König KN-WS300 Uživatelský manuál

Značka
König
Kategorie
meteorologické stanice
Modelka
KN-WS300
Typ
Uživatelský manuál
47
ČESKY
A. Hlavní funkce:
1. Předpověď počasí pro 4 povětrnostní situace: slunečno, polojasno, oblačno, deštivo.
2. Funkční tlačítka: SET (Nastavení), ALARM, CH, ALERT (Varování), MAX/MIN, UP (Nahoru),
SNOOZE (Pozastavení buzení).
3. Zobrazení dne v sedmi jazycích: English (Angličtina), Germany (Němčina), French
(Francouzština), Italian (Italština), Spanish (Španělština), Dutch (Holandština), Danish
(Dánština).
4. Nepřetržitý kalendář od roku 2000 do 2099.
5. Rozsah měření vnitřní teploty: 0 °C ~ 50 °C, cyklus měření: 15 sekund
6. Rozsah měření vnitřní relativní vlhkosti: 20 % ~ 95 %, cyklus měření: 15 sekund
7. Měření vnější teploty s VF přenosem: až ve 3 kanálech.
8. Rozsah měření vnější relativní vlhkosti: 20 % ~ 95 %.
9. Teplotní indikátor trendu vnitřní/vnější teploty.
10. Indikátor indexu pohody.
11. Záznam maxima/minima teploty/relativní vlhkosti.
12. Varování o venkovním/vnitřním maximu/minimu teploty.
13. Funkce Alarm/ Snooze (Buzení/pozastavení buzení).
14. Volitelné zobrazení času 12/24 hod.
15. Měsíční fáze.
16. Zvukem ovládané LED osvětlení.
17. Nastavení světových časových pásem, -12/+12 hodin.
Zapnutí a Obnovení
1. Po zapnutí nebo obnově (Reset) se na 3 sekundy zcela rozsvítí displej po „pípnutí“ se
nastaví normální režim zkontroluje se teplota a relativní vlhkost a po VF přenosu se za
3 minuty automaticky načtou data RCC.
2. Tovární nastavení kalendáře 0:00 1. leden 2007.
3. Tovární nastavení alarmu 0:00.
4. Tovární nastavení ikony počasí polojasno.
5. Tovární nastavení teplotní stupnice na °C, časového formátu na 24 hod. a VF přenosu pro
CHANNEL1 (1. přenosový kanál).
Použití a funkce ovládacích tlačítek
3.1 Funkce tlačítek
Funkční tlačítka: SET (Nastavení), ALARM, CH (Přenosový VF kanál), ALERT (Varová),
MAX/MIN, UP (Nahoru), SNOOZE (Pozastavení buze).
48
NASTAVENÍ Alarm UP
(NAHORU);
C/F ( °C/ °F)
DOWN
(POSUN
DOLŮ)
SNOOZE
(Pozastavení
buzení)
CH
(Přenosový VF
kanál)
Aler
(Varování)t
Max/Min
Standard
Kliknutí ----- Alarm
Zap/Vyp
Přepíná
formátu času
12hod/24hod
Přepíná
teplotní
stupnice
°C/°F
Podsvícení/
přerušení
buzení
Přepínání VF
kanálů CH1,
CH2, CH3
Teplotní
alarm
Zap/Vyp
Zobrazení
max/min
hodnot
Přidrže Aktivace
nastavení
času
Aktivace
nastavení
alarmu
----- Pří vstup
do RCC
----- Vymazá
aktuálního
záznamu
Aktivace
nastavení
teplotního
alarmu
Vymazání
hodnot max/
min
Opaková
Kliknutí Potvrzení
nastavené
položky
----- Jeden krok
vpřed
Jeden krok
zpět
Podsvíce
displeje
----- ----- -----
Přidrže ----- ----- 8 kroky/sec.
vpřed
8 kroky/sec.
vzad
----- ----- ----- -----
Nastavení
alarmu
Kliknutí ----- Potvrzení
nastavené
položky
Jeden krok
vpřed
Jeden krok
zpět
Podsvíce
displeje
----- ----- -----
Přidrže ----- ----- 8 kroky/sec.
vpřed
8 kroky/sec.
vzad
----- ----- ----- -----
Nastavení
teplotního alarmu
Kliknutí ----- ----- Jeden krok
vpřed
Jeden krok
zpět
Podsvíce
displeje
Volba
požadovaného
kanálu
Potvrzení
nastavené
položky
-----
Přidrže ----- ----- 8 kroky/sec.
vpřed
8 kroky/sec.
vzad
----- ----- ----- -----
3.2 Normální režimy
1. Přidržením tlačítka “SET” aktivujte nastavení času.
2. Kliknutím na “Alarm” zapněte/vypněte funkci alarm.
3. idržením tlačítka “Alarm” na více než 2 sekundy aktivujte nastavení hodnoty spuštění
alarmu.
4. Kliknutím na “Up” přepínejte zobrazení formátu času 12hod/24hod.
5. Stisknutím “C/F Down” přepínejte teplotní stupnici °C/°F.
6. Stisknutím “Channel” přepínejte VF kanály CH1 CH2 CH3.
7. Stiskem tlačítka “ALERT” vypněte/zapněte teplotní alarm.
8. Stisknutím tlačítka “ALERT” na 2 sekundy aktivujte nastavení teplotního alarmu.
9. Stiskem tlačítka “MAX/MIN” zkontrolujte maxima a minima teploty a relativní vlhkosti.
10. Po přidržení stisknutého tlačítka “MAX/MIN” na 2 sekundy se vymažou všechny záznamy o
teplotě a relativní vlhkosti.
11. Po „zapnutí“ zvukově ovládaného přepínače se zapne podsvícení displeje.
12. Po „vypnutí“ zvukově ovládaného přepínače se podsvícení displeje vypne.
13. idržením stisknutého tlačítka “CH” na 2 sekundy se smažou všechna data aktuálního VF
kanálu.
14. Během příjmu signálů stiskněte tlačítko “Down” na více než 2 s a příjem dat RCC se zruší.
15. Zvoní-li alarm, klikněte na “SNOOZE” a systém přejde do režimu potlačení buzení
v 5 minutových intervalech.
3.3 Nastavení času
1. Stisknutím tlačítka “SET” na 2 vteřiny aktivujte režim nastavení času.
2. Posloupnost nastavení času: Časové pásmo Hodina Minuta Rok 2000-2099
Měsíc Den Jazyk ukončení
3. Během nastavování hodnota bliká s frekvencí 1 Hz.
4. Stisknutím “SET” potvrďte nastavení a přejděte k vložení dalších hodnot.
5. Jedním stisknutím “Up” přejdete o jeden krok vpřed; přidržením tohoto tlačítka na 2 sekundy
se nastavení pohybuje vpřed 8 kroky/sec.
49
6. Jedním stisknutím “Down” přejděte o jeden krok vzad; přidržením tohoto tlačítka na
2 sekundy se nastavení pohybuje vzad 8 kroky/sec.
7. Fáze měsíce se mění podle aktuálního roku, měsíce a dne v měsíci.
8. Nedojde-li do 8 sekund k žádné činnosti, systém se automaticky vrátí do standardního
režimu.
3.4 Nastavení alarmu
1. Stisknutím tlačítka “ALARM” na 2 vteřiny aktivujte režim nastavení buzení.
2. Posloupnost nastavení alarmu: hodina minuta ukončení.
3. Během nastavování hodnota bliká s frekvencí 1 Hz.
4. Jedním stisknutím “Up” přejdete o jeden krok vpřed; přidržením tohoto tlačítka na 2 sekundy
se nastavení pohybuje vpřed 8 kroky/sec.
5. Jedním stisknutím “Down” přejdete o jeden krok vzad; přidržením tohoto tlačítka na 2 sekundy
se nastavení pohybuje vzad 8 kroky/sec.
6. Stisknutím “Alarm” potvrďte nastavení a přejděte k vložení dalších hodnot.
7. Nedojde-li do 8 sekund k žádné činnosti, systém se automaticky vrátí do standardního
režimu.
3.5 Nastavení teplotního alarmu
1. Stisknutím tlačítka “ALERT” na 2 vteřiny aktivujte režim nastavení varování.
2. Posloupnost nastavení: horní limit dolní limit ukončení.
3. Stisknutím tlačítka “CH” změňte kanál a opakujte nastavení limitních hodnot.
4. Továrně nastavená horní hranice varování je +70 °C , spodní limit je nastaven na -50 °C
5. Během nastavování hodnota bliká s frekvencí 1 Hz.
6. Stisknutím “ALERT” potvrďte nastavení a přejděte k vložení dalších hodnot.
7. Jedním stisknutím “Up” přejdete o jeden krok vpřed; přidržením tohoto tlačítka na 2 sekundy
se nastavení pohybuje vpřed 8 kroky/sec.
8. Jedním stisknutím “Down” přejdete o jeden krok vzad; přidržením tohoto tlačítka na 2 sekundy
se nastavení pohybuje vzad 8 kroky/sec.
9. Nedojde-li do 8 sekund k žádné činnosti, systém se automaticky vrátí do standardního
režimu.
10. Po ukončení nastavení limitních hodnot se varovná funkce “Alert” automaticky aktivuje.
Funkce a její činnost
4.1 Funkce VF příjmu dat
1. Po vložení baterií a kontrole teploty a relativní vlhkosti se automaticky aktivuje na 3 minuty
režim VF íjmu dat.
2. Při normálním režimu zobrazení přidržte na 2 sekundy tlačítko “CH” a tím vymažete veškeré
informace aktuálního kanálu.
3. Pokud se do 35 minut nepřijme žádný užitečný signál se stejným ID kódem pro aktuální
kanál, v zobrazení teploty se objeví “--.-”.
4. Po následném přijetí správného signálu se na displeji zobrazí opět hodnota naměřené
teploty.
50
4.2 Funkce buzení
1. Budík zvoní podle následujícího časového schématu:
a) 0 – 10 sec.: jedno „pípnutí“ za sekundu
b) 10 – 20 sec.: dvě „pípnutí“ za sekundu
c) 20 – 30 sec.: čtyři „pípnutí“ za sekundu
d) Po 30 sekundách: trvale opakované „pípnutí“
2. Pokud během zvonění budíku jednou kliknete na tlačítko SNZ/LIGHT (Pozastavení/
podsvícení), systém na 5 minut pozastaví „pípání" alarmu; stisknutí jiného libovolného
tlačítka ukončí režim alarmu.
4.3 Funkce teploty a relativní vlhkosti
1. Rozsah měření vnitřní teploty: 0 °C ~ +50 °C (32 °F ~ +122 °F)
2. Rozsah měření vnitřní teploty: 20 % - 95 %
3. Cyklus měření: 15 sekund
4. Během zvonění alarmu pokračuje vzorkování teploty.
4.4 Funkce předpovědi počasí
1. Předpověď počasí pro 4 povětrnostní situace: slunečno, polojasno, oblačno, deštivo.
Prohlášení o shodě
Společnost
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC ’s-Hertogenbosch
Nizoze
Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com
prohlašuje, že výrobek:
Značka: KONIG
Model: KN-WS300
Popis: Meteorologická stanice
splňuje následující normy:
Elektromagnetická kompatibilita: EN 55022 : 1998 + A1: 2000 + A2 : 2003
EN 55024 : 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
Elektronická zařízení napájená ze sítě: EN 60950-1 : 2006
Rádiová komunikace: EN 50371
a odpovídá ustanovením srnice 89/336/EEC
‘s-Hertogenbosch, 2008, 04. března
Mrs. J. Gilad
Obchodní ředitel
51
Bezpečnostní opatření:
UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICM PROUDEM
NEOTVÍREJTE
Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
svěřte opravu zařízení POUZE kvali kovanému servisnímu
technikovi/středisku. Při problému s činností zařízení odpojte
výrobek od zdroje napájení a také odpojte ostatní připojená zařízení. Nevystavujte přístroj
nadměrné vlhkosti nebo vodě.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte rozpoušdla ani abrazivní materiály.
Záruka:
Jakékoli změny, úpravy nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se
zařízením ruší platnost zární smlouvy.
Obecná upozornění:
Design a specifi kace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a obchodní značky jsou registrované znky příslušných vlastníků a jsou
chráněny příslušnými zákony.
Upozornění:
Tento výrobek je oznen následujícím symbolem. To znamená, že s výrobkem je
nutné zacházet jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze
jej po skončení životnosti vhazovat do běžného docího odpadu. Existují zvšt
sběrná střediska pro likvidaci těchto produktů.
Copyright © (Autorská práva)
/