADD
KEY MACRO
Přidání makra na tlačítku
Dálkové ovládání URC-7781 můžete naprogramovat tak, aby po stisknutí jednoho tlačítka vyslalo
posloupnost příkazů. Například můžete stisknutím jednoho tlačítka najednou vypnout televizní
přijímač, videorekordér a satelitní přijímač. Libovolnou často používanou posloupnost příkazů
můžete zkrátit na jedno pohodlné stisknutí tlačítka. Makro na tlačítku může obsahovat posloupnost
15 stisknutí tlačítek.
Jelikož makro přepíše původní funkci na tlačítku, doporučujeme makro naprogramovat na jedno
z vlastních tlačítek (A, B, C, D). Původní funkce na tlačítku se změní na sekundární funkci a bude
dostupná jen po stisknutím tlačítka MAGIC a následně příslušného tlačítka.
Příklad: Postup nastavení makra, které stisknutím tlačítka A na dálkovém ovládání
URC-7781 vypne televizní přijímač, videorekordér a satelitní přijímač:
1 Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko
MAGIC. Na displeji se zobrazí text uvedený
vpravo.
2 Stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
3 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
4 Stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
5 Dvakrát stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
6 Stiskněte tlačítko se šipkou vpravo.
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
7 Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se
zobrazí text uvedený vpravo.
Dále stiskněte tlačítko, na které chcete
makro nastavit (například tlačítko A).
8 Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
Nyní pomocí tlačítek se šipkami vlevo a
vpravo stiskněte tlačítka tak, jak byste je
tiskli při ručním vypínání televizního přijímače,
videorekordéru a satelitního přijímače.
Pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo vyberte režim TV, pak stiskněte
tlačítko napájení, vyberte režim VCR, pak stiskněte tlačítko napájení, pak
vyberte režim SAT a nakonec stiskněte tlačítko napájení.
9 Uložte makro stisknutím tlačítka ENTER.
Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se
dvakrát rozsvítí a displej se vrátí na možnost
PŘIDAT MAKRO NA TLAČÍTKU (ADD KEY MACRO).
Výsledek: Kdykoli stisknete tlačítko A, vypne dálkové ovládání URC-7781 televizní přijímač,
videorekordér a satelitní přijímač.
Další funkce
Makro (posloupnost příkazů)
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
x2
PROG SEQ & ENTER
VCR TV SAT
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:11 Pagina 290
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293
 • Page 294 294
 • Page 295 295
 • Page 296 296
 • Page 297 297
 • Page 298 298
 • Page 299 299
 • Page 300 300
 • Page 301 301
 • Page 302 302
 • Page 303 303
 • Page 304 304
 • Page 305 305
 • Page 306 306
 • Page 307 307
 • Page 308 308
 • Page 309 309
 • Page 310 310
 • Page 311 311
 • Page 312 312
 • Page 313 313
 • Page 314 314
 • Page 315 315
 • Page 316 316
 • Page 317 317
 • Page 318 318
 • Page 319 319

ONEFORALL URC 7781 Uživatelský manuál

Kategorie
Fitness, gymnastika
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro