Ferm ETM1003 Uživatelský manuál

Značka
Ferm
Kategorie
Elektrické nářadí
Modelka
ETM1003
Typ
Uživatelský manuál
www.ferm.com
EN
DE
NL
FR
ES
PT
IT
SV
FI
NO
DA
HU
CS
SK
SL
PL
Eredeti használati utasítás fordítása 42
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
etm1003
CZ
46




evropského distributora.



filozofie je poskytování kvalitního zákaznického



Čísla v textu se odvolávají na diagramy na
strani 2
Provašívlastníbezpečnostapro
bezpečnostostatníchvám
doporujeme,abyjstesiedpožitím
pilypozorněpřečetlitentonávodk
použití.Tentonávodkpoužitía
dokumentacikpilesiodložtepro
pozdějšípoužití.





obuvi.
Obsah
1. Údaje o výrobku
 
3. Operace
 


 
Frekvence 50 Hz
 
Max. hloubka sponky 14 mm
 
Hmotnost 0.9 kg
Lpa (akustický tlak) 77.6+3 dB(A)
Lwa (akustický výkon) 90.6+3 dB(A)
Hodnota vibra 2.476+1.5 m/s
2



standardizovaným testem podle EN 60745; je



aplikacím.
 


vibracím.
 





postupy.

1 Spínací pistole
400 Sponek

 
 
 

Obr. 1
 
2 Odblokování posuvu
 
 
 


Označujerizikoosobníhozranění,ztráty
životanebopoškozenínástrojevpřípadě
nedodrženípokynůvtomtonávodu.
Označujenebezpečíelektrickéhošoku.
Nositprostředkyochranyzraku

 
sponky. Neopatrná manipulace se
CZ
47


 
osoby nacházející se ve vaší blízkosti.



 



 





 







 Zkontrolujte následující body:
 


 

nepoškozené.
 
ochranné brýle.
 
 Kontrolujte vyosení nebo ohnutí pohyblivých




 

 
 
obsahujícími azbest.

 

vypnuto (“OFF”).
 
rukama.
 

 Nedotýkejte se obrobku rukama.
 

ze zásuvky.
 

 

 



Obr. 2


 U: 6, 8, 10, 12, 13 nebo 14 mm
 T: 15 mm
 I: 15 mm


Rapid: R11, R54, R14, R34, R114, R64
Piranha: 5, 13
Novus
www.servotool.eu

edotevřenímřadíseujiste,žeje
odpojeno ze zásuvky.

Obr. 3 - 5
Odblokování posuvné části
 


Vložení sponek
 
 
Vložení hřebíků
 
 


CZ
48
Použití sponkovačky
 
zapnuto/vypnuto (5).
 
zapnuto/vypnuto (5).
Poloha nářadí
 

 
Stisknutí bezpečnostní příchytky
 

Sponkování
 
 


jtenapaměti,žetotořadí
způsobujezpětnýnárazsilou,kterou
pracuje..

Ujistětese,žepřístrojnenízapnutýaje
odpojenodsítě,jestližeprovádíteúdržbu
motoru.







 


• Nářadíodpojtezezásuvky.
• Opatrněvyjmětesponkunebohřebíkz
nářadípomocínějakéhotenkého
předmětu(napříkladnože).
Opravypřístrojůmůžeprovádětpouze
kvalifikovanýopravářneboservisní
středisko.




Nepoddajnou špínu odstraníte jemnou látkou



Mazání






objednat.






Vadnýanebovyhozenýelektrickýči
elektronickýpřístrojmusíbýtdodánna
íslušnérecyklačnímíst.


domovního odpadu. Ve smyslu evropské

elektronickým odpadu a její implementace do
národního práva, se musí elektrické nástroje,









SL
54
 
narejeni za to orodje.
 Pri delu z orodjem bodite previdni, da ne
zadenete kakšnega skritega voda.








Vždykontrolujte,jestlinapájeníodpovídá
napětínatypovémštítku.
Naprava II. razreda – dvojna izolacija –
Nepotrebujetevtikačazozemljitvijo.
Výměna kabelů a zástrček



Používání prodlužovacích kabelů



2




Slika 2

specifikaciji spodaj:
 U: 6, 8, 10, 12, 13 ali 14 mm
 T: 15 mm
 I: 15 mm


Rapid: R11, R54, R14, R34, R114, R64
Piranha: 5, 13
Novus
www.servotool.eu

Najprejsepreprajte,daorodjeni
povezanosstenskovtnicoingašele
nato odprite.

Slike 3 - 5
Odklepanje drsnika
 Pritisnite odklep drsnika (2) na obeh straneh,
da odklenete drsnik.
Vstavljanje sponk
 Povlecite drsnik iz naprave
 
Vstavljanje žebljov
 Povlecite drsnik nazaj v napravo.
 Drsnik zaklenite tako, da ga pomaknite do

Uporaba spenjača
 Pritisnite stikalo za vklop/izklop (5), za vklop
naprave.
 Pritisnite stikalo za vklop/izklop (5), za izklop
naprave.
Postavitev orodja
 

 
Pritisk varnostnega zapaha
 Varnostni zapah potisnite na stran, da
odklenete orodje.
Spenjanje
 Pritisnite stikalo.
 
na drugo stran, da zaklenete orodje.
Orodjepovzripovratniudareczaradi
sile s katero deluje. Previdno.

Predenselotitevzdrževalnihdelna
mehanskihdelih,seprepričajte,daste
orodjeizklopiliizelektričnegaomrežja.

obdobje in z minimalno potrebo po servisu.


/