König HAV-CR70 Specifikace

Značka
König
Kategorie
rádia
Modelka
HAV-CR70
Typ
Specifikace
92
ČESKY
NÁVOD K POI
1. LCD displej
2. Přepínač frekvenčních
pásem (FM/AM)
3. Zesílení hlasitosti
4. Zeslabení hlasitosti
5. Napájecí šňůra
6. Prostor pro baterie
7. Drát pomocné FM antény
8. Ladění stanic
9. Tlačítko nastavení
Alarmu 2
10. Tlačítko nastavení
Alarmu 1
11. Stupnice a ukazatel ladění
12. Tlačítko nastavení času
13. Tlačítko volby režimu
buzení Alarm 1/alarm 2/
alarm 1 + 2
14. Napájení ON/OFF (Zap/
vyp) a vypnutí buzení
15. Konektor zvukového vstupu Audio in
16. Tlačítko SNOOZE/SLEEP (Opakované buzení/Vypnout rádio časovým spínačem)
17. Tlačítko Reset (Resetování)
18. Konzola přístroje
19. Výrobní štítek (na zadní straně jednotky)
Připojení napájení
Napájecí šňůru zapojte do síťové zásuvky. Pak stiskte hrotem kuličkového pera tlačítko
Reset. Tato jednotka je vybavena systémem zálohování, napájeného lithiovou kno íkovou
baterií 3 V. Baterie vlte do držáku, dodržujte přitom jejich správnou polaritu. Oznení
kontaktů +/- je zobrazeno na štítku v držáku baterií.
POZNÁMKA: Při výpadku elektrického proudu se hodiny automaticky přepnou na bateriový
provoz, takže hodiny a paměť časovače běží dál. Po obnovení dodávky elektrického proudu se
jednotka znovu přepne zpět do režimu síťového napájení.
Poznámka k ESD: Při nesprávné funkci přístroje způsobené elektrostatickým výbojem (ESD)
postačí k obnovení správné činnosti jednotky stisknout tlačítko Reset (někdy je nutné i odpojit
síťovou šňůru).
93
D NASTAVENÍ DIGITÁLNÍCH HODIN
DEN
SLEEP ON (ČASOVÝ
VYPÍNAČ)
ALARM 1, 2 BUZENÍ
ZVONKEM
ALARM 1, 2 BUZENÍ RÁDIEM
MÓD NASTAVENÍ ČASU BUZENÍ
SLEEP ON (ČASOVÝ
VYPÍNAČ)
ALARM 1, 2 BUZENÍ
ZVONKEM
POZNÁMKA:
NASTAVENÍ ČASU / NASTAVENÍ ALARMU /
NASTAVENÍ FUNKCE SLEEP POUZE
V REŽIMU DIGITÁLNÍCH HODIN
ALARM 1, 2 BUZENÍ RÁDIEM
90° Očení digilních hodin
90° Očení analogových hodin
94
REŽIM NASTAVENÍ HODIN
NASTAVENÍ NEBO OBNOVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU
1. Tlačítko nastavení času (12) (pozice 1) stiskněte na 2 sekundy, začne blikat den.
2. Stiskem tlačítka Volume up (3) (pozice 3) a tlačítka Volume down (4) (pozice 2)
nastavte den.
3. Stiskněte tlačítko nastavení času (12) (pozice 1) a začne blikat symbol režimu zobrazení
času 24 hod./12 hod.
4. Stiskem tlačítka Volume up (3) (pozice 3) a tlačítka Volume down (4) (pozice 2)
nastavte režim 24 hod./12 hod.
5. Stiskněte tlačítko nastavení času (12) (pozice 1) a začne blikat údaj hodin.
6. Stiskem tlačítka Volume up (3) (pozice 3) a tlačítka Volume down (4) (pozice 2)
nastavte hodinu.
7. Stiskněte tlačítko nastavení času (12) (pozice 1) a začnou blikat minuty.
8. Stiskem tlačítka Volume up (3) (pozice 3) a tlačítka Volume down (4) (pozice 2)
nastavte minuty.
REŽIM NASTAVENÍ ALARMU 1
95
NASTAVENÍ BUDÍKU 1
1. Stisknutím tlačítka Alarm 1 (10) (pozice 1) vstupte do režimu nastavení Alarmu 1.
2. Tlačítko nastavení Alarmu 1 (10) (pozice 1) stiskněte na 2 sekundy, začne blikat den.
(Diagram 1)
3. Stiskem tlačítka Volume up (3) (pozice 3) a tlačítka Volume down (4) (pozice 2)
nastavte den.
4. Stiskněte tlačítko nastavení Alarmu 1 (10) (pozice 1) a začne blikat údaj hodin. Stiskem
tlačítka Volume up
(3) (pozice 3) a tlačítka Volume down (4) (pozice 2) nastavte
hodinu.
5. Stiskněte tlačítko nastavení Alarmu 1 (10) (pozice 1) a začne blikat minuta. Stiskem tlačítka
Volume up (3) (pozice 3) a tlačítka Volume down (4) (pozice 2) nastavte
minuty.
6. Stiskněte tlačítko nastavení Alarmu 1 (10) (pozice 1) a začne blikat ikonka zvonku.
Stiskem tlačítka Volume up (3) (pozice 3) a tlačítka Volume down (4) (pozice 2)
nastavte (3) (pozice 3) a stiskem tlačítka Volume down (4) (pozice 2) zvolte režim
alarm 1 buzení zvonkem nebo buzení rádiem.
REŽIM NASTAVENÍ VÍKENDOVÉHO ALARM 1 (PO AŽ NE)
REŽIM NASTAVENÍ VÍKENDOVÉHO ALARM 1 (PO AŽ PÁ)
REŽIM NASTAVENÍ VÍKENDOVÉHO ALARM 1 (SO AŽ NE)
DIAGRAM 1
96
REŽIM NASTAVENÍ
ALARMU 2
NASTAVENÍ BUDÍKU 2
1. Stisknutím tlačítka Alarm 2 (9) (pozice 1) vstupte do režimu nastavení Alarmu 2.
2. Tlačítko nastavení času 2 (9) stiskněte na 2 sekundy, začne blikat den. (Diagram 2)
3. Stiskem tlačítka Volume up
(3) (pozice 3) a tlačítka Volume down (4) (pozice 2)
nastavte den.
4. Stiskněte tlačítko nastavení Alarmu 2 (9) (pozice 1) a začne blikat údaj hodin. Stiskem
tlačítka Volume up (3) (pozice 3) a tlačítka Volume down (4) (pozice 2) nastavte
hodinu.
5. Stiskněte tlačítko nastavení Alarmu 2 (9) (pozice 1) a začne blikat minuta. Stiskem tlačítka
Volume up (3) (pozice 3) a tlačítka Volume down (4) (pozice 2) nastavte
minuty.
6. Stiskem tlačítko Volume up (3) (pozice 3) a tlačítka Volume down (4) (pozice 2)
nastavte režim alarmu 2 buzení zvonkem nebo buzení rádiem.
REŽIM NASTAVENÍ VÍKENDOVÉHO ALARM 2 (PO AŽ NE)
REŽIM NASTAVENÍ VÍKENDOVÉHO ALARM 2 (PO AŽ PÁ)
REŽIM NASTAVENÍ VÍKENDOVÉHO ALARM 2 (SO AŽ NE)
DIAGRAM 2
97
DIAGRAM 3
REŽIM FUNKCE SLEEP
(ČASOVANÝ VYNAČ)
Způsob buzení a vypnutí/zapnutí alarmu (on/off)
Stiskem tlačítka Alarm 1/Alarm 2/Alarm 1+2 (13) zvolte způsob buzení zvonkem nebo rádiem.
Diagram 3:
DÉLKA DOBY BUZENÍ
Pokud nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, zvonek nebo rádio budou znít po dobu 1 hodiny.
Pak se buzení automaticky ukončí a nastaví se buzení na následující den ve stejnou dobu.
ZASTAVENÍ BUZENÍ
Stiskem tlačítka Power (14) zastavte buzení. Tím se současně zruší funkce „snooze“ (opakování
buzení).
REŽIM FUNKCE SLEEP (ČASOVANÝ VYPÍNAČ)
DIAGRAM 4
Aktivace funkce „sleep“ (Vypnutí časovým spínačem)
Při zapnutém rádiu stiskněte tlačítko snooze/sleep (16), na displeji se na 2 minuty zobra
ikonky „sleep“ a „90“; každým dalším stisknutím tlačítka snooze/sleep (16) se hodnota doby
vypnutí časového spínače postupně snižuje. (Diagram 4)
POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka Power on/off (14) zrušíte funkci „sleep“ (Vypnutí časovým
spínačem).
98
Funkce opakovaného buzení
1. Stiskem tlačítka snooze/sleep (16) (Opakované buzení/Vypnout rádio) se aktivuje funkce
opakovaného buzení „snooze“ (zvonící budík nebo hrající rádio se vypne).
2. Buzení se opakuje v 9minutovém intervalu.
PRÁCE SE ZVUKOVÝMI ZDROJI
1. K připojení jiného zvukového zdroje použijte odpovídající audio kabel.
2. Nastavením vhodné hlasitosti externího zdroje zvuku získáte lepší zesilovací efekt.
Poznámka: Nezvujte však extrémně hlasitost zvukového zdroje, aby nedoczelo k přetížení
vstupu jednotky a tím ke zkreslení výsledné reprodukce zvuku. Připojením kabelu s externím
audio signálem do vstupního konektoru „AUDIO IN“ (15) se vypne zvuk hlavní jednotky. Po
odpojení kabelu z konektoru „AUDIO IN“ se obnoví původní zvuk hlavní jednotky.
Pokud dohne aktuální čas předem nastavené doby buzení, zvuk alarmu se vloží do přehrává
externího zvukového signálu nebo rozhlasového vysílání. Zvuk alarmu zastavte jednoduše
stiskem tlačítka Power on/off, Alarm off (14) (Napájení (Zap/vyp) a vypnutí buzení).
OBSLUHA RÁDIA
Stisknutím tlačítka On/Off (Zap/Vyp) (14) zapněte přístroj.
- Přepínačem frekvenčních pásem (2) zvolte příjem AM nebo FM stanic.
- Knofl íkem ladění (8) nalaďte požadovanou stanici.
- Stiskem tlačítka regulace hlasitosti (3)/(4) nastavte požadovanou hlasitost.
Stisknutím vypínače On/Off (Zap/Vyp) (14) vypněte přístroj.
Poznámka:
- Pásmo AM používá k příjmu zabudovanou směrovou anténu. Otáčením rádia nalezněte
polohu nejlepšího příjmu.
- K dosažení nejlepšího příjmu FM stanice rozmotejte drát pomocné FM antény (7) a nejděte
jeho nejlepší umístění.
RESET (Obnova)
- Tlačítko Reset (17) je umístěno na zadní straně přístroje. Přístroj resetujte stisknutím tlačítka
Reset hrotem kuličkového pera po každé výměně baterií nebo při nesprávné funkci jednotky.
V přístroji se tím zruší všechna uložená data individuálního nastavení (aktuálního času,
alarmů) a dosadí se továrně nastavené původní hodnoty.
SPECIFIKACE
Frekvenční rozsah: AM 540 až 1600 kHz
FM 88 až 108 MHz
Výstupní výkon: 280 mW
Zatěžovací impedance reproduktorů: 8 Ohm
Napájení systému zálohování: Kno íková lithiová baterie 3 V, 1 x CR2032,
(není součástí dodávky).
Rozměry: 105 x 48 mm
Zdroj napájení: 230 Vstř ~ 50 Hz, 5 W
99
DIAGRAM 1
DIAGRAM 2
DIAGRAM 3
ŠROUBEK DO ZDI
HMOŽDINKY
ŠIPKA NAHOŘE
ŠROUBEK ŠROUBEK
ŠROUBEKŠROUBEK
STĚNA
VĚSNÁ KONZOLA NA STĚNU
Zvolte pozici na stěně k zavěšení rádia s budíkem.
Závěsnou konzolu připevněte na zeď 4 šroubky s hmoždinkami. (Diagram 2)
Jednotku uložte do konzoly a zajistěte, aby síťová šňůra a drátová FM anténa byly od sebe
co nejdále.
Šroubek na spodní straně jednotky utáhněte do konzoly.
Přesvědčte se, že konzola i s rádiem na stěně pevně visí.
100
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC “s-Hertogenbosch
Nizoze
Tel.: 0031 73 599 1055
E-mail: in[email protected]nedis.com
prohlašuje, že výrobek:
Značka: KONIG
Model: HAV-CR70
Popis: Rádio s bukem
splňuje následující normy:
Elektromagnetická kompatibilita: EN55013:2001 + A1:2003
EN55020:2002 + A1:2003 + A2:2005
EN61000-3-2:2000 + A2:2005
EN61000-3-3:1995 + A1:2001
Elektronická zařízení napájená ze sítě: EN60065:2002
a následující nařízení směrnic 89/336/EEC a 73/23/EEC.
s-Hertogenbosch, 2008, 02 duben
Mrs. J. Gilad
Obchodní ředitel
101
Bezpečnostní opatření:
UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICM PROUDEM
NEOTEVÍRAT
Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
svěřte opravu zařízení POUZE kvali kovanému servisnímu
technikovi/středisku. Před prováděním opravy vždy odpojte
zařízení od přívodu elektrické energie a od dalších zařízení, která mohou být s vaším zařízením
propojena. Nevystavujte zařízení nadměrné vlhkosti nebo vodě.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní materly.
Záruka:
Jakékoli změny, modi kace nebo pkození zařízení v důsledku nesprávného zaczení se
zařízením ruší platnost zární smlouvy.
Obecné upozornění:
Design a technické údaje mohou být změny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a názvy výrobků jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky
příslušných vlastníků a jsou chrány příslušnými zákony.
Upozornění:
Tento výrobek je oznen následujícím symbolem. To zname, že s výrobkem je
nutné zacházet jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze
jej po skončení životnosti vhazovat do běžného domáho odpadu. Existují zvlášt
sběrná střediska pro likvidaci těchto produktů.
Copyright © (Autorská práva)
/