Peg Perego Pliko Switch Easy Drive Uživatelský manuál

Kategorie
Kočárky
Typ
Uživatelský manuál
- 35 -
CZ_Čeština
Děkujeme, že jste si vybrali ýrobek Peg-Pérego.
UPOZORNĚNÍ
_ DŮLEŽITÉ: přečtěte si tento návod a uchovejte jej
pro pozdější použití. Pokud se jím nebudete řídit,
můžete ohrozit bezpečí dítěte.
_ PLIKO SWITCH EASY DRIVE: tento kočárek byl
zkonstruován k přepravě 1 dítěte v sedačce.
_ Nepoužívejte výrobek pro přepravu více lidí, než jak
bylo zamýšleno výrobcem.
_ Podvozek Pliko Switch + sedačka Pliko Switch jsou
určené pro děti od narození s maximální hmotností
15 kg. Zadní nášlapná plošina je určená pro přepravu
druhého dítěte s maximální hmotností 20 kg.
_ Rám Pliko Switch je navržený tak, aby mohl být
používaný v kombinaci s následujícími výrobky Peg-
Pérego Ganciomatic: rám Pliko Switch + autosedačka
“Primo Viaggio” (skupina 0+), kombinace schválená
pro děti věkové kategorie od 0 do 13 kg; rám
Pliko Switch + korba “Navetta” nebo “Primonido”,
kombinace schválená pro děti od 0 do 10 kg.
_ Při upravování mechanismu (řidítek, opěradla pro
záda) buďte opatrní, abyste nezranili dítě.
_ Jestliže je kočárek v klidu, vždy ho zabrzděte. Kočárek
zabrzděte i při usazování a vysazování dítěte.
_ Veškeré operace spojené s montáží, přípravou,
čištěním a údržbou mohou provádět pouze dospělé
osoby.
_ Nepoužívejte výrobek, pokud z něj chybí nějaké
součásti nebo pokud vykazuje známky poškození.
_ Nestrkejte do mechanismu prsty.
_ Každý náklad zavěšený na madlech a rukojetích může
způsobit nestabilitu výrobku; sledujte pokyny výrobce
pokud jde o max. povolené zatížení těchto prvků.
_ Do košíka nevkládejte náklad těžší než 5 kg. Do držáku
na pití nevkládejte předměty s hmotností větší než
hodnota předepsaná na samotném držáku, a také do
něj nikdy nevkládejte horké nápoje. Nevkládejte do
kapes stříšky (pokud se na Vašem výrobku nacházejí)
předměty těžší než 0.2 kg.
_ Přední madlo neslouží k podpírání váhy dítěte. Nebylo
navrženo k tomu, aby udrželo dítě v sedačce, a
rozhodně nenahrazuje bederní pás.
_ Nepoužívejte výrobek v blízkosti schodů nebo
stupátek, zdrojů tepla, otevřeného ohně nebo
nebezpečných předmětů v dosahu dítěte.
_ Použití příslušenství, které není schváleno výrobcem,
může být nebezpečné.
_ Nepoužívejte pláštěnku (je-li součástí výbavy) v
zavřených prostorech a pravidelně kontrolujte, jestli
není vaše dítě přehřáté; nepokládejte pláštěnku do
blízkosti zdrojů tepla a dávejte pozor na to, abyste
ji nepropálili cigaretou. Ujistěte se, že pláštěnka
nezasahuje do žádných pohybujících se mechanismů
podvozku nebo kočárku; před složením podvozku
nebo kočárku pláštěnku vždy sejměte.
_ Jestliže používáte kočárek pro dvě děti, nikdy je
nenechávejte bez dozoru a nedovolte druhému dítěti,
aby si stouplo na nášlapnou plošinu, je-li kočárek
prázdný.
_ Nikdy nepoužívejte odepínací páčky pro přepravu
nebo zvedání kočárku, je-li v něm usazené dítě.
_ UPOZORNĚNÍ Nepřidávejte žádnou matraci.
_ PŘED POUŽITÍM ZKONTROLUJTE,
ZDA JSOU VÝROVKY PEG-PÉREGO
GANCIOMATIC SPRÁVNĚ K VÝROBKU
PŘIPEVNĚNY.
_ MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ PONECHAT
PEG-PÉREGO S.p.A.
Peg Pérego S.p.A. on ISO 9001 -sertifioitu
yhtiö. Sertifiointi on asiakkaille ja
kuluttajille tae siitä, että yritys toimii
läpinäkyvästi ja luotettavasti.
Peg Pérego voi koska tahansa tehdä
tässä julkaisussa kuvattuihin malleihin
teknisistä tai kaupallisista syistä muutoksia.
Peg Pérego haluaa palvella asiakkaitaan ja vastata
parhaansa mukaan kaikkiin heidän tarpeisiinsa.
Siksi asiakkaidemme mielipiteet ovat meille erittäin
tärkeitä ja arvokkaita. Olisimmekin hyvin kiitollisia, jos
haluaisit tuotettamme käytettyäsi täyttää KULUTTAJAN
TYYTYVÄISYYSKYSELYN ja kertoa siinä mahdollisista
huomautuksistasi ja parannusehdotuksistasi. Kyselyn
löydät Internet-sivuiltamme: www.pegperego.com
PEG-PÉREGO-ASIAKASPALVELU
Jos osia tuotteesta katoaa tai vaurioituu, vaihda niiden
tilalle ainoastaan alkuperäisiä Peg Pérego -varaosia.
Ota yhteys Peg Perego -asiakaspalveluun korjauksiin,
vaihtoihin, tuotetietoihin ja alkuperäisten varaosien
ja lisäosien tilaamiseen liittyvissä asioissa ja ilmoita
mahdollinen tuotteen sarjanumero.
puh. +39 039 60 88 213 fax +39 039 33 09 992
Internet-sivu www.pegperego.com
- 36 -
DÍTĚ BEZ DOZORU.
_ VŽDY POUŽÍVEJTE PĚTIBODOVÝ
BEZPEČNOSTNÍ PÁS, BŘIŠNÍ PÁS A
PÁS NA NOHY.
_ PŘED POUŽITÍM ZKONTROLUJTE,
ZDA JSOU VŠECHNY SPOJOVACÍ
PRVKY ŘÁDNĚ UPEVNĚNY.
_ TENTO VÝROBEK NENÍ VHODNÝ PRO
JOGGING NEBO JÍZDU NA BRUSLÍCH.
- PŘI OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ
DÁVEJTE POZOR, ABY DÍTĚ BYLO
V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI, A
NEMOHLO SE ZRANIT.
- NEDOVOLTE DÍTĚTI, ABY SE S TÍMTO
VÝROBKEM HRÁLO.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
_ Tento výrobek je číslovaný vzestupně.
_ Pliko Switch je kočárek se sedačkou, kterou můžete
připnout v obou směrech: směrem k mamince a ve
směru jízdy.
_ Pliko Switch je složený ze dvou častí: PODVOZEK-Pliko
Switch a SEDAČKA-Pliko Switch.
ČÁSTI VÝROBKU
Zkontrolujte, jestli obal obsahuje veškeré součásti
výrobku a v případě reklamace se prosím obraťte na
servisní službu.
_ Kostra-Pliko Switch: košík; 2 přední otočná nebo
blokovatelná kolečka; 2 zadní kolečka s centrální
tyčovou brzdou a držák na lahvičku.
_ Sedačka-Pliko Switch: přední rukojeť; stříška; nánožník;
pláštěnka.
NÁVOD NA POUŽITÍ
1 ROZLOŽENÍ: zdvihněte najednou páčky držadla (obr_a)
a zatáhněte směrem nahoru, se kostra rozevře
(obr_b). Zkontrolujte správné rozložení: boční trubky
musí být připojené k sobě (obr_c). Nakonec nechte
oba posuvné díly sklouznout jako na obrázku (obr_d).
2 PŘIPEVNĚNÍ KOŠÍKU: nasaďte očka na přední úchyty
(obr_a) a zadní úchyty (obr_b).
3 MONTÁŽ DRŽÁKU NA LÁHEV: Nasuňte držák na čep
tak, abyste uslyšeli cvaknutí (obr._a). Držák na láhev je
možné nasadit na obou stranách kočárku.
4 NASTAVITELNÁ DRŽADLA: Pliko Switch Easy Drive:
chcete-li seřídit výšku držadla, stiskněte současně
boční tlačítka (obr_a) a zablokujte držadlo v
požadované poloze (obr_b).
5 PŘEDNÍ PEVNÁ NEBO OTOČNÁ KOLEČKA: zdvihnutím
páček kolečka zablokujete (obr_a), sklopením páček
se kolečka uvolní a mohou se otáčet (obr_b). Na
nerovném povrchu doporučujeme pevná kolečka.
6 BRZDA: stisknutím páčky kočárek zabrzdíte (obr_a),
zdvihnutím páčky ho odbrzdíte (obr_b).
7 PŘIPNUTÍ SEDAČKY K PODVOZKU: Sedačka může být
připnutá buď směrem k mamince (obr._a) nebo ve
směru jízdy (obr._b). Umístěte sedačku podle symbolů
a zatlačte na ni oběma rukama, dokud neuslyšíte dvojí
cvaknutí, které značí správné připnutí. Zkontrolujte
správné přicvaknutí sedačky tak, že uchopíte přední
madlo a budete na něho tlačit směrem nahoru.
8 ODPOJENÍ SEDAČKY OD KOSTRY: stiskněte současně
dvě boční kulatá tlačítka na sedačce (obr_a) a dvě
páčky umístěné pod opěrkami (obr_b) a sedačku
přitom vytahujte směrem nahoru (obr_c), až se odpojí.
Sedačku můžete z kostry odstranit a vrátit zpět i s
dítětem uvnitř.
9 PŘEDNÍ MADLO: před umístěním předního madla
stiskněte boční tlačítka na opěrkách na ruce a
vytáhněte zaslepovací krytky (obr_a); chcete-li přední
madlo připevnit, zasuňte úchyty a zatlačte je směrem
do sedačky, až zaklapnou (obr_b). Chcete-li přední
madlo odstranit, stiskněte obě tlačítka a madlo
vytáhněte (obr_c). Přední madlo stačí otevřít jen z
jedné strany a usnadnit tak posazení a vytažení dítěte.
Jestliže chcete používat kočárek bez předního madla,
zasuňte do opěrek na ruce opět zaslepovací krytky.
10 ZÁDOVÁ OPĚRKA: Pro nastavení zádové opěrky
nadzvedněte rukojeť (obr._a) a přesuňte opěrku do
jedné ze čtyř možných poloh (obr._b).
11 OPĚRKA NOHOU: Pro snížení opěrky zatlačte směrem
dolů na obě páčky (obr._a); pro její zvýšení postupujte
opačně (obr._b).
12 PĚTIBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS: pás se zapíná
zasunutím dvou spon břišního pásu (se zapnutými
ramenními pásy, (šipka_a) do spony pásu nožiček,
až zacvaknou (šipka_b). Pás se odepne stisknutím
kulatého tlačítka uprostřed spony (šipka_c) a
vytažením břišního pásu směrem ven (šipka_d).
13 Chcete-li břišní pás utáhnout, zatáhněte za obě
strany ve směru šipek (šipka a). Pokud jej chcete
povolit, udělejte opak. Břišní pás lze utáhnout až po
bezpečnostní zámek (obr. b).
14 Výšku bezpečnostního pásu nastavíte uvolněním dvou
přezek na zadní straně zádové opěrky.
Vytahujte ramenní popruhy směrem k sobě (šipka
a), dokud se přezka neuvolní a zasuňte je do oček na
zádové opěrce (šipka b). Vyvlečte ramenní popruhy
z potahu (šipka c) a provlečte je nejvhodnějším
očkem (šipka d). Poté opět upevněte dvě přezky na
zadní straně zádové opěrky (šipka e). Přezky budou
bezpečně upevněny, jakmile uslyšíte cvaknutí (obr. f).
15 STŘÍŠKA: Pro připnutí stříšky ji nasuňte tak, aby byly
úchyty po bocích kočárku (obr._a), a připněte ji k
zadní části zádové opěrky (obr._b) pomocí knoflíků.
Pro sejmutí stříšky: Uvolněte úchytky a odepněte ji.
Pro otevření stříšky: Táhněte za ni směrem k sobě; pro
zavření stříšky: Přesuňte ji směrem dozadu. Jestliže
chcete stříšku přeměnit na sluneční stříšku, rozepněte
zip s dvojím jezdcem (obr._c) a odepněte ji v zadní
části zádové opěrky.Ve stříšce je očko, ke kterému
můžete připevnit oblíbenou hračku dítěte (obr_d).
16 NÁNOŽNÍK: natáhněte nánožník a zapněte ho
pod opěrkou nohou (obr_a) a po jejích stranách.
U hlubokého kočárku zdvihněte opěrku nohou,
navlékněte nánožník přes přední madlo (obr_b) a
připevněte ho knoflíky ke stříšce (obr_c).
17 U golfové verze sklopte opěrku pro nohy, zasuňte
nánožník pod přední tyčku (obr. a) a v závislosti na
zakoupeném modelu (A, B) jej zajistěte.
18 NÁNOŽNÍK Pliko Switch Easy Drive On Track:
používá se jak na korbu Navetta XL, tak i na sportovní
kočárek Pliko Switch Easy Drive On Track: Pokyny
k použití u korby Navetta XL najdete v příslušném
návodu k použití. Při nasazení na kočárek vytáhněte
vnitřek nánožníku tak, aby zakrýval i nožičky dítěte
(Obr. a).
Přetáhněte ho přes přední madlo, zapněte přední
knoflíky (Obr. b) a zasuňte pod opěrku nohou (Obr. c).
19 PLÁŠTĚNKA: Nasaďte pláštěnku na kočárek (obr. a) a
připněte dvě postranní poutka ke knoflíkům na stříšce
(obr. b).
20 S ohledem na pozici sedačky zajistěte pláštěnku
pomocí elastických poutek kolmo k zadní části (obr. a)
nebo kolmo k přední části (obr. b).
21 ZADNÍ NÁŠLAPNÁ PLOŠINA: Usnadňuje mamince
překonat malé nerovnosti terénu (obr._a).
22 SLOŽENÍ: kočárek lze složit bez sedačky, se sedačkou
obrácenou směrem k mamince (před složením je
nutné sklopit zádovou opěrku), nebo se sedačkou
obrácenou směrem ven do ulice (před složením
- 37 -
zádovou opěrku zdvihněte a po složení ji sklopte).
Chcete-li kočárek složit, posuňte k sobě dva úchyty
na držadle jako na obrázku (obr_a), zablokujte přední
kolečka a jestliže je u kočárku stříška, sklopte ji.
Vysuňte najednou dvě páčky na držadle směrem
nahoru, až zaklapnou (obr_b) a zatlačte na držadlo
(obr_c), aby se vepředu uvolnily boční trubky (obr_d);
23 Zatáhněte za prostřední držadlo směrem nahoru
(obr_e). Zajistěte správné složení kočárku pomocí
bezpečnostní úchytky (obr_f). Když sklopíte držadlo
dolů (obr_g), bude zavřený rám kočárku se sedačkou
obrácenou směrem k mamince ještě menší. Složený
kočárek sám stojí.
24 PŘEPRAVA: Kočárek můžete přepravovat za středovou
rukojeť přední kola se nesmí otáčet (obr._a) nebo
boční rukojeť (obr._b).
25 SEJMUTÍ POTAHŮ: Stáhněte potah opěrky nohou
(obr_a), uvolněte úchyty potahu opěrek (obr_b),
rozepněte dva knoflíky po stranách zádové opěrky
(obr_c).
Nyní vytáhněte shora (vysunutím zespodu sedačky)
pásek nožiček (obr_d).
GANCIOMATIC SYSTEM
26 Ganciomatic System je rychlý a praktický systém,
který umožňuje k rámu připnout pomocí jednoho
jednoduchého gesta korbu Navetta nebo PrimoNido,
autosedačku Primo Viaggio a sedačku Pliko Switch:
položte příslušný komponent na rám a zatlačte na
něho oběma rukama tak, abyste uslyšeli cvaknutí.
Před připnutím nebo odepnutím výše zmíněných
komponentů vždy rám nebo kočárek zabrzděte (viz
příslušné návody k použití).
Zkontrolujte, je-li komponent pro přepravu dítěte
správně připnutý.
DOPLŇKY
27 BORSA (Taška pro přebalení dítěte): Taška s matračkou
pro přebalení dítěte, kterou můžete připnout ke
kočárku.
SÉRIOVÁ ČÍSLA
28 Pliko Switch obsahuje informace jako datum výroby
daného produktu,
_ název produktu, datum výroby a sériové číslo sedačky
(obr. a) a podvozku (obr. b).
Tyto informace jsou nezbytné při řešení jakýchkoliv
stížností.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
ÚDRŽBA: Chraňte výrobek před atmosférickými vlivy
(voda, déšť nebo sníh); nepřetržité a dlouhodobé
vystavení slunečnímu záření může způsobit změnu
barvy mnoha materiálů; uchovávejte výrobek na
suchém místě.
ČIŠTĚNÍ PODVOZKU: Pravidelně čistěte umělohmotné
části vlhkým hadrem bez použití rozpouštědel
nebo jiných podobných prostředků; kovové části
vždy dobře vysušte, aby nedošlo k jejich zrezivění;
udržujte veškeré pohyblivé části výrobku čisté
(regulační mechanismy, úchytné mechanismy, kola...) a
pravidelně z nich odstraňujte prach a písek; v případě
potřeby je promažte lehkým olejem.
ČIŠTĚNÍ PLÁŠTĚNKY: Umývejte houbou a mýdlovou
vodou bez použití čistících prostředků.
ČIŠTĚNÍ TEXTILNÍCH ČÁSTÍ: Textilní části pravidelně
kartáčujte, aby se na nich neusazoval prach, a perte
je v ruce při max. teplotě 30°; neždímejte; nebělte
chlórem; nežehlete; nečistěte chemicky; neodstraňujte
skvrny pomocí rozpouštědel a nesušte v sušičce s
otočným bubnem.
PEG-PÉREGO S.p.A.
Společnost Peg-Pérego S.p.A. je
certifikovaná podle ISO 9001. Tato
certifikace zaručuje klientům a
spotřebitelům transparentnost a
spolehlivost ohledně pracovních
postupů společnosti.
Společnost Peg Pérego si vyhrazuje právo provést
jakékoliv změny a úpravy na modelech popsaných v
této publikaci, jestliže si to vyžádají technické nebo
obchodní důvody.
Společnost Peg Pérego je k dispozici svým zákazníkům,
aby co nejlépe uspokojila veškeré jejich potřeby a
požadavky. Z tohoto důvodu je pro společnost velmi
užitečné a cenné se seznámit s názory svých zákazníků.
Budeme vám proto velmi vděční, když po použití
našeho výrobku vyplníte DOTAZNÍK O SPOKOJENOSTI
ZÁKAZNÍKŮ, který naleznete na našich internetových
stránkách www.pegperego.com, a seznámíte nás s
vašimi případnými připomínkami a podněty.
SERVISNÍ SLUŽBA PEG-PÉREGO
V případě ztráty anebo poškození některých částí
výrobku použijte pouze originální díly Peg Pérego.
V případě, že potřebujete informace o jakýchkoliv
opravách, náhradních dílech či výrobku nebo chcete
objednat originální náhradní díly a příslušenství,
kontaktujte Peg Perego After Sales Service a sdělte
sériové číslo daného výrobku (pokud je na výrobku
uvedeno).
tel. 0039/039/60.88.213 fax 0039/039/33.09.992
e-mail [email protected] internetové stránky
www.pegperego.com
1 / 1

Peg Perego Pliko Switch Easy Drive Uživatelský manuál

Kategorie
Kočárky
Typ
Uživatelský manuál