One For All 5 Uživatelský manuál

Kategorie
Dálková ovládání
Typ
Uživatelský manuál
WWW.ON E FORALL.COM 235
D
ÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
K
AMELEON 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
36
BATERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
KLÁVESNICE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 - 245
KNASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
KAMELEON 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 246
(Postup nastavení dálkového ovládání KAMELEON 5 pro ovládání zařízení)
Metoda vyhledávání
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
N
ASTAVENÍ KÓDŮ
TV : Televize / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor
. . . . . . .
261
VCR : Videorekordér / kombinace televize a videorekordéru / PVR
. . . . . . . . .
272
SAT : Satelitní přijímač / set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview
(
Velká Británie) / TNT (Francie) / Digitenne (Nizozemí) / DTT (Itálie) /
TDT (Španělsko) SAT/HDD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275
CBL : Kabelový převaděč / set-top-box / DVB-C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
VAC : Doplněk videoobsahu, jako je mediální centrum / doplňky AV /
v
oliče AV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
81
AMP : Zvuk / zesilovač / systém aktivních reproduktorů
. . . . . . . . . . . . . . . . .
281
TUN : Zvuk / zvukový přijímač/tuner/zesilovač / domácí kino (DVD)
. . . . . . . .
281
CAS : Kazetový audiorekordér
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
LDP : Přehrávač disků CD / Video CD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
DAT : Digitální zvuková páska / DCC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
DVD : Přehrávač DVD / DVD-R / domácí kino DVD / kombinovaný
přehrávač DVD / DVD/HDD / DVD/PVR / kombinovaný přehrávač
DVD/VCR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
ZJIŠTĚNÍ KÓDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
(Postup zjištění aktuálně naprogramovaného kódu)
STRUČNÝ PŘEHLED KÓDŮ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
FUNKCE VÝUKA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
(Postup zkopírování funkcí z původního fungujícího dálkového ovládání
do dálkového ovládání KAMELEON 5)
PROVOZNÍ RESET
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
DALŠÍ FUNKCE
Key Magic® (Postup programování chybějících funkcí)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Změna přiřazení režimu
(Postup nastavení dvou stejných zařízení na dálkovém ovládání
KAMELEON 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Přeprogramování hlasitosti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Časový vypínač zařízení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Časovač dálkového ovládání KAMELEON 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Makra (posloupnosti příkazů)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Technologie upgradu kódů
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Barva a jas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
PORADCE PŘI POTÍŽÍCH
Problémy a řešení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Zákaznický servis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
OBSAH
Č
e
sky
Prostřednictvím Internetu můžete použít Webového průvodce OneForAll a nastavit
své dálkové ovládání. Tento průvodce vám ukáže, jak nainstalovat různá zařízení,
aniž byste museli číst celou příručku. Chcete-li použít tento nástroj ke snadnému
nastavení, navštivte web www.oneforallwebwizard.com.
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 235
236 WWW.ONEFORALL.COM
Dálkové ovládání
KAMELEON 5
Snadno použitelný jedinečný displej EL
Univerzální dálkové ovládání ONE FOR ALL KAMELEON 5 vám přináší snadné používání.
D
álkové ovládání KAMELEON 5 je vybaveno uživatelsky přívětivým podsvíceným
d
isplejem, pomocí kterého máte snadný přístup ke všem potřebným tlačítkům, přičemž
tlačítka, která v danou chvíli nepotřebujete, jsou skrytá. Nejpřísnější kvalita zaručuje
dlouhodobou spokojenost. Po vložení baterií je dálkové ovládání KAMELEON 5 uvedeno do
režimu ukázky a zobrazí několik obrazovek. Režim ukázky zrušíte nastavením dálkového
o
vládání (stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko MAGIC a pak stiskněte a uvolněte
tlačítko ESC).
Po vložení baterií rozsvítíte displej stisknutím libovolného tlačítka. Dále se pak displej již
rozsvítí vždy, když vezmete dálkové ovládání do ruky (když se současně dotknete displeje
a
dálkového ovládání).
R
ežim aktivace je také možné změnit na aktivaci stisknutím tlačítka. Chcete-li displej EL
nastavit na aktivaci stisknutím tlačítka, přejděte na stranu 238 a tam na část: Nastavení
a
ktivace displeje EL.
Ovládá až 5 zařízení
Pomocí jednoho dálkového ovládání KAMELEON 5 můžete ovládat obrazové i zvukové
z
ařízení – libovolné zařízení, které lze ovládat infračerveným signálem.
D
álkové ovládání KAMELEON 5 je vybaveno dvěma infračervenými vysílači o širokém
rozsahu, které poskytují maximální rozsah, a může pracovat s vysokou frekvencí až do
450 kHz. Můžete ovládat libovolnou kombinaci 5 zařízení.
TV Televize / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor
DVD Přehrávač DVD / DVD-R / domácí kino DVD / kombinovaný přehrávač DVD /
DVD/HDD / přehrávač disků CD, Videorekordér / kombinace televize a
videorekordéru / kombinace DVD a videorekordéru / kasetový přehrávač /
digitální zvuková páska / DCC
SAT Satelitní přijímač, kabelový převaděč, DSS / doplněk videoobsahu (například
mediální centrum), osobní videorekordér, rekordér s pevným diskem
AUD Zvuk / zvukový přijímač/tuner/zesilovač / domácí kino (DVD)
LIGHT Spínače osvětlení ovládané infračerveným signálem. Dálkové ovládání
KAMELEON 5 je také vybaveno režimem SVĚTLO (LIGHT), pomocí kterého lze
ovládat napájecí moduly pracující s vyhrazeným adresovatelným protokolem
systému Light Control™, který funguje na frekvenci 433,92 MHz. Dálkové
ovládání v tomto režimu odesílá infračervené signály do samostatně
dodávaného zařízení ONE FOR ALL Light Control™ Starters Kit - HC-8300,
které je převede na rádiové signály a odešle je napájecím modulům, ty pak
ztlumí nebo vypnou či zapnou osvětlení.
Chcete-li v dálkovém ovládání
KAMELEON 5
povolit funkci Light
Control™, musíte zakoupit zařízení ONE FOR ALL Light Control™
Starters kit - HC-8300.
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 236
WWW.ON E FORALL.COM 237
Funkce Výuka
Dálkové ovládání KAMELEON 5 je vybaveno jedinečnou funkcí Výuka, která umožňuje
z
kopírovat téměř jakoukoli funkci (maximálně přibližně 50) z původního fungujícího
d
álkového ovládání do nového dálkového ovládání KAMELEON 5 (viz část Funkce Výuka
na straně 249). Tato funkce může přijít vhod po nastavení dálkového ovládání KAMELEON
5, kdy zjistíte, že některé funkce původního dálkového ovládání na klávesnici dálkového
ovládání KAMELEON 5 chybí.
Makra (posloupnosti příkazů)
Dálkové ovládání KAMELEON 5 nabízí snadno použitelnou funkci maker. Ta umožňuje
stisknutím jednoho tlačítka odeslat několik příkazů (například můžete vypnout či zapnout
n
ěkolik zařízení najednou).
P
o naprogramování makra na jedno z těchto tlačítek se posloupnost bude provádět v
libovolném režimu.
T
echnologie upgradu kódů
Dálkové ovládání ONE FOR ALL KAMELEON 5 je také vybaveno technologií upgradu kódů.
Tato technologie umožňuje přidat kódy do paměti. Pokud vaše zařízení používá kód, který
n
elze v paměti dálkového ovládání KAMELEON 5 najít (ať už pomocí postupu Přímé
n
astavení kódu na straně 246 nebo Metoda vyhledávání na straně 247), použijte technolo-
gii upgradu kódů (viz strana 258). Díky této technologii dálkové ovládání KAMELEON 5
nikdy nezastará.
Poznámka: Po vložení baterií je dálkové ovládání
KAMELEON 5
uvedeno do režimu
ukázky a zobrazí několik obrazovek. Dálkové ovládání
KAMELEON 5
se
automaticky přepne z režimu ukázky, jakmile jej nastavíte.
Do dálkového ovládání KAMELEON 5 se vkládají 2 nové alkalické baterie AA/LR6.
1. Pomocí mince odšroubujte šroub na krytu baterií.
2. Vložte baterie kladným pólem (+) nahoru.
3. Vraťte kryt baterií zpět na místo.
Indikátor nízkého napětí
Jakmile se baterie vybijí, dálkové ovládání KAMELEON 5 vás na to upozorní.
Indikátor infračerveného signálu 5krát blikne, kdykoli stisknete tlačítko nebo kdykoli nelze
získat přístup k režimu programování.
Vyměňte baterie za 2 nové alkalické baterie AA/LR6.
Dálkové ovládání
KAMELEON 5
Baterie
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 237
238 WWW.ONEFORALL.COM
Úprava jasu displeje EL
Postup zvýšení či snížení jasu displeje EL dálkového ovládání KAMELEON 5:
1. Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko MAGIC.
Obrazovka se změní na nastavovací obrazovku.
2. Stiskněte tlačítko JAS (BRIGHT).
3. > Chcete-li zvýšit jas displeje EL, stiskněte a podržte tlačítko
DALŠÍ (NEXT).
> Chcete-li snížit jas displeje EL, stiskněte a podržte tlačítko
PŘEDCHOZÍ (PREVIOUS).
4. Stisknutím tlačítka ENTER uložte nastavení jasu a vraťte se do
nastavovací obrazovky, nebo stisknutím tlačítka ESC obnovte
původní nastavení jasu.
- Zvýšením jasu displeje EL dálkového ovládání KAMELEON snížíte životnost baterie.
Životnost baterie se v závislosti na nastavení jasu a použití pohybuje v rozmezí
3 – 12 měsíců.
Tento produkt je vybaven panelem EL (technologie Electro Luminescence), který se
aktivuje tak, že se současně dotknete displeje a dálkového ovládání, nebo tak, že stisknete
t
lačítko. Z důvodu úspory energie baterií zůstane displej EL během normálního použití
r
ozsvícený 8 sekund.
Jednou z klíčových funkcí dálkového ovládání KAMELEON 5 je displej EL, který se mění
podle zařízení, jež chcete ovládat. Přehled na straně 240 ukazuje všechny možné funkce,
k
teré jsou k dispozici.
Nastavení aktivace displeje EL
Dálkové ovládání KAMELEON 5 je vybaveno panelem EL, který se aktivuje tak, že se
s
oučasně dotknete displeje a dálkového ovládání, nebo tak, že stisknete tlačítko.
V
dálkovém ovládání KAMELEON 5 je možné zamknout jedno nastavení aktivace.
1. S
tiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko MAGIC.
O
brazovka se změní na nastavovací obrazovku.
2. S
tiskněte tlačítko JINÉ (OTHER).
3. Nyní stiskněte tlačítka 9 8 9. Indikátor infračerveného signálu
dvakrát (nebo 4krát) blikne.
-> Pokud animovaný indikátor infračerveného signálu blikne dvakrát, dojde k aktivaci
displeje EL pouze tak, že se současně dotknete displeje a dálkového ovládání.
-> Pokud animovaný indikátor infračerveného signálu blikne čtyřikrát, dojde k aktivaci
displeje EL pouze tak, že stisknete tlačítko.
Chcete-li v dálkovém ovládání
KAMELEON 5
zamknout preferované nastavení
aktivace, jednoduše použijte výše uvedený postup.
Klávesnice
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 238
WWW.ON E FORALL.COM 239
Klávesnice
Nastavení doby zapnutí displeje EL
Chcete-li změnit dobu (výchozí je 8 s), po kterou zůstane displej EL dálkového ovládání
K
AMELEON 5 zapnutý po stisknutí tlačítka během normálního použití (nikoli během
r
ežimu programování), postupujte takto:
1. Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko MAGIC.
Obrazovka se změní na nastavovací obrazovku.
2. Stiskněte tlačítko JINÉ (OTHER).
3
. Stiskněte tlačítka 9 7 8. Indikátor infračerveného signálu dvakrát
blikne.
4
. Podle požadované doby stiskněte tlačítko 1, 2, 3, 4 nebo 5
(
například 1 = 4 s), viz níže uvedená tabulka. Animovaný indikátor
infračerveného signálu dvakrát blikne. Stisknutím tlačítka ENTER
uložte nové nastavení doby zapnutí displeje EL a vraťte se do
nastavovací obrazovky, nebo stisknutím tlačítka ESC obnovte
původní nastavení doby zapnutí displeje EL.
Výběr doby zapnutí displeje EL
14s
2 8 s
(výchozí)
3 12 s
4 16 s
5 20 s
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 239
240 WWW.ONEFORALL.COM
Klávesnice
TV
DVD
SAT
AUD
LIGHT
I
ndikátor
infračerveného signálu
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 240
WWW.ON E FORALL.COM 241
1. Indikátor infračerveného signálu
I
ndikátor infračerveného signálu se pohybuje (je animován) v
p
řípadě odesílání nebo příjmu infračerveného signálu. Animovaný
i
ndikátor infračerveného signálu dálkového ovládání KAMELEON 5
zobrazí odesílání infračerveného signálu, kdykoli je stisknuto
t
lačítko nějaké funkce. Během výuky nebo upgradu kódů zobrazí
i
ndikátor infračerveného signálu příjem infračerveného signálu.
O
dchozí infračervený signál je znázorněn pohybem indikátoru
infračerveného signálu z vnější strany dovnitř.
Příchozí infračervený signál je znázorněn pohybem indikátoru
i
nfračerveného signálu z vnitřní strany ven. Indikátor
i
nfračerveného signálu poskytuje zpětnou vazbu v případě
stisknutí tlačítek během normálního používání i v režimu
programování (střední část indikátoru infračerveného signálu
b
ude blikat).
2. Tlačítka zařízení
T
Tlačítka TV, DVD, AUD a OSVĚTLENÍ (LIGHT) slouží k výběru zařízení, které chcete
o
vládat. Po stisknutí určitého tlačítka zařízení (režimu) na dálkovém ovládání
KAMELEON 5 je animací příslušné ikony zařízení označen právě aktivní režim.
Stisknutím tlačítka zařízení se vrátíte na hlavní obrazovku (režimy TV a AUD).
Dálkové ovládání KAMELEON 5 je také vybaveno režimem OSVĚTLENÍ (LIGHT).
Ten prostřednictvím samostatně dodávaného zařízení ONE FOR ALL Light Control™
Starters Kit - HC-8300 umožňuje ztlumit nebo vypnout či zapnout osvětlení v celém
domě.
3. Tlačítko MAGIC
(v sekundárním režimu nebo režimu programování)
Tlačítko MAGIC slouží k nastavení dálkového ovládání KAMELEON 5
a k získání přístupu ke speciálním funkcím. Stisknete-li toto
tlačítko krátce, přepne se obrazovka na 10 sekund do
sekundárního režimu (režimu sekundárních funkcí), ve kterém
máte přístup k některým sekundárním funkcím, jako je nastavení
barvy, jasu a časového vypínače.
Režim programování
Stisknete-li tlačítko MAGIC déle (asi 3 sekundy), přepne se dálkové
ovládání KAMELEON 5 do režimu programování. Obrazovka se
změní na nastavovací obrazovku.
Klávesnice
NASTAVENÍ
ZAŘÍZENÍ (DEV SET)
VYHLEDÁVÁNÍ
(SEARCH)
REŽIM (MODE)
KEY MAGIC
MAKRO (MACRO)
JAS (BRIGHT)
VÝUKA (LEARN)
ODSTRANĚNÍ
FUNKCE
(IR DELETE)
HLASITOST
(VOLUME)
JINÉ (OTHER)
• Režim nastavení zařízení
• Metoda vyhledávání
• Změna přiřazení režimu
• Programování chybějících funkcí
• Nastavení posloupnosti příkazů na tlačítko
• Úprava jasu displeje EL
• Zkopírování funkcí z původního fungujícího dálkového
ovládání do dálkového ovládání KAMELEON 5
• Odstranění naučených funkcí a funkcí tlačítka Key Magic
• Přeprogramování hlasitosti
• Nastavení různé doby zapnutí displeje EL
(4 s, 8 s, 12 s, 16 s, 20 s)
• Provozní reset
• Časovač dálkového ovládání KAMELEON 5
• Nastavení aktivace displeje EL
• Ověření kódů
• Modemový upgrade
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 241
242 WWW.ONEFORALL.COM
4. POSUN (SCROLL)
Tlačítko POSUN (SCROLL) umožňuje v určitých režimech během
n
ormálního používání a v režimu programování procházet
r
ůznými obrazovkami (je-li to možné). Toto se týká pouze režimů
TV a AUD.
5. ENTER
Tlačítko ENTER umožňuje potvrdit výběr v režimu programování.
6. NAPÁJENÍ (POWER) (sekundární režim; časový vypínač)
T
lačítko NAPÁJENÍ (POWER) obsluhuje stejnou funkci jako na
p
ůvodním dálkovém ovládání.
7
. TV/VCR / TV/SAT / TV/DVD
V režimu DVD poskytuje funkci TV / VCR (lze využít, pokud jste
naprogramovali kód zařízení VCR). V režimu SAT poskytuje funkci
T
V / SAT. V režimu DVD poskytuje funkci TV / DVD.
8. 16:9 / PVR / SP/LP
V režimu TV poskytuje funkci přepnutí do formátu 16:9. V režimu
SAT toto tlačítko aktivuje funkci PVR (osobní videorekordér).
V režimu DVD poskytuje funkci SP / LP (rychlost pásky, lze využít,
pokud jste naprogramovali kód zařízení VCR).
9. DSP / PRŮVODCE (GUIDE)
V režimu AUD poskytuje funkci DSP, pokud je dostupná na
původním dálkovém ovládání. V režimu TV a DVD poskytuje
tlačítko PRŮVODCE (GUIDE) funkci průvodce programy, pokud je
dostupná na původním dálkovém ovládání. V režimu TV tlačítko
PRŮVODCE (GUIDE) přepne obrazovku do režimu nabídky.
10. NABÍDKA (MENU)
Pomocí tohoto tlačítka můžete ovládat nabídku, přičemž v režimu
TV a AUD toto tlačítko přepne obrazovku do režimu nabídky.
Tlačítko NABÍDKA (MENU) obsluhuje stejnou funkci jako na
původním dálkovém ovládání.
Klávesnice
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 242
WWW.ON E FORALL.COM 243
Klávesnice
1
1. KONEC (EXIT)
T
lačítko KONEC (EXIT) funguje stejně jako na původním dálkovém
o
vládání. Chcete-li se vrátit na hlavní obrazovku (režim TV, SAT a
AUD) stiskněte tlačítko zařízení nebo použijte tlačítko POSUN
(
SCROLL).
12. ZTLUMENÍ (MUTE)
T
lačítko ZTLUMENÍ (MUTE) obsluhuje stejnou funkci jako na
p
ůvodním dálkovém ovládání.
1
3. KANÁL (CH) +/- (sekundární režim; jas +/-)
Tato tlačítka fungují stejně jako na původním dálkovém ovládání.
V sekundárním režimu TV (přístup k němu získáte krátkým
s
tisknutím a uvolněním tlačítka MAGIC) ovládají tato tlačítka
f
unkci jas +/-.
1
4. Směrová tlačítka (nahoru, dolů, vlevo, vpravo)
Jsou-li na původním dálkovém ovládání, slouží tato tlačítka k
p
rocházení nabídkou. Podle daného
modelu televizního přijímače se může procházení nabídkou také
provádět pomocí tlačítek KANÁL (CH) +/- a HLASITOST (VOL) +/-,
nebo pomocí barevných tlačítek (červené, zelené, žluté, modré).
V hlavním režimu AUD umožňují tato tlačítka (jsou-li dostupná
na původním dálkovém ovládání) upravit střední a zadní úroveň
reproduktorů. V režimu AUD umožňují tato tlačítka (jsou-li dostup-
ná na původním
dálkovém ovládání) procházet obrazovkou nabídky.
15. OK / SURROUND
V režimu nabídky toto tlačítko potvrdí výběr. U některých zařízení
se výběr možnosti v nabídce potvrzuje stisknutím tlačítka
NABÍDKA (MENU). V hlavním režimu AUD umožňuje toto tlačítko
(je-li dostupné na původním dálkovém ovládání) vstup do režimu
Surround daného zařízení.
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 243
244 WWW.ONEFORALL.COM
16. HLASITOST (VOL) +/- (sekundární režim; barva +/-)
Tlačítka hlasitosti fungují stejně jako na původním dálkovém
o
vládání. V sekundárním režimu TV (přístup k němu získáte
k
rátkým stisknutím a uvolněním tlačítka MAGIC) ovládají tato
tlačítka funkci barva +/-.
17. Tlačítka s čísly / VSTUP (INPUT) (v režimu programování;
nastavení funkcí)
Tlačítka s čísly (1 – 9, 0) poskytují stejné funkce jako na původním
o
vládání. V režimu AUD mohou tlačítka s čísly (1 – 9, 0, -/—), jsou-li
d
ostupná na původním dálkovém ovládání, ovládat funkci VSTUP
(INPUT) (například tuner). Je-li původní dálkové ovládání vybaveno
t
lačítkem pro výběr funkce nebo pro výběr vstupu, najdete tuto
f
unkci pod tlačítkem AV. V režimu programování zobrazují
tlačítka s čísly různé nastavovací funkce.
18. -/-- / PPV
Pokud původní dálkové ovládání používá jedno či dvouciferné
p
řepínání vstupu (symbol -/-- ), můžete tuto funkci ovládat
stisknutím tlačítka -/--. V režimu SAT (obrazovka nabídky) a PVR
poskytuje funkci PPV.
19. AV / NÁPOVĚDA (HELP)
Tlačítko AV obsluhuje stejnou funkci jako na původním dálkovém
ovládání. Pokud původní dálkové ovládání televizního přijímače
nebo videorekordéru má tlačítko 20, najdete tuto funkci pod
tlačítkem AV. Pokud původní dálkové ovládání satelitního
přijímače či osobního videorekordéru je vybaveno funkcí
nápověda, najdete tuto funkci pod tlačítkem NÁPOVĚDA (HELP).
V režimu AUD poskytuje funkci výběru zdroje vstupu.
20. ESC
Toto tlačítko se zobrazuje pouze v režimu programování a používá
se k návratu na nastavovací obrazovku nebo k ukončení režimu
programování.
21. Tlačítka pro přesun (PŘEHRÁVÁNÍ (PLAY), STOP atd.)
Tato tlačítka obsluhují funkce přesunu daného zařízení –
PŘEHRÁVÁNÍ (PLAY), PŘESUN VPŘED (FF), PŘESUN VZAD (REW),
PŘESKOČIT (SKIP) +/- (STOPA (TRACK) +/-) atd. Aby se zabránilo
náhodnému spuštění nahrávání, zahajuje se nahrávání dvojím
stisknutím tlačítka NAHRÁVÁNÍ (RECORD).
Klávesnice
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 244
WWW.ON E FORALL.COM 245
22. Tlačítka služby Teletext
Tato tlačítka ovládají hlavní funkce služby Teletext. Televizní
p
řijímač samozřejmě musí být vybavený funkcí Teletext.
P
odrobnější popis služeb Teletext a Fastext naleznete v příručce
k vašemu televiznímu přijímači.
Uvědomte si, že různé přijímače řídí funkce služby Teletext a
Fastext různě. U konkrétního modelu nemusí být dostupné
v
šechny funkce služby Teletext.
Z
VĚTŠIT (EXPAND): Zobrazí horní polovinu stránky teletextu většími písmeny.
O
pětovným stisknutím zvětšíte dolní polovinu stránky teletextu. Chcete-li se
vrátit zpět do běžného prohlížení teletextu, (v závislosti na používaném
t
elevizním přijímači) znovu stiskněte tlačítko ZVĚTŠIT (EXPAND), nebo
s
tiskněte tlačítko ZAPNOUT TEXT (TEXT ON).
ZAPNOUT TEXT (TEXT ON): V režimu TV: v textovém režimu můžete
s
tisknutím tohoto tlačítka (v závislosti na používaném televizním přijímači)
p
řepnout do režimu MIX nebo vypnout text.
Tato funkce je také dostupná v režimu SAT.
P
ŘIDRŽET / ZASTAVIT (HOLD / STOP): Zastaví změny stránek.
MIX: Zobrazí text i televizní obraz.
VYPNOUT TEXT (TEXT OFF): V režimu TV: přepne televizní přijímač zpět
do běžného režimu. U některých přijímačů se toto provádí tak, že několikrát
stisknete tlačítko ZAPNOUT TEXT (TEXT ON). Tato funkce je také dostupná v
režimu SAT.
REJSTŘÍK (TEXT INDEX): V textové režimu získáte pomocí tohoto tlačítka
přístup k funkci rejstříku.
23. Červené, zelené, žluté a modré tlačítko
Po vstupu do textového režimu můžete pomocí červeného,
zeleného, žlutého a modrého tlačítka získat přístup k funkcím
služby Fastext televizního přijímače. Jsou-li na původním
dálkovém ovládání, slouží tato tlačítka k procházení nabídkou,
tlačítka služby Fastext na dálkovém ovládání KAMELEON 5
pravděpodobně budou fungovat stejně.
Klávesnice
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 245
246 WWW.ONEFORALL.COM
P
oznámka: Po vložení baterií je dálkové ovládání
K
AMELEON 5 uvedeno do
r
ežimu ukázky a zobrazí několik obrazovek. Pouze postupujte podle
následujících kroků a dálkové ovládání KAMELEON 5 se z režimu ukázky
přepne automaticky.
Příklad: Postup nastavení dálkového ovládání
KAMELEON 5
pro televizní
p
řijímač:
1. Přesvědčte se, zda je zařízení zapnuté (nikoli v pohotovostním režimu).
2
. V seznamu kódů (strana 261 - 288) najděte kód pro vaše zařízení. Kódy jsou
uvedeny podle režimu zařízení a názvu značky. Nejčastější kód pro danou značku je
uveden jako první. Není-li vaše značka v seznamu kódů vůbec uvedena, použijte
m
etodu vyhledávání na straně 247.
3. Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko MAGIC.
Obrazovka se změní na nastavovací obrazovku.
4
. Stiskněte tlačítko NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ (DEV SET).
5. Stisknutím a uvolněním tlačítka TV vyberte typ zařízení, které chcete
nastavit.
6. Pomocí tlačítek s čísly zadejte první čtyřciferný kód (viz seznam kódů
na straně 261 - 288). Animovaný indikátor infračerveného signálu
dvakrát blikne.
7. Nyní namiřte dálkové ovládání
KAMELEON 5
na televizní přijímač
a pomocí následujících tlačítek otestujte, zda dálkové ovládání
KAMELEON 5 funguje s vaším zařízením:
KANÁL (CHANNEL) +, KANÁL (CHANNEL) -
HLASITOST (VOLUME) +, HLASITOST (VOLUME) -
ZTLUMENÍ (MUTE)
NAPÁJENÍ (POWER)
NABÍDKA (MENU)
8. Pokud zařízení reaguje, uložte kód stisknutím tlačítka ENTER.
Pokud zařízení nereaguje, zadejte následující kód uvedený u dané
značky. Pokud pro vaše zařízení nefunguje žádný z kódů uvedených u
příslušné značky, použijte metodu vyhledávání popsanou na straně 247.
9. Stisknutím a podržením tlačítka ESC asi 3 sekundy se vraťte do
uživatelského režimu (zobrazí se všechna tlačítka pro režim
daného zařízení), nebo stisknutím tlačítka zařízení vyberte další
zařízení, které chcete nastavit.
- Většina televizních přijímačů se stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ (POWER) nepřepne zpět,
přepněte je tedy zpět pomocí tlačítka KANÁL (CHANNEL) +.
- Některé kódy si jsou poměrně podobné. Pokud zařízení při použití jednoho z kódů
nereaguje nebo nefunguje správně, zkuste jiný uvedený u příslušné značky.
- Při nastavování dalších zařízení postupujte stejně podle výše uvedených pokynů s tím
rozdílem, že v kroku 5 stisknete tlačítko příslušného zařízení.
- Uvědomte si, že před použitím určitého zařízení musíte stisknout správné tlačítko pro
toto zařízení. K určitému tlačítku zařízení lze přiřadit pouze jedno zařízení.
Postup nastavení druhého zařízení TV, DVD, SAT, nebo AUD najdete na straně 253.
N
astavení dálkového ovládání
K
AMELEON 5
(
Postup nastavení dálkového ovládání
K
AMELEON 5
p
ro ovládání zařízení)
_ _ _ _
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 246
WWW.ON E FORALL.COM 247
Metoda vyhledávání
-
-> Pokud jste vyzkoušeli všechny kódy uvedené pro příslušnou značku a zařízení stále
n
a dálkové ovládání KAMELEON 5 nereaguje.
-
-> Pokud vaše značka není v seznamu vůbec uvedena.
M
etoda vyhledávání umožňuje prohledat všechny kódy obsažené v paměti dálkového
o
vládání KAMELEON 5.
Příklad: Postup vyhledání kódu televizního přijímače:
1. Zapněte televizní přijímač (nikoli jen do pohotovostního režimu).
2. Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko MAGIC.
O
brazovka se změní na nastavovací obrazovku.
3. Stiskněte tlačítko VYHLEDÁVÁNÍ (SEARCH).
4. Stisknutím a uvolněním tlačítka TV vyberte typ zařízení, které
chcete nastavit.
5. Dále stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ (POWER).
6. Zamiřte dálkové ovládání
KAMELEON 5
na televizní přijímač.
Opakovaně tiskněte tlačítko DALŠÍ (NEXT), až se televizní
přijímač vypne (při každém stisknutí tlačítka DALŠÍ (NEXT) vyšle
dálkové ovládání KAMELEON 5 signál POWER z dalšího kódu
obsaženého v paměti). Tlačítko DALŠÍ (NEXT) může být nutné
stisknout mnohokrát (až 150krát), buďte proto trpěliví.
Při tisknutí tohoto tlačítka musíte mít dálkové ovládání
KAMELEON 5
neustále namířené na televizní přijímač. (Pokud
některý kód vynecháte, můžete přejít na předchozí kód stisknutím
tlačítka PŘEDCHOZÍ (PREVIOUS).)
7. Jakmile se televizní přijímač vypne, uložte kód stisknutím
tlačítka ENTER. Animovaný indikátor infračerveného signálu se
dvakrát rozsvítí.
8. Stisknutím tlačítka ESC se vraťte na nastavovací obrazovku,
nebo chcete-li zopakovat metodu vyhledávání pro další zařízení,
stiskněte tlačítko požadovaného zařízení.
9. Opětovným stisknutím tlačítka ESC se vraťte do uživatelského
režimu (zobrazí se všechna tlačítka).
Znovu zařízení (televizní přijímač) zapněte, vyzkoušejte všechny
funkce dálkového ovládání a zjistěte, zda správně fungují. Pokud
nelze televizní přijímač správně ovládat, pokračujte v metodě
vyhledávání, pravděpodobně používáte špatný kód.
- V kroku 5 můžete místo tlačítka NAPÁJENÍ (POWER) také stisknout libovolné zobrazené
tlačítko.To bude představovat funkci odeslanou při dalších stisknutích tlačítka DALŠÍ
(NEXT) nebo PŘEDCHOZÍ (PREVIOUS) v kroku 6. Pokud v kroku 5 stisknete místo tlačítka
NAPÁJENÍ (POWER) tlačítko 2, odešle dálkové ovládání KAMELEON 5 signál „číslo 2“ při
každém stisknutí tlačítka DALŠÍ (NEXT) v kroku 6 (televizní přijímač musí být přepnutý
na jiný kanál).
- Při vyhledávání dalších zařízení postupujte stejně podle výše uvedených pokynů s tím
rozdílem, že v kroku 4 stisknete tlačítko příslušného zařízení.
- Pokud původní dálkové ovládání videopřehrávače není vybavené tlačítkem napájení
(POWER), stiskněte místo něj v kroku 5 tlačítko pro přehrávání (PLAY).
- V režimu OSVĚTLENÍ (LIGHT) metoda vyhledávání nefunguje.
Nastavení dálkového ovládání
KAMELEON 5
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 247
248 WWW.ONEFORALL.COM
Zjištění kódu
(
Postup zjištění aktuálně naprogramovaného kódu)
I
když jste dálkové ovládání KAMELEON 5 nastavili pomocí metody vyhledávání, můžete
z
jistit nastavený kód a poznamenat si jej pro budoucí použití. Animovaný indikátor
infračerveného signálu znázorní 4 číslice kódu animovaným blikáním.
Příklad: Postup zjištění kódu televizního přijímače:
1. Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko MAGIC.
Obrazovka se změní na nastavovací obrazovku.
2. Stiskněte tlačítko JINÉ (OTHER).
3. Stiskněte tlačítka 9 9 0, animovaný indikátor infračerveného signálu
se dvakrát rozsvítí.
4. Stisknutím a uvolněním tlačítka TV vyberte typ zařízení, jehož kód
c
hcete zjistit.
5. Chcete-li zjistit první číslici čtyřciferného kódu, stiskněte tlačítko
1 a spočítejte bliknutí animovaného indikátoru infračerveného signálu.
Pokud indikátor neblikne, jedná se o číslici 0.
6. Chcete-li zjistit druhou číslici, stiskněte tlačítko 2 a spočítejte
animovaná bliknutí. Pokud indikátor neblikne, jedná se o číslici 0.
7. Chcete-li zjistit třetí číslici, stiskněte tlačítko 3 a spočítejte animovaná
bliknutí. Pokud indikátor neblikne, jedná se o číslici 0.
8. Chcete-li zjistit čtvrtou číslici, stiskněte tlačítko 4 a spočítejte
animovaná bliknutí. Pokud indikátor neblikne, jedná se o číslici 0.
Nyní jste zjistili čtyřciferný kód.
9. Stisknutím tlačítka ENTER se vraťte na nastavovací obrazovku, nebo
chcete-li zjistit kód dalšího zařízení, stiskněte tlačítko požadovaného
zařízení.
10. Stisknutím a podržením tlačítka ESC asi 3 sekundy se vraťte do
uživatelského režimu.
- Kroky 5 – 8 můžete provést v libovolném pořadí a kolikrát chcete. Pokud jste se tedy při
počítání ztratili, můžete příslušnou číslici zjistit znovu (pokud jste například v kroku 6
přesně neviděli, kolikrát animovaný indikátor infračerveného signálu bliknul, pouze opět
stiskněte tlačítko 2 a počítejte znovu).
- Při zjišťování kódu dalších zařízení postupujte stejně podle výše uvedených pokynů s tím
rozdílem, že v kroku 4 stisknete tlačítko příslušného zařízení.
Stručný přehled kódů
Do níže uvedených polí si poznamenejte kódy vašich zařízení, abyste je příště
snadno a rychle našli.
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 248
WWW.ON E FORALL.COM 249
D
álkové ovládání KAMELEON 5 obsahuje celou knihovnu předprogramovaných kódů.
Po nastavení dálkového ovládání KAMELEON 5 pro ovládání určitého zařízení můžete
zjistit, že na původním dálkovém ovládání máte jedno nebo několik tlačítek, která na
klávesnici dálkového ovládání KAMELEON 5 nejsou.
D
álkové ovládání KAMELEON 5 je vybaveno speciální funkcí Výuka umožňující zkopírovat
téměř libovolnou funkci z původního dálkového ovládání na tlačítko klávesnice dálkového
ovládání KAMELEON 5.
N
ež začnete:
- Přesvědčte se, zda původní dálkové ovládání funguje správně.
- Přesvědčte se, zda žádné dálkové ovládání (KAMELEON 5 ani původní dálkové ovládání)
n
ení namířené na zařízení.
Funkce Výuka (přímá)
Příklad: Postup zkopírování funkce Mono / stereo z původního dálkového ovládání
t
elevizního přijímače na červené tlačítko dálkového ovládání
K
AMELEON 5
.
1
. Umístěte dálkové ovládání
K
AMELEON 5
a
původní dálkové ovládání na rovný
povrch. Konce, které obvykle směrujete na zařízení, musí být proti sobě.
Původní dálkové ovládání namiřte na přední část dálkového ovládání
KAMELEON 5
(viz níže uvedený obrázek). Dálková ovládání umístěte do
vzdálenosti 2 až 5 cm.
2. Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko MAGIC. Obrazovka se
změní na nastavovací obrazovku.
3. Stiskněte tlačítko VÝUKA (LEARN).
4. Stisknutím tlačítka zařízení (například tlačítka TV) na dálkovém
ovládání KAMELEON 5 vyberte režim, do kterého chcete naučenou
funkci umístit.
5. Stiskněte tlačítko (například červené tlačítko) na dálkovém ovládání
KAMELEON 5, kam chcete naučenou funkci umístit. Indikátor
infračerveného signálu třikrát znázorní příchozí infračervený signál a
pak se displej vypne.
6. Stiskněte a podržte tlačítko, jehož funkci chcete zkopírovat (například
Mono / stereo) z původního dálkového ovládání. Displej se znovu
zapne a indikátor dvojím bliknutím potvrdí úspěšnost operace výuky.
7. Chcete-li v rámci stejného režimu zkopírovat další funkce, jednoduše zopakujte kroky
5 a 6 a stiskněte další tlačítko, jehož funkci chcete zkopírovat naučením. Chcete-li
zkopírovat další funkci v jiném režimu, jednoduše pokračujte krokem 4 a pak 5 a 6.
8. Stisknutím tlačítka ENTER ukončete režim výuky a vraťte se do
nastavovací obrazovky, nebo se stisknutím tlačítka ESC vraťte na
uživatelskou obrazovku.
Funkce Výuka
(
Postup zkopírování funkcí z původního fungujícího
d
álkového ovládání do dálkového ovládání
K
AMELEON 5
)
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 249
250 WWW.ONEFORALL.COM
- Jakmile se v kroku 5 displej vypne, je třeba tlačítko (v tomto příkladu tlačítko Mono /
stereo) na původním dálkovém ovládání stisknout do 15 sekund. Pokud v režimu výuky
n
estisknete žádné tlačítko, vrátí se dálkové ovládání po 30 sekundách do uživatelského
r
ežimu.
-
Během výuky nezmění stisknutí tlačítka, jako je například v režimu TV tlačítko NABÍDKA
(MENU), PRŮVODCE (GUIDE) atd., obrazovku.
-
Pokud pomocí výuky na určité tlačítko nastavíte naučenou funkci, stane se původní funkce
d
álkového ovládání KAMELEON 5 sekundární funkcí. Přístup k ní získáte tak, že stisknete
t
lačítko MAGIC a pak příslušné tlačítko (toto se netýká tlačítek NAPÁJENÍ (POWER), KANÁL
(CHANNEL) a HLASITOST (VOLUME)). Pokud jste výukou nastavili funkci na tlačítko s
č
íslem, získáte přístup k původní funkci tak, že dvakrát stisknete tlačítko MAGIC a pak
p
říslušné tlačítko s číslem.
- Chcete-li výukou nastavit funkci na tlačítko, které se nenachází na hlavní obrazovce,
změňte obrazovku pomocí tlačítka POSUN (SCROLL).
-
Funkce Výuka se vždy týká určitého režimu. Výukou proto můžete na jedno tlačítko
nastavit jednu funkci v každém režimu.
- Dálkové ovládání KAMELEON 5 se může naučit přibližně 50 funkcí. Počet funkcí závisí na
ostatních naprogramovaných funkcích a na dálkovém ovládání, ze kterého se funkce učí.
- Naučenou funkci nahradíte tak, že přes ní umístíte jinou naučenou funkci.
-
Funkci Výuka nepoužívejte na přímém slunci ani pod intenzivním osvětlením.
- Před výukou se přesvědčte, že používáte nové baterie.
-
Naučené funkce zůstanou zachovány i po výměně baterií.
Výuka sekundárních funkcí
Na tlačítko je také možné umístit sekundární funkci, aby zůstala zachována funkce
původní.
Příklad: umístění sekundární funkce Mono / stereo na červené tlačítko.
Chcete-li na červené tlačítko umístit sekundární funkci (například Mono / stereo),
jednoduše postupujte podle kroků 1 – 8 na straně 249 s tím rozdílem, že v kroku 5
stisknete nejprve tlačítko MAGIC a pak červené tlačítko.
Chcete-li v tomto příkladu získat přístup k funkci Mono / stereo, jednoduše stiskněte
tlačítko MAGIC a pak červené tlačítko.
- Umístíte-li naučenou sekundární funkci na tlačítka KANÁL (CHANNEL) a HLASITOST
(VOLUME), bude z nich odstraněna funkce barva a jas.
- Umístíte-li sekundární funkci na tlačítko s číslem (0 – 9), získáte k ní přístup tak, že dvakrát
stisknete tlačítko MAGIC a pak příslušné tlačítko s číslem.
Funkce Výuka
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 250
WWW.ON E FORALL.COM 251
Postup odstranění funkce nastavené pomocí tlačítka Key
Magic nebo naučené funkce z určitého tlačítka:
Příklad: Chcete-li v režimu TV odstranit funkci nastavenou pomocí tlačítka Key Magic nebo
n
aučenou funkci z tlačítka I, postupujte takto:
1. Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko MAGIC. Obrazovka se změní na
nastavovací obrazovku.
2. Stiskněte tlačítko ODSTRANĚNÍ FUNKCE (IR DELETE).
3
. Stiskněte příslušné tlačítko zařízení (například TV).
4. Stiskněte příslušné tlačítko funkce (například I).
5. Stisknutím tlačítka ENTER obnovte původní funkci, nebo se stisknutím tlačítka ESC
vraťte na uživatelskou obrazovku.
- Dojde k obnovení původní funkce (je-li k dispozici) dálkového ovládání KAMELEON 5.
Postup odstranění sekundární funkce nastavené pomocí
tlačítka Key Magic nebo naučené funkce z určitého tlačítka:
P
říklad: Chcete-li odstranit jednu sekundární naučenou funkci nebo funkci nastavenou
pomocí tlačítka Key Magic, postupujte takto:
Příklad: Odstranění sekundární naučené funkce Mono / stereo z červeného tlačítka
v režimu TV.
1. Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko MAGIC. Obrazovka se změní na
nastavovací obrazovku.
2. Stiskněte tlačítko ODSTRANĚNÍ FUNKCE (IR DELETE).
3. Stiskněte příslušné tlačítko zařízení (například TV).
4. Stiskněte tlačítko MAGIC.
5. Stiskněte příslušné tlačítko funkce (například červené tlačítko).
6. Stisknutím tlačítka ENTER obnovte původní funkci, nebo se stisknutím tlačítka ESC
vraťte na uživatelskou obrazovku.
- Dojde k obnovení původní funkce (je-li k dispozici) dálkového ovládání KAMELEON 5.
Postup odstranění všech funkcí nastavených pomocí tlačítka
Key Magic nebo naučených funkcí z určitého režimu:
Příklad: Chcete-li v režimu TV odstranit všechny funkce nastavené pomocí tlačítka Key
Magic nebo naučené funkce, postupujte takto:
1. Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko MAGIC. Obrazovka se změní na
nastavovací obrazovku.
2. Stiskněte tlačítko ODSTRANĚNÍ FUNKCE (IR DELETE).
3. Stiskněte příslušné tlačítko zařízení (například TV).
4. Stisknutím tlačítka ENTER obnovte původní funkci, nebo se stisknutím tlačítka ESC
vraťte na uživatelskou obrazovku.
- Dojde k obnovení původní funkce (je-li k dispozici) dálkového ovládání KAMELEON 5.
Provozní reset odstraní všechny naučené funkce ze všech režimů.
Také odstraní některé další naprogramované funkce, jako jsou Key Magic nebo makra.
1. Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko MAGIC. Obrazovka se změní na
nastavovací obrazovku.
2. Stiskněte tlačítko JINÉ (OTHER).
3. Stiskněte tlačítka 9 8 0. Indikátor infračerveného signálu čtyřikrát blikne a dálkové
ovládání se vrátí do nastavovací obrazovky.
Funkce Výuka
Provozní reset
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 251
252 WWW.ONEFORALL.COM
Key Magic®
(
Postup programování chybějících funkcí)
K
ey Magic® je speciální funkcí dálkového ovládání ONE FOR ALL. Design dálkového
o
vládání KAMELEON 5 zajišťuje, že lze ovládat mnoho funkcí původního dálkového
ovládání včetně funkcí, které na dálkovém ovládání KAMELEON 5 nemají vlastní tlačítko.
Pomocí funkce Key Magic® dálkového ovládání KAMELEON 5 lze často používané funkce
přiřadit tlačítku dle vašeho výběru. Chcete-li naprogramovat určitou funkci pomocí funkce
K
ey Magic®, musíte znát odpovídající kód programované funkce. Tyto kódy funkcí se u
jednotlivých typů zařízení liší, proto nejsou v této příručce uvedeny. Kódy funkcí můžete
zjistit zavoláním na naší linku zákaznického servisu nebo zasláním dopisu, e-mailu či faxu.
O
znamte nám tyto informace:
Značka a číslo modelu příslušného zařízení (pro ověření, zda používáte správný kód).
Nastavovací kód o čtyřech číslicích, se kterým vaše zařízení pracuje.
Jak byla funkce označena na původním dálkovém ovládání.
Odpovědi na své otázky také najdete na našem webu (www.oneforall.com).
Jakmile získáte kódy funkcí od zákaznického servisu, je jejich naprogramování
u
ž jednoduché:
1. Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko MAGIC. Obrazovka se změní na
nastavovací obrazovku.
2. Stiskněte tlačítko KEY MAGIC.
3. Stiskněte tlačítko zařízení (TV, DVD, SAT nebo AUD).
4. Jednou stiskněte tlačítko MAGIC.
5. Zadejte 5ciferný kód funkce (který jste získali od zákaznického servisu).
6. Stiskněte tlačítko, na které chcete funkci přiřadit (je-li umístěné na jiné obrazovce
než na hlavní, přejděte na příslušnou obrazovku pomocí tlačítka POSUN (SCROLL)).
Indikátor infračerveného signálu dvakrát blikne a obrazovka se vrátí zpět na
nastavovací obrazovku.
- Funkce Key Magic® se vždy týkají určitého režimu. Chcete-li získat přístup k
naprogramované funkci, stiskněte nejprve tlačítko příslušného zařízení.
- Funkci Key Magic® můžete přiřadit k libovolnému tlačítku, KROMĚ následujících: tlačítka
zařízení, ESC, ENTER, tlačítko MAGIC a tlačítko POSUN (SCROLL).
- Poznamenejte si všechny kódy rozšířených funkcí získané od zákaznického servisu,
abyste je příště snadno našli.
- Během programování pomocí funkce Key Magic® nezpůsobí stisknutí tlačítka, jako je
například v režimu TV tlačítko NABÍDKA (MENU), PRŮVODCE (GUIDE) atd., změnu
obrazovky.
PŘEHLED ROZŠÍŘENÝCH FUNKCÍ
(první položka je příklad)
ZAŘÍZENÍ NASTAVOVACÍ KÓD FUNKCE KÓD FUNKCE
Televizní přijímač 0556 formát 00234
Další funkce
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 252
WWW.ON E FORALL.COM 253
Změna přiřazení režimu
(Postup nastavení dvou stejných zařízení na dálkovém ovládání KAMELEON 5)
R
ežim libovolného tlačítka zařízení lze změnit. To je užitečné v případě, že chcete na
d
álkovém ovládání KAMELEON 5 nastavit dvě stejná zařízení. Změněné tlačítko zařízení
z
obrazí tlačítka, která se týkají změněného režimu. Kód můžete nastavit přímo (viz strana
246) nebo pomocí metody vyhledávání (viz strana 247). Postup změny tlačítka zařízení
najdete v následujících dvou příkladech.
P
říklad 1: Naprogramování druhého televizního přijímače na tlačítko DVD.
Příklad 2: Naprogramování druhého přehrávače DVD na tlačítko SAT.
P
říklad 1:
C
hcete-li naprogramovat druhý televizní přijímač (například) na tlačítko DVD, je třeba
tlačítko DVD změnit na tlačítko TV, stiskněte proto tato tlačítka:
Tlačítko DVD se stane druhým tlačítkem TV a bude zobrazovat příslušná tlačítka
t
ýkající se tohoto režimu.
Stisknutím následujících tlačítek nyní zadejte nastavovací kód pro druhý televizní
přijímač:
Příklad 2:
Chcete-li naprogramovat druhý přehrávač DVD (například) na tlačítko SAT, je třeba
tlačítko SAT změnit na tlačítko DVD, stiskněte proto tato tlačítka:
Tlačítko SAT se stane druhým tlačítkem DVD a bude zobrazovat příslušná tlačítka
týkající se tohoto režimu.
Stisknutím následujících tlačítek nyní zadejte nastavovací kód pro druhý přehrávač
DVD:
- Naprogramujete-li jiný typ zařízení na jiné tlačítko (například druhý televizní přijímač
na tlačítko DVD), nezmění se ikona původního tlačítka zařízení, ale zobrazovaná tlačítka
funkcí se odpovídajícím způsobem změní podle režimu nového zařízení. Pokud například
naprogramujete druhý televizní přijímač na tlačítko DVD, zobrazí se v režimu DVD
textové funkce televizního přijímače.
Obnova tlačítka zařízení
Příklad: Chcete-li obnovit původní režim tlačítka DVD, stiskněte tato tlačítka:
(*) Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko MAGIC. Obrazovka se změní na
nastavovací obrazovku.
(**) Animovaný indikátor infračerveného signálu dvakrát blikne a obrazovka
se změní na nastavovací obrazovku.
Další funkce
(*) (**)(*) (**)
(kód televizního přijímače) (**)
_ _ _ _
(*) (**)
(kód videorekordéru) (**)
_ _ _ _
(*) (**)
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:27 Pagina 253
254 WWW.ONEFORALL.COM
Přeprogramování hlasitosti
T
ato funkce umožňuje upravit hlasitost určitého režimu (například TV), i když je dálkové
o
vládání v režimu jiném (například VCR). Sledujete-li například program na videorekordéru
(v režimu DVD), můžete upravit hlasitost (funkce režimu TV), aniž byste museli stisknout
tlačítko TV. Níže uvedená tabulka uvádí některé možnosti:
P
oslední stisknuté tlačítko: Lze ovládat:
DVD : Zvýšení, snížení a ztlumení hlasitosti televizního přijímače
SAT : Zvýšení, snížení a ztlumení hlasitosti televizního přijímače
AUD : Zvýšení, snížení a ztlumení hlasitosti televizního přijímače
O
SVĚTLENÍ (LIGHT) : Zvýšení, snížení a ztlumení hlasitosti televizního přijímače
Příklad: Chcete-li přeprogramovat hlasitost režimu AUD do libovolného jiného
režimu (například SAT nebo DVD), postupujte takto:
1
. Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko MAGIC. Obrazovka se změní na
nastavovací obrazovku.
2. Stiskněte tlačítko HLASITOST (VOLUME).
3
. Pak stiskněte tlačítko AUD, animovaný indikátor infračerveného signálu dvakrát
blikne a dálkové ovládání se vrátí do nastavovací obrazovky.
Výsledek: Tlačítka HLASITOST (VOL) +/- a ZTLUMENÍ (MUTE) budou ovládat funkce režimu
AUD bez ohledu na to, jaký je právě vybraný režim zařízení.
Zrušení přeprogramování hlasitosti pro určitý režim:
Příklad: Chcete-li zrušit přeprogramování hlasitosti pro režim VCR (v režimu DVD),
postupujte takto:
1. Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko MAGIC. Obrazovka se změní na
nastavovací obrazovku.
2. Stiskněte tlačítko HLASITOST (VOLUME).
3. Pak stiskněte tlačítko HLASITOST (VOL) - ( ).
4. Jednou stiskněte tlačítko VCR. Indikátor infračerveného signálu čtyřikrát blikne a
obrazovka se vrátí zpět na nastavovací obrazovku.
Výsledek: V režimu DVD (VCR) budete moci ovládat funkce HLASITOST (VOL) +/- a
ZTLUMENÍ (MUTE) svého videorekordéru (za předpokladu, že je vybaveno
ovládáním hlasitosti).
Zrušení přeprogramování hlasitosti pro všechny režimy:
1. Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko MAGIC. Obrazovka se změní na
nastavovací obrazovku.
2. Stiskněte tlačítko HLASITOST (VOLUME).
3. Pak stiskněte tlačítko HLASITOST (VOL) + ( ), indikátor infračerveného signálu
čtyřikrát blikne a obrazovka se vrátí do nastavovací obrazovky.
Výsledek: Ve všech režimech budou tlačítka HLASITOST (VOL) +, HLASITOST (VOL) - a
ZTLUMENÍ (MUTE) opět ovládat původní funkce.
Další funkce
Kameleon_5_Euro_10_TALEN:Kameleon_5_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 16:28 Pagina 254
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293

One For All 5 Uživatelský manuál

Kategorie
Dálková ovládání
Typ
Uživatelský manuál