Acer Aspire V5-431P Rychlý návod

Kategorie
Klávesnice
Typ
Rychlý návod

Tato příručka je také vhodná pro

Acer Aspire V5-431P/471P
Stručné pokyny
Registrace produktu
Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup
k některým užitečným výhodám, například:
Rychlejší služby našich vyškolených zástupců.
Členství v komunitě Acer: možnost dostávat nabídky promoakcí a účastnit se
průzkumů mezi zákazníky.
Aktuální informace od společnosti Acer.
Neváhejte a zaregistrujte se, protože na vás čekají další výhody!
Postup registrace
Chcete-li zaregistrovat svůj produkt Acer, navštivte naše webové stránky na adrese
www.acer.com. Zvolte zemi, klepněte na položku REGISTRACE PRODUKTU a
postupujte podle jednoduchých pokynů.
O registraci produktu budete také požádáni při procesu nastavení nebo můžete poklepat
na ikonu Registrace na ploše.
Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji, které
byste měli uchovávat na bezpečném místě.
Získání příslušenství Acer
S potěšením vás informujeme, že program Prodloužená záruka Acer a příslušenství k
notebookům jsou k dispozici online. Podívejte se na náš online obchod a najděte co
potřebujete na adrese store.acer.com.
Obchod Acer se postupně stále obměňuje, ale žel není k dispozici v některých regionech.
Pravidelně prosím zjišt’ujte, kdy bude k dispozici i ve vaší zemi.
Číslo modelu: _________________________________
Sériové číslo: __________________________________
Datum zakoupení: ______________________________
Místo zakoupení: _______________________________
© 2012 Všechna práva vyhrazena.
Stručné pokyny pro počítače Acer Aspire V5-431P/471P
Tato revize: 12/2012
3
Čeština
Stručné pokyny
Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných
počítačů vybrali notebook Acer.
Uživatelské příručky
Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás
sadu příruček:
Instalační leták vám pomůže při úvodním nastavení počítače.
Tyto Stručné pokyny vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi
nového počítače.
Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou
produktivitu, naleznete v Uživatelská příručka. Uživatelská příručka
obsahuje užitečné informace, které se týkají vašeho nového počítače.
Obsahuje základní témata, např. používání klávesnice a zvuku atd.
Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například
systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování
potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se
všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku.
Zobrazíte ji následujícím postupem:
1 Zadejte „Uživatel“ z nabídky Start.
2Klepněte na Uživatelská příručka Acer
.
Seznámení s notebookem Acer
4
Čeština
Seznámení s notebookem Acer
Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na instalačním letáku
vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.
Obrazovka
# Ikona Položka Popis
1 Webcam
Webová kamera pro obrazovou komunikaci.
Kontrolka vedle webové kamery ukazuje, že je
webová kamera aktivní.
2
Dotyková
obrazovka
Zobrazí výstup počítače, podporuje
vícenásobné zadávání.
3 Mikrofon Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.
4 Čtečka karet
Podporuje jednu kartu Secure Digital (SD nebo
SDHC).
Poznámka: Chcete-li kartu vyjmout,
jednoduše ji vytáhněte z patice.
5
Indikátor napájení Indikuje stav napájení počítače.
Indikátor baterie
Indikuje stav baterie.
Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí indikátor
jantarově.
Plné nabití: Světlo je modré.
5
Čeština
Zobrazení klávesnice
# Ikona Položka Popis
1Tlačítko napájení Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.
2 Klávesnice
Slouží k zadávání údajů do počítače.
Viz "Používání klávesnice" na strani 9.
Upozornění: Nepoužívejte ochranu klávesnice
ani jiný podobný kryt, protože v klávesnici jsou
větrací otvory kvůli chlazení.
3 Touchpad
Polohovací zařízení citlivé na dotek.
Touchpad a tlačítka výběru tvoří jeden povrch.
Pevným stisknutím na povrchu touchpadu
provedete levé klepnutí.
Pevným stisknutím na spodním pravém rohu
provedete pravé klepnutí.
Seznámení s notebookem Acer
6
Čeština
Pohled zleva
Informace na USB 3.0
Kompatibilní se zařízeními USB 3.0 nebo dřívěími.
Pro optimální výkon používejte zařízení certifikované pro USB 3.0.
Definováno specifikací USB 3.0 (SuperSpeed USB).
# Ikona Položka Popis
1 Napájecí konektor Zajišt’uje připojení k sít’ovému adaptéru.
2
Ventilace a
ventilátor
Umožňují chlazení počítače.
Nezakrývejte ani neblokujte otvory.
3
Kombinovaný port
LAN/VGA
Na jednom místě umožňuje snadno se dostat
online a připojit externí zobrazovací jednotku.
Dodaný kombinovaný kabel LAN/VGA je
možné zapojit a vypojit, i když je notebook
zapnutý.
4 Port HDMI
Podporuje připojení digitálního videa ve
vysokém rozlišení.
5 Porty USB
Připojení k zařízením USB.
Pokud je port černý, je kompatibilní s USB 2.0,
pokud je port modrý, je kompatibilní také s
USB 3.0 (viz níže).
6
Konektor pro
připojení sluchátek /
reproduktorů
Slouží k připojení zvukových zařízení
(například reproduktorů nebo sluchátek) nebo
sluchátka s mikrofonem.
7
Čeština
Pohled zprava
# Ikona Položka Popis
1 Optická jednotka
Interní optická jednotka, přijímá disky CD a
DVD.
2
Indikátor přístupu k
optickému disku
Svítí, pokud je optická jednotka aktivní.
3
Tlačítko vysunutí
optické jednotky
Vysouvá optický disk z jednotky.
4
Otvor pro nouzové
vysunutí
Umožňuje vysunutí přihrádky optické
jednotky, pokud je počítač vypnutý.
Pro vysunutí přihrádky optické jednotky
opatrně vložte narovnanou kancelářskou
sponku.
5
Drážka pro zámek
Kensington
Umožňuje připojení počítačového
bezpečnostního zámku kompatibilního s
typem Kensington.
Připevněte bezpečnostní kabel k nehybnému
předmětu, například ke stolu nebo rukojeti
uzamčené zásuvky.
Vložte zámek do drážky a otočením klíče
zámek zamkněte.
K dispozici jsou rovněž modely bez klíče.
Seznámení s notebookem Acer
8
Čeština
Pohled zespodu
# Ikona Položka Popis
1
Uvolňovací západka
baterie
Uvolňuje baterii k vyjmutí. Vložte vhodný
nástroj a posunutím ji uvolněte.
2 Pozice pro pamět’ Zde je uložena hlavní pamět’ počítače.
3 Pozice pro baterii Zde je uložena baterie počítače.
4 Ventilace a ventilátor
Umožňují chlazení počítače.
Nezakrývejte ani neblokujte otvory.
5 Reproduktory Zajišt’ují stereofonní zvukový výstup.
9
Čeština
Používání klávesnice
Klávesnice obsahuje klávesy běžné velikosti a integrovanou numerickou
klávesnici, samostatné kurzorové klávesy, zámky, klávesy systému
Windows, funkční a speciální klávesy.
Klávesové zkratky
Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke
zpřístupnění věiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a
hlasitost výstupu.
Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve,
než stisknete druhou klávesu této kombinace.
Klávesová
zkratka
Ikona Funkce Popis
<Fn> + <F3> Režim v letadle
Zapíná / vypíná síťová zařízení
počítače.
(Síťová zařízení mají různou
konfiguraci.)
<Fn> + <F4> Režim spánku
Slouží k přepnutí počítače do režimu
spánku.
<Fn> + <F5>
Přepnutí
displeje
Přepíná výstup zobrazení mezi
displejem, externím monitorem
(pokud je připojen) a oběma
zařízeními.
<Fn> + <F6> Vypnout displej
Slouží k vypnutí podsvícení
obrazovky displeje, čímž se ušetří
energie. Podsvícení obnovíte
stisknutím libovolné klávesy.
<Fn> + <F7>
Přepnutí
zařízení
touchpad
Slouží k zapnutí a vypnutí
zabudovaného touchpadu.
<Fn> + <F8>
Přepnutí
reproduktoru
Slouží k zapnutí a vypnutí
reproduktorů.
<Fn> + <F9>
Podsvícení
klávesnice
Zapnutí a vypnutí podsvícení
klávesnice (volitelné*).
<Fn> + <F11> NumLk
Zapnutí nebo vypnutí integrované
numerické klávesnice.
<Fn> + < >
Zvýšení jasu Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
Používání klávesnice
10
Čeština
* Není k dispozici u všech modelů.
<Fn> + < >
Snížení jasu Slouží ke snížení jasu obrazovky.
<Fn> + < >
Zvýšit hlasitost Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku.
<Fn> + < >
Snížení
hlasitosti
Slouží ke snížení hlasitosti zvuku.
<Fn> + <Home>
Přehrávat/
Pozastavit
Přehrát nebo pozastavit vybraný
mediální soubor.
<Fn> + <Pg Up> Zastavit
Zastavit přehrávání vybraného
mediálního souboru.
<Fn> + <Pg Dn> Předchozí Návrat na předchozí mediální soubor.
<Fn> + <End> Další Přeskočit na další mediální soubor.
Klávesová
zkratka
Ikona Funkce Popis
11
Čeština
Připojení k Internetu
Bezdrátové připojení počítače je ve výchozím nastavení zapnuto. Během
instalace systém Windows zjistí dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.
Vyberte síť a zadejte heslo, pokud je vyžadováno.
Jinak otevřete aplikaci Internet Explorer a postupujte podle pokynů.
Obraťte se také na poskytovatele internetových služeb nebo viz
dokumentaci ke směrovači.
Řízení spotřeby
Tento počítač je vybaven zabudovaným systémem řízení spotřeby, který
trvale sleduje aktivitu systému, například aktivitu související s některým z
následujících zařízení: klávesnice, myš, pevný disk, periferie připojené k
počítači a obrazová paměť. Pokud není po určitou dobu zjištěna žádná
aktivita, počítač zastaví některá nebo všechna zařízení, aby ušetřil energii.
Part no.: NC.M3U11.049
Ver.: 01.01.01
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293
 • Page 294 294
 • Page 295 295
 • Page 296 296
 • Page 297 297
 • Page 298 298
 • Page 299 299
 • Page 300 300
 • Page 301 301
 • Page 302 302
 • Page 303 303
 • Page 304 304
 • Page 305 305
 • Page 306 306
 • Page 307 307
 • Page 308 308
 • Page 309 309
 • Page 310 310
 • Page 311 311
 • Page 312 312
 • Page 313 313
 • Page 314 314
 • Page 315 315
 • Page 316 316
 • Page 317 317
 • Page 318 318
 • Page 319 319
 • Page 320 320
 • Page 321 321
 • Page 322 322
 • Page 323 323
 • Page 324 324
 • Page 325 325
 • Page 326 326
 • Page 327 327
 • Page 328 328
 • Page 329 329
 • Page 330 330
 • Page 331 331
 • Page 332 332
 • Page 333 333
 • Page 334 334
 • Page 335 335
 • Page 336 336
 • Page 337 337
 • Page 338 338
 • Page 339 339
 • Page 340 340
 • Page 341 341
 • Page 342 342
 • Page 343 343
 • Page 344 344
 • Page 345 345
 • Page 346 346
 • Page 347 347
 • Page 348 348
 • Page 349 349
 • Page 350 350
 • Page 351 351
 • Page 352 352
 • Page 353 353
 • Page 354 354
 • Page 355 355
 • Page 356 356
 • Page 357 357

Acer Aspire V5-431P Rychlý návod

Kategorie
Klávesnice
Typ
Rychlý návod
Tato příručka je také vhodná pro